smart home inspiration · 2019. 11. 25. · 8 Bedieningen / Deurcommunicatie Commandes /...

of 258 /258
smart home inspiration 2020

Embed Size (px)

Transcript of smart home inspiration · 2019. 11. 25. · 8 Bedieningen / Deurcommunicatie Commandes /...

BOI 2020.inddVoorwoordKNX in een hogere versnelling!
Vandaag is domotica niet meer weg te denken uit de moderne woningbouw, het is een evidentie! Tegenwoordig leven we in een geconnecteerde wereld waarbij onze smart devices een heel centrale plaats innemen. Jonge mensen kunnen zich dan ook echt niet voorstellen
om een woning te bouwen of te kopen waarbij het niet mogelijk zou zijn om verlichting, verwarming of andere technieken via hun smartphone van binnen of buiten de woning te kunnen bedienen of controleren.
Het is de consument die zorgt voor de vraag om slimme technieken toe te passen in talloze nieuwbouw- en verbouwingsprojecten. Zij bewegen de markt en stuwen bouwbedrijven, architecten en installateurs vooruit. Ook KNX schakelt naar een hogere versnelling: in deze
catalogus stellen we u talloze nieuwe producten en
Met een glimlach denk ik soms terug aan de beginjaren van ‘domotica’. De jaren waarin we fantaseerden over tal van snufjes die we in onze woningen en gebouwen zouden kunnen toepassen. Hoe onze woningen en gebouwen er zouden gaan uitzien in de toekomst. Op beurzen presenteerden we nieuwigheden waarvan we dachten dat dit hét product ging zijn waarmee we de domoticamarkt konden openbreken. Ondertussen zijn we vele stappen verder en biedt KNX als wereldstandaard voor woning- en gebouwautomatisering nog steeds de beste garantie op een futureproof en flexibel systeem.
innovaties voor. Als professionals moeten we er voor zorgen dat we in deze rollercoaster kiezen voor stabiliteit en continuïteit. Investeren in KNX blijft daarom meer dan ooit de juiste keuze.
Vecolux helpt u graag om ook een versnelling hoger te schakelen en in te spelen op deze evoluties in de markt. Met onze gloednieuwe opleidingsruimte en een vernieuwd aanbod aan trainingen investeren we samen met u in kennis, ondersteuning en meerwaarde.
Interesse om deel te nemen? Schrijf u snel in voor een van deze boeiende trainingen en schakel met ons een versnelling hoger!
Veel leesplezier! - Johan Vetters, zaakvoerder
PrefaceKNX passe à la vitesse supérieure!
Aujourd'hui, la domotique est indispensable dans l'habitat moderne, c'est une évidence! Nous vivons aujourd'hui dans un monde connecté où nos appareils intelligents occupent une place très centrale. Les jeunes ne peuvent vraiment pas imaginer construire ou
acheter une maison où il ne serait pas possible de contrôler ou de contrôler l'éclairage, le chauffage ou d'autres techniques via leur smartphone, depuis l'intérieur ou l'extérieur de la maison.
C'est le consommateur qui répond à la demande d'appliquer des techniques intelligentes dans de nombreux projets de construction et de rénovation. Ils déplacent le marché et propulsent les entreprises de construction, les architectes et les installateurs. KNX passe également à une vitesse supérieure: dans ce
Avec le sourire, je repense parfois aux premières années de la "domotique". Les années où nous avons fantasmé sur de nombreux gadgets que nous pourrions utiliser dans nos maisons et nos bâtiments. À quoi ressembleraient nos maisons et nos bâtiments dans le futur? Lors de foires commerciales, nous avons présenté des innovations qui, selon nous, seraient le produit avec lequel nous pourrions briser le marché de la domotique. Entre-temps, nous avons franchi de nombreuses étapes et, en tant que norme mondiale pour l’automatisation de la construction résidentielle et domotique, KNX offre toujours la meilleure garantie pour un système évolutif et flexible.
catalogue, nous présentons d'innombrables nouveaux produits et innovations. En tant que professionnels, nous devons nous assurer de choisir la stabilité et la continuité dans cette montagne russe. Investir dans KNX reste donc plus que jamais le bon choix.
Vecolux est heureux de vous aider à passer à la vitesse supérieure et à répondre à ces évolutions du marché. Avec notre nouvel espace de formation et une nouvelle gamme de formations, nous investissons avec vous dans la connaissance, le soutien et la valeur ajoutée.
Intéressé pour participer? Inscrivez-vous rapidement à l'une de ces formations fascinantes et passez à la vitesse supérieure avec nous!
Bonne lecture - Johan Vetters, directeur
OUTPUTS
48 INPUTS
CO
Sturing van airconditioning Contrôle de la climatisation
CO²-sensor Capteur de CO²
DALI Interface Passerelle DALI
Sturing van fancoil Contrôle du ventilo-convecteur
GPS GPS
Grafiek Graphique
Ethernet Ethernet
NTP NTP
Sturing van rolluiken Contrôle de volets
Rookmelder Détecteur de fumée
Temperatuursensor Capteur de température
VOC-sensor Capteur de VOC
Vochtsensor Capteur d’humidité
Windsensor Capteur de vent
Schakelaars Interrupteurs 68
Sensoren Capteurs
°C | Vocht | CO2 | VOC °C | Humidité | CO2 | VOC 120
Tank | Bodem | Water | Gas Réservoir | Sol | Eau | Gaz 146
Weerstations Stations Météo 150
Buitensensoren Capteurs Extérieurs 158
Interfaces Interfaces 248
Audio Audio 254
4,1” touch panel in kleur (capacitive touch)
12 pagina’s met max. 8 bedieningen per pagina Verlichting, rolluiken, HVAC, RGB(W),... Video Intercom (Zennio GetFace IP) Deuroproep ontvangen en deur openen Oproepgeschiedenis raadplegen Actielijsten (macro’s) aanmaken en oproepen vanop de bus Tijd gestuurde acties (schedulers) met vakantieka- lender Z41 Remote app voor bediening vanop afstand met
smartphone (gratis) Push melding ontvangen op smartphone bij alarm NTP ontvanger en tijdzender op de bus Bedieningen beveiligen met wachtwoord 1-byte, 2-byte en 4-byte datalogger Magnetische montage (portrait of landscape) Ingebouwde temperatuursensor 2 PI regelaars voor verwarmen/koelen Chronothermostaat Aansluitingen: KNX, 12-29Vdc, Ethernet, USB
4,1” ecran tactile capacitif en couleur
12 pages avec 8 fonctions par page Eclairage, stores, HVAC, RGB(W),... Video portier dans le système GetFace IP Reception d’un appèl et ouvrir la porte Saufgarde les images et historique L’utilisation de macros permet à l’utilisateur de confi gurer ces actions lui-même Un planifi cateur permet de confi gurer des actions en fonction de l’heure et des vacances Z41 Remote app pour une connexion sécurisée via
votre smartphone ou tablette (gratuit) Fonction “Push mail notifi cations” en cas d’alarme Heure synchronisable avec NTP Comande secure avec mot de passe Datalogging 1-byte, 2-byte en 4-byte Montage magnétique (portrait ou landscape) 2 thermostats indépendants 2 régulateurs PI pour chauffer et refroidissement Chronothermostat Connections: KNX, 12-29Vdc, Ethernet, USB
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
8
1 per wooneenheid.
Licence ZenCom app
Recevez des appels vidéo à partir de l’interphone vidéo GetFace IP.
1 par unité d’habitation.
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Extra informatie Informations extra
ZE8500002 € 106,43 Zennio licentie - 10 jaar geldig licence - valable 10 ans
http://ecatalog.vecolux.be9
Basis met of zonder camera
Eén basismodule (met / zonder camera) is ver- plicht in elke GetFace IP installatie. De installatie van de basismodule vereist een tweevoudig frame ; de andere positie blijft over voor extra module. Connectors: RJ-45 Ethernet 10 / 100Base-TX Auto-MDIX. PoE 802.3af - klasse 0 - 12,95W (met PoE injector 48V werkspanning) IN1: actieve of passieve ingang (-30..30VDC). 0 = uitgeschakeld of VIN1> 1,5VDC / 1 = gesloten of VIN1 <1,5VDC. OUT1: actieve uitgang (8..12VDC, IMAX = 400mA). RELAIS1: relaiscontacten NC / 30V / 1A (AC / DC).
Externe voeding of 12VDC (± 15%) / 2A. Output LINEOUT (1Vrms). Interne microfoon en GetFace bus connector. Resetknop en LED’s (geel, rood, groen). Omgevingsomstandigheden Werk: -40..60ºC en 10..95% RV (niet-condenserend) Opslag: -40..70ºC en 10..95% RH Bescherming: IP54. Camera 1280×960px (120ºH hoeken, 90ºV, 145ºD) en IR licht. 2W speaker. SPL (1 kHz, 1m): 78 dB. Statische of dynamische IP (DHCP compliant). Afmetingen: 106 × 233mm
Base avec ou sans caméra
Un module de base (avec / sans caméra) est obligatoire dans chaque installation GetFace IP. L’installation du module de base nécessite un cad- re double; l’autre position reste pour un module supplémentaire. Connexions: RJ-45 Ethernet 10/100Base-TX Auto-MDIX. Permet une alimentation PoE 802.3af - Clase 0 - 12,95W. IN1: Entrée active ou passive (-30..30VDC). 0=ouvert ou VIN1>1,5VDC / 1=fermé ou VIN1<1,5VDC. OUT1: sortie active (8..12VDC, IMAX=400mA). RELAIS1: contacts de relais NO/NF 30V/1A (AC/ DC).
