SKEPPENDE KUNSTE DRAMA / CREATIVE ARTS DRAMA GR 8 …

of 15/15
SKEPPENDE KUNSTE DRAMA CREATIVE ARTS DRAMA GR 8 KWARTAAL 3 TERM 3 1. VOKALE ONTWIKKELING / VOCAL DEVELOPMENT 2. TEGNIESE HULPBRONNE / TECHNICAL RECOURSES 3. DRAMA GENRES (STYLE) / DRAMA GENRES (TYPES) 4. POPPETEATER / PUPPET THEATRE
 • date post

  24-Apr-2022
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of SKEPPENDE KUNSTE DRAMA / CREATIVE ARTS DRAMA GR 8 …

SKEPPENDE KUNSTE DRAMA / CREATIVE ARTS DRAMA GR 8 KWARTAAL 3 / TERM 31. VOKALE ONTWIKKELING / VOCAL DEVELOPMENT
2. TEGNIESE HULPBRONNE / TECHNICAL RECOURSES
3. DRAMA GENRES (STYLE) / DRAMA GENRES (TYPES)
4. POPPETEATER / PUPPET THEATRE
Die artikulasie van konsonante The articulation of consonants
• Die TONG, LIPPE en die KAKEBEEN staan bekend as die artikulators en al drie kan beweeg. Hierdie beweging word artikulasie genoem, wat beteken dat al die woorde behoorlike gevorm en uitgespreek word.
• Die artikulators se spiere moet opgewarm wees om effektief in spraak gebruik te word.
• Hoe kan ons opwarm?
Oefen om die volgende konsonantgroepe oordrewe uit te spreek: “str”, “spl”, “skr”, “tr”, “krs”
Oefen nou om die volgende woorde oordrewe uit te spreek: stratifikasie, splitbaarheid, skroefgewys, trippetrappe-trone, kriewelkrappers.
Maak perd lippe.
Rollercoaster met jou tong op die klank “Rrrrrrrr”
• The TONGUE, LIPS and the JAW are known as the articulators, each of which is able to move. This movement is called articulation and it means that all words are properly formed and spoken.
• The muscles of the articulators need to be warmed up to be used efficiently in speech.
• How can we warm up?
Practice the consonant clusters by overly pronouncing them: “str”, “spl:, scr”, “tr”, “sts”
Practice to overly pronounce the following words: “hamstring”, “splash”, scratch”, trips”, “mists”
Do horse-lips.
TEGNIESE HULPBRONNE TYDENS ‘N PRODUKSIE TECHNICAL RESOURCES DURING A THEATRE PRODUCTION
1. REKWISIETE
• Dit is voorwerpe wat akteurs nodig het op die verhoog.
• Die “eiendom” van elke karakter. • Bv. pyp, kierie, rugbybal, pen. • Handrekwisiete: kierie, pyp • Kostuumrekwisiete: hoed, ring • Dekorrekwisiete: kussing, lamp
1. PROPS
• Property of every character.
• Example: pipe, rugbyball, pen
TEGNIESE HULPBRONNE TYDENS ‘N PRODUKSIE TECHNICAL RESOURCES DURING A THEATRE PRODUCTION
DEKOR
• Die groter objekte op die verhoog wat die ligging van die toneel voorstel.
• Bv. sitkamer = bank, koffietafel, televisie, mat.
DÉCOR
• The bigger objects on stage, giving the audience an idea where the drama is playing off.
• Example. Lounge = couch, coffee table, television, carpet.
TEGNIESE HULPBRONNE TYDENS ‘N PRODUKSIE TECHNICAL RESOURCES DURING A THEATRE PRODUCTION
KOSTUMERING
• Die klere wat die akteurs dra om hulle karakters uit te beeld.
• Kostumering is belangrik, omrede dit baie van die karakter sê.
• Bv. ‘n Sakeman dra ‘n pak, met ‘n aktetas en netjiese hare.
COSTUMES
• The clothes worn by the actors to portray the character they are playing.
• Costumes are important, because it gives us a better picture of the character.
• Example, a rich business man, wearing a suit, briefcase in hand, neat hair.
TEGNIESE HULPBRONNE TYDENS ‘N PRODUKSIE TECHNICAL RESOURCES DURING A THEATRE PRODUCTION
BASIESE BELIGTING
• Alle toneelstukke het beligting nodig, anders kan die akteurs nie gesien word nie.
• Kantligte: Lig skyn van die kant af.
• Agterligte: Lig skyn van agter af.
• Vloerligte: Lig skyn op na akteur.
• Plafonligte: Ligte skyn direk van bo af op akteur, beklemtoon dan die kop en hare en skouers.
• Kollig: Enkele lig wat op een akteur helder skyn.
BASIC LIGHTING
• All theatre productions need lighting, otherwise the actors cannot be seen.
• Side lights: Light shines from the side.
• Backlights: Lights shines from the back of the stage.
• Floorlights: Light shines up from the floor to the actor.
• Ceiling lights: Lights shines directly from the top, accentuating the head, hair and shoulders.
• Spotlights: Single light that clearly focusses on one actor.
TEGNIESE HULPBRONNE TYDENS ‘N PRODUKSIE TECHNICAL RESOURCES DURING A THEATRE PRODUCTION
KLANK
• Dit word gebruik om die tema van die toneel te versterk.
• Bv. emosie te ontlok deur stadige musiek te speel.
• KLANKEFFEKTE: Byklanke om die toneel meer realisties te laat oorkom, bv. voordeurklokkie wat lui.
SOUND
• We make use of sound, to enhance the feel of the play.
• Example, create emotion by playing sad music.
• SOUNDEFFECTS: We use sound effects to make the production seem more realistic, example phone ringing.
DRAMA GENRES
TRAGEDIE:
By die antieke Grieke ontstaan.
MUSIEKBLYSPEL:
DRAMA:
COMEDY:
TRAGEDY:
Created by the Greeks.
DRAMA:
POPPETEATER / PUPPET THEATRE
• MARIONETTE
Ledemate is los van mekaar en word met toutjies gemanipuleer.
• LEWENSGROOTTE HANDPOP
• HANDPOP
• VINGERPOP
TYPES OF PUPPET THEATRE
• MARIONETTE PUPPETS
• HANDPUPPETS
• FINGERPUPPETS
• SWART TEATER
Agtergrond is swart, manipuleerder in swart gekleed en helder beligting van voor.
• MARIONET TEATER
• HANDPOP TEATER
Kas met ‘n opening. Manipuleerder sit agter en manipuleer pop deur arm deur gat te druk en bo arm op plank te rus.
TYPES OF THEATRE
• BLACK THEATRE
Background is black, manipulator clothed in black, colourful lighting from the front.
• MARIONETTE THEATRE
Manipulator stands on a “bridge” and manipulates puppet from above.
• HANDPUPPET THEATRE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ ________________________________________________________________
______________________________________________________________________ ________________________________________________________________
______________________________________________________________________ ________________________________________________________________
______________________________________________________________________ ________________________________________________________________
______________________________________________________________________ ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ ______________________________________________________
___________________________________________________________ ______________________________________________________
___________________________________________________________ ______________________________________________________
___________________________________________________________ ______________________________________________________
___________________________________________________________ ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Jy het in kwartaal 2 reeds jou gedig gedoen en gestuur. Kyk weer daarna en
voltooi die refleksie vrae.
You completed your poem in term 2. Look at it and complete the reflection
questions.
Formele Assesserings Taak Bladsy 108 Kies ‘n Suid-Afrikaanse gedig om voor te dra vir jou praktiese eksamen. Jy moet die woorde ken. Jy kan jou eie een kies of een van die wat aangeheg is doen. Die gedig mag nie te kort wees nie. Dit
moet ten minste 12 kort versreëls lank wees.
______________________________________________________________
3. Waarom het jy op hierdie gedig besluit? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
5. Dui ruspouses en dralende pouses op jou gedig aan en heg dit vas aan jou boekie wanneer jy die video aan jou juffrou stuur. Jy kan joune uitdruk of oorskryf.
Assesserings kriteria: Punte toegeken:
/10
/10
/10
5. Refleksie(Nuut): /10
Naam en Van: _____________________________________________ Gr:_____
Formal Assessment Task Page 108 Choose a South African poem to perform for you practical exam. You must know the words. You can
choose your own poem or do one of these given. Your poem must be at least 12 short lines.
_____________________________________________________
3. Why did you decide on this poem? _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________
5. Apply resting pauses, as well as dilatory pauses on your poem. Attach it to your booklet, before you make your video and send it to your teacher. You can print or write your copy.
Assessment criteria: Marks rewarded:
/10
/10
4. Audience eye contact: /10
5. Reflection(new): /10