Service Management 03

download Service Management 03

of 52

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Magazine about professional cleaning

Transcript of Service Management 03

 • www.servicemanagement.nlOnafhankelijk vakblad vOOr prOfessiOneel schOOnmaakOnderhOud

  SERV

  ICE m

  anag

  emen

  t n

  um

  mer 3, m

  aart 2013

  nummer 3, maart 2013

  thema MARKTOVERZICHT

  Marktoverzicht 2012

  CSU stoot ISS van de troon

  Prijsdruk neemt verder toe

  Economische crisis als creatieve prikkel

  Percentage ZZPers stijgt

 • De juiste mensen op de juiste plek

  Zoals u in dit nummer van Service management kan lezen, is Gom schoonhouden dit jaar in omzet gegroeid.Een belangrijke reden hiervoor is dat wij in onze dienstverlening de behoeften van de klant centraal stellen. Metheel concrete oplossingen. Klanten waarderen dit. Niet voor niets kozen afgelopen jaar vele aansprekendeopdrachtgevers voor ons, waaronder opdrachtgevers in de retail- en de leisurebranche. In een veranderendemarkt blijven wij oplossingen ontwikkelen die voor onze klanten toegevoegde waarde bieden. Een voorbeeldis onze ondersteuning bij Het Nieuwe Werken. Al enige jaren geleden, legden wij de basis voor ons conceptwaarmee we Het Nieuwe Werken ondersteunen. En de tools die we hierin toepassen, spreken ook buiten HetNieuwe Werken tot de verbeelding. Vanwege het toegenomen belang van belevingkwaliteit. Onze hostmanship-benadering spreekt opdrachtgevers erg aan en ook bijvoorbeeld onze geurtoepassingen zullen wij verder doorontwikkelen. Wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op en wij vertellen het ugraag. Ook hoe onze insteek van hostmanship ons concept ng verder ondersteunt. Kijk voor meer informatieop www.gom.nl of bel (010) 298 11 44. Wij zijn u graag van dienst. Gom. Schoonmakers die vooruitdenken

  Marktoverzicht in de toekomst?

  13_GOM_012_Advertentie Markt Issue SM 14-02-13 14:47 Pagina 1

 • 3Service Management nummer 3 maart 2013

  Vakblad voor professioneel schoonmaakonderhoud

  thema marktoverzicht

  9 CSU stoot ISS van de troonDe economische crisis bereikte nieuwe hoogtes. Concurrentie en prijsdruk namen in 2012 toe, terwijl de loonkosten ook stegen. De omzet van schoon-maakbedrijven daalde dan ook met 0,5 procent, zo blijkt uit onderzoek van Service Management. En passant stootte CSU ISS van de troon als grootste schoonmaakbedrijf van Nederland.

  16 De crisis als creatieve prikkelWeg met het denken in onmogelijkheden. Tijd voor een positieve noot. Een crisis biedt wel degelijk kansen en mogelijkheden. Menno Cats, eigenaar van B&C Schoonmaakdiensten, legt uit waarom.

  18 Voor het blok: loonkosten niet door te berekenenIn de nieuwe rubriek Voor het blok legt Service Management vier betrokke-nen uit de schoonmaakbranche een prikkelende stelling voor. Dit keer staan loonkosten en prijzen centraal.

  20 De schoonmaakgigant van de toekomstHet aantal schoonmaakbedrijven steeg in 2012 met liefst 7,41 procent. Met dank aan het grote aantal nieuwe eenmanszaken. Nog nooit was het per-centage ZZPers in de branche zo groot.

  30 Handelingsgericht contract heeft langste tijd gehadNieuwbakken ISS-directeur Maarten van Engeland doet er, na de brief aan de leveranciers om een bijdrage en de bijbehorende gele kaart van de code-commissie, alles aan om schoon schip te maken. We willen nu vooruit kij-ken, zegt hij in de rubriek de baas.

  34 Reiniging raambekleding on the road In de opslagruimte van Speed Clean Mobile op het bedrijventerrein De Hem-men in Sneek staat welgeteld n niet aangesloten, verrijdbare en langwer-pige bak voor het reinigen van lamellen en andere zonwering. Tot tevreden-heid van directeur Martin Melis, want dat betekent dat alle andere apparatuur onderweg is om bij de klant voor de deur gordijnen en zonwe-ring te reinigen.

  42 Schoonmaken begint bij goede spullenAndrew Viveen, Rachid Amjahad en Wouter Bockweg richtten onlangs het nieuwe SAPO Products op. Ze vragen met hun groothandel meer aandacht voor innovaties, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ecolabels.

  En verder:4 nieuws 23 column Jan Kampherbeek 28 Facto Congres: Alles verandert, ook

  FM! 24 ICS: Kantorenschoonmaak is eenheidsworst 27 Wie waste als eerste de

  handen in onschuld? 33 Gekleurde zakken helpen bij afvalscheiding 37 Gla-

  zenwassers & Gevelbehandelaars Vakbeurs 38 80-jarig bestaan Raggers 41 co-

  lumn Margriet van Dijken 44 materialen & middelen 45 OSB-nieuws 46 con-

  tacten en contracten 48 producten en diensten 50 column Ronald Bruins42

  30

  16

  03 inhoud.indd 3 21-02-13 12:56

 • de winst van duurzaamheid

  Numatic International BVPostbus 1012400 AC Alphen aan den RijnTel. +31 (0)172 467999 E-mail: info@numatic.nl Internet: www.numatic.nl

  ProVacDe ultieme professionele stofzuiger

  Nieuwe kabelhaspel12,5 meter snoer

  AutoSave systeem, 50% energie reductie

  TwinFlo motorTriTex filtratie

  Hepaflo stofzak

  4 wielen voor stabiliteit en mobiliteit

  Better by design and engineering

  ProVac kabelhaspel

  05-07 Nieuws.indd 4 21-02-13 12:57

 • nieuws

  5Service Management nummer 3 maart 2013

  De Hanzehogeschool Groningen, opleider van toekomstige inkopers, heeft onlangs de code verantwoordelijk marktgedrag ondertekend. Tijdens de bijeenkomst werd ook duidelijk dat de codecommissie de toepassing van de code nog nauwgezetter gaat volgen.

