Service Management

download Service Management

of 52

 • date post

  12-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Magazine voor de schoonmaakbranche

Transcript of Service Management

 • beste deal,snel geregeld!

  15-1 online!

  De beste schoonmaakdeals vind je op cleandeal.

  Altijd gratisverzendingvanaf 20,-

  Voor 21.00 uur besteld, volgende werkdag in huis!

  Persoonlijkadvies doorervaren adviseur

  Bereikbaar van 7.00 uur tot 21.00 uur

  Uw werk moet niet alleen schoon opgeleverd worden. Ook snelheid en prijs zijn belangrijk als het om een professionele schoonmaakklus gaat. In onze webwinkel verzekeren we u van professionele schoonmaakproducten tegen de scherpste prijs.

  Daarbij zijn we razendsnel: vandaag voor 21.00 uur besteld, is de volgende werkdag in huis. En vanaf 20,- bezorgen we gratis! Twijfelt u welk product of artikel de juiste keuze is voor een klus? Onze specialisten helpen u graag met een deskundig CleanAdvies, iedere werkdag van 07.00 - 21.00 uur. Bel voor Nederland 085 - 401 24 48 en voor Belgi 03 - 820 86 25.

  CleanDeal: beste deal, snel geregeld!

  D snelste webwinkel voor professionele schoonmaakproducten

  www.cleandeal.nl

  www.cleandeal.be

  nlbe

  CLEAN_Advertentie_servicemanagement_NLBE.indd 1 07-01-13 13:58

  SERV

  ICE M

  anag

  emen

  t n

  um

  mer 1/2, jan

  uari/feb

  ruari 2013

  ONAFHANKELIJK VAKBLAD VOOR PROFESSIONEEL SCHOONMAAKONDERHOUD www.servicemanagement.nl

  nummer 1/2, januari/februari 2013

  THEMA: ZORG

  Hoe schoon zijn ziekenhuizen?

  74 procent WMO verdwijnt

  Verborgen kwaliteiten schoonmaker

  Inbesteden is symboolpolitiek

  01_omslag.indd 1 25-01-13 16:18

 • Samen zorgen voor een betere performance

  adviesrapportages schoonmaaksystemen en -producten verbruiksmaterialen machines technische service opleiding en begeleiding calculatiesoftware

  Want in de schoonmaak kunnen mensen, middelen en machines beter op elkaar worden afgestemd. Is meer te bereiken met minder energie, tijd en kosten. Daarom ontwikkelt Alpheios totaalplannen waarmee we de effi ciency van uw schoonmaak verhogen zonder aan kwaliteit in te boeten. We adviseren niet alleen, we helpen ook graag met de implementatie. Z zorgen we samen voor een betere performance.

  Bel voor het maken van een afspraak 045 - 573 88 88 of kijk op www.alpheios.nl

  Advertenties_SP_FINAL.indd 1 02-12-11 11:27

  Waskosten te hoog? Houd de persoonsgebonden was in huis!

  U kunt bij de dagelijkse wasverzorging veel geld besparen ten opzichtevan uitbesteding aan een commercile wasserij. Met een individueleefficienty-berekening laten we u zien hoe groot het besparingspotentieel is.

  Minder slijtage van het wasgoed Geen verlies en/of zoekraken van wasgoed BTW-voordeel over personele kosten (voor instellingen) Lage Total Cost of Ownership Duurzaam- en maatschappelijk verantwoord ondernemen!

  Miele Professional. Een zorg minder.

  Voor meer informatie:

  www.miele-professional.nl

  Telefoon: (0347) 37 88 84

  01_omslag.indd 2 25-01-13 16:18

 • Vakblad voor professioneel schoonmaakonderhoud

  3Service Management nummer 1/2 januari/februari 2013

  thema 07Brood_themathema zorg

  09 Onderzoek: the devil is in the detailZiekenhuizen staan vanwege hun slechte hyginische omstandigheden nogal eens in de spotlights. Reden voor vakblad Service Management en onder-zoeks- en adviesbureau Mystery Guest onderzoekers naar vijf willekeurig ge-kozen ziekenhuizen te sturen. Zij onderzochten de beleving van schoon en kwamen met gemiddeld een 9,24 allerminst bedrogen uit.

  14 Zorgmarkt door overheidsingrijpen op zijn kop Terwijl het sappelen is in de kantoormarkt en de marges dunner en dunner worden, wordt in de zorgmarkt volop genvesteerd in infectiepreventie en het zorgen voor een positieve beleving voor de patint. Hago Zorg spint er garen bij, maar heeft tegelijkertijd last van overheidsingrijpen op de zorg-markt. Commercieel directeur Margot van Leijen: De dynamiek is enorm.

  18 Schoonmakers herbergen verborgen kwaliteitenGom ZorgSupport en het Erasmus MC geven schoonmaakmedewerkers de kans zich te ontwikkelen tot facilitair zorgmedewerker. Een functie die abso-luut niet te hoog gegrepen is, menen beide partijen.

  22 Niet uit noodzaak, maar uit pure luxeNederrijn Groep en Lucas Berger Schoonmaakservice zijn gefuseerd. Niet uit noodzaak, maar uit pure luxe, stellen de directeuren Bert Wernke en Willem Jansen Verplanke. In een gengageerde dialoog spreken ze over het onderne-merschap, hun drijfveren n natuurlijk de samenvoeging...

  36 Inbesteden overheid is symboolpolitiekIn de rubriek de baas een diepte-interview met een topman of vrouw van een groot schoonmaakbedrijf. Hoe kijkt hij of zij tegen de huidige marktom-standigheden aan? Deze, eerste keer is Steph Feijen, lid van de raad van be-stuur van Vebego aan de beurt. Deze overheid verzint wel erg veel maatre-gelen die onze branche onevenredig hard raken.

