Social Gravity: interne communicatie met nieuwe media

of 9 /9
Social Gravity Nieuwe media voor interne communicatie

Embed Size (px)

description

Social Gravity is het door Bureau Strak ontwikkelde model voor interne communicatie met behulp nieuwe media.

Transcript of Social Gravity: interne communicatie met nieuwe media

Page 1: Social Gravity: interne communicatie met nieuwe media

Social GravityNieuwe media voor interne communicatie

Page 2: Social Gravity: interne communicatie met nieuwe media

Social Gravity is het door ons ontwikkelde model voor interne communicatie met behulp nieuwe media.

Social Gravity staat voor de aantrekkingskracht van uw merk, van binnen naar buiten. De workflow wordt verbeterd door werknemers effectiever en efficiënter met elkaar te laten werken. Aan de hand van uw bedrijfsdoelstellingen en gravity-doelstellingen, bepalen wij de hardslag die leidt tot optimaal draagvlak en concrete resultaten. Door gebruik te maken van interne ambassadeurs, wordt de kennis en het talent van de werknemers gebruikt. Dit leidt tot een innovatieve organisatie die zich staande kan houden in de virtuele wereld; welkom in 2012!

Social GravityNieuwe mediavoor interne communicatie

Page 3: Social Gravity: interne communicatie met nieuwe media

De inhoudelijke vertaling van Social Gravity is ‘sociale zwaartekracht’, Wij gebruiken daarom de term aantrekkingskracht als metafoor voor dit model. Het model is vormgegeven als een zonnestelsel, met banenstelsels en planeten, die elk staan voor een volgende fase in het implementatie- en adoptieproces. Wij zien dat er “aantrekkingskracht” waar te nemen is in de kennisdeling tussen mensen binnen organisaties. Veel van de huidige organisaties zijn hiërarchisch gestructureerd en zo verloopt de communicatie ook. De directeur neemt in samenwerking met het management de beslissingen en communiceert dit met de medewerkers. Dit wordt ook wel top-down communicatie genoemd. De opkomst van Het Nieuwe Werken, social media en de nieuwe generatie medewerkers schudden aan de hiërarchische boom van organisaties. Internet staat gelijk aan delen. Iedereen deelt zijn of haar meningen, ervaringen en kennis. Maar interne kennisdeling bij organisaties is, in het algemeen, statisch ingericht en mogelijkheden tot interactie of het uitwisselen van kennis zijn er niet of nauwelijks. Bij Social Gravity is (alleen) top-down communicatie uit den boze en vormen kennis en de ideeën van alle werknemers het middelpunt van de communicatie en bedrijfsvoering van elke organisatie.

Social GravityNieuwe mediavoor interne communicatie

Accr

etie

Volwassen planeet

Social Gravity

Merkkracht

Collectieve intelligentieVerbinden

Kennisuitwisseling

Samenwerken

Geen verbinding

Po

tentiële verbinding

Zwakke verbindingSterke

verbinding

MashupBlogs

Socia

le netwerken

Wiki’s

Design

Laboratorium

UsabilityFunctionaliteiten

Baby

ToddlerEarly adopters belonen

Refine functionaliteiten

Feedback

Workshops Eerste content

Ambassadeurs wervenStart communicatie

Child

Tra!c campagne

Gelijken herkennen

Propositie benadrukken

Trainingen

Teenager

Grown up

Gravitatiepunt

Noodzaken

Functioneringsgesprekken

ESN onderdeelbedrijfsproces

User generatedcontentPropositie

benadrukken

Verbinden &aantrekken

Vernieuwen

ESN is de normin de workflow

Trainen

Aanmoedigen &stra"en

Beheer

Satelliet = Community managersignalerenmonitorencoachen

Pilot

Ente

rpris

e social network strategie

Com

m

unicatiestrategieBedrijfsstrategie

Kennis

Mens

Page 4: Social Gravity: interne communicatie met nieuwe media

Tijd

Waa

rde

Effect: effectievere, efficiëntere, loyalere,..... werknemers.

Inspanning: financiering & tijdsbesteding

Nieuwe media zijn hèt middel om intern te communiceren, zodat collega’s elke dag kennis met elkaar delen en met elkaar verbonden zijn.

Voor welke resultaten staat Social Gravity garant?

Social GravityDe resultaten.

• Uw organisatie opereert sneller en productiever• Intern e-mailverkeer wordt drastisch verminderd• Belangrijke kennis binnen de organisatie wordt

geborgen• Nieuwe werknemers zijn sneller up-to-speed en

snappen de organisatie• Kennis wordt verder ontwikkeld en meer verrijkt • Aftersales worden efficiënter en effectiever • Sneller antwoord en betere antwoorden• De interne expertise wordt inzichtelijk

(Newcom, Social media gebruik Nederland, mei 2012)

De prioriteiten van de Nederlandse ondernemer

Resultaat.

1. Klantgerichtheid vergroten (89%)2. Werkprocessen slimmer inrichten (79%)3. Ontwikkeling personeel (79%)4. Marktkennis vergroten (74%)5. Meer samenwerking aangaan (74%)6. Innovatie (73%)7. Social media inzetten (69%)8. Kosten besparen (63%)

Page 5: Social Gravity: interne communicatie met nieuwe media

Social GravityIntern communiceren is een kunst

Social Gravity Strategie

We ontwikkelen een strategie voor interne communicatie met behulp van nieuwe media.Welke koers moet er gevaren worden om het gewenste resultaat te behalen. Bij een Social Gravity Strategie gaan we uit van de merkkracht, dit is het gedrag en de kennis van de mensen binnen een organisatie. Intern communiceren is niet simpelweg een blog of social network gebruiken, het is een cultuuromslag.

Concretisering

Tijdens de concretisering wordt er gekeken of er gebruik gemaakt moet worden van een bestaand netwerk of dat er een nieuw platform ontwikkeld moet worden. We kijken uit welke functionaliteiten het interne sociale netwerk moet bestaan. Als het netwerk ontwikkeld is zal het getest worden door een ‘pilotgroep’. Deze groep bestaat uit een aantal werknemers en zij kijken of het netwerk past in hun dagelijkse werkzaamheden. In deze fase worden de puntjes op de i gezet.

Adoptie

Nieuwe media voor interne communicatie gaan waarde creëren als voldoende mensen gebruik maken van het netwerk. Het netwerk zal volwassen moeten worden. Een netwerk is volwassen als het onderdeel is geworden van de workflow van de werknemers. We helpen organisaties om het interne netwerk te promoten. We zullen mensen informeren en enthousiasmeren om het netwerk te gaan gebruiken.

Concept &Mock-ups

Tactiek Realisatie Testen

UsabilityDesign & Development

Workshops

In onze workshops zullen we u op de hoogte brengen van de mogelijkheden van nieuwe media voor interne communicatie. We laten de laatste trends zien, vertellen hoe grote multinationals hun platformen hebben ingericht en vertellen het geheim achter ons Social Gravity model.

Page 6: Social Gravity: interne communicatie met nieuwe media

Mensen geloven het meest in personen zoals zijzelf. Consumenten geloven wervende informatie uit een advertentie slechts voor 14%. Terwijl een mening van een bekende of iemand die zijn mening deelt op een forum of blog waardevoller wordt gevonden; namelijk 78%.

Dit vertalende naar interne communicatie: De kracht van de peers (gelijken) is onmisbaar bij de communicatie met werknemers.

In het boek ‘de conversation manager’ staat vermeld dat mensen meer vertrouwen hebben in gelijken dan in een CEO, dokter of zelf academicus. Wat betekent dit voor een directeur of manager? Mensen hebben minder vertrouwen in top-downcommunicatie. Indien een bedrijfsleider een bericht communiceert, is dat minder waardevol dan wanneer een medewerker of een klant van het bedrijf diezelfde boodschap verspreidt. De medewerker en de klant worden namelijk als een neutrale bron gezien.  

Wij denken dat ‘interne co-creatie’ een uitkomst biedt bij het oplossen van bedrijfsvraagstukken en zal zorgen voor meer vertrouwen. Er komen meer en andere inzichten boven tafel, dan wanneer alleen het management zich over een probleem buigt. Doordat  informatie van mens tot mens wordt overgedragen zal de bron van informatie groter zijn. In de toekomst zullen we steeds meer vertrouwen op online community’s omdat die veel

beter in staat zijn om informatie te filteren dan dat fysieke omgevingen dat kunnen. Door gebruik te maken van nieuwe media, zoals een Yammer, kan er een bepaald vraagstuk besproken worden. Door het delen van het desbetreffende vraagstuk ontstaat er een grotere informatiebron voor een oplossing, omdat iedere werknemer zijn input kan leveren. Daarnaast zullen mensen de waarde van kennisdelen gaan inzien, doordat er vraagstukken worden opgelost door een intern sociaal netwerk. Dit zal zich uitbetalen in meer draagvlak binnen de organisatie en een grotere binding tussen werknemers.