  Interim-manager Van Emst van de Groningse Hogeschool erkent de meer-waarde van de code. Het College van Bestuur herkent zich als opdrachtgever in de eisen die vanuit de code worden gesteld. Van Emst ondertekende de code tijdens het grootste inkoopcon-gres in het Noorden, dat in het teken stond van de menselijke factor bij het inkoopproces. Gastspreker Kees Blok-land, voorzitter van de codecommissie (foto), ging tijdens het congres in op de valkuilen van menselijk gedrag en de gevolgen die dit heeft gehad voor de schoonmaaksector. Zo werd voorheen nog te veel op prijs aanbesteed in plaats

  Codecommissie gaat ondertekenaars nauwgezetter volgen

  van op kwaliteit. Kwali-teit die door schoon-maakmedewerkers gele-verd kan worden. Gevolgen hiervan waren onder andere scherpe prijsconcurrentie, kortlo-pende contracten en ver-harding van marktver-houdingen door teruglopende schoon-maakbudgetten. En hier-door: hoge werkdruk, teruglopende kwaliteit van het werk en weinig res-pect voor het vak en de professional.Blokland benadrukte de noodzakelijke gedragsverandering. Niet alleen bij in-kopers van opdrachtgevers maar ook bij opdrachtnemers en makelaars. Ver-trouwen in de contractspartner n schoonmaker en zijn vakmanschap zijn hierbij sleutelwoorden. In 2013 gaat de codecommissie de toepassing van de code nog nauwgezetter volgen, aldus Blokland. We gaan het komende jaar bedrijven die de code hebben onderte-

  kend, maar zich niet aan de spelregels houden, actief benaderen en onder-steuning aanbieden. Wanneer men zich na advisering en aanspreken nog niet aan de regels houdt, melden we dit op onze website. Zo kan men in de sec-tor zien wie de code moedwillig ne-geert. Daarnaast zullen we ook alert blijven op best practices. Goed voor-beeld doet immers goed volgen. Een jury gaat potentile best- en badpracti-cekandidaten volgen en op de geformu-leerde criteria toetsen.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

  Werken in de schoonmaaksector verhoogt de kans op het ontwikkelen van astma. Dat meldt de Vereniging Schoonmaak Research, die zich baseert op recent onderzoek van het Imperial College in Londen.

  Werken in schoonmaaksector verhoogt kans op astma

  Voor n op de zes gevallen waren risi-cos op de werkplek verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de longziekte op latere leeftijd. Dat is zelfs meer dan n op de negen gevallen die volgens de onderzoekers wordt toegerekend aan roken. Voor het onderzoek werd bij een groep van 9488 Britten van 1958 geke-ken naar het voorkomen van astma. Liefst 9 procent procent van de onder-zoeksgroep had astma ontwikkeld tegen de tijd dat ze hun 42e levensjaar bereik-ten. Tegenwoordig worden veel beroe-pen verondersteld de risicos op astma te verhogen. Het onderzoek bestudeerde

  achttien beroepen. Naast vier schoon-maakberoepen in de studie, werd ook gekeken naar drie beroepen waarbij men regelmatig blootgesteld wordt aan schoonmaakmiddelen. Uit eerder on-derzoek bleek al dat boeren, kappers en drukkers een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van astma, maar over de schoonmaakberoepen was nog wei-nig bekend. Niet alleen reinigingsmid-delen verhogen de kans op het ontwik-kelen van astma, ook meel, enzymen, metalen en bepaalde soorten textiel hebben de hand in het ontwikkelen van de ziekte. www.longfonds.nl/astma

  Swisher Hygine Service heeft per direct alle bedrijfsactiviteiten overgenomen van Hygocare Zevenaar BV. Swisher ziet vooral het Hygolet-toiletsysteem als een mooie aanvulling op haar eigen diensten en producten. Hygocare Zevenaar ver-zorgde ruim twintig jaar lang het onder-houd en de controle van het Hygolet-toi-

  Swisher Hygine Service neemt Hygocare Zevenaar over

  letsysteem, in combinatie met de levering van bijbehorende verbruiksarti-kelen en overige sanitaire producten bij klanten in heel Nederland. Swisher, ge-specialiseerd in toilethygineservice, is sinds 1998 actief in Nederland en werkt in geheel Nederland vanuit zeven regio-nale vestigingen. Swisher biedt een

  breed pakket producten en diensten op het gebied van hygine. De regionale franchisenemers van Swisher staan van-af de eerste dag klaar om de zorg voor het Hygolet-toiletsysteem over te nemen. De lopende afspraken met de Hygolet-klanten worden volledig overgenomen en gegarandeerd. www.swisher.nl

  de winst van duurzaamheid

  Numatic International BVPostbus 1012400 AC Alphen aan den RijnTel. +31 (0)172 467999 E-mail: info@numatic.nl Internet: www.numatic.nl

  ProVacDe ultieme professionele stofzuiger

  Nieuwe kabelhaspel12,5