Slides collegedag 2: Gerard Evers

download Slides collegedag 2: Gerard Evers

of 82

 • date post

  24-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  45
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Slides collegedag 2: Gerard Evers

 • HR Analytics

  24 24 7 november 201688 november 2016

 • Vragen

  Hoe: welke cijfers zijn er in de organisatie? Wat kunnen we

  ermee? Kunnen we vooraf cijfers delen zodat we die kunnen

  toepassen?

  Doel: structuur uit halen bijv. HR-dashboard als resultaat.

  Wat is mijn rol als HR BP en wat ga ik in de praktijk met de data

  doen?

  Lezen complexe data en cijfers.

  Wat is rol HR als strategisch Business Partner

  Koppelen aan HR Focusrollen: wat leveren wij in cijfers als

  bijdrage?.

  Hoe volgen we de voortgang op de realisatie van de resultaten?

 • Programma Dag 2

  Dag 2: Aan de slag met data, ratios, kengetallen en metrics

  Tijdens deze dag leert u het belang te onderkennen van het

  werken met financile ratios, kengetallen en aanverwante

  data. U gaat concreet aan de slag met het opstellen van ken-

  en stuurgetallen binnen het HR analytics proces. U leert alles

  wat u moet weten om goed te kunnen werken met allerhande

  variabelen, metrics, ratios en big data. U leert een HR

  Balanced Scorecard opstellen en legt verbanden met de HR

  strategie.

 • Opzet algemeen 1. De theorie van HRA. Wat zijn kengetallen, stuurgetallen, wat

  is HRA? Waarom zouden we het gebruiken?

  Welke KSG moeten we dan gebruiken?

  Dashboard ontwikkelen en vullen

  2. Themas / toepassingsvelden (in overleg) Ziekteverzuim

  Strategische personeelsplanning

  3. Hoe vertalen we data naar HR-beleid?

 • Dr. Gerard Evers

  Oud-hoogleraar Human Capital Valuation

  Econometrist

  Editor van diverse HR-tijdschriften

  Directeur EuroHRM

  Tilburgseweg 117

  5051 AC Goirle

  gerard@eurohrm.nl

  00316 53465225

 • Ken en stuurgetallen

  6

 • Wat haal je uit je data?

  7

 • Dupont, rendement en HR

  Relatie met Personeelskosten

  Relatie met Productiviteit

  Relatie met het Business Model

  .

 • Relatie met Business Model

  .

 • Be Smart, dont Kiss

  Denk SMART:

  Specifiek

  Meetbaar

  Acceptabel

  Realistisch

  Tijd-specifiek

  Eenvoud en

  intutie zijn

  alibis voor de

  armen van geest

  Meten is weten,

  gissen is missen,

  gokken is dokken

 • Bron: CapGemini 2011

  Het kan beter!

 • Een beter milieu

 • Employee Engagement matters!

  Impact on Partner and Business Results:

  Store Ranking by

  Partner Engagement:

  Voluntary

  Turnover

  Highly Satisfied

  Customers

  Average

  Transaction

  Top-Scoring Stores 54% 72% $4.63

  Bottom-Scoring Stores 65% 66% $4.49

  Difference -11% +6% +$.14

  Top-scoring stores on engagement consistently outperform

  bottom-scoring stores on key employee and business results

  If all North America stores scored at the level of top stores, we could realize a:

  6-point reduction in Voluntary Turnover = $13MM savings/year

  3-point increase in Customer Scores = 1.5MM more highly satisfied customers

  6-cent increase in Average Transactions = $95MM sales/year

  Bron: Starbucks, 2011

 • Functies van ken- en

  stuurgetallen

  14

 • Drie aspecten (kenmerken) van kengetallen

  +

  geconstrueerde

  indicatoren

  15

 • Relatie tussen Ken- en Stuurgetallen

  Groeistrategie. Instroom

  dient binnen twee jaar met

  3% te zijn verhoogd en uitstroom

  met 6% te zijn verlaagd

  Kengetal (diagnose)

  Variabele

  Instroom

  Definitie

  % nieuwe medewerkers t.o.v.

  totaal aantal medewerkers

  Waarde

  per 1-1-15

  9%

  Uitstroom % medewerkers die de

  organisatie hebben verlaten 14%

  Stuurgetal (besturing)

  Variabele

  Instroom

  Definitie

  % nieuwe medewerkers t.o.v.

  totaal aantal medewerkers

  Waarde

  per 1-1-15

  9%

  Norm

  Dec 15 Dec 16

  10% 12%

  Uitstroom % medewerkers die de

  organisatie hebben verlaten 14%

  Dec 15 Dec 16

  11% 8%

 • Hoe kom ik aan een goede streefwaarde?

  17

 • Wat zijn goede KSGs?