Entrée d’alimentation externe 12VDC(±15%)/2A. Sortie LINEOUT (1VRMS). Bornier pour micro interne et bus GetFace. Bouton de reset et indicateurs LED (jaune, rouge, vert). Conditions de l’environnement: Travail: -40..60ºC et10..95%HR (sans condensation) Stockage: -40..70ºC et 10..95%HR • Degré de protection: IP54. • Caméra 1280×960px (angles de 120ºH, 90ºV, 145ºD) et lumière IR. • Haut-parleur 2W. Pression sonore (1 kHz, 1m): 78 dB. • IP fi xe ou dynamique (compatible avec DHCP). Dimensions: 106 × 233mm.
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
10
Inbouwdoos (combineren met ZVP-FFRAx)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Extra informatie Informations extra
ZEZVP-FBOX1 € 38,71 Zennio 1 module (combineren met ZVP-FFRA1) 1 module (combiner avec ZVP-FFRA1)
ZEZVP-FBOX2 € 49,03 Zennio 2 modules (combineren met ZVP-FFRA2) 2 modules (combiner avec ZVP-FFRA2)
ZEZVP-FBOX3 € 55,49 Zennio 3 modules (combineren met ZVP-FFRA3) 3 modules (combiner avec ZVP-FFRA3)
GetFace IP inbouwkader / Cadre encastrée
Frame voor inbouw (combineren met ZVP-FBOXx)
Te combineren met ZEZVP-FBOX1
Te combineren met ZEZVP-FBOX1
Extra informatie Informations extra
ZEZVP-FFRA1 € 113,55 Zennio 1 module (combineren met ZVP-FBOX1) 1 module (combiner avec ZVP-FBOX1)
ZEZVP-FFRA2 € 129,04 Zennio 2 modules (combineren met ZVP-FBOX2) 2 modules (combiner avec ZVP-FBOX2 )
ZEZVP-FFRA3 € 141,94 Zennio 3 modules (combineren met ZVP-FBOX3) 3 modules (combiner avec ZVP-FBOX3 )
Te combineren met RVS of zwarte inbouw installatieframe
Combiner avec un cadre d’installation encastrable en argent ou noir
http://ecatalog.vecolux.be11
Opbouw - backplate (combineren met ZVP-CBxM)
En saillie - backplate (ensemble avec ZVP-CBxM)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Extra informatie Informations extra
ZEZVP-BPLA1 € 83,87 Zennio 1 module (combineren met ZVP-CB1M) 1 module (combiner avec ZVP-CB1M)
ZEZVP-BPLA2 € 100,65 Zennio 2 modules (combineren met ZVP-CB2M) 2 modules (combiner avec ZVP-CB2M)
ZEZVP-BPLA3 € 113,55 Zennio 3 modules (combineren met ZVP-CB3M) 3 module (combiner avec ZVP-CB3M)
GetFace IP opbouwkader / Cadre en saillie
Opbouw - frame (combineren met ZVP-BPLAx)
Te combineren met ZEZVP-BPLA1
Te combineren met ZEZVP-BPLA1
Extra informatie Informations extra
ZEZVP-CB1M € 77,42 Zennio 1 module (combineren met ZVP-BPLA1) 1 module (combiner avec ZVP-BPLA1)
ZEZVP-CB2M € 94,20 Zennio 2 modules (combineren met ZVP-BPLA2) 2 modules (combiner avec ZVP-BPLA2)
ZEZVP-CB3M € 107,10 Zennio 3 modules (combineren met ZVP-BPLA3) 3 modules (combiner avec ZVP-BPLA3)
Te combineren met RVS of zwarte opbouw installatieframe
Combiner avec un cadre d’installation en saillie en argent ou noir
12
Keypad module
Numeriek toetsenblok voor de GetFace IP basis eenheid. Bevat 2 GetFace bus aansluitingen om door te
lussen naar een andere module GetFace buskabel meegeleverd (lengte: 220mm)
Module de clavier
Clavier numérique avec boutons d’appel et de serrure au module de base GetFace IP. Contient 2 connexions de bus GetFace à coupler à
un autre module Câble de bus GetFace inclus (220mm de longueur).
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
ZEZVP-KEYPAD € 371,62 Zennio huisnummer oproepen / deur openen met een toegangscode appeler un numéro de maison / ouvrir la porte avec une code d’accès
GetFace IP Infopanel
Infopaneel
Hiermee kunt u informatie voor bezoekers weer- geven van het gebouw. Informatie kan ingevoegd worden op een plastic folie, die gemakkelijk te lezen is dankzij de achtergrondverlichting.
Bevat 2 GetFace bus aansluitingen om door te lussen naar een andere module GetFace buskabel meegeleverd (lengte: 220mm)
Panneau d’information
Permet d’afficher des informations à l’intention des visiteurs de l’immeuble. L’information peut être insérée dans le panneau sur une feuille plastique imprimée, qui pourra être facilement lisible grâce
au rétro-éclairage. Contient 2 connexions de bus GetFace à coupler à un autre module Câble de bus GetFace inclus (220mm de longueur).
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
http://ecatalog.vecolux.be13
Module met 5 gelabelde knoppen
De module voegt 5 extra knoppen toe aan de Get- Face IP basis eenheid. Bevat 2 GetFace bus aansluitingen om door te
lussen naar een andere module GetFace buskabel meegeleverd (lengte: 220mm)
Module 5 boutons
Permet d’ajouter 5 boutons additionnels au module de base GetFace IP. Contient 2 connexions de bus GetFace à coupler à
un autre module Câble de bus GetFace inclus (220mm de longueur).
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Bluetooth module
De Bluetooth-module is gebaseerd op Bluetooth Smart technologie. De communicatie vindt plaats tussen de Blue- tooth-module en de GetFace Key applicatie. Bluetooth: 4.0 Compliant (Bluetooth Smart) Afstand: tot 10 meter
Mobile Application support: Android 4.4 en hoger, iOS 8.1 en hoger Verbruik: 20mA / 12V DC Bevat 2 GetFace bus aansluitingen om door te lussen naar een andere module
Bluetooth module
Le module Bluetooth est basé sur la technologie Bluetooth Smart. La communication se trouve entre le module Bluetooth et l’application GetFace Key. Bluetooth: conforme à la norme 4.0 (Bluetooth Smart) Distance: jusqu’à 10 mètres
Prise en charge des applications mobiles: Android 4.4 et versions ultérieures, iOS 8.1 et versions ultérieures Consommation: 20mA / 12V DC Contient 2 connexions de bus GetFace à coupler à un autre module
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
14
Een aanraakscherm als toevoeging op de GetFace IP basis met volgende functionaliteit: - Infopaneel: een afbeelding weergeven. - Telefoonboek: oproep via een lijst van bewoners.
- Virtueel keypad: oproep via busnummer of toe- gangscontrole. Bevat 2 GetFace bus aansluitingen om door te lussen naar een andere module
Écran tactile
Un écran tactile en plus de la base IP GetFace avec les fonctionnalités suivantes: - Panneau d’informations: afficher une image. - Annuaire téléphonique: appelez via une liste de résidents.
- Clavier virtuel: appel via numéro de bus ou con- trôle d’accès. Contient 2 connexions de bus GetFace à coupler à un autre module
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
15.4 W standaard 802.3af - Klasse 0
PoE injector avec cable EU
15.4 W standard 802.3af - Classe 0
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Elektr. slot 12v/230mA DC
Verrouillage électr. 12V/230mA DC
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Veiligheid relais
Ter verbetering van de beveiliging tussen het elek- trisch deurslot en de GetFace IP basis, waardoor sabotage voorkomen wordt. Het relais kan alleen worden geactiveerd als de geldige openingscode
wordt ontvangen van de GetFace IP basis. Specificaties: - 1 relais 30V / 1A AC / DC (contacten NO / NC) - 1 actieve uitgang 12VDC / 700mA max.
Relais de sécurité
Pour améliorer la sécurité entre la serrure électri- que de porte et la base de GetFace IP, empêchant le sabotage. Le relais ne peut être activé que quand la code d’ouverture est validée par la base
GetFace IP. Spécifications: - 1 relais 30V / 1A AC / DC (contacts NO / NF) - 1 sortie active 12VDC / 700mA max.
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Tamper switch
Ter verbetering van de beveiliging van uw GetFace IP wanneer het voorste frame wordt verwijderd: De schakelaar kan worden gebruikt voor alarmsig-
nalering via de KNX bus: Aansluiten van de schake- laar op een binaire ingang van een KNX module.
Commutateur de protection
Pour améliorer la sécurité de votre IP GetFace lors- que le cadre avant est retiré: Le commutateur peut être utilisé pour la signalisati-
on d’alarme via le bus KNX: Connecter le commu- tateur à une entrée binaire d’une module KNX
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Induction loop
Hiermee verzendt u rechtstreeks een audiosignaal in een gehoorapparaat via een magnetische lus.
Induction loop
Permet la transmission d’un signal audio directe- ment vers une prothèse auditive au moyen d’une
boucle magnétique.
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
I/O module
Maakt uitbreiding van het aantal in- en uitgangen mogelijk van de GetFace IP Basic Unit. Het bevat: - 2 relais 30V / 1A AC / DC (NO / NC-contacten)
- 2 passieve / actieve ingangen (-30VDC..30VDC) - Statusindicatoren voor 4 input (groen) / output (rood)
I/O module
Permet l’expansion du nombre d’entrées et de sorties du module de base GetFace IP. Ce module contient: - 2 relais 30V / 1A AC / DC (contacts NO / NF)
- 2 entrées passives / actives (-30VDC..30VDC) - Indicateurs d’état pour 4 entrées (vert) / sorties (rouge)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Toegangscontrole via RFID-kaarten (13.56 MHz- band) Compatibele smartcards (alleen het serienummer van de kaart wordt gelezen):
ISO / IEC 14443A: Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S & X, Ultralight, Ultralight C ISO / IEC 14443B: CEPAS, HID iCLASS JIS X 6319: Felica
Lecteur des cartes RFID
Contrôle d’accès via des cartes RFID (bande 13,56 MHz) Cartes à puce compatibles (seulement le numéro de série de la carte est lu):
ISO / IEC 14443A: Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S & X, Ultralight, Ultralight C ISO / IEC 14443B: CEPAS, HID iCLASS JIS X 6319: Felica
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Maakt geautomatiseerde herkenning van vinger- afdrukken mogelijk voor toegangscontrole en onderlinge communicatie.
