SERVICE Magazine 19.2: Retail

download SERVICE Magazine 19.2: Retail

of 29

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  1.128
 • download

  0

Embed Size (px)

description

SERVICE Magazine 19.2: Retail Thema: Retail More Information: www.service-studievereniging.nl Or: chiefeditor@service-studievereniging.nl Inhoud: Huisvesting voor kinderopvang in een veranderde context - door ir. B.J.J. Teuben Nieuwe Brusselse richtlijnen: Solvency II en de impact op vastgoedmarkten - door drs. C.L. Worms RBA COLUMN: Lokale detaillisten verdienen een kans - door ing. M.A. Snijders RT THEMA: Retail - door Philip van Susante Meten is weten in de Rotterdamse binnenstad - door ir. A. Knoester Veranderend consumentengedrag; Kansen voor innovatieve nieuwe ideeën - door ir. ing. E.G.C. Zwetheul INTERVIEW: Waar staat het winkelvastgoed nu? Interview met ir. E.W.J. Steinmaier - door Tim Op Heij Heerlen, volop in ontwikkeling - door Gemeente Heerlen Van stenen en vierkante meters naar mensen en hun verhalen - door ir. L.R.J. Verbunt Belegging in winkelvastgoed: geen veilige haven meer? - door drs. R.M. Weisz RA Vastgoed in het buitenland: Rio 2016 en het Brazilië van morgen - door Michel van Dinther "Uit de kinderschoenen?" Een verkennend onderzoek naar de professionaliteit van de huisvesting in kinderopvang - door ing. H.J. Schoone & J.A. van Tatenhove Nieuwe verdienmodellen in gebiedsontwikkeling: lonkend perspectief of bitter noodzaak...? - door ir. T. van Leengoed & ir. L. van Hilten

Transcript of SERVICE Magazine 19.2: Retail

 • 1. ja argang 19NUMMER 2ma art 2012 MAGAZINEretailThema Nieuwe Brusselse richtlijnen: Solvency II en de impact op vastgoedmarkten Vastgoed in het buitenland - Rio 2016 en het Brazili van morgen Huisvesting voor kinderopvang in een veranderde context Nieuwe-verdienmodellen-moe, lonkend perspectief of bittere noodzaak?
 • 2. Colofon Redactioneel Algemeen Geachte lezer, SERVICE Magazine is een uitgave van Stichting SERVICE Magazine. Stichting SERVICE Magazine wordt beheerd door studievereniging SERVICE, Verschillende geluiden kenmerken een vastgoedsector die zich de afgelopen jaren heeft de studievereniging van de studierichting Real weten te onderscheiden door enigszins resistent te blijken tegen een woelig marktkli- Estate Management and Development van de maat. Althans deze resistentie is wat werd en geregeld nog steeds wordt beweerd. faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het magazine verschijnt drie keer per Hierin heeft winkelvastgoed zich weten te onderscheiden van andere vastgoedmarkten. jaar in een oplage van circa 1.500 exemplaren. Maar waar staat winkelvastgoed nu? Deze editie met als thema Retail bevat velerlei perspectieven, afkomstig van een breed scala aan partijen, om een zekere richting te Bronnen Voor onderzoeks- en studiedoeleinden mogen delen kunnen bieden voor het kunnen beantwoorden van deze vraag. Vanuit deze insteek is de uit dit magazine gedupliceerd worden, mits voorzien tweede editie van jaargang negentien van SERVICE Magazine opgesteld. We zijn iedereen van bronvermelding. Verveelvuldiging voor overige die heeft mee ewerkt aan de totstandkoming van dit magazine erg dankbaar. Dit heeft g doeleinden is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur van studievereniging SERVICE. het mogelijk gemaakt om wederom een geslaagde editie neer te zetten. Ten aanzien van de juistheid van de inhoud kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Mede dankzij de enqute die in de laatste dagen van 2011 is opengesteld, hebben we als Bestuur bestuur en redactie een goede indruk gekregen over wat de lezer van SERVICE Magazine Tim Schelle Voorzitter verwacht, wat de sterke punten zijn, maar ook waar ruimte voor verbetering te vinden is. Janneke Koeleman Secretaris Een heuglijke bevinding was de bevestiging dat het magazine als zeer professioneel, Marco van der Spank Penningmeester Rick WillemsAcquisiteur informatief en van hoge kwaliteit wordt beschouwd. Het magazine zal uiteraard meegaan Tim Op Heij Hoofdredacteur magazine met het tijdperk van digitalisering, maar de hardcopy versie zoals deze nu voor u ligt Judith Wintraecken Hoofdcommissaris heeft bewezen onmisbaar te zijn voor de lezers en andere betrokkenen. Het overbrengen reiscommissie van kennis en informatie staat centraal. Daarnaast is de verbinding en communicatie Raad van Advies tussen bedrijven en studenten en deze partijen onderling, n van de speerpunten van drs. ing. N.J.T. Bol (Grontmij | Kats & Waalwijk groep) SERVICE Magazine. Door het bereik te vergroten zullen we de communicatie tussen alle B. Petit MSc (ING-DiBa Real Estate Finance) ir. L.M.A.C. van de Ven (Technische Universiteit Eindhoven) betrokkenen verbeteren en het belang ervan laten toenemen. Dit rekenen we tot een drs. R.M. Weisz RA (Timevest) belangrijke ontwikkeling wat de bekendheid van SERVICE Magazine en Studievereniging SERVICE ten goