Sint Antonius van Paduaparochie - · PDF fileJaring en Pietsje Rijpma-Jellesma, Rudolf...

Click here to load reader

 • date post

  18-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Sint Antonius van Paduaparochie - · PDF fileJaring en Pietsje Rijpma-Jellesma, Rudolf...

 • Parochieblad

  Sint Antonius

  van

  Paduaparochie

  6 juli 2019

 • 2

  HET RAADSEL IN DE TUIN

  Er zat een vogeltje bij ons in de tuin. We konden het niet thuis

  brengen. Het maakte rare geluiden (vonden wij dan). Het was

  bruin, groter dan een mus maar kleiner dan een koolmees en het

  zat in de klimhortensia. Als je langs liep klonk een boos ge-tsjiek

  (alsof je twee steentjes tegen elkaar slaat). En Margriet heeft dan zoiets van; dat

  móét ik weten. Maar dat lukt dan dus niet.

  Zo zijn er meer van die dingen waar je even niet

  achter komt. Bij muziek kun je dat ook hebben. Je

  zit in de auto en je hoort een nummer op de radio,

  misschien wel uit de 70er jaren, je hebt het in tijden

  niet gehoord, maar het klinkt zó vertrouwd.

  Alleen...wat was het ook alweer en wie zong het?

  Prakkiseren en zoeken en je komt er niet achter. Heel

  irritant.

  Er is 'n mooi verhaaltje van Toon Tellegen over de lijster die een lied zou zingen

  op een feest van de dieren. Maar hij kan de begintoon niet vinden. En de andere

  dieren in het bos vragen; ligt hij niet achter je? heb je hem thuis laten liggen?....is

  het soms de 'e'? Maar de toon blijft onvindbaar. Het feest wordt afgelast, alle dieren

  gaan mopperig naar huis. De lijster blijft tenslotte alleen achter op z'n tak. Maar in

  de vroege morgen.... gebeurt het; de toon is terug. En de lijster zingt z'n lied, mooier

  en warmer dan ooit tevoren. De gasten zijn weg, maar de gloeiworm is er nog wel

  en die is tot tranen toe ontroerd.

  Er zijn wel meer van die dingen waar je soms even niet op kunt komen of wat je

  met al je inspanning door de vingers glipt. Soms raak je het vertrouwen wel eens

  even kwijt, soms ben je je humor kwijt, of is het geloof een beetje zoekgeraakt.

  Er is zo'n zegswijze dat je niet moet zoeken naar geluk, het geluk zit al in je.... je

  hoeft er alleen maar tevreden mee te zijn. Als je dus even stopt met druk doen en

  prakkiseren...als je even stopt met krampachtig zoeken... is er misschien

  gelegenheid om even tot rust te komen. Was het Jezus niet die de mensen er op

  wees dat de Vader in de hemel al op zoek was naar ons.

  Ach, eigenlijk is net als met dat vogeltje in de tuin. Soms is het ook gewoon niet

  nodig precies te weten wat en hoe, je kunt ook even stil zijn en genieten. Misschien

  kom je dan als vanzelf op de wezenlijker zaken.

  Al moet ik bekennen dat er gelukkig wel een oplossing kwam voor dat raadsel in

  de tuin. Het bleek een tuinfluiter. Natuurlijk.

  Pastor Lucas Foekema

  PASTORAAL WOORD

 • 3

  DE VOEDSELBANK GAAT NIET OP VAKANTIE

  Ieder tweede weekend van de maand is er een inzameling van

  houdbare producten voor de voedselbank. Daarom staat in het

  weekend van 12, 13, en 14 juli de bak weer in de hal van de kerk.

  Bedankt voor uw bijdragen van de vorig maand.

  Idee tip: Douche gel, shampoo, tandpasta en tandenborstels

  Diaconie St. Antonius van Padua

  Opdat wij elkaar niet vergeten.

  PAROCHIEBERICHTEN

  ER IS ER EEN JARIG…

  Op vrijdag 12 juli hoopt onze pastoor, Peter van der Weide

  61 jaar te worden.

  Hij begint deze dag met een Eucharistieviering om 9.30u

  in de St. Martinuskerk aansluitend bent u de gehele dag

  welkom tot aan 17.00 uur. Daarna is de pastoor verdwenen…

  Dus, voel u welkom elkaar te ontmoeten in de pastorie en bij mooi weer in de

  tuin.

  Uw parochiebestuur

  https://browse.startpage.com/do/show_picture.pl?l=nederlands&rais=1&oiu=https%3A%2F%2Fbabypalace.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FBabypalace-Hoera-Jarig-oranje.jpg&sp=864feedf44afe836b12957cccbf81574&rl=NONE&t=default

 • 4

  SNEEKWEEKPROMS ZOMERKOOR O.L.V. JAN BRENS

  Voor de 9e keer is er op zondag 4 augustus om 20.00 uur de Sneekweekproms in

  de St.Martinuskerk. te Sneek. Het Zomerkoor o.l.v. Jan Brens met liefhebbers van

  zingen in de vakantieperiode brengt met een aantal gasten weer een luchtig

  programma. Sopraan Monique Topeeters, de baritons Theo van de Logt en Mario

  van der Werf zullen in onderlinge combinaties met het koor en met begeleiding van

  pianist Oeds Wijnsma evergreens ten gehore brengen.

  Elk jaar streeft men ernaar om in een 9-tal

  repetities een easy-listening programma te

  brengen. De repetities vinden op

  woensdagavonden plaats in de Oosterkerk. Er zijn

  dit jaar een aantal nieuwe songs ingestudeerd. De

  arrangementen van veel liederen zijn van

  dirigent/saxofonist Jan Brens. Het repertoire

  omvat licht klassieke liederen en musical-, film-,

  pop- folksongs.

