Smart Industry: de belangrijkste trends voor uw bedrijf

download Smart Industry: de belangrijkste trends voor uw bedrijf

of 47

Embed Size (px)

description

Presentatie Smart Industry

Transcript of Smart Industry: de belangrijkste trends voor uw bedrijf

  • 1. 1Paul dHond / Tom Bouws

2. Smart Industry in 100 woordenDe ontwikkeling van Smart Industry wordt gedreven door verregaandedigitalisering en vernetwerking van producten, machines en mensen. Denkaan de zelfdenkende thermostaat en de slimme auto, maar ook aannieuwe zorgconcepten voor ouderen. Voor bedrijven openen zich nieuwewegen voor samenwerken, produceren en geld verdienen. Producten,machines en robots die digitaal met elkaar praten, zelfsturende fabriekendichtbij de eindklant, voor iedere klant een product op maat, nieuweverdienmodellen met informatie uit de cloud, radicale veranderingen in hetproces van ontwerpen, fabriceren en distribueren. Deze wereldwijdeindustrile (digitale) revolutie biedt veel kansen voor alle bedrijven in allesectoren, maar natuurlijk ook bedreiging 3. Dutch Industry, fit for the future? 4. Smart Industry 5. Smart IndustrySmart Industries zijn bedrijven met een grote mate van: Flexibiliteit in product eisen: specificatie, kwaliteit, design enz. Flexibiliteit in productie eisen: aantallen en tijdplanning Hoge productiviteit: efficiency van middelen en kosten Fine tuning op specifieke klantbehoeften en daarbij gebruik makenvan de gehele supply chain voor waardecreatie.Dit wordt mogelijk gemaakt door een netwerk-centric benadering metgebruikmaking van informatie, gedreven door ICT en de laatstebewezen productietechnieken. 6. Op individuele klantwens afgestemdPhilips HUE 7. Nieuwe diensten & applicatiesVolvo 8. 14Nieuwe diensten of applicatiesals extra klantwaardeAnna / NLE 9. Nieuwe businessmodellen / Processen optimaliseren Wat als je autoband je kan vertellen wat de druk vanje band is en of deze al aan vervanging toe is? 10. Intelligente producten & processenRavas i.s.m. Uniwin: iForksEfficiencyverhoging door automatischwegen met een slimme heftruckvork 11. Nieuwe omzet met dataVergrijzing en zorgSalusion 12. Processen optimaliseren met data uithet productieprocesConsensor B.V.:Versnellen bouwproces en borgenjuridische bewijslast 13. Foutloos producerenI-real B.V.: H2g0Real-time monitoring, besturing enalarmering van waterbeheer 14. Foutloos producerenOnline registratie en bewakingLOGONLINEReal-time monitoring, besturingen alarmering 15. Complexiteitniveaus dingenDingen die kunnencommuniceren enalleen data overzichzelf gevenDingen die ook dataverstrekken die zijwaarnemen in hunomgevingDingen die ook(autonoom) kunnenreageren op hunomgeving en ditcommuniceren aanandere dingen (enmensen).+ + + 16. Sensoren Laag stroomverbruik Miniaturisering Gereduceerde kosten GPSDraadloze connectiviteit Hoge bandbreedte Open standaarden Gereduceerde kosten Smartphone: interface &data hubDataverwerking enanalyse Toenemende rekenkracht,geheugen en dataopslag Toegankelijkheid vancloud- diensten Gereduceerde kostenNieuw technologie is enabling 17. Het Internet of Things is er al!WereldbevolkingConnectedobjectenConnectedobjectenper persoon0.086.8 Miljard 7.2 Miljard 7.6 Miljard500 Miljoen 12.5 Miljard 25 Miljard 50 MiljardMeerconnectedobjectendan mensen1.84 3.47 6.586.3 Miljard2003 2010 2015 2020Bron: Cisco IBSG, april 2011 18. Marktpotentie: omzet smart productsBron: MarketsandMarkets Analysis, 2013 19. 28 20. 3D geprinte auto (2014) door Local Motors29 21. Voorbeeld planning project 10 bouwelementen? 22. 34 23. 3 luik productie in 1 dag35 24. Drijvende kracht zijn convergerende technologienDe Smart Industry revolutie wordt mogelijk door een combinatie vanzich snel ontwikkelende technologien: Internet der dingen Nieuwe generatie robots Embedded systemen 3D printing Man-machine interfaces Smart Grid technologien Cyber Physical Systemen Geavanceerde sensoren Big data en cloud computing Foutloos produceren 25. Rubik kubes 26. Inzicht InvloedHogere ProductiviteitNieuwe business Flexibele bedrijfsprocessen Zero defects Klant specifiek (n=1) Slimme robots Supply chain management Service op afstand Herontwerp bedrijfsprocessen Delen van smart machines Aanpassingsvermogen Slimme productie CyberPhysical Systems Slimme producten Nieuwe klantwaarde Klantvraag segmentering Versterken klantrelatie Kennen klantgedrag Nieuwe verdienmodellen Verdienen aan informatie Open innovatie reshoring Internationalisering Nieuwe partners (bijv. apps) 27. 40 28. Actielijnen Smart Industry Agenda1. New business met Smart Industry: impuls voor beschikbarekennis en huidige best practises.2. New Knowlege met impact voor Smart Industry: impuls aankennisontwikkeling en R&D investeringen.3. New Skils voor Smart Industry: verhogen van de vaardighedenen opleiden en ontwikkelen van toekomstige werknemers.4. Supporting Policies voor Smart Industry: zorgen dat hetmogelijk wordt. 29. Did you know43 30. Smart Industry . Levenslang 31. Vragen? http://www.kvk.nl/contact/ 32. 47Paul dHond / Tom Bouws