Bevat 2 GetFace bus aansluitingen om door te lussen naar een andere module GetFace buskabel meegeleverd (220 mm lang).
Lecteur d’empreintes digitales
Permet la reconnaissance automatisée des em- preintes digitales pour le contrôle d’accès et la communication.
Contient 2 connexions de bus GetFace à coupler à un autre module Câble de bus GetFace inclus (longueur 220 mm).
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Blinde knop
Bouton aveugle
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
RFID kaart
Carte rfid
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Zennio Z41 Pro
4,1” touch panel in kleur (capacitive touch)
12 pagina’s met max. 8 bedieningen per pagina Verlichting, rolluiken, HVAC, RGB(W),... Actielijsten (macro’s) aanmaken en oproepen vanop de bus Tijd gestuurde acties (schedulers) met vakantieka- lender Z41 Remote app voor bediening vanop afstand met smartphone (gratis) Push melding ontvangen op smartphone bij alarm NTP ontvanger en tijdzender op de bus
Bedieningen beveiligen met wachtwoord 1-byte, 2-byte en 4-byte datalogger Magnetische montage (portrait of landscape) Ingebouwde temperatuursensor 2 PI regelaars voor verwarmen/koelen Chronothermostaat Aansluitingen: KNX, 12-29Vdc, Ethernet, USB, 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuursensoren (ZN1AC-NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DE- TEC)
4,1” ecran tactile capacitif en couleur
12 pages avec 8 fonctions par page Eclairage , stores,HVAC, RGB(W),... L’utilisation de macros permet à l’utilisateur de confi gurer ces actions lui-même Un planifi cateur permet de confi gurer des actions en fonction de l’heure et des vacances Z41 Remote app pour une connexion sécurisée via votre smartphone ou tablette (gratuit) Fonction “Push mail notifi cations” en cas d’alarme Heure synchronisable avec NTP
Commande secure avec mot de passe Datalogging 1-byte, 2-byte en 4-byte Montage magnétique (portrait ou landscape) 2 thermostats indépendants 2 régulateurs PI pour chauffer et refroidissement Chronothermostat Connections: KNX, 12-29Vdc, Ethernet, USB, 2entrées pour boutons poussoirs, sondes teméra- ture (ZN1AC-NTC68)ou détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
24
Zennio Z41 Lite
4,1” touch panel in kleur (capacitive touch)
12 pagina’s met max. 8 bedieningen per pagina Verlichting, rolluiken, HVAC, RGB(W),... Actielijsten (macro’s) aanmaken en oproepen vanop de bus Tijd gestuurde acties (schedulers) met vakantieka- lender Bedieningen beveiligen met wachtwoord 1-byte, 2-byte en 4-byte datalogger
Magnetische montage (portrait of landscape) Ingebouwde temperatuursensor 2 PI regelaars voor verwarmen/koelen Chronothermostaat Aansluitingen: KNX, 12-29Vdc, USB, 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuursensoren (ZN1AC- NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DETEC)
4,1” ecran tactile capacitif en couleur
12 pages avec 8 fonctions par page Eclairage, stores, HVAC, RGB(W),... L’utilisation de macros permet à l’utilisateur de confi gurer ces actions lui-même Un planifi cateur permet de confi gurer des actions en fonction de l’heure et des vacances Comande secure avec mot de passe Datalogging 1-byte, 2-byte en 4-byte
Montage magnétique (portrait ou landscape) 2 thermostats indépendants 2 régulateurs PI pour chauffer et refroidissement Chronothermostat Connections: KNX, 12-29Vdc, Ethernet, USB, 2entrées pour boutons poussoirs, sondes teméra- ture (ZN1AC-NTC68)ou détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
http://ecatalog.vecolux.be25
Zennio Z35
7 pagina’s met max. 6 bedieningen per pagina Verlichting, rolluiken, HVAC, RGB(W),... Bedieningen beveiligen met wachtwoord Bedieningen verbergen met object Weekklokken Ingebouwde temperatuursensor, helderheidssen-
sor en benaderingssensor 2 PI regelaars voor verwarmen/koelen Aansluitingen: KNX, USB, 4 ingangen voor druk- knoppen, temperatuursensoren (ZN1AC-NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DETEC)
Écran tactile capacitif de 3,5”
7 pages avec 6 commandes maximum par page Eclairage, stores, HVAC, RGB(W),... Protection avec mot de passe possible Des commandes cachées via objet Horloges hebdomadaires Sondes de température, luminosité et de proximité
intégrées 2 thermostats indépendants pour chauffer et refroi- dissement Connexions: KNX, USB, 4 entrées pour boutons poussoir, sondes températures (ZN1AC-NTC68) ou détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
ZEZVI-Z35-GW € 267,68 Zennio wit glanzend blanc brillant
ZEZVI-Z35-S € 267,68 Zennio grijs gris
26
-
Macro
In een woning is het de bedoeling dat je gewoontes geautomatiseerd worden. Een voorbeeld: Je komt overdag je woning binnen waarna je de rolluiken opent, het licht in de keuken aansteekt, je Sonos luidspreker op je favoriete zender zet, de thermostaat naar comfortmodus brengt,...
Wanneer je ‘s avonds thuiskomt schakel je de led’s in de trap in, schakel je de gangverlichting in op 50%, schakel je de thermostaat naar nachtmodus, ...
Al deze acties kan je automatiseren. Door het gebruik van macro’s kan je als eindgebruiker zelf deze acties instellen waarna ze automatisch opgeroepen worden bij het betreden van de woning, afhankelijk van dag of nacht.
Hiernaast kunnen de macro’s ook gebruikt om andere gewoontes te automatiseren zoals de woning verlaten, gaan slapen, wakker worden, ...
Sheduler
Met een scheduler kan je tijdgestuurde acties instellen. Een voorbeeld: een aantal verlichtingspunten automatisch inschakelen en uitschakelen op een bepaald tijdstip bij afwezigheid.
Logische Functies
Met een logische functie kunnen we nog een stap verder gaan.
Het geeft ons de mogelijkheid om waarden op het KNX-systeem te vergelijken, gekoppeld aan een actie na vergelijking.
Een voorbeeld: de tuinverlichting laten schakelen wanneer de lichtsterkte buiten onder 200 lux gaat.
Vakantiekalender
De vakantiekalender laat je als eindgebruiker toe je afwezigheidsdagen op te geven.
Op de geselecteerde dagen wordt je woning automatisch in ‘afwezig’ gezet.
Een voorbeeld: De verwarming wordt in de beschermings- modus gezet, de afwezigheidssimulatie wordt gestart,...
http://ecatalog.vecolux.be27
-
-
-
Macro
Dans un logement, le but est d’automatiser ses habitudes. Par exemple: vous rentrez chez vous, vous ouvrez les volets, vous allumez dans la cuisine, vous diffusez le son de votre radio préférée, vous réglez le thermostat sur le mode confort,...
Quand vous rentrez le soir, vous enclenchez les leds dans l’escalier, l’éclairage du couloir sur 50%, le thermostat en mode nuit,...
Toutes ces actions peuvent être automatisées. L’utilisation de macros permet à l’utilisateur final de configurer ces actions lui-même pour pouvoir les actionner automatique- ment lorsqu’il entre dans le logement, selon que c’est le jour ou la nuit.
En outre, les macros peuvent aussi être utilisées pour automatiser d’autres habitudes comme au moment où on quitte l’habitation, au moment où on va se coucher, où on s’éveille,...
Planificateur
Un planificateur permet de configurer des actions en fonction de l’heure.
Par exemple: certains points lumineux peuvent s’activer et se désactiver automatiquement à un moment donné en cas d’absence.
Fonctions Logiques
Une fonction logique permet encore d’aller un pas plus loin.
Il est possible de comparer des valeurs sur le système KNX et d’y associer une action.
Par exemple: allumer les lumières du jardin lorsque la luminosité extérieure descend sous 200 lux.
Calendrier de vacances
Le calendrier des vacances permet à l’utilisateur final de configurer des jours d’absence.
Aux jours sélectionnés, votre logement passe alors en mode ‘absence’.
Par exemple: le chauffage est en mode anti-gel, le scénario de simulation de présence est enclenché,...