  Monique Topeeters kreeg haar zangopleiding in

  haar geboorteprovincie Limburg bij

  zangpedagoog Magda Crijns; ze vervolgt thans

  haar opleiding bij Sara Klein Horsman in Zwolle.

  Monique volgt nu een tweejarige

  dirigentenopleiding bij Karel Kok in Schagerbrug

  (NH). Onlangs slaagde zij voor het

  overgangsexamen. Ze wil in de toekomst haar

  dirigentschap combineren met het geven van stemscholing aan solisten en

  koorleden. Haar repertoire is veelzijdig, van opera tot musicalsongs.

  De beide baritons Theo en Mario zijn o.a. lid van het Fries Mannen Ensemble, dat

  inmiddels al bijna 11 jaar bestaat en veel bekendheid geniet in kerkelijk Nederland.

  Bij Zingen in de Martini (Bolsward) is het mannengezelschap een vast onderdeel

  samen met het Fries Blazers Ensemble. De in totaal 12 leden van het mannenkoor

  zijn uitverkoren om de hoofdact te zijn bij de 100ste Zuidwoldiger Zangavond op

  29 september. Samen met Judith Sportel zal men o.l.v. dezelfde dirigent als die van

  het Zomerkoor een concert geven in deze Drentse plaats.

  Oeds Wijnsma studeerde piano aan het Groningse conservatorium. Al ruim 10 jaar

  is hij vaste begeleider bij veel van de koren van Jan Brens. Samen met hem zal hij

  o.a. het “Air” van Bach spelen. Sinds 2002 vonden veel concerten plaats in de

  prachtige RK St. Martinuskerk aan de Singel. De eerste periode waren er de

  kerstconcerten met het grote Kerstkoor, die later een voortzetting kregen in de

  protestantse Martinikerk.

  Entreekaartjes à 10 euro zijn verkrijgbaar bij Primera (Singel 10) of aan de kerk

  vanaf 19.00 uur.

 • 5

  TWEEDE PINKSTERDAG: UITJE VAN DE JONGEREN NAAR AMERSFOORT

  Bezoek aan de

  Oudkatholieke kerk

  Stadswandeling Amersfoort:

  Pastoor geeft uitleg

  Begin van de dag:

  Mis in het Bonifatiushuis.

  Doutzen en Liselotte lezen voor

  Wandelen door Amersfoort

 • 6

  VIERINGEN

  Vrijdag 5 juli

  14.30 Huwelijksviering

  Sjoerd Brandsma en Jacobien Postma

  Olv Pastoor v.d. Weide en Dominee Mook

  M.m.v. gelegenheidskoor

  Koster: John

  Misdienaars: Bauke en Sikke

  Zondag 7 juli

  9.30 Eucharistieviering

  Olv. Pastoor v.d. Weide

  M.m.v. Caecilliakoor

  Lector: B. Witteveen

  Koster: Sicco

  Misdienaars: Marcus en Willem

  Intentie: Jaargetijde Ciska Bruinsma-de Wolff

  Matheus Hobma, Willem Kroon,

  Overleden ouders Rijpkema-Hettinga

  Jaargetijde Jan Harmen Witteveen

  Pater Michiel Zeinstra

  Zaterdag 13 juli

  19.30 Woord en Communieviering

  Olv Geeske en Tonny

  M.m.v. Caecilliakoor

  Koster: Jan

  Intentie: Ouders v.d. Meulen-Melchers

  Jaring en Pietsje Rijpma-Jellesma, Rudolf Zijlstra

  Overleden familie Hylkema-v.d. Werf

  Pater Michiel Zeinstra

  Zondag 21 juli

  9.30 Woord en Communieviering

  Olv Pastor Foekema

  M.m.v. Caecilliakoor

  Lector: T. Rijpma

  Koster: Bauke

  Misdienaar: Mette

  LOCATIE BLAUHÚS

 • 7

  Gebedsintenties voor Blauwhuis kunnen aangevraagd worden bij Tineke Rypma

  IN MEMORIAM PATER MICHIEL HAIJE ZEINSTRA

  Hij werd geboren op 18 april 1942 in Greonterp. Na de lagere school ging hij naar

  het klein seminarie van de Mill Hill in Hoorn en de Latijnse School in Gemert.

  Daarna naar het noviciaat van paters Assumptionisten in Steenbergen. Daar legde

  hij in 1964 de eerste kloostergelofte af. In 1971 werd hij benoemd tot pastor in de

  Maria Geboorte parochie in Den Bosch alwaar hij door Mgr. Jan Bluijssen tot

  priester werd gewijd. In 1978 ging zijn allergrootste wens in vervulling. Hij werd

  missionaris op de missiepost van de Assumptionisten in Kyondo, Republiek

  Congo. Daar werkte hij ruim 20 jaar met veel voldoening zowel op pastoraal als

  op sociaal gebied. Veel ontwikkelingswerk mocht hij daar verrichten. In 1999

  werd hij na terugkeer in Nederland benoemd tot pastoor van de toenmalige

  parochie Rossum en tot pastor van Weerselo, Deurningen en Saasveld, een regio

  waar toen nog meerdere Assumptionisten werkten. Na de fusie van verschillende

  parochies bleef hij werkzaam in de toen ‘nieuwe’ H. Plechelmusparochie en bleef

  in Rossum wonen. Michiel ve