sk - Leuven · 2021. 1. 6. · sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk 1 2% 1% 2.5% 2.5% 1% 2%...

of 1 /1
sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk 1 2% 1% 2.5% 2.5% 1% 2% +/- 2 % ---> 15 15 wortelgeleidingssysteem, 70 cm bomengrond, +- 110cm diep tov kasseien, vullen tot 5cm rand boordsteen boom wordt door de groendienst van de stad Leuven geplaatst skeletbodem 0/40, +- 60 cm skeletbodem 0/40, +- 60 cm diep tot 2m onder wegdek laten doorlopen herbruik kasseien langwerpig, halfsteens verband legbed steenslag 2/6,3; Enom 7,5 cm drainerend geotextiel waterdoorlatende steenslagfundering, 20 cm draineringsbuis op laagste punt met bovenkant buis is onderkant koffer fundering kasseien met voegvulling split herbruik kasseien langwerpig, halfsteens verband legbed steenslag 2/6,3; Enom 7,5 cm drainerend geotextiel waterdoorlatende steenslagfundering, 20 cm waterdoorlatende skeletbodem 0/40, 60 cm bomengrond, +- 110cm diep tov kasseien, vullen tot 5cm rand boordsteen boom wordt door de groendienst van de stad Leuven geplaatst wortelgeleidingssysteem, 70 cm Directie Ruimtelijke Ontwikkeling Studiedienst weg- en waterbeheer Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven tel.: 016 27 25 00 - fax: 016 27 29 59 Voorgesteld door Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van : op last van het college Algemeen directeur Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van: op last van de raad Algemeen directeur: Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van : op last van het college Algemeen directeur de burgemeester opgemaakt door Stijn Van Herck de burgemeester schepen van openbare werken bij delegatie Schaal: 1/250 Getekend: Sabine Lemache Bestand: Dossiernr.:RO_sww/19.003/865.12 WIJZIGING: PLAN 4.02 4.02_Weldadigheidsstraat_Verhaghenstra ir. Veronique Charlier Geertrui Vanloo Geertrui Vanloo Dirk Vansina Mohammed Ridouani Plan: Ontwerp Onderhouds- en herstellingswerken trottoirs dienstjaar 2019 Weldadigheidsstraat en J.P. Verhaghenstraat te 3000 Leuven LEGENDE ONTWERP Herbruikkassei in waterdoorlatende verharding nieuwe zitbank Aanduiding straatkolken is indicatief. De aannemer is verantwoordelijk voor de plaatsing van de straatkolken op het laagste punt. betonstraatstenen, grijs, 110x110x80 elleboogverband, schraalbetonfundering Fietsenstalling Toegankelijkheid Lijnvormige elementen STANDAARD BOORDSTEEN TYPE ID4 ( kantopsluiting ter hoogte van perceelsgrens, ter plaatse na te kijken ) STANDAARD BOORDSTEEN type IC2 IMITATIE BLAUWE HARDSTEEN verlaagd ter hoogte van inritten Verhardingen GOOT betonstraatstenen 220 x 110 x 80 mm, grijs op kant zonder vellingkant, 3 rijen TROTTOIR betonstraatstenen, grijs, 220x220x80 mm Halfsteensverband dwars op de rijweg loofboom Beplanting Wegenis nieuwe as van de weg lage beplanting Verlichtingspaal STANDAARD BOORDSTEEN type ID2 ( voor opsluiten van parkeervakken, (In de Weldadigheidsstraat met velling 1.3cm!!! aan het parkeervak, velling aan de kant van de kasseien ) STANDAARD OVERGANGSBOORDSTEEN OF HOEKELEMENT DIVERSE TYPES Grenslijnen einde der werken / scheiding legverband scheiding legverband ( indicatief ) ter plaatse door aannemer na te kijken Merkkappen, kasten, palen nieuwe groenzone, met lage beplanting zie typedetails voor opbouw, standaard 30 cm teelaarde Ribbeltegels Boordsteenverlaging Noppentegels talud Brandkraan straatkolk te vernieuwen straatkolk bij te plaatsen of te verplaatsen inclusief aansluiting H Detail ring Schaal 1/25 Detail boomvakken en waterdoorlatende parkeervakken Schaal 1/25 Detail boomvakken Schaal 1/25

Embed Size (px)

Transcript of sk - Leuven · 2021. 1. 6. · sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk 1 2% 1% 2.5% 2.5% 1% 2%...

 • sk

  sksk

  sksksk

  sksk

  sk

  sk

  sk

  sk

  sk

  sk

  1

  2%1%

  2.5%

  2.5%

  1%2%

  +/- 2 % --->

  15 15

  wortelgeleidingssysteem, 70 cm

  bomengrond, +- 110cm diep tov kasseien,vullen tot 5cm rand boordsteen

  boom wordt door de groendienst van de stad Leuvengeplaatst

  skeletbodem 0/40, +- 60 cm

  skeletbodem 0/40, +- 60 cm dieptot 2m onder wegdek latendoorlopen

  herbruik kasseien langwerpig, halfsteens verband

  legbed steenslag 2/6,3; Enom 7,5 cm

  drainerend geotextiel

  waterdoorlatende steenslagfundering, 20 cmdraineringsbuis op laagste punt met bovenkant buis isonderkant koffer fundering

  kasseien met voegvulling split

  herbruik kasseien langwerpig, halfsteens verband

  legbed steenslag 2/6,3; Enom 7,5 cm

  drainerend geotextiel

  waterdoorlatende steenslagfundering, 20 cm

  waterdoorlatende skeletbodem 0/40, 60 cm

  bomengrond, +- 110cm diep tov kasseien,vullen tot 5cm rand boordsteen

  boom wordt door de groendienst van de stad Leuvengeplaatst

  wortelgeleidingssysteem, 70 cm

  Directie Ruimtelijke OntwikkelingStudiedienst weg- en waterbeheerProf. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuventel.: 016 27 25 00 - fax: 016 27 29 59

  Voorgesteld doorDirecteur Ruimtelijke Ontwikkeling

  Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van :op last van het collegeAlgemeen directeur

  Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van:op last van de raadAlgemeen directeur:

  Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van :op last van het collegeAlgemeen directeur de burgemeester

  opgemaakt door Stijn Van Herck

  de burgemeester

  schepen van openbare werken

  bij delegatie

  Schaal: 1/250Getekend: Sabine Lemache

  Bestand:

  Dossiernr.:RO_sww/19.003/865.12

  WIJZIGING:

  PLAN4.02

  4.02_Weldadigheidsstraat_Verhaghenstraat_OT2.dwg

  ir. Veronique Charlier

  Geertrui Vanloo

  Geertrui Vanloo

  Dirk Vansina

  Mohammed Ridouani

  Plan: OntwerpOnderhouds- en herstellingswerken trottoirs dienstjaar 2019

  Weldadigheidsstraat en J.P. Verhaghenstraatte 3000 Leuven

  LEGENDE ONTWERP

  Herbruikkassei in waterdoorlatende verharding

  nieuwe zitbank

  Aanduiding straatkolken is indicatief.De aannemer is verantwoordelijk voor de plaatsing van de straatkolken op het laagste punt.

  betonstraatstenen, grijs, 110x110x80elleboogverband, schraalbetonfundering

  Fietsenstalling

  Toegankelijkheid

  Lijnvormige elementen

  STANDAARD BOORDSTEEN TYPE ID4( kantopsluiting ter hoogte van perceelsgrens,ter plaatse na te kijken )

  STANDAARD BOORDSTEEN type IC2 IMITATIE BLAUWEHARDSTEEN verlaagd ter hoogte van inritten

  Verhardingen

  GOOTbetonstraatstenen 220 x 110 x 80 mm, grijsop kant zonder vellingkant, 3 rijen

  TROTTOIRbetonstraatstenen, grijs, 220x220x80 mmHalfsteensverband dwars op de rijweg

  loofboom

  BeplantingWegenis

  nieuwe as van de weg

  lage beplanting

  Verlichtingspaal

  STANDAARD BOORDSTEEN type ID2( voor opsluiten van parkeervakken, (In deWeldadigheidsstraat met velling 1.3cm!!! aan hetparkeervak, velling aan de kant van de kasseien )