Bij Google maken ze gebruik van de kennis van alle werknemers en worden vraagstukken gezamenlijk opgepakt. Evan Wittenberg, Director of Google Leadership, zegt ‘alle medewerkers van Google moeten als een leider kunnen acteren. Ze moeten het gevoel hebben het proces te kunnen beïnvloeden en zo bij te dragen aan een innovatief klimaat. Het gaat niet om autoriteit, het gaat om geloofwaardigheid, authenticiteit, innovatie en invloed. Zaken die voor iedereen bereikbaar zijn, onafhankelijk van het functieniveau in de organisatie. We geloven niet in push, in de zin van mensen vertellen wat ze moeten doen, we geloven in pull: een omgeving creëren waar mensen over horen, waar ze zelf over vertellen en waar ze deel van uit maken. We steken veel tijd in het leren van elkaar, onder

andere door best practices met elkaar te bespreken; wat gaat goed, wat niet en waarom’. We zien hier duidelijk terug dat het gezamenlijk delen van informatie loont. Dit moet leiden tot bottom-up communicatie. Iedereen is actief betrokken bij het oplossen van een probleem.

Gezamenlijk werken aan interne vraagstukken met behulp van nieuwe media vergroot het draagvlak, het kennisdomein en laat werknemers de waarde van het probleem en/of kennisdeling inzien.

Het sociale web verbindt.

Page 7: Social Gravity: interne communicatie met nieuwe media

De titel is natuurlijk lichtelijk gechargeerd, maar steeds meer organisaties schaffen de interne e-mail af. De voornaamste reden is dat mailen niet efficiënt is, werknemers zijn veel tijd kwijt aan het intern mailen en maar een klein percentage van het aantal verstuurde e-mails bevat daadwerkelijk toegevoegde waarde.

Marc Zuckerberg, de grote baas van Facebook, zegt “the e-mail's end is nigh”. De communicatie via bijvoorbeeld Twitter en Facebook zal een einde maken aan de mail.

When the CD-Rom arrived, people predicted the death of the printed book. The explosive growth in text messaging was thought to herald the end of Civilisation As We Know It, or at least of grammar, spelling and punctuation. And so on, ad infinitum, until we reach the current prediction that an explosion of tweets, status updates and messaging on social networking sites heralds the death of email.

Generatie Z, de aanstormende groep nieuwe werknemers, communiceert niet of nauwelijks met de mail. De voornaamste reden is dat zij zich nog niet in het werkveld bevinden en daarom niet in aanraking zijn gekomen met de mail. Binnen organisaties is te zien dat de cc-cultuur dodelijk is. Waarbij cc-ing voornamelijk gebruikt wordt voor zelfbescherming; de angst om foute beslissingen te maken of ongegronde meningen te verkondingen is groot.

Door gebruik te maken van interne sociale media kan iedereen over een vraagstuk meepraten en zullen er geen ongegronde meningen verkondigd worden. Daarnaast is de nieuwe generatie werknemers gewend om met social media te communiceren.

Therry Breton, CEO van Atos, zegt dat van de 200 e-mails die hij dagelijks ontvangt van zijn medewerkers er maar 15% echt toegevoegde waarde leveren. Atos gaat daarom intern mailloos verder.

Atos CEO Thierry Breton claims his employees are wasting 5-20 hours a week handling email. Instead of the internal communications tool, he wants staff to opt for instant messaging and other chat-like media.Breton says he hasn’t sent a work email for three years. If employees want to reach him, he prefers they call, text, or visit his office. Meanwhile, external communication will still center around email, leaving employees vulnerable to interruptions in spite of the internal email ban.

Thierry Breton slaat hier de spijker op de kop. Intern mailen kost te veel tijd en is niet efficiënt genoeg. Voor extern (formeel) klantcontact zal de mail, de komende, jaren toegevoegde waarde leveren en niet te vermijden zijn. Maar intern mailen kan verminderd of het liefst nog voorkomen worden. Interne communicatiekanalen zoals Yammer, Google Docs en Blogs

maken het mogelijk om te bloggen met al je collega’s. Door te bloggen is iedereen op de hoogte van een bepaald onderwerp en deze informatie kan vervolgens door collega’s aangevuld worden. Dit proces van co-creatie zorgt ervoor dat iedereen betrokken is en zich verantwoordelijk voelt, dus zelfbescherming als bij de cc-cultuur wordt vermeden. Doordat blogs continu ge-update kunnen worden blijft de  informatie recent en zal het waarde leveren aan de core-business van elk organisatie.

Social Gravity; het einde van de mail.

Page 8: Social Gravity: interne communicatie met nieuwe media

Voel je je aangetrokken?

Neem dan gerust contact met ons [email protected]

Of belMart: 0612391461

Thomas: 0653805235

Op ons blog zie je wat ons inspireert www.ditisstrak.nl

Page 9: Social Gravity: interne communicatie met nieuwe media