  En verder:4 Nieuws 8 Vakbeurs Facilitair 13 Digitaliseren volgende stap bij schoonmaak

  AMC 17 Complete zorgsector onder n dag 21 Column Thea Daha 26 Wester-

  veld introduceert schoonmaakapp 29 Column Paul Meerman 30 Telgen wijst

  op tekortkomingen Aanbestedingswet 32 Middagcongres over aanbesteden

  krijgt vervolg op 20 maart 33 Congres Verantwoord Gebouwonderhoud

  34 Krcher laat zijn gele bloed wegvloeien 39 Mensen 42 Overgangsregeling

  keurmerk tot mei 2013 44 OSB-nieuws 45 Materialen & middelen 46 Contacten

  & contracten 50 Column Ronald Bruins36

  18

  09

  03_Inhoud.indd 3 25-01-13 15:06

 • nieuws

  4 Service Management nummer 1/2 januari/februari 2013

  OSB reikt eerste deurbord uit aan S&G Diensten

  OSB-directeur Rob Bongenaar heeft onlangs het eerste OSB-keurmerk deurbord uitgereikt aan Paul Meerman, directeur van S&G Diensten. Het OSB-Keurmerk moet zorgen voor meer transparantie in de markt, en leiden tot verdere professionalisering en duurzaamheid van de branche.

  Bij keurmerkbedrijven zijn volgens OSB opdrachtgevers ervan verzekerd dat deze bedrijven brede vakkennis hebben, de administratie op orde hebben, belas-ting en premies betalen, eerlijk zaken

  doen en over de juiste verzekeringen beschikken. S&G Diensten-directeur Meerman maakte de afgelopen twee jaar deel uit van de stuurgroep die heeft meegewerkt aan het vormgeven van de inhoud van het OSB-keurmerk. Op dezelfde dag nam namens CSU To-tal Care John van Hoof het OSB-keur-merk deurbord in ontvangst. Namens de schoonmaakonderneming nam Rob Boers afgelopen jaren deel aan de stuurgroep voor het OSB-keurmerk.www.osb-keurmerk.nl www.de-schoonmakers.nl www.csu.nl

  Werkgevers zijn meer geld kwijt aan loonkosten

  Werkgevers in de schoonmaak zijn vanaf dit jaar meer geld kwijt aan loonkosten. Ze gaan aanzienlijk meer werkloosheidspremie betalen. Dat schrijft Het Financieele Dagblad op basis van een rondgang langs loonspecialisten en brancheorganisaties.

  Met ingang van dit jaar moet de werk-gever over de eerste 17.000 euro van het salaris WW-premie betalen. Voor-heen gold er tot dat bedrag nog vrijstel-

  ling. Ter compensatie is wel de premie verlaagd van 4,55 procent naar 1,7 procent. In de schoonmaak, horeca, detailhandel en zorg werken veel men-sen die relatief weinig verdienen, ook doordat ze parttime werken. Ze komen vaak niet of nauwelijks boven de oude grens van 17.000 euro uit. Mede door de nieuwe regels rekenen Detailhandel Nederland en Koninklijke Horeca Ne-derland op een loonkostenstijging van 1 tot 2,5 procent.www.dedetailhandel.nl

  NEN ontwikkelt toetsingskader voor landelijk glazenwassersregister

  NEN zoekt hulp bij het opzetten van een toetsingskader voor een landelijk glazenwassersregister. Dit register moet onder meer imagoschade voor de branche voorkomen.

  Uit onderzoeken van bureau Regioplan en de Nederlandse Mededingingsauto-riteit is gebleken dat zich in het parti-culiere segment van de glazenwassers-branche ernstige knelpunten voordoen. Het gaat hierbij volgens de twee partij-nen om het onderling verdelen van de markt en oneerlijke concurrentie. CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en OSB-segment AWOG willen de be-staande situatie verbeteren ten gunste

  van de bonafide glazenwassers. In sa-menwerking met NEN worden daarom nu afspraken vastgelegd. Op verzoek van de branche gaat het HBA een on-line Landelijk Glazenwas-sersregister opzetten. Par-ticuliere glazenwasbedrijven kun-nen zich hier laten regis-treren. Zo wordt inzichte-lijk welke registerbedrijven in een bepaalde regio of plaats hun diensten aan-bieden. De eisen voor het Register worden vastgelegd in een normatief docu-ment: een Nederlands Technische Afspraak (NTA). Deze NTA bevat

  een eenduidig toetsingskader, waarin toetsingscriteria, toetsingswijzen en de procedure van klachtenafhandeling staan vermeld. www.nen.nl

  04_07_Nieuws.indd 4 25-01-13 15:09

 • nieuws

  5Service Management nummer 1/2 januari/februari 2013

  Onderzoek Schoonmaak anno 2013: mens slachtoffer druk op schoonmaakmarkt

  Nul procent groei in uren en omzet, een ongewisse toekomst en nog flexibelere contracten met snellere ontslagen tot gevolg. Dat zijn conclusies uit het onderzoek Schoonmaak anno 2013 onder klanten van Alpheios.

  De mens is het slachtoffer van de on-der druk staande schoonmaakmarkt, stelt Alpheios. Liefst 91 procent van de respondenten geeft aan vermoedelijk of zeker niet in mensen te investeren en 75 procent van de werknemers moet meer schoonhouden in minder tijd. En daar lijdt de kwaliteit onder. Men is namelijk minder te spreken over zowel de belevings- als technische kwaliteit. Van de Alpheiosklanten geeft 31 pro-cent dit jaar een zes of lager voor de technische kwaliteit, een verdere daling van 11 procent ten opzichte van vorig jaar. Volgens Alpheios zijn de resp