28
Elsner Cala Touch KNX T
2,3” touch screen met temperatuursensor
Kleurentouchscreen 55×55 1 × weergave van actuele meetwaarden 1 × weergave van busgegevens (4 universele velden) 1 × temperatuurregeling 3 × motorbediening (zonwering, venster) 3 × schakelen of dimmen van licht 1 × RGB-lichtregeling 1 × instelling van de lichtkleurtemperatuur 1 × HCL-besturing (Human Centric Lighting) 1 × scènes
weektimer schakelen met 8 perioden 2 × info pagina Screensaver 4 ingangen voor binaire contacten of T-NTC-tem- peratuursensor 8 AND en 8 OF logische poorten
Temperatuur Drempelwaarden PI-regelaar voor verwarmen en koelen
2,3” écran tactile, avec capteur de température
Ecran tactile couleur 55×55 1 × affi chage des valeurs mesurées actuelles 1 × affi chage des données de bus (4 espaces universels) 1 × contrôle de la température 3 × opération d’entraînement (ombrage, fenêtre) 3 × commutation ou atténuation de la lumière 1 × contrôle de la lumière RVB 1 × réglage de la température de couleur de la lumière 1 × contrôle HCL (Human Centric Lighting) 1 × scènes
minuterie hebdomadaire avec 8 périodes 2 × page d’information Économiseur d’écran 4 entrées pour contacts binaires ou capteur de température T-NTC Portes logiques 8 ET et 8 OU
Température Valeurs seuil Régulateur PI pour le chauffage et le refroidisse- ment
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
http://ecatalog.vecolux.be29
Elsner Cala Touch KNX TH
2,3” touch screen met temperatuur- en vocht sensor
Kleurentouchscreen 55×55 1 × weergave van actuele meetwaarden 1 × weergave van busgegevens (4 universele velden) 1 × temperatuurregeling 3 × motorbediening (zonwering, venster) 3 × schakelen of dimmen van licht 1 × RGB-lichtregeling 1 × instelling van de lichtkleurtemperatuur 1 × HCL-besturing (Human Centric Lighting) 1 × scènes weektimer schakelen met 8 perioden
2 × info pagina Screensaver 4 ingangen voor binaire contacten of T-NTC-tem- peratuursensor 8 AND en 8 OF logische poorten
Temperatuur en luchtvochtigheid Comfortveld (DIN 1946) Dauwpunt berekening Drempelwaarden PI-regelaar voor verwarmen en koelen
2,3” écran tactile, avec capteur de température et d’humidité
Ecran tactile couleur 55×55 1 × affi chage des valeurs mesurées actuelles 1 × affi chage des données de bus (4 espaces universels) 1 × contrôle de la température 3 × opération d’entraînement (ombrage, fenêtre) 3 × commutation ou atténuation de la lumière 1 × contrôle de la lumière RVB 1 × réglage de la température de couleur de la lumière 1 × contrôle HCL (Human Centric Lighting) 1 × scènes minuterie hebdomadaire avec 8 périodes
2 × page d’information Économiseur d’écran 4 entrées pour contacts binaires ou capteur de température T-NTC Portes logiques 8 ET et 8 OU
Température et humidité de l’air Champ de confort (DIN 1946) Calcul du point de rosée Valeurs seuil Régulateur PI pour le chauffage et le refroidisse- ment
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
30
Elsner Cala Touch KNX AQS/TH
2,3” touch screen met temperatuur-, vocht- en CO2-sensor
Kleurentouchscreen 55×55 1 × weergave van actuele meetwaarden 1 × weergave van busgegevens (4 universele velden) 1 × temperatuurregeling 3 × motorbediening (zonwering, venster) 3 × schakelen of dimmen van licht 1 × RGB-lichtregeling 1 × instelling van de lichtkleurtemperatuur 1 × HCL-besturing (Human Centric Lighting) 1 × scènes weektimer schakelen met 8 perioden
2 × info pagina Screensaver 4 ingangen voor binaire contacten of T-NTC-tem- peratuursensor 8 AND en 8 OF logische poorten
CO2-concentratie, temperatuur en luchtvochtig- heid Comfortveld (DIN 1946) Dauwpunt berekening Drempelwaarden PI-regelaar voor verwarmen en koelen
2,3” écran tactile, avec capteur de température, d’humidité et de CO2
Ecran tactile couleur 55×55 1 × affi chage des valeurs mesurées actuelles 1 × affi chage des données de bus (4 espaces universels) 1 × contrôle de la température 3 × opération d’entraînement (ombrage, fenêtre) 3 × commutation ou atténuation de la lumière 1 × contrôle de la lumière RVB 1 × réglage de la température de couleur de la lumière 1 × contrôle HCL (Human Centric Lighting) 1 × scènes minuterie hebdomadaire avec 8 périodes
2 × page d’information Économiseur d’écran 4 entrées pour contacts binaires ou capteur de température T-NTC Portes logiques 8 ET et 8 OU
Concentration de CO2, température et humidité de l’air Champ de confort (DIN 1946) Calcul du point de rosée Valeurs seuil Régulateur PI pour le chauffage et le refroidisse- ment
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
http://ecatalog.vecolux.be31
Zennio Flat - wit / blanc
Capacitieve touch schakelaar in glas
1, 2, 4 of 6 touch druktoetsen Korte en lange druk Custom design Verlichte iconen met nachtmodus Flat design (9mm) Helderheidssensor en benaderingssensor Ingebouwde temperatuursensor PI regelaar voor verwarmen/koelen
Zoemer voor bediening, alarm of deurbel (instel- baar) Inbouw montage (verticaal of horizontaal) 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuur- sensoren (ZN1AC-NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DETEC)
Interrupteur capacitif tactile en verre
Interrupteurs capacitifs rétro-éclairés avec 1, 2, 4 et 6 boutons Fonction avec pression courte et longue Status LED avec mode nuit Flat design (9mm) Avec détecteur de luminosité ambiante et capteur de proximité Sonde interne de température 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement
Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer (horizontal ou vertical) 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température (ZN1AC-NTC68) ou des détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
34
Capacitieve touch schakelaar in glas
1, 2, 4 of 6 touch druktoetsen Korte en lange druk Custom design Verlichte iconen met nachtmodus Flat design (9mm) Helderheidssensor en benaderingssensor Ingebouwde temperatuursensor PI regelaar voor verwarmen/koelen
Zoemer voor bediening, alarm of deurbel (instel- baar) Inbouw montage (verticaal of horizontaal) 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuur- sensoren (ZN1AC-NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DETEC)
Interrupteur capacitif tactile en verre
Interrupteurs capacitifs rétro-éclairés avec 1, 2, 4 et 6 boutons Fonction avec pression courte et longue Status LED avec mode nuit Flat design (9mm) Avec détecteur de luminosité ambiante et capteur de proximité Sonde interne de température 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement
Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer (horizontal ou vertical) 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température (ZN1AC-NTC68) ou des détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
http://ecatalog.vecolux.be35
Zennio Flat - grijs / gris
Capacitieve touch schakelaar in glas
1, 2, 4 of 6 touch druktoetsen Korte en lange druk Custom design Verlichte iconen met nachtmodus Flat design (9mm) Helderheidssensor en benaderingssensor Ingebouwde temperatuursensor PI regelaar voor verwarmen/koelen
Zoemer voor bediening, alarm of deurbel (instel- baar) Inbouw montage (verticaal of horizontaal) 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuur- sensoren (ZN1AC-NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DETEC)
Interrupteur capacitif tactile en verre
Interrupteurs capacitifs rétro-éclairés avec 1, 2, 4 et 6 boutons Fonction avec pression courte et longue Status LED avec mode nuit Flat design (9mm) Avec détecteur de luminosité ambiante et capteur de proximité Sonde interne de température 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement
Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer (horizontal ou vertical) 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température (ZN1AC-NTC68) ou des détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
36
Zennio Flat - zwart / noir
Capacitieve touch schakelaar in glas
1, 2, 4 of 6 touch druktoetsen Korte en lange druk Custom design Verlichte iconen met nachtmodus Flat design (9mm) Helderheidssensor en benaderingssensor Ingebouwde temperatuursensor PI regelaar voor verwarmen/koelen
Zoemer voor bediening, alarm of deurbel (instel- baar) Inbouw montage (verticaal of horizontaal) 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuur- sensoren (ZN1AC-NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DETEC)
Interrupteur capacitif tactile en verre
Interrupteurs capacitifs rétro-éclairés avec 1, 2, 4 et 6 boutons Fonction avec pression courte et longue Status LED avec mode nuit Flat design (9mm) Avec détecteur de luminosité ambiante et capteur de proximité Sonde interne de température 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement
Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer (horizontal ou vertical) 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température (ZN1AC-NTC68) ou des détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
http://ecatalog.vecolux.be37
Zennio Flat - customized
Capacitieve touch schakelaar in glas
1, 2, 4 of 6 touch druktoetsen Korte en lange druk Custom design Verlichte iconen met nachtmodus Flat design (9mm) Helderheidssensor en benaderingssensor Ingebouwde temperatuursensor PI regelaar voor verwarmen/koelen
Zoemer voor bediening, alarm of deurbel (instel- baar) Inbouw montage (verticaal of horizontaal) 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuur- sensoren (ZN1AC-NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DETEC) Eenvoudig door uzelf te ontwerpen via touchmy- design.zennio.com
Interrupteur capacitif tactile en verre
Interrupteurs capacitifs rétro-éclairés avec 1, 2, 4 et 6 boutons Fonction avec pression courte et longue Status LED avec mode nuit Flat design (9mm) Avec détecteur de luminosité ambiante et capteur de proximité Sonde interne de température 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles
(désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer (horizontal ou vertical) 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température (ZN1AC-NTC68) ou des détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC) Facile à confi gurer par vous-même via touchmyde- sign.zennio.com