  STANDAARD OVERGANGSBOORDSTEENOF HOEKELEMENTDIVERSE TYPES

  Grenslijnen

  einde der werken / scheidinglegverband

  scheiding legverband ( indicatief )ter plaatse door aannemer na te kijken

  Merkkappen, kasten, palen

  nieuwe groenzone, met lage beplantingzie typedetails voor opbouw, standaard30 cm teelaarde

  Ribbeltegels

  Boordsteenverlaging

  Noppentegels

  talud

  Brandkraan

  straatkolk te vernieuwen

  straatkolk bij te plaatsenof te verplaatseninclusief aansluiting

  H

  Detail ring Schaal 1/25

  Detail boomvakken en waterdoorlatende parkeervakken Schaal 1/25 Detail boomvakken Schaal 1/25

  AutoCAD SHX Textbr

  AutoCAD SHX Textbr

  AutoCAD SHX TextH

  AutoCAD SHX Textbr

  AutoCAD SHX TextH

  AutoCAD SHX TextQR73734307

  AutoCAD SHX TextMV:36.310 m

  AutoCAD SHX Text___________

  AutoCAD SHX TextA:32.810 m

  AutoCAD SHX TextB:32.170 m

  AutoCAD SHX TextC:32.820 m

  AutoCAD SHX TextX:32.160 m

  AutoCAD SHX TextQR73734302

  AutoCAD SHX TextMV:36.420 m

  AutoCAD SHX Text___________

  AutoCAD SHX TextA:33.400 m

  AutoCAD SHX TextB:32.760 m

  AutoCAD SHX TextC:33.360 m

  AutoCAD SHX TextX:32.700 m

  AutoCAD SHX TextMV:36.700 m

  AutoCAD SHX Text___________

  AutoCAD SHX TextA:33.780 m

  AutoCAD SHX TextX:33.190 m

  AutoCAD SHX TextMV:36.98m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextA:33.88 m

  AutoCAD SHX TextB:33.33 m

  AutoCAD SHX TextC:33.87 m

  AutoCAD SHX TextD:35.27 m

  AutoCAD SHX TextX:33.33 m

  AutoCAD SHX TextQR73735205

  AutoCAD SHX TextQR73735202

  AutoCAD SHX TextMV:36.700 m

  AutoCAD SHX Text___________

  AutoCAD SHX TextA:33.740 m

  AutoCAD SHX TextB:33.740 m

  AutoCAD SHX TextX:33.150 m

  AutoCAD SHX TextQR73735201

  AutoCAD SHX TextMV:36.59 m

  AutoCAD SHX Text__________

  AutoCAD SHX TextA:32.94 m

  AutoCAD SHX TextX:32.90 m

  AutoCAD SHX TextQR73734202

  AutoCAD SHX TextMV:35.810 m

  AutoCAD SHX Text___________

  AutoCAD SHX TextA:33.290 m

  AutoCAD SHX TextB:33.010 m

  AutoCAD SHX TextC:33.420 m

  AutoCAD SHX TextX:33.030 m

  AutoCAD SHX TextMV:35.83m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextX:33.83 m

  AutoCAD SHX TextQR73734304

  AutoCAD SHX TextMV:35.650 m

  AutoCAD SHX Text___________

  AutoCAD SHX TextA:32.500 m

  AutoCAD SHX TextB:31.870 m

  AutoCAD SHX TextC:31.870 m

  AutoCAD SHX TextD:32.480 m

  AutoCAD SHX TextX:31.840 m

  AutoCAD SHX TextMV:35.930 m

  AutoCAD SHX Text___________

  AutoCAD SHX TextA:32.680 m

  AutoCAD SHX TextB:32.070 m

  AutoCAD SHX TextC:32.690 m

  AutoCAD SHX TextX:32.060 m

  AutoCAD SHX TextQR73734303

  AutoCAD SHX TextMV:36.170 m

  AutoCAD SHX Text___________

  AutoCAD SHX TextA:33.100 m

  AutoCAD SHX TextB:32.560 m

  AutoCAD SHX TextC:33.090 m

  AutoCAD SHX TextD:34.650 m

  AutoCAD SHX TextX:32.530 m

  AutoCAD SHX TextQR73735203

  AutoCAD SHX Text55

  AutoCAD SHX Text57

  AutoCAD SHX Text59

  AutoCAD SHX Text61

  AutoCAD SHX Text63

  AutoCAD SHX Text81

  AutoCAD SHX Text83

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text13

  AutoCAD SHX Text15

  AutoCAD SHX Text17

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text58

  AutoCAD SHX Text60

  AutoCAD SHX Text62

  AutoCAD SHX Text64

  AutoCAD SHX Text54

  AutoCAD SHX Text56

  AutoCAD SHX Text87

  AutoCAD SHX Text89

  AutoCAD SHX Text91

  AutoCAD SHX Text85

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text34

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX Text16

  AutoCAD SHX Text18

  AutoCAD SHX Text19

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text22

  AutoCAD SHX Text23

  AutoCAD SHX Text32

  AutoCAD SHX Text28

  AutoCAD SHX Text30

  AutoCAD SHX Text21

  AutoCAD SHX Text19

  AutoCAD SHX Text36

  AutoCAD SHX Text38

  AutoCAD SHX Text46

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text67

  AutoCAD SHX Text42

  AutoCAD SHX Text44

  AutoCAD SHX Text69

  AutoCAD SHX Text71

  AutoCAD SHX Text73

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX TextPIERRE JOSEPH VERHAGHENSTRAAT

  AutoCAD SHX TextFAMILIE DE BAYOSTRAAT

  AutoCAD SHX TextCONSTANTIN MEUNIERSTRAAT

  AutoCAD SHX TextG RARD VANDER LINDENSTRAAT

  AutoCAD SHX TextGRENS DER WERKEN

  AutoCAD SHX TextGRENS DER WERKEN

  AutoCAD SHX TextH

  AutoCAD SHX TextH

  AutoCAD SHX TextH

  AutoCAD SHX TextMV:37.96m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextA:34.64 m

  AutoCAD SHX TextB:34.10 m

  AutoCAD SHX TextC:34.72 m

  AutoCAD SHX TextX:34.09 m

  AutoCAD SHX TextQR73736305

  AutoCAD SHX TextQR73736306

  AutoCAD SHX TextMV:38.29m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextA:34.21 m

  AutoCAD SHX TextB:34.16 m

  AutoCAD SHX TextC:34.56 m

  AutoCAD SHX TextX:34.16 m

  AutoCAD SHX TextMV:38.23 m

  AutoCAD SHX Text__________

  AutoCAD SHX TextA:35.27 m

  AutoCAD SHX TextB:36.41 m

  AutoCAD SHX TextC:34.81 m

  AutoCAD SHX TextD:35.27 m

  AutoCAD SHX TextE:35.27 m

  AutoCAD SHX TextX:34.63 m

  AutoCAD SHX TextMV:38.42 m

  AutoCAD SHX Text__________

  AutoCAD SHX TextA:37.63 m

  AutoCAD SHX TextB:34.18 m

  AutoCAD SHX TextC:34.42 m

  AutoCAD SHX TextD:35.59 m

  AutoCAD SHX TextX:34.18 m

  AutoCAD SHX TextQR73736307

  AutoCAD SHX TextMV:39.19m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextA:37.56 m

  AutoCAD SHX TextB:36.03 m

  AutoCAD SHX TextC:35.58 m

  AutoCAD SHX TextD:36.15 m

  AutoCAD SHX TextX:35.54 m

  AutoCAD SHX TextQR73737201

  AutoCAD SHX TextQR73736303

  AutoCAD SHX TextQR73736302

  AutoCAD SHX TextMV:38.24m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextX:36.50 m

  AutoCAD SHX TextY:35.87 m

  AutoCAD SHX TextMV:37.780 m

  AutoCAD SHX Text___________

  AutoCAD SHX TextA:36.290 m

  AutoCAD SHX TextB:34.530 m

  AutoCAD SHX TextC:33.980 m

  AutoCAD SHX TextD:34.540 m

  AutoCAD SHX TextX:33.960 m

  AutoCAD SHX TextQR73736301

  AutoCAD SHX TextQR73737204

  AutoCAD SHX TextMV:40.46m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextA:36.95 m

