Sire, houd op de burgers te beledigen

of 2 /2
Sire, houd op de burgers te beledigen Thierry Debels @thierryd 13/11/14 U herinnert zich wellicht nog de smeekbede van koning Albert in het najaar van 2013. De koning had moeite om rond te komen met ruim 900.000 euro per jaar. Omgerekend is dat een 2.500 euro per dag. Een bedrag waarvoor veel Belgen een hele maand moeten werken. Maar dat 1

Embed Size (px)

description

U herinnert zich wellicht nog de smeekbede van koning Albert in het najaar van 2013. De koning had moeite om rond te komen met ruim 900.000 euro per jaar. Omgerekend is dat een 2.500 euro per dag. Een bedrag waarvoor veel Belgen een hele maand moeten werken. Maar dat woord kennen ze uiteraard niet in Laken. Wie dacht dat ze daar de verontwaardiging van de bevolking begrepen hadden, is eraan voor de moeite. Exact een jaar later is Albert daar opnieuw met een smeekbede om geld. Volgens Le Soir Magazine van midden november 2014 heeft Albert opnieuw moeite om rond te komen en zijn Albert en Paola zelfs ‘financieel gewurgd’. Sire, aub, houd op om de burgers te beledigen! Veel gepensioneerden hebben niet eens 1000 euro per maand om rond te komen. En bovendien beschikken ze niet over minstens 12,4 miljoen euro (maar wellicht tussen 200 en 400 miljoen euro) aan roerend vermogen. Ze beschikken ook niet over een luxejacht van ruim 4 miljoen euro en ze hebben ook geen villa’s in Zuid-Frankrijk of appartementen in Oostende. Daarom, Sire, houd op om deze mensen die het echt moeilijk hebben, te beledigen. Met een roerend vermogen van ruim 12,4 miljoen euro kan u het nog jaren uitzingen, in alle rust en met alle mogelijke luxe die u gewoon was.

Transcript of Sire, houd op de burgers te beledigen

  • 1. Sire, houd op de burgers te beledigenThierry [email protected]/11/14U herinnert zich wellicht nog de smeekbede van koning Albert in hetnajaar van 2013. De koning had moeite om rond te komen met ruim900.000 euro per jaar. Omgerekend is dat een 2.500 euro per dag. Eenbedrag waarvoor veel Belgen een hele maand moeten werken. Maar dat1

2. woord kennen ze uiteraard niet in Laken.Wie dacht dat ze daar de verontwaardiging van de bevolking begrepenhadden, is eraan voor de moeite.Exact een jaar later is Albert daar opnieuw met een smeekbede om geld.Volgens Le Soir Magazine van midden november 2014 heeft Albertopnieuw moeite om rond te komen en zijn Albert en Paola zelfsfinancieel gewurgd.Sire, aub, houd op om de burgers te beledigen! Veel gepensioneerdenhebben niet eens 1000 euro per maand om rond te komen. En bovendienbeschikken ze niet over minstens 12,4 miljoen euro (maar wellicht tussen200 en 400 miljoen euro) aan roerend vermogen.Ze beschikken ook niet over een luxejacht van ruim 4 miljoen euro en zehebben ook geen villas in Zuid-Frankrijk of appartementen in Oostende.Daarom, Sire, houd op om deze mensen die het echt moeilijk hebben, tebeledigen. Met een roerend vermogen van ruim 12,4 miljoen euro kan uhet nog jaren uitzingen, in alle rust en met alle mogelijke luxe die ugewoon was.2