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
40
Zennio Flat Display - customized
Capacitieve touch schakelaar in glas
2,4” OLED display 5 touch druktoetsen Korte en lange druk Custom design Verlichte iconen met nachtmodus Flat design (9mm) Helderheidssensor en benaderingssensor Sonde interne de température PI regelaar voor verwarmen/koelen
Zoemer voor bediening, alarm of deurbel (instel- baar) Inbouw installatie in standaard montagedoos 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuur- sensoren (ZN1AC-NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DETEC) Eenvoudig door uzelf te ontwerpen via touchmy- design.zennio.com
Interrupteur capacitif tactile en verre
Écran OLED 2,4”. 5 boutons capacitifs rétro-éclairés Fonction avec pression courte et longue Design personalisé Status LED avec mode nuit Flat design (9mm) Avec détecteur de luminosité ambiante et capteur de proximité Sonde interne de température 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement
Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température (ZN1AC-NTC68) ou des détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC) Facile à confi gurer par vous-même via touchmyde- sign.zennio.com
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
http://ecatalog.vecolux.be41
Zennio Flat 55 - wit / blanc
Capacitieve touch schakelaar in glas
1, 2 of 4 touch druktoetsen Korte en lange druk Verlichte iconen met nachtmodus Flat design (9mm) Helderheidssensor en benaderingssensor PI regelaar voor verwarmen/koelen Zoemer voor bediening, alarm of deurbel (instel-
baar) Installatie in standaard montagedoos met 55×55 frames 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuur- sensoren (ZN1AC-NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DETEC)
Interrupteur capacitif tactile en verre
Interrupteurs capacitifs rétro-éclairés avec 1, 2 ou 4 boutons Fonction avec pression courte et longue Status LED avec mode nuit Flat design (9mm) Détecteur de luminosité ambiante et capteur de proximité 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles
(désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Installation dans une boîte de montage standard avec des cadres 55×55 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température (ZN1AC-NTC68) ou des détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
42
Zennio Flat 55 - wit glanzend / blanc brillant
Capacitieve touch schakelaar in glas
1, 2 of 4 touch druktoetsen Korte en lange druk Verlichte iconen met nachtmodus Flat design (9mm) Helderheidssensor en benaderingssensor PI regelaar voor verwarmen/koelen Zoemer voor bediening, alarm of deurbel (instel-
baar) Installatie in standaard montagedoos met 55×55 frames 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuur- sensoren (ZN1AC-NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DETEC)
Interrupteur capacitif tactile en verre
Interrupteurs capacitifs rétro-éclairés avec 1, 2 ou 4 boutons Fonction avec pression courte et longue Status LED avec mode nuit Flat design (9mm) Détecteur de luminosité ambiante et capteur de proximité 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles
(désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Installation dans une boîte de montage standard avec des cadres 55×55 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température (ZN1AC-NTC68) ou des détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
http://ecatalog.vecolux.be43
Zennio Flat 55 - grijs / gris
Capacitieve touch schakelaar in glas
1, 2 of 4 touch druktoetsen Korte en lange druk Verlichte iconen met nachtmodus Flat design (9mm) Helderheidssensor en benaderingssensor PI regelaar voor verwarmen/koelen Zoemer voor bediening, alarm of deurbel (instel-
baar) Installatie in standaard montagedoos met 55×55 frames 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuur- sensoren (ZN1AC-NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DETEC)
Interrupteur capacitif tactile en verre
Interrupteurs capacitifs rétro-éclairés avec 1, 2 ou 4 boutons Fonction avec pression courte et longue Status LED avec mode nuit Flat design (9mm) Détecteur de luminosité ambiante et capteur de proximité 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles
(désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Installation dans une boîte de montage standard avec des cadres 55×55 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température (ZN1AC-NTC68) ou des détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
44
Zennio Flat 55 - antraciet / anthracite
Capacitieve touch schakelaar in glas
1, 2 of 4 touch druktoetsen Korte en lange druk Verlichte iconen met nachtmodus Flat design (9mm) Helderheidssensor en benaderingssensor PI regelaar voor verwarmen/koelen Zoemer voor bediening, alarm of deurbel (instel-
baar) Installatie in standaard montagedoos met 55×55 frames 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuur- sensoren (ZN1AC-NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DETEC)
Interrupteur capacitif tactile en verre
Interrupteurs capacitifs rétro-éclairés avec 1, 2 ou 4 boutons Fonction avec pression courte et longue Status LED avec mode nuit Flat design (9mm) Détecteur de luminosité ambiante et capteur de proximité 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles
(désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Installation dans une boîte de montage standard avec des cadres 55×55 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température (ZN1AC-NTC68) ou des détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
http://ecatalog.vecolux.be45
Zennio Flat 55 - customized
Capacitieve touch schakelaar in glas
1, 2 of 4 touch druktoetsen Korte en lange druk Custom design Verlichte iconen met nachtmodus Flat design (9mm) Helderheidssensor en benaderingssensor PI regelaar voor verwarmen/koelen Zoemer voor bediening, alarm of deurbel (instel-
baar) Installatie in standaard montagedoos met 55×55 frames 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuur- sensoren (ZN1AC-NTC68) of bewegingsmelders (ZN1IO-DETEC) Eenvoudig door uzelf te ontwerpen via touchmy- design.zennio.com
Interrupteur capacitif tactile en verre
Interrupteurs capacitifs rétro-éclairés avec 1, 2 ou 4 boutons Fonction avec pression courte et longue Design personalisé Status LED avec mode nuit Flat design (9mm) Détecteur de luminosité ambiante et capteur de proximité 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles
(désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Installation dans une boîte de montage standard avec des cadres 55×55 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température (ZN1AC-NTC68) ou des détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC) Facile à confi gurer par vous-même via touchmyde- sign.zennio.com
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
48
Zennio Flat 55 Display - customized
Capacitieve touch schakelaar in glas
1.18” OLED display met thermostaatweergave 4 touch druktoetsen Korte en lange druk Custom design Verlichte iconen met nachtmodus Flat design (9mm) Helderheidssensor en benaderingssensor PI regelaar voor verwarmen/koelen Zoemer voor bediening, alarm of deurbel (instel-
baar) Installatie in standaard montagedoos met 55×55 frames 2 ingangen voor drukknoppen, temperatuursenso- ren (ZN1AC-NTC68 of ZE9900015) of bewegings- melders (ZN1IO-DETEC) Eenvoudig door uzelf te ontwerpen via touchmy- design.zennio.com
Interrupteur capacitif tactile en verre
Écran OLED 1,18” avec affi chage du thermostat 4 boutons capacitifs rétro-éclairés Fonction avec pression courte et longue Design personalisé Status LED avec mode nuit Flat design (9mm) Détecteur de luminosité ambiante et capteur de proximité 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles
(désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Installation dans une boîte de montage standard avec des cadres 55×55 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température (ZN1AC-NTC68 ou ZE9900015) ou des détecteurs de mouvement (ZN1IO-DETEC) Facile à confi gurer par vous-même via touchmyde- sign.zennio.com
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
http://ecatalog.vecolux.be49
Capacitieve touch schakelaar in glas
1,2, 4 of 6 touch druktoetsen Status LED per druktoets met nachtmodus 2 analoge/binaire ingangen voor potentiaalvrije druktoetsen, ZN1AC-NTC68 temperatuursensoren of ZN1IO-DETEC bewegingsmelders Druktoetsfunctie met kort en lang drukken Geïntegreerde temperatuursensor
1 PI controller voor verwarming en koeling Akoustisch signaal bij het aanraken van de touch druktoetsen (uitschakelbaar via de bus), als deurbel of alarm Inbouw montage (verticaal of horizontaal), magne- tisch
Interrupteur capacitif tactile en verre
1, 2, 4 ou 6 boutons poussoirs tactiles Status LED par bouton poussoir avec mode nuit 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température ZN1AC-NTC68 ou des détecteurs de mouvement ZN1IO-DETEC Fonction bouton poussoir avec pression courte et longue
Capteur de température intégré 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer (horizontal ou vertical), magnétique
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
50
Capacitieve touch schakelaar in glas
1,2, 4 of 6 touch druktoetsen Status LED per druktoets met nachtmodus 2 analoge/binaire ingangen voor potentiaalvrije druktoetsen, ZN1AC-NTC68 temperatuursensoren of ZN1IO-DETEC bewegingsmelders Druktoetsfunctie met kort en lang drukken Geïntegreerde temperatuursensor
1 PI controller voor verwarming en koeling Akoustisch signaal bij het aanraken van de touch druktoetsen (uitschakelbaar via de bus), als deurbel of alarm Inbouw montage (verticaal of horizontaal), magne- tisch
Interrupteur capacitif tactile en verre
1, 2, 4 ou 6 boutons poussoirs tactiles Status LED par bouton poussoir avec mode nuit 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température ZN1AC-NTC68 ou des détecteurs de mouvement ZN1IO-DETEC Fonction bouton poussoir avec pression courte et longue
Capteur de température intégré 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer (horizontal ou vertical), magnétique
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
http://ecatalog.vecolux.be51
Capacitieve touch schakelaar in glas
1,2, 4 of 6 touch druktoetsen Status LED per druktoets met nachtmodus 2 analoge/binaire ingangen voor potentiaalvrije druktoetsen, ZN1AC-NTC68 temperatuursensoren of ZN1IO-DETEC bewegingsmelders Druktoetsfunctie met kort en lang drukken Geïntegreerde temperatuursensor
1 PI controller voor verwarming en koeling Akoustisch signaal bij het aanraken van de touch druktoetsen (uitschakelbaar via de bus), als deurbel of alarm Inbouw montage (verticaal of horizontaal), magne- tisch
Interrupteur capacitif tactile en verre
1, 2, 4 ou 6 boutons poussoirs tactiles Status LED par bouton poussoir avec mode nuit 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température ZN1AC-NTC68 ou des détecteurs de mouvement ZN1IO-DETEC Fonction bouton poussoir avec pression courte et longue
Capteur de température intégré 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer (horizontal ou vertical), magnétique
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
52
Zennio Square TMD - customized
1,2, 4 of 6 touch druktoetsen Status LED per druktoets met nachtmodus 2 analoge/binaire ingangen voor potentiaalvrije druktoetsen, ZN1AC-NTC68 temperatuursensoren of ZN1IO-DETEC bewegingsmelders Druktoetsfunctie met kort en lang drukken Geïntegreerde temperatuursensor 1 PI controller voor verwarming en koeling
Akoustisch signaal bij het aanraken van de touch druktoetsen (uitschakelbaar via de bus), als deurbel of alarm Inbouw montage (verticaal of horizontaal), magne- tisch Eenvoudig door uzelf te ontwerpen via touchmy- design.zennio.com
Interrupteur capacitif tactile en verre
1, 2, 4 ou 6 boutons poussoirs tactiles Status LED par bouton poussoir avec mode nuit 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température ZN1AC-NTC68 ou des détecteurs de mouvement ZN1IO-DETEC Fonction bouton poussoir avec pression courte et longue Capteur de température intégré
1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer (horizontal ou vertical), magnétique Facile à confi gurer par vous-même via touchmyde- sign.zennio.com
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
http://ecatalog.vecolux.be53
Zennio Square TMD Display - plastic frame - customized
Capacitieve touch schakelaar in glas
Met 1.8” Zwart/wit display 5 touch druktoetsen Status LED per druktoets met nachtmodus Geïntegreerde temperatuursensor Screensaver Eén PI controller voor verwarming/koeling 1 en 2byte zenden en ontvangen Weergave van 14byte tekstboodschappen Waarde naar tekst functie (enumeration) 2 analoge/binaire ingangen voor potentiaalvrije
druktoetsen, ZN1AC-NTC68 temperatuursensoren of ZN1IO-DETEC bewegingsmelders Akoustisch signaal bij het aanraken van de touch druktoetsen (uitschakelbaar via de bus), als deurbel of alarm ’Welkom’ boodschap Inbouw montage, magnetisch Eenvoudig door uzelf te ontwerpen via touchmy- design.zennio.com
Interrupteur capacitif tactile en verre
Avec écran 1.8” noir/blanc 5 boutons poussoirs tactiles Status LED par bouton poussoir avec mode nuit Capteur de température intégré Sauvegarde d’écran Un régulateur PI pour le chauffage/refroidissement Transmettre et recevoir info 1 et 2 byte Visualisation des messages textes 14 byte Fonction valeur vers texte (enumeration) 2 entrées analogiques/numériques pour des
boutons poussoirs, des capteurs de température ZN1AC-NTC68 ou des détecteurs de mouvement ZN1IO-DETEC Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Fonction ’Bienvenue à nouveau’ Message ’Bienvenue’ Montage: à encastrer, magnétique
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
54
Zennio TMD Plus - wit/blanc
Capacitieve touch schakelaar in glas
4, 6 of 8 touch druktoetsen 5 extra touch druktoetsen instelbaar als 1-bit, 1-byte, slider (5 stappen), 2-byte fl oat Status LED per druktoets met nachtmodus Druktoetsfunctie met kort en lang drukken Geïntegreerde temperatuursensor 1 PI controller voor verwarming en koeling
2 ingangen voor potentiaalvrije druktoetsen, ZN1AC-NTC68 temperatuursensoren of ZN1IO-DE- TEC bewegingsmelders Akoustisch signaal bij het aanraken van de touch druktoetsen (uitschakelbaar via de bus), als deurbel of alarm Inbouw montage (verticaal of horizontaal), magne- tisch
Interrupteur capacitif tactile en verre
4, 6 ou 8 boutons poussoirs tactiles 5 boutons poussoirs tactiles supplémentaires confi gurables en 1-bit, 1-byte, slider (en 5 pas) et 2 byte v.fl ot. Status LED par bouton poussoir avec mode nuit Fonction bouton poussoir avec pression courte et longue Capteur de température intégré 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement
2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température ZN1AC-NTC68 ou des détecteurs de mouvement ZN1IO-DETEC Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer (horizontal ou vertical), magnétique
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Extra informatie Informations extra
ZEZVI-TMDP4-AW € 155,88 Zennio 4 toetsen - aluminium frame 4 boutons - aluminium frame
ZEZVI-TMDP4-PW € 148,80 Zennio 4 toetsen - plastic frame 4 boutons - plastic frame
ZEZVI-TMDP6-AW € 177,38 Zennio 6 toetsen - aluminium frame 6 boutons - aluminium frame
ZEZVI-TMDP6-PW € 166,80 Zennio 6 toetsen - plastic frame 6 boutons - plastic frame
ZEZVI-TMDP8-AW € 198,88 Zennio 8 toetsen - aluminium frame 8 boutons - aluminium frame
ZEZVI-TMDP8-PW € 170,94 Zennio 8 toetsen - plastic frame 8 boutons - plastic frame
http://ecatalog.vecolux.be55
Zennio TMD Plus - zwart/noir
Capacitieve touch schakelaar in glas
4, 6 of 8 touch druktoetsen 5 extra touch druktoetsen instelbaar als 1-bit, 1-byte, slider (5 stappen), 2-byte fl oat Status LED per druktoets met nachtmodus Druktoetsfunctie met kort en lang drukken Geïntegreerde temperatuursensor 1 PI controller voor verwarming en koeling
2 ingangen voor potentiaalvrije druktoetsen, ZN1AC-NTC68 temperatuursensoren of ZN1IO-DE- TEC bewegingsmelders Akoustisch signaal bij het aanraken van de touch druktoetsen (uitschakelbaar via de bus), als deurbel of alarm Inbouw montage (verticaal of horizontaal), magne- tisch
Interrupteur capacitif tactile en verre
4, 6 ou 8 boutons poussoirs tactiles 5 boutons poussoirs tactiles supplémentaires confi gurables en 1-bit, 1-byte, slider (en 5 pas) et 2 byte v.fl ot. Status LED par bouton poussoir avec mode nuit Fonction bouton poussoir avec pression courte et longue Capteur de température intégré 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement
2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température ZN1AC-NTC68 ou des détecteurs de mouvement ZN1IO-DETEC Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer (horizontal ou vertical), magnétique
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Extra informatie Informations extra
ZEZVI-TMDP4-AA € 155,88 Zennio 4 toetsen - aluminium frame 4 boutons - aluminium frame
ZEZVI-TMDP4-PA € 148,80 Zennio 4 toetsen - plastic frame 4 boutons - plastic frame
ZEZVI-TMDP6-AA € 177,38 Zennio 6 toetsen - aluminium frame 6 boutons - aluminium frame
ZEZVI-TMDP6-PA € 166,80 Zennio 6 toetsen - plastic frame 6 boutons - plastic frame
ZEZVI-TMDP8-AA € 198,88 Zennio 8 toetsen - aluminium frame 8 boutons - aluminium frame
ZEZVI-TMDP8-PA € 190,80 Zennio 8 toetsen - plastic frame 8 boutons - plastic frame
56
Zennio TMD Plus - customized
Capacitieve touch schakelaar in glas
4, 6 of 8 touch druktoetsen 5 extra touch druktoetsen instelbaar als 1bit, 1byte, slider (5 stappen), 2byte fl oat Status LED per druktoets met nachtmodus Druktoetsfunctie met kort en lang drukken Geïntegreerde temperatuursensor 1 PI controller voor verwarming en koeling 2 analoge/binaire ingangen voor potentiaalvrije druktoetsen, ZN1AC-NTC68 temperatuursensoren
of ZN1IO-DETEC bewegingsmelders Akoustisch signaal bij het aanraken van de touch druktoetsen (uitschakelbaar via de bus), als deurbel of alarm Inbouw montage (verticaal of horizontaal), magne- tisch Eenvoudig door uzelf te ontwerpen via touchmy- design.zennio.com
Interrupteur capacitif tactile en verre
4, 6 ou 8 boutons poussoirs tactiles 5 boutons poussoirs tactiles supplémentaires confi gurables en 1-bit, 1-byte, slider (en 5 pas) et 2 byte v.fl ot. Status LED par bouton poussoir avec mode nuit Fonction bouton poussoir avec pression courte et longue Capteur de température intégré 1 régulateur PI pour le chauffage et refroidissement 2 entrées analogiques/numériques pour des
boutons poussoirs, des capteurs de température ZN1AC-NTC68 ou des détecteurs de mouvement ZN1IO-DETEC Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer (horizontal ou vertical), magnétique Facile à confi gurer par vous-même via touchmyde- sign.zennio.com
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Extra informatie Informations extra
ZEZVI-TMDP4 € 174,00 Zennio 4 toetsen - aluminium frame 4 boutons - aluminium frame
ZEZVI-TMDP4-P € 154,80 Zennio 4 toetsen - plastic frame 4 boutons - plastic frame
ZEZVI-TMDP6 € 198,00 Zennio 6 toetsen - aluminium frame 6 boutons - aluminium frame
ZEZVI-TMDP6-P € 178,80 Zennio 6 toetsen - plastic frame 6 boutons - plastic frame
ZEZVI-TMDP8 € 222,00 Zennio 8 toetsen - aluminium frame 8 boutons - aluminium frame
ZEZVI-TMDP8-P € 202,80 Zennio 8 toetsen - plastic frame 8 boutons - plastic frame
http://ecatalog.vecolux.be57
Zennio TMD Display - customized
Capacitieve touch schakelaar in glas
Met 1.8” zwart/wit display 8 touch druktoetsen waarvan 2 met +/− °C iconen Status LED per druktoets met nachtmodus Geïntegreerde temperatuursensor Screensaver Eén PI controller voor verwarming/koeling 1 en 2 byte zenden en ontvangen Weergave van 14 byte tekstboodschappen Waarde naar tekst functie (enumeration)
2 ingangen voor potentiaalvrije druktoetsen, ZN1AC-NTC68 temperatuursensoren of ZN1IO-DE- TEC bewegingsmelders Akoustisch signaal bij het aanraken van de touch druktoetsen (uitschakelbaar via de bus), als deurbel of alarm Inbouw montage, magnetisch Eenvoudig door uzelf te ontwerpen via touchmy- design.zennio.com