  AutoCAD SHX TextB:36.81 m

  AutoCAD SHX TextC:40.15 m

  AutoCAD SHX TextX:36.80 m

  AutoCAD SHX TextMV:40.16m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextX:38.13 m

  AutoCAD SHX TextQR73737202

  AutoCAD SHX TextQR73737203

  AutoCAD SHX TextMV:40.110 m

  AutoCAD SHX Text___________

  AutoCAD SHX TextA:37.240 m

  AutoCAD SHX TextB:37.460 m

  AutoCAD SHX TextC:36.780 m

  AutoCAD SHX TextD:37.190 m

  AutoCAD SHX TextE:37.740 m

  AutoCAD SHX TextX:36.640 m

  AutoCAD SHX TextZONE

  AutoCAD SHX Text30

  AutoCAD SHX Text162

  AutoCAD SHX Text160

  AutoCAD SHX Text164

  AutoCAD SHX Text52

  AutoCAD SHX Text48

  AutoCAD SHX Text50

  AutoCAD SHX Text46

  AutoCAD SHX Text42

  AutoCAD SHX Text44

  AutoCAD SHX Text47

  AutoCAD SHX Text45

  AutoCAD SHX Text16

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text43

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text39

  AutoCAD SHX Text35

  AutoCAD SHX Text37

  AutoCAD SHX Text41

  AutoCAD SHX Text32

  AutoCAD SHX Text38

  AutoCAD SHX Text36

  AutoCAD SHX Text34

  AutoCAD SHX Text31

  AutoCAD SHX Text29

  AutoCAD SHX Text30

  AutoCAD SHX Text28

  AutoCAD SHX Text26

  AutoCAD SHX Text27

  AutoCAD SHX Text34

  AutoCAD SHX Text33

  AutoCAD SHX Text24

  AutoCAD SHX Text22

  AutoCAD SHX Text25

  AutoCAD SHX Text27

  AutoCAD SHX Text31

  AutoCAD SHX Text29

  AutoCAD SHX Text26

  AutoCAD SHX Text28

  AutoCAD SHX Text33

  AutoCAD SHX Text35

  AutoCAD SHX Text30

  AutoCAD SHX Text21

  AutoCAD SHX Text19

  AutoCAD SHX Text25

  AutoCAD SHX Text23

  AutoCAD SHX Text22

  AutoCAD SHX Text24

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text13

  AutoCAD SHX Text18

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text17

  AutoCAD SHX Text15

  AutoCAD SHX Text38

  AutoCAD SHX Text36

  AutoCAD SHX Text47

  AutoCAD SHX Text43

  AutoCAD SHX Text39

  AutoCAD SHX Text41

  AutoCAD SHX Text45

  AutoCAD SHX Text54

  AutoCAD SHX Text58

  AutoCAD SHX Text56

  AutoCAD SHX Text57

  AutoCAD SHX Text55

  AutoCAD SHX Text53

  AutoCAD SHX Text51

  AutoCAD SHX Text49

  AutoCAD SHX Text59

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text152

  AutoCAD SHX Text150

  AutoCAD SHX Text148

  AutoCAD SHX Text146

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text158

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text156

  AutoCAD SHX Text154

  AutoCAD SHX TextFAMILIE DE BAYOSTRAAT

  AutoCAD SHX TextWELDADIGHEIDSSTRAAT

  AutoCAD SHX TextGRENS DER WERKEN

  AutoCAD SHX TextGRENS DER WERKEN

  AutoCAD SHX TextGRENS DER WERKEN

  AutoCAD SHX TextH

  AutoCAD SHX TextH

  AutoCAD SHX TextMV:37.96m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextA:34.64 m

  AutoCAD SHX TextB:34.10 m

  AutoCAD SHX TextC:34.72 m

  AutoCAD SHX TextX:34.09 m

  AutoCAD SHX TextQR73736305

  AutoCAD SHX TextQR73736306

  AutoCAD SHX TextMV:38.29m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextA:34.21 m

  AutoCAD SHX TextB:34.16 m

  AutoCAD SHX TextC:34.56 m

  AutoCAD SHX TextX:34.16 m

  AutoCAD SHX TextMV:38.23 m

  AutoCAD SHX Text__________

  AutoCAD SHX TextA:35.27 m

  AutoCAD SHX TextB:36.41 m

  AutoCAD SHX TextC:34.81 m

  AutoCAD SHX TextD:35.27 m

  AutoCAD SHX TextE:35.27 m

  AutoCAD SHX TextX:34.63 m

  AutoCAD SHX TextMV:38.42 m

  AutoCAD SHX Text__________

  AutoCAD SHX TextA:37.63 m

  AutoCAD SHX TextB:34.18 m

  AutoCAD SHX TextC:34.42 m

  AutoCAD SHX TextD:35.59 m

  AutoCAD SHX TextX:34.18 m

  AutoCAD SHX TextQR73736307

  AutoCAD SHX TextMV:39.19m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextA:37.56 m

  AutoCAD SHX TextB:36.03 m

  AutoCAD SHX TextC:35.58 m

  AutoCAD SHX TextD:36.15 m

  AutoCAD SHX TextX:35.54 m

  AutoCAD SHX TextQR73737201

  AutoCAD SHX TextQR73736303

  AutoCAD SHX TextQR73736302

  AutoCAD SHX TextMV:38.24m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextX:36.50 m

  AutoCAD SHX TextY:35.87 m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextA:34.27 m

  AutoCAD SHX TextB:33.90 m

  AutoCAD SHX TextC:34.28 m

  AutoCAD SHX TextX:33.89 m

  AutoCAD SHX TextQR73735502

  AutoCAD SHX TextQR73735501

  AutoCAD SHX TextMV:36.85m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextA:33.64 m

  AutoCAD SHX TextB:33.51 m

  AutoCAD SHX TextC:34.00 m

  AutoCAD SHX TextX:33.49 m

  AutoCAD SHX TextMV:36.92m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextA:33.57 m

  AutoCAD SHX TextB:33.97 m

  AutoCAD SHX TextX:33.55 m

  AutoCAD SHX TextMV:37.03m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextX:35.26 m

  AutoCAD SHX TextY:34.60 m

  AutoCAD SHX TextQR73735401

  AutoCAD SHX TextQR73735402

  AutoCAD SHX TextMV:37.02m

  AutoCAD SHX Text_________

  AutoCAD SHX TextA:33.95 m

  AutoCAD SHX TextB:35.22 m

  AutoCAD SHX TextC:33.62 m

  AutoCAD SHX TextD:33.83 m

  AutoCAD SHX TextX:33.29 m

  AutoCAD SHX TextMV:37.270 m

  AutoCAD SHX Text___________

  AutoCAD SHX TextA:34.400 m

  AutoCAD SHX TextB:34.170 m

  AutoCAD SHX TextC:33.830 m

  AutoCAD SHX TextD:36.020 m

  AutoCAD SHX TextE:35.590 m

  AutoCAD SHX TextX:33.870 m

  AutoCAD SHX TextQR73735404

  AutoCAD SHX TextMV:37.540 m

  AutoCAD SHX Text___________

  AutoCAD SHX TextA:36.350 m

  AutoCAD SHX TextB:34.410 m

  AutoCAD SHX TextC:33.850 m

  AutoCAD SHX TextD:34.380 m

  AutoCAD SHX TextX:33.860 m

  AutoCAD SHX TextQR73735403

  AutoCAD SHX TextMV:37.780 m

  AutoCAD SHX Text___________

  AutoCAD SHX TextA:36.290 m

  AutoCAD SHX TextB:34.530 m

  AutoCAD SHX TextC:33.980 m

  AutoCAD SHX TextD:34.540 m

  AutoCAD SHX TextX:33.960 m

  AutoCAD SHX TextQR73736301

  AutoCAD SHX TextZONE

  AutoCAD SHX Text52

  AutoCAD SHX Text48

  AutoCAD SHX Text50

  AutoCAD SHX Text46

  AutoCAD SHX Text42

  AutoCAD SHX Text44

  AutoCAD SHX Text47

  AutoCAD SHX Text45

  AutoCAD SHX Text16

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text43

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text39

  AutoCAD SHX Text35

  AutoCAD SHX Text37

  AutoCAD SHX Text41

  AutoCAD SHX Text32

  AutoCAD SHX Text38

  AutoCAD SHX Text36

  AutoCAD SHX Text34

  AutoCAD SHX Text31

  AutoCAD SHX Text29

  AutoCAD SHX Text30

  AutoCAD SHX Text28

  AutoCAD SHX Text26

  AutoCAD SHX Text27

  AutoCAD SHX Text34

  AutoCAD SHX Text33

  AutoCAD SHX Text24

  AutoCAD SHX Text22

  AutoCAD SHX Text25

  AutoCAD SHX Text27

  AutoCAD SHX Text31

  AutoCAD SHX Text29

  AutoCAD SHX Text26

  AutoCAD SHX Text28

  AutoCAD SHX Text33

  AutoCAD SHX Text35

  AutoCAD SHX Text30

  AutoCAD SHX Text21

  AutoCAD SHX Text19

  AutoCAD SHX Text25

  AutoCAD SHX Text23

  AutoCAD SHX Text22

  AutoCAD SHX Text24

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text13

  AutoCAD SHX Text18

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text17

  AutoCAD SHX Text15

  AutoCAD SHX Text38

  AutoCAD SHX Text36

  AutoCAD SHX Text47

  AutoCAD SHX Text43

  AutoCAD SHX Text39

  AutoCAD SHX Text41

  AutoCAD SHX Text45

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text29

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text89

  AutoCAD SHX Text81

  AutoCAD SHX Text87

  AutoCAD SHX Text85

  AutoCAD SHX Text83

  AutoCAD SHX Text93

  AutoCAD SHX Text91

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text79

  AutoCAD SHX Text77

  AutoCAD SHX Text72

  AutoCAD SHX Text68

  AutoCAD SHX Text66

  AutoCAD SHX Text70

  AutoCAD SHX Text69

  AutoCAD SHX Text75

  AutoCAD SHX Text73

  AutoCAD SHX Text71

  AutoCAD SHX Text62

  AutoCAD SHX Text60

  AutoCAD SHX Text54

  AutoCAD SHX Text58

  AutoCAD SHX Text56

  AutoCAD SHX Text57

  AutoCAD SHX Text55

  AutoCAD SHX Text53

  AutoCAD SHX Text51

  AutoCAD SHX Text49

  AutoCAD SHX Text67

  AutoCAD SHX Text65

  AutoCAD SHX Text63

  AutoCAD SHX Text64

  AutoCAD SHX Text61

  AutoCAD SHX Text59

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX TextFAMILIE DE BAYOSTRAAT

  AutoCAD SHX TextWELDADIGHEIDSSTRAAT

  AutoCAD SHX TextHOORNPLEIN

  AutoCAD SHX TextCONSTANTIN MEUNIERSTRAAT

  AutoCAD SHX TextCONSTANTIN MEUNIERSTRAAT

  AutoCAD SHX TextWELDADIGHEIDSSTRAAT

  AutoCAD SHX TextGRENS DER WERKEN

  AutoCAD SHX TextGRENS DER WERKEN

  AutoCAD SHX TextGRENS DER WERKEN

  AutoCAD SHX TextVermijden dat brandkraan aan no. 25 half in de goot en half in de boordsteen ligt

  AutoCAD SHX TextVermijden dat brandkraan aan no. 25 half in de goot en half in de boordsteen ligt

  AutoCAD SHX TextAan no 60 fundering schraal beton 20 cm voorzien die zware belasting aankan

  AutoCAD SHX TextOver gehele lengte van oneven straatzijde verlaagde boordsteen leggen

  AutoCAD SHX Textbochtstuk 30x20 R=30cm

  AutoCAD SHX TextAANBESTEDING

  AutoCAD SHX TextStraatmeubilair

  AutoCAD SHX TextRiolering

  Sheets and Views1-250