  Gemakkelijk te begrijpen

  Helder gedefinieerd, valide

  Efficint te verzamelen (kosten)

  Betrouwbaar (zuiver te meten)

  Geloofwaardig: Roughly right is better than precisely wrong

  Duidelijke relatie met strategische issues

  Redelijke frequentie in de tijd

  18

 • Oefening: KSG voor verzuim - 1

  1. Welke kengetallen hanteer je voor verzuim en waarom?

  2. Hoe meet je deze?

  3. Hoe waardeer je de uitkomsten?

  4. Welke stuurgetallen zou je willen ontwikkelen?

  Werk in groepjes van 3-4, circa 15 minuten

  www.hracademy.nl 19

 • Oefening voor later: KSG voor verzuim

  1. Maak op basis van je eigen databronnen een overzicht

  van het verzuim onder hoger en lager opgeleiden?

  Verschilt dit?

  2. Idem voor deeltijders en voltijders.

  3. Maak een verzuimvenster met enerzijds (op de x-as) de

  verzuimfrequentie en anderzijds (op de y-as) de

  verzuimduur in dagen. Plaats hierin 4 groepen: hoger

  en lager opgeleiden, en voltijders/deeltijders

  www.hracademy.nl 20

 • Hoe bepaal ik welke KPIs te

  monitoren?

  In twee stappen:

  Stap 1 :

  Bepaal de strategische doelstellingen/dominante themas

  en de bijdrage van HR hieraan (per HR gebied)

  Stap 2 :

  Vertaal deze bijdrage naar KSF en KPIs (wat is het

  bewijs?)

  www.hracademy.nl 21

 • Een voorbeeld: top 10 van themas

  1. Terugbrengen regrettable verloop

  2. Hogere medewerkersbetrokkenheid

  3. Demografie en eindeschalers

  4. Verhogen van productiviteit

  5. Vergroten flexibiliteit

  6. Verhogen kwaliteit medewerkers

  7. Bewaken loonkostenquote

  8. Terugdringen verzuim

  9. Talent management en SP

  10. Leiderschap en cultuur

 • Stap 1: bijdrage HR aan strategische doelstellingen/ dominante themas

  Werv

  ing

  en

  sele

  cti

  e

  Perf

  orm

  an

  ce

  man

  ag

  em

  en

  t

  Tale

  nt

  Develo

  pm

  en

  t

  Belo

  nin

  g

  Ad

  min

  istr

  ati

  e

  Mo

  bil

  iteit

  /

  Uit

  str

  oo

  m

  Etc

  .

  A. Strate-

  gische

  doelstel-

  ling

  B.

  Strate-

  gische

  doelstel-

  ling

  Etc.

  23

 • Voorbeeld stap 1

  24

  Werving en

  selectie

  Talent

  Development

  Performance

  Management Beloning

  Betreden van

  een nieuwe

  markt (bijv. van

  offline naar

  online verkoop)

  Adequaat

  werven en

  selecteren van

  nieuwe

  medewerkers

  voor online

  Opzetten beleid

  en instrumenten

  ten behoeve

  van de

  medewerkers

  die in online

  werken

  Klant centraal

  stellen, klant

  gericht werken

 • Stap 2: Bijdrage (of HR strategiekaart) vertalen naar KSFs

  HR bijdrage KSF (K)PI Norm

  A. Strategische

  doelstelling

  Bijdrage/

  activiteit 1

  KSF A.1.1 bewijs

  KSF A.1.2

  Bijdrage/

  activiteit 2

  KSF A.2.1

  25

 • Voorbeeld stap 2

  26

  HR bijdrage KSF KPI Norm

  Betreden van

  een nieuwe

  markt (bijv. van

  offline naar

  online verkoop)

  Adequaat

  werven en

  selecteren van

  nieuwe

  medewerkers

  voor online

  De werving en

  selectie van

  medewerkers

  online vindt

  efficint plaats

  % van de

  vacatures wordt

  binnen X

  werkdagen

  vervuld

  90%

  40

  Succesvolle

  werving en

  selectie

  medewerkers

  online

  % van de

  medewerkers

  blijft na X

  maanden en

  heeft een

  beoordeling van

  minimaal een X

  80%

  12

  3

 • Voorbeeld: duurzame inzetbaarheid

  27

  Duurzame Inzetbaar-heid

  Invulling met

  huidig personeels-bestand

  Permanente ontwikkeling

  Flexibel inzetbare medewerkers

  Eigen verant-woordelijkheid en intitiatief

  % intern ingevulde vacatures

  % uitstroom op verzoek organisatie

  Promotieratio

  % medewerkers dat voldoet aan functie-eisen

  nu komende twee jaar

  Moeilijk vervulbare vacatures

  Faalkosten in de keten

  Eigen initiatief

  Opleidingen

  Overplaatsingen

  Groter dan 80 %

  Kleiner dan 03 %

  Groter dan 1%

  Groter dan:

  Nu: 95 % komende 2jaar: 80%

  Kleiner dan 20

  Kleiner dan 850.00,-

  Eigen initiatief

  Opleidingen: groter dan 10%

  Overplaatsingen: groter dan 3%

  Dominant thema Doelen/bijdrage Stuurgetallen Normen

 • Oefening: stap 1 (wat is een dominant thema binnen je bedrijf en wat is de bijdrage van de onderstaande HR gebieden)

  Str

  ate

  gis

  ch

  e

  do

  els

  tell

  ing

  Werving en

  selectie

  Talent

  Development

  Performance

  Management Beloning

  28

 • Oefening: stap 2