Service oriented architecture (SOA) voor meavita: in house outsourcen jeroen j van beele ERIA fase 2...

of 22 /22
service oriented architecture (SOA) voor meavita: in house outsourcen jeroen j van beele ERIA fase 2 14 november 2007

Embed Size (px)

Transcript of Service oriented architecture (SOA) voor meavita: in house outsourcen jeroen j van beele ERIA fase 2...

 • Dia 1
 • service oriented architecture (SOA) voor meavita: in house outsourcen jeroen j van beele ERIA fase 2 14 november 2007
 • Dia 2
 • managementsamenvatting meavita's SOA is een business-IT alignmentstrategie, nl: organiseer de business dienstgeorienteerd dwz: deel de organisatie op in eenheden die uitsluitend met elkaar interageren obv transacties: (business)diensten in house outsourcen en ondersteun die businessdiensten mbv ICT-services
 • Dia 3
 • inleiding SOA is een breed begrip toespitsen op meavita SOA is here to stay discussie meavita AWBZ / WMO jeroen j van beele wiskundige / ICT-architect inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 4
 • historie van meavita's SOA enterprise architectuur tibco enterprise service bus (ESB) kun je met SOA net zoveel troep maken als met COBOL? inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 5
 • vraagstelling wat is SOA? wat kan SOA voor meavita zijn? wat komt er na SOA? inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 6
 • SOA er zijn vele benaderingen met als constanten daarin loose coupling (run- of design time ?) services ESB granulariteit hergebruik gelaagdheid vergelijk met OO en CBD separation of concerns inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 7
 • what's new? is SOA iets nieuws? stelling: ja en nee ja: separation of concerns mbv semantiek nee: van semantiek is men zich nauwelijks bewust inleiding historie vraagstelling soa what's new? soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 8
 • SOA voor meavita architectuurprincipe: COTS grof granulair maar: sap en oracle fijn granulair ICT-architectuur interoperabiliteit flexibiliteit meavita enterprise application integration (EAI) business-IT alignment (BITA) inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 9
 • intermezzo: DEMO(.nl) speech - act theory performance in social interaction transactie (OER): opdracht executie resultaat inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 10
 • DEMO toepassen op SOA mkstz miracletis business dienst dienstleverancier dienstvrager ICT-dienst business-IT alignment inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 11
 • meavita's SOA is een business-IT alignmentstrategie, nl: organiseer de business dienstgeorienteerd dwz: deel de organisatie op in eenheden die uitsluitend met elkaar interageren obv transacties: (business)diensten in house outsourcen en ondersteun die businessdiensten mbv ICT-services inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie DEMO toepassen op SOA
 • Dia 12
 • consequenties multivlaaisyndroom volwassenheid nodig in deze context geloof ik niet in publish/subscribe inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 13
 • techniek canonical data model (CDM) componenten met interfaces bestaande uit diensten gedefinieerd mbv contracten web service description language (WSDL) later repository universal description, discovery and integration (UDDI) orchestratie / choreography business process management (BPM) inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 14
 • techniek een dienst wordt (precies) gedefinieerd mbv implementatiedocumentatie authorisatieadministratie wie mag welke diensten gebruiken contract: inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 15
 • techniek aanroepnaam eigenaar versie beschrijving benodigde gegevens voor de aanroep (CDM) resultaat van de aanroep (CDM) responstijd quality of service (QOS) foutafhandeling technisch business precondities (liefst geen) postcondities (liefst geen) inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 16
 • techniek webservices synchroon XML / SOAP externe integratie inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 17
 • losse punten SOA-governance business case inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 18
 • open punten semantiek (kern SOA tov OO en CBD) interactie tussen services CDM-elementen web ontology language (OWL) inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 19
 • observaties metamodellen in de ICT- architectuur kunnen beschrijven wel de 1e orde dynamiek processen niet de 2e orde dynamiek organisatieverandering soa is de rigiditeit van ICT naar businessniveau tillen multivlaaisyndroom inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 20
 • observaties einstein: problemen kun je niet oplossen op het niveau waarop je ze gecreeerd hebt is ICT-architectuur verstarring tgv regels pareren met regels? daarom: event driven architecture (EDA) mbv DEMO: administreren van transacties inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 21
 • dynamiek van organismen mutatieniveau celgroei organismereproductie soortevolutie cyclus kort langer lang dna onveranderd veranderd geherstructureerd verandering beperkt meer compleet wat hier nog ontbreekt is bewustzijn kenmerk van de tayloriaanse benadering inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie
 • Dia 22
 • is SOA here to stay? is EDA the next step? inleiding historie vraagstelling soa what's new soa voor meavita demo toepassen consequenties techniek losse punten open punten observaties dynamiek discussie