Interrupteur capacitif tactile en verre
Avec écran 1.8” noir/blanc 8 boutons poussoirs tactiles dont 2 avec les icônes +/− °C Status LED par bouton poussoir avec mode nuit Capteur de température intégré Sauvegarde d’écran Un régulateur PI pour le chauffage/refroidissement Transmettre et recevoir info 1 et 2 byte Visualisation des messages textes 14 byte
Fonction valeur vers texte (enumeration) 2 entrées analogiques/numériques pour des boutons poussoirs, des capteurs de température ZN1AC-NTC68 ou des détecteurs de mouvement ZN1IO-DETEC Signal sonore quand on touche les surfaces tactiles (désactivable via le bus), comme sonnette ou alarme Montage: à encastrer, magnétique
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
Extra informatie Informations extra
ZEZVI-TMDD € 274,80 Zennio 8 toetsen - aluminium frame 8 boutons - aluminium frame
ZEZVI-TMDD-P € 250,80 Zennio 8 toetsen - plastic frame 8 boutons - plastic frame
58
EAE Rosa wit glas/verre blanc
KNX schakelaar
1, 2, 4 of 6 drukknoppen Met status LED’s Knoppen confi gureerbaar als paar of individueel Schakelen en dimmen van verlichting
Bediening van rolluiken Waarde sturen met korte en lange druk (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Interrupteur KNX
Poussoirs avec 1, 2, 4 ou 6 boutons Indicateur LED par bouton poussoir Boutons à confi gurer on, off, toggle Commande d’éclairage et variateur
Commande des stores Possible d’envoyer une valeur avec pression courte et longue (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
singulier/1 fonction - avec status
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-RGS2- 0200B0 € 225,00 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
EAINT-RGS3- 0200B0 € 242,50 EAE 3-voudig/6 functies - met status
3 touches/6 fonctions - avec status
http://ecatalog.vecolux.be59
EAE Rosa zwart glas/verre noir
KNX schakelaar
1, 2, 4 of 6 drukknoppen Met status LED’s Knoppen confi gureerbaar als paar of individueel Schakelen en dimmen van verlichting
Bediening van rolluiken Waarde sturen met korte en lange druk (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Interrupteur KNX
Poussoirs avec 1, 2, 4 ou 6 boutons Indicateur LED par bouton poussoir Boutons à confi gurer on, off, toggle Commande d’éclairage et variateur
Commande des stores Possible d’envoyer une valeur avec pression courte et longue (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
singulier/1 fonction - avec status
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-RGS2- 0100B0 € 225,00 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
EAINT-RGS3- 0100B0 € 242,50 EAE 3-voudig/6 functies - met status
3 touches/6 fonctions - avec status
60
EAE Rosa zilver metaal/métal argenté
KNX schakelaar
1, 2, 4 of 6 drukknoppen Met status LED’s Knoppen confi gureerbaar als paar of individueel Schakelen en dimmen van verlichting
Bediening van rolluiken Waarde sturen met korte en lange druk (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Interrupteur KNX
Poussoirs avec 1, 2, 4 ou 6 boutons Indicateur LED par bouton poussoir Boutons à confi gurer on, off, toggle Commande d’éclairage et variateur
Commande des stores Possible d’envoyer une valeur avec pression courte et longue (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
singulier/1 fonction - avec status
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-RS2- 0400B0 € 217,50 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
EAINT-RS3- 0400B0 € 235,00 EAE 3-voudig/6 functies - met status
3 touches/6 fonctions - avec status
http://ecatalog.vecolux.be61
EAE Rosa zwart metaal/métal noir
KNX schakelaar
1, 2, 4 of 6 drukknoppen Met status LED’s Knoppen confi gureerbaar als paar of individueel Schakelen en dimmen van verlichting
Bediening van rolluiken Waarde sturen met korte en lange druk (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Interrupteur KNX
Poussoirs avec 1, 2, 4 ou 6 boutons Indicateur LED par bouton poussoir Boutons à confi gurer on, off, toggle Commande d’éclairage et variateur
Commande des stores Possible d’envoyer une valeur avec pression courte et longue (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
singulier/1 fonction - avec status
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-RS2- 0100B0 € 217,50 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
EAINT-RS3- 0100B0 € 235,00 EAE 3-voudig/6 functies - met status
3 touches/6 fonctions - avec status
62
EAE Rosa brons metaal/métal bronze
KNX schakelaar
1, 2, 4 of 6 drukknoppen Met status LED’s Knoppen confi gureerbaar als paar of individueel Schakelen en dimmen van verlichting
Bediening van rolluiken Waarde sturen met korte en lange druk (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Interrupteur KNX
Poussoirs avec 1, 2, 4 ou 6 boutons Indicateur LED par bouton poussoir Boutons à confi gurer on, off, toggle Commande d’éclairage et variateur
Commande des stores Possible d’envoyer une valeur avec pression courte et longue (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
singulier/1 fonction - avec status
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-RS2- 0500B0 € 217,50 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
EAINT-RS3- 0500B0 € 235,00 EAE 3-voudig/6 functies - met status
3 touches/6 fonctions - avec status
http://ecatalog.vecolux.be63
EAE Rosa goud metaal/métal doré
KNX schakelaar
1, 2, 4 of 6 drukknoppen Met status LED’s Knoppen confi gureerbaar als paar of individueel Schakelen en dimmen van verlichting
Bediening van rolluiken Waarde sturen met korte en lange druk (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Interrupteur KNX
Poussoirs avec 1, 2, 4 ou 6 boutons Indicateur LED par bouton poussoir Boutons à confi gurer on, off, toggle Commande d’éclairage et variateur
Commande des stores Possible d’envoyer une valeur avec pression courte et longue (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
singulier/1 fonction - avec status
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-RS2- 0600B0 € 217,50 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
EAINT-RS3- 0600B0 € 235,00 EAE 3-voudig/6 functies - met status
3 touches/6 fonctions - avec status
64
EAE Rosa wit glas/verre blanc
KNX schakelaar & thermostaat
2 of 4 drukknoppen Monitoring van het klimaat via digitale LCD Thermostaat met PI regelaar Interne temperatuursensor (° C / ° F) Instelbare ventilatorsnelheid (1, 2, 3, automatisch) Meerdere werkingsmodi (Comfort, Standby, Econo- my, Building Protection) Mogelijkheid om verschillende HVAC-units te be- dienen, inclusief VRF-VRV
Onafhankelijke programmeerbare knoppen voor verschillende functies: Schakelen Dimmen Rolluik / jaloeziebesturing Waarde en prioriteitstoekenning Scènes Statusmelding LED’s
Interrupteur KNX avec thermostat
2 ou 4 boutons poussoirs Surveillance du climat via un écran LCD Thermostat avec régulateur PI Capteur de température interne (° C / ° F) Vitesse du ventilateur réglable (1, 2, 3, automati- que) Plusieurs modes de fonctionnement (Confort, Veil- le, Économique, Protection) Possibilité de faire fonctionner différentes unités
HVAC, y compris VRF-VRV Boutons programmables indépendants pour dif- férentes fonctions: Commutateur Variateur Commande de volet roulant / store Attribution de valeur et de priorité Contrôle de scène Indicateur LED
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-RGT2- 0202B0 € 357,50 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
http://ecatalog.vecolux.be65
EAE Rosa zwart glas/verre noir
KNX schakelaar & thermostaat
2 of 4 drukknoppen Monitoring van het klimaat via digitale LCD Thermostaat met PI regelaar Interne temperatuursensor (° C / ° F) Instelbare ventilatorsnelheid (1, 2, 3, automatisch) Meerdere werkingsmodi (Comfort, Standby, Econo- my, Building Protection) Mogelijkheid om verschillende HVAC-units te be- dienen, inclusief VRF-VRV
Onafhankelijke programmeerbare knoppen voor verschillende functies: Schakelen Dimmen Rolluik / jaloeziebesturing Waarde en prioriteitstoekenning Scènes Statusmelding LED’s
Interrupteur KNX avec thermostat
2 ou 4 boutons poussoirs Surveillance du climat via un écran LCD Thermostat avec régulateur PI Capteur de température interne (° C / ° F) Vitesse du ventilateur réglable (1, 2, 3, automati- que) Plusieurs modes de fonctionnement (Confort, Veil- le, Économique, Protection) Possibilité de faire fonctionner différentes unités
HVAC, y compris VRF-VRV Boutons programmables indépendants pour dif- férentes fonctions: Commutateur Variateur Commande de volet roulant / store Attribution de valeur et de priorité Contrôle de scène Indicateur LED
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-RGT2- 0101B0 € 357,50 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
66
EAE Rosa zwart metaal/métal noir
KNX schakelaar & thermostaat
2 of 4 drukknoppen Monitoring van het klimaat via digitale LCD Thermostaat met PI regelaar Interne temperatuursensor (° C / ° F) Instelbare ventilatorsnelheid (1, 2, 3, automatisch) Meerdere werkingsmodi (Comfort, Standby, Econo- my, Building Protection) Mogelijkheid om verschillende HVAC-units te be- dienen, inclusief VRF-VRV
Onafhankelijke programmeerbare knoppen voor verschillende functies: Schakelen Dimmen Rolluik / jaloeziebesturing Waarde en prioriteitstoekenning Scènes Statusmelding LED’s
Interrupteur KNX avec thermostat
2 ou 4 boutons poussoirs Surveillance du climat via un écran LCD Thermostat avec régulateur PI Capteur de température interne (° C / ° F) Vitesse du ventilateur réglable (1, 2, 3, automati- que) Plusieurs modes de fonctionnement (Confort, Veil- le, Économique, Protection) Possibilité de faire fonctionner différentes unités
HVAC, y compris VRF-VRV Boutons programmables indépendants pour dif- férentes fonctions: Commutateur Variateur Commande de volet roulant / store Attribution de valeur et de priorité Contrôle de scène Indicateur LED
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
EAINT-RT1-0101B0 € 325,00 EAE 1-voudig/2 functies - met status 1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-RT2- 0101B0 € 342,50 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
http://ecatalog.vecolux.be67
EAE Rosa brons metaal/métal bronze
KNX schakelaar & thermostaat
2 of 4 drukknoppen Monitoring van het klimaat via digitale LCD Thermostaat met PI regelaar Interne temperatuursensor (° C / ° F) Instelbare ventilatorsnelheid (1, 2, 3, automatisch) Meerdere werkingsmodi (Comfort, Standby, Econo- my, Building Protection) Mogelijkheid om verschillende HVAC-units te be- dienen, inclusief VRF-VRV
Onafhankelijke programmeerbare knoppen voor verschillende functies: Schakelen Dimmen Rolluik / jaloeziebesturing Waarde en prioriteitstoekenning Scènes Statusmelding LED’s
Interrupteur KNX avec thermostat
2 ou 4 boutons poussoirs Surveillance du climat via un écran LCD Thermostat avec régulateur PI Capteur de température interne (° C / ° F) Vitesse du ventilateur réglable (1, 2, 3, automati- que) Plusieurs modes de fonctionnement (Confort, Veil- le, Économique, Protection) Possibilité de faire fonctionner différentes unités
HVAC, y compris VRF-VRV Boutons programmables indépendants pour dif- férentes fonctions: Commutateur Variateur Commande de volet roulant / store Attribution de valeur et de priorité Contrôle de scène Indicateur LED
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-RT2- 0501B0 € 342,50 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
68
EAE Rosa goud metaal/métal doré
KNX schakelaar & thermostaat
2 of 4 drukknoppen Monitoring van het klimaat via digitale LCD Thermostaat met PI regelaar Interne temperatuursensor (° C / ° F) Instelbare ventilatorsnelheid (1, 2, 3, automatisch) Meerdere werkingsmodi (Comfort, Standby, Econo- my, Building Protection) Mogelijkheid om verschillende HVAC-units te be- dienen, inclusief VRF-VRV
Onafhankelijke programmeerbare knoppen voor verschillende functies: Schakelen Dimmen Rolluik / jaloeziebesturing Waarde en prioriteitstoekenning Scènes Statusmelding LED’s
Interrupteur KNX avec thermostat
2 ou 4 boutons poussoirs Surveillance du climat via un écran LCD Thermostat avec régulateur PI Capteur de température interne (° C / ° F) Vitesse du ventilateur réglable (1, 2, 3, automati- que) Plusieurs modes de fonctionnement (Confort, Veil- le, Économique, Protection) Possibilité de faire fonctionner différentes unités
HVAC, y compris VRF-VRV Boutons programmables indépendants pour dif- férentes fonctions: Commutateur Variateur Commande de volet roulant / store Attribution de valeur et de priorité Contrôle de scène Indicateur LED
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-RT2- 0601B0 € 342,50 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
http://ecatalog.vecolux.be69
EAE Rosa zilver metaal/métal argenté
KNX schakelaar & thermostaat
2 of 4 drukknoppen Monitoring van het klimaat via digitale LCD Thermostaat met PI regelaar Interne temperatuursensor (° C / ° F) Instelbare ventilatorsnelheid (1, 2, 3, automatisch) Meerdere werkingsmodi (Comfort, Standby, Econo- my, Building Protection) Mogelijkheid om verschillende HVAC-units te be- dienen, inclusief VRF-VRV
Onafhankelijke programmeerbare knoppen voor verschillende functies: Schakelen Dimmen Rolluik / jaloeziebesturing Waarde en prioriteitstoekenning Scènes Statusmelding LED’s
Interrupteur KNX avec thermostat
2 ou 4 boutons poussoirs Surveillance du climat via un écran LCD Thermostat avec régulateur PI Capteur de température interne (° C / ° F) Vitesse du ventilateur réglable (1, 2, 3, automati- que) Plusieurs modes de fonctionnement (Confort, Veil- le, Économique, Protection) Possibilité de faire fonctionner différentes unités
HVAC, y compris VRF-VRV Boutons programmables indépendants pour dif- férentes fonctions: Commutateur Variateur Commande de volet roulant / store Attribution de valeur et de priorité Contrôle de scène Indicateur LED
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-RT2- 0401B0 € 342,50 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
Bedieningen Schakelaars
Commandes Interrupteurs
KNX schakelaar
1, 2, 4, 6, 8 of 10 drukknoppen Met status LED’s Knoppen configureerbaar als paar of individueel Schakelen en dimmen van verlichting
Bediening van rolluiken Waarde sturen met korte en lange druk (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Interrupteur KNX
Poussoirs avec 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 boutons Indicateur LED par bouton poussoir Boutons à configurer on, off, toggle Commande d’éclairage et variateur
Commande des stores Possible d’envoyer une valeur avec pression courte et longue (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-OS2- 0200F0 € 111,69 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
EAINT-OS3- 0200F0 € 117,73 EAE 3-voudig/6 functies - met status
3 touches/6 fonctions - avec status
EAINT-OS4- 0200F0 € 126,79 EAE 4-voudig/8 functies - met status
4 touches/8 fonctions - avec status
EAINT-OS5- 0200F0 € 147,50 EAE 5-voudig/10 functies - met status
5 touches/10 fonctions - avec status
EAINT-OS0- 0200F0 € 99,62 EAE single/1 functie - met status
singulier/1 fonction - avec status
KNX schakelaar
1, 2, 4, 6, 8 of 10 drukknoppen Met status LED’s Knoppen configureerbaar als paar of individueel Schakelen en dimmen van verlichting
Bediening van rolluiken Waarde sturen met korte en lange druk (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Interrupteur KNX
Poussoirs avec 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 boutons Indicateur LED par bouton poussoir Boutons à configurer on, off, toggle Commande d’éclairage et variateur
Commande des stores Possible d’envoyer une valeur avec pression courte et longue (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-OS2- 0300F0 € 111,69 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
EAINT-OS3- 0300F0 € 117,73 EAE 3-voudig/6 functies - met status
3 touches/6 fonctions - avec status
EAINT-OS4- 0300F0 € 126,79 EAE 4-voudig/8 functies - met status
4 touches/8 fonctions - avec status
EAINT-OS5- 0300F0 € 147,50 EAE 5-voudig/10 functies - met status
5 touches/10 fonctions - avec status
EAINT-OS0- 0300F0 € 99,62 EAE single/1 functie - met status
singulier/1 fonction - avec status
KNX schakelaar
1, 2, 4, 6, 8 of 10 drukknoppen Met status LED’s Knoppen configureerbaar als paar of individueel Schakelen en dimmen van verlichting
Bediening van rolluiken Waarde sturen met korte en lange druk (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Interrupteur KNX
Poussoirs avec 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 boutons Indicateur LED par bouton poussoir Boutons à configurer on, off, toggle Commande d’éclairage et variateur
Commande des stores Possible d’envoyer une valeur avec pression courte et longue (1-bit, 1-byte, 2-byte, 4-byte)
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
1 touche/2 fonctions - avec status
EAINT-OS2- 0100F0 € 111,69 EAE 2-voudig/4 functies - met status
2 touches/4 fonctions - avec status
EAINT-OS3- 0100F0 € 117,73 EAE 3-voudig/6 functies - met status
3 touches/6 fonctions - avec status
EAINT-OS4- 0100F0 € 126,79 EAE 4-voudig/8 functies - met status
4 touches/8 fonctions - avec status
EAINT-OS5- 0100F0 € 147,50 EAE 5-voudig/10 functies - met status
5 touches/10 fonctions - avec status
EAINT-OS0- 0100F0 € 99,62 EAE single/1 functie - met status
singulier/1 fonction - avec status
EAE ORIA wit/blanc
KNX schakelaar & thermostaat
4, 6 of 8 drukknoppen Monitoring van het klimaat via digitale LCD Thermostaat met PI regelaar Interne temperatuursensor (° C / ° F) Instelbare ventilatorsnelheid (1, 2, 3, automatisch) Meerdere werkingsmodi (Comfort, Standby, Econo- my, Building Protection) Mogelijkheid om verschillende HVAC-units te be- dienen, inclusief VRF-VRV
Onafhankelijke programmeerbare knoppen voor verschillende functies:      Schakelen      Dimmen      Rolluik / jaloeziebesturing      Waarde en prioriteitstoekenning      Scènes      Statusmelding LED’s
Interrupteur KNX avec thermostat
4, 6 ou 8 boutons poussoirs Surveillance du climat via un écran LCD Thermostat avec régulateur PI Capteur de température interne (° C / ° F) Vitesse du ventilateur réglable (1, 2, 3, automati- que) Plusieurs modes de fonctionnement (Confort, Veil- le, Économique, Protection) Possibilité de faire fonctionner différentes unités
HVAC, y compris VRF-VRV Boutons programmables indépendants pour dif- férentes fonctions: Commutateur Variateur Commande de volet roulant / store Attribution de valeur et de priorité Contrôle de scène Indicateur LED
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
2 touches/4 fonctions - avec status
EAINT-OT3- 0201F0 € 211,31 EAE 3-voudig/6 functies - met status
3 touches/6 fonctions - avec status
EAINT-OT4- 0201F0 € 223,39 EAE 4-voudig/8 functies - met status
4 touches/8 fonctions - avec status
http://ecatalog.vecolux.be75
EAE ORIA grijs/gris
KNX schakelaar & thermostaat
4, 6 of 8 drukknoppen Monitoring van het klimaat via digitale LCD Thermostaat met PI regelaar Interne temperatuursensor (° C / ° F) Instelbare ventilatorsnelheid (1, 2, 3, automatisch) Meerdere werkingsmodi (Comfort, Standby, Econo- my, Building Protection) Mogelijkheid om verschillende HVAC-units te be- dienen, inclusief VRF-VRV
Onafhankelijke programmeerbare knoppen voor verschillende functies:      Schakelen      Dimmen      Rolluik / jaloeziebesturing      Waarde en prioriteitstoekenning      Scènes      Statusmelding LED’s
Interrupteur KNX avec thermostat
4, 6 ou 8 boutons poussoirs Surveillance du climat via un écran LCD Thermostat avec régulateur PI Capteur de température interne (° C / ° F) Vitesse du ventilateur réglable (1, 2, 3, automati- que) Plusieurs modes de fonctionnement (Confort, Veil- le, Économique, Protection) Possibilité de faire fonctionner différentes unités
HVAC, y compris VRF-VRV Boutons programmables indépendants pour dif- férentes fonctions: Commutateur Variateur Commande de volet roulant / store Attribution de valeur et de priorité Contrôle de scène Indicateur LED
Referentie Réference
Prijs Prix
Merk Marque
2 touches/4 fonctions