Service Management

download Service Management

of 52

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Magazine about professional cleaning

Transcript of Service Management

 • www.servicemanagement.nlOnafhankelijk vakblad vOOr prOfessiOneel schOOnmaakOnderhOud

  nummer 4, april 2013

  thema: innOvatie

  Microvezel:D nummer 1!

  Jet Linssen, FNV: Laat maar zien, die beloftes

  Laboratorium Americol: bakermat voor optimalisatie

  Social return als nieuwe arbeids-verhouding

 • Yney Gulay begrijpt hoe haar oplettende ogen impact kunnen hebben op de BMW productie in Dingolfing. In zekere zin is haar oog voor detail een onderdeel van het creren van de ultieme werkervaring bij BMW. Aandacht en begrip voor het eindresultaat; dat is waar het om draait bij ISS. Meer dan een half miljoen betrokken mensen wereldwijd helpen uw mensen met oplossingen op maat en The Power of the Human Touch.

  Ik ken het ultieme schoonmaakgeheim

  Yney Glay, schoonmaakster bij BMW in Dingolfing, Duitsland

  F A C I L I T Y M A N A G E M E N T | C L E A N I N G | S U P P O R T | P R O P E R T Y | C A T E R I N G | S E C U R I T Y | www.nl.issworld.com/cleaning

  Advertentie Yney Gulay _facto_nr7-8.indd 1 27-2-2013 10:26:01

 • Vakblad voor professioneel schoonmaakonderhoud

  3Service Management nummer 4 april 2013

  thema 07Brood_themathema innovatie

  10 De 6 meest aansprekende innovatiesMichel de Bruin hamert als directeur van MGS Greenspeed, bestuurslid ISSA Europe en voorzitter van ISSA Benelux op innovatie. Nieuwe manieren van werken halen volgens hem lang niet altijd de werkvloer. Tot spijt van de ach-terban van ISSA, fabrikanten en leveranciers van materialen en middelen.

  12 Laboratorium als bakermat van optimalisatieAmericol onderscheidt zich van andere reinigingsproducenten middels een ei-gen innovatielaboratorium. Het lab is de geboorteplaats van talloze nieuwe producten. Je gaat een bepaald traject in. En de weg daar naartoe is altijd anders.

  16 Pon naar resultaatgerichte schoonmaak Na met Pon Facilities n facilitaire organisatie te hebben opgericht, zocht het bedrijf een vernieuwing in zijn schoonmaakcontract. Van versnipperde con-tracten met leveranciers besteedde het n contract voor drie jaar met resul-taatgerichte schoonmaak, en pilots voor betere afvalscheiding en dagschoon-maak aan.

  34 Social return als nieuwe arbeidsverhouding Social return als innovatie in de arbeidsverhoudingen is hot. Gemeenten doen niets liever dan deze nieuwe manier van aanbesteden omarmen. En van de voorlopers is de gemeente Lingewaard, onder de rook van Arnhem, mede- eigenaar van sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. Gemeenten gaan hun schoonmaak massaal inbesteden.

  26 Laat maar zien, die beloftesJet Linssen is de nieuwe vakbondsbestuurder schoonmaak van FNV Bondgeno-ten. Over haar drijfveren, haar visie op de sector n de nieuwe cao-onderhan-delingen. Komt iedereen in de branche zijn beloftes na, dan voorzie ik keuri-ge cao-onderhandelingen.

  32 Participatiewet biedt mogelijkheden De Participatiewet biedt de schoonmaakbranche mogelijkheden. Maar vooral het quotum dat ondernemingen verplicht mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen is voer voor discussie.

  En verder:4 nieuws 8 Schoongroep Nederland gaat los 15 column Ron Steenkuijl

  20 voor het blok: de schoonmaakbranche leent zich niet voor innovatie

  22 zonder innovatie geen toekomst 24 handhygine 30 column Jeske van

  Hoeckel 37 de baas: John van Hoof van CSU 41 Berretty: geen animo voor EU-

  aanbestedingen 44 materialen & middelen 45 OSB-nieuws 46 contacten & con-

  tracten 48 producten & diensten 49 mensen 50 column Ronald Bruins 37

  34

  12

  03_00_inhoud.indd 3 20-03-13 14:37

 • nieuws

  4 Service Management nummer 4 april 2013

  Betalingstermijnen liggen vast

  De betalingstermijnen bij overeen-komsten tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden, worden wet-telijk vastgelegd. Tot op heden wordt alleen gesteld dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. De wijzi-ging zou aanvankelijk per 1 januari 2013 worden doorgevoerd, maar dit werd uitgesteld tot 16 maart. Voor betalingstermijnen tussen bedrijven onderling geldt het volgende: Als u niets afspreekt of contractueel regelt, moet binnen 30 dagen na de factuur-datum worden betaald. U mag in de overeenkomst een langere betaalter-mijn van maximaal 60 dagen afspre-ken. Alleen als kan worden aange-toond dat het voor geen van beide partijen (leverancier en afnemer) na-delig is, mag er een betalingstermijn van langer dan 60 dagen worden af-gesproken. Voor betalingstermijnen tussen bedrijven en overheden is slechts n optie mogelijk. Bij over-eenkomsten tussen bedrijven en overheden geldt dat binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Van die termijn kan eigenlijk vrijwel niet afgeweken worden.

  Grninger Cleaning Systems en Nil-fisk-Alto zijn een partnership voor de regio Groot-Rijnmond aangegaan. Met deze samenwerking beogen beide par-tijen een betere aansluiting op de be-hoeften van hun klanten in de indus-trile regio Groot-Rijnmond. Grninger-directeur Berthold Schaap: Omdat de wereld continu verandert en de professionele klantenkring zich eveneens in rap tempo ontwikkelt, is Grninger voortdurend op zoek naar een optimaal en actueel aanbod van producten en diensten. Daarbij wor-den keuzes gemaakt gericht op de toe-komst en het bieden van meerwaarde voor onze klanten. Veel van onze re- gio nale relaties zijn al jarenlang trouwe klant en dat willen we natuurlijk graag zo houden. Daarom hebben we juist voor deze groep ons pakket aan pro-ducten en diensten weer eens scherp tegen het licht gehouden. De samen-werking met Nilfisk-Alto is een van de gevolgen van deze evaluatie.

  Deense ambassadeur beklinkt samenwerking Grninger en Nilfisk-Alto

  Schaap: Van oudsher staat de naam Grninger synoniem voor hogedruk-techniek en voeren we het merk Kr-cher. We hebben nu een bewuste keuze gemaakt voor Nilfisk-Alto, omdat hun assortiment ons productengamma per-fect versterkt en aanvult. Ook kunnen we onze klanten nu universele service en onderhoud aanbieden voor diverse merken. Daarvoor is veel belangstel-ling. Met een bezoek van een delega-tie van de Deense ambassade aan de showroom van Grninger, gaven beide partijen het officile startsein van de samenwerking. Onder meer ambassa-deur Reimer Reinholdt Nielsen en Mi-nistre-Conseiller Claus Hofmann Frisch geven acte de prsence. Frisch: Denemarken heeft op vele terreinen en in vele sectoren een naam hoog te houden. Niet in het minst in reinigen. Immers, niet alleen voor Nilfisk maar ook voor een van de grootste schoon-maakbedrijven ter wereld is Denemar-ken de bakermat.

  TreinSchoon! krijgt gemiddeld cijfer van 7,81

  Medewerkers van het schoonmaak- bedrijf TreinSchoon! zijn zeer positief over hun baan en werkgever. Trein-Schoon! kreeg als werkgever een ge-middeld cijfer van 7,81, blijkt uit cij-fers van het schoonmaakbedrijf zelf. Het bedrijf is in 2012 gezamenlijk op-gericht door CSU Cleaning Services en Succes Schoonmaak Volendam. Voor werktevredenheid werd door de trein-schoonmakers gemiddeld een 7,91 ge-geven. Opvallend in de huidige econo-

  mische crisis is volgens de organisatie dat bijna de helft van de medewerkers (44 procent) aangeeft tevreden te zijn met de hoogte van hun salaris. De cijfers staan in schril contrast met het beeld uit 2012 van ontevreden staken-de Nederlandse schoonmakers, aldus Erwin Vos, woordvoerder namens TreinSchoon!. Rondom Koninginne-dag resulteerde dit op Amsterdam CS in bergen afval waarbij ongedierte vrij spel had. www.treinschoon.nl

  (Advertentie)

  04-07 Nieuws.indd 4 20-03-13 14:46

 • nieuws

  5Service Management nummer 4 april 2013

  Het congres Verantwoord Gebouw- onderhoud heeft op 16 mei voor de derde keer plaats tijdens de vakbeurs Glazenwassers & Gevelbehandelaars.Het congres is ontstaan om de groep gebouwbeheerders, facilitair mana-gers en verantwoordelijken binnen de VvE te informeren tijdens deze moei-lijke tijd van economische crisis. Niet eerder vond er voor deze doel-groep zo specifiek een congres plaats, vertelt organisator Diede Saarloos. Nu is de tijd daar. Er is behoefte aan informatie in deze branche. Zeker in deze tijd. Tijdens de vakbeurs Glazen-wassers & Gevelbehandelaars infor-meren verschillende sprekers over de dos en donts in deze tijd van crisis. Wie kies je bij een aanbesteding? En wat zijn de veiligheidsrisicos?

  Programma Een uitgebreid programma is opge-steld om zoveel mogelijk te informe-ren. Om 11.30 vangt het programma aan met een luxe lunch voor alle deelnemers. Hier is al ruimte voor het eerste contact, vragen en netweken, waarna de verschillende sprekers aan-vangen met de onderwerpen veilig-heid, verantwoordelijkheid en aan-sprakelijkheid, efficintie, aanbeste-

  Lage btw-tarief ook voor vloeren en gevels

  Werkgeversorganisatie OSB meldt dat het tijdelijke lage btw-tarief ook voor re-novatie van vloeren en gevels gaat gel-den. In het woningmarktakkoord dat op 13 februari tot stand kwam, is afgespro-ken dat het btw-tarief wordt verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen. De btw gaat van 21 naar 6 procent. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die ingaat per 1 maart en loopt tot 1 maart 2014. Ook bij het onderhouden, vernieuwen en herstellen van een gevel en het aanbren-gen, vernieuwen en onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht on-derdeel (gaan) uitmaken van de wo-ning, mag tijdelijk het lage btw-tarief worden gerekend. www.osb.nl

  Adverteerdersindex

  3M Building & Commercial Services Division 31 Atir 19DEISS International 19Diversey 7Electrolux Professional 52Greenspeed diverseHeliview Conferences &Training bijsluiterISS Facility Services 2Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29Numatic International 25SVS Opleidingen 29Vakmedianet 40Van Houtum 51

  Congres Verantwoord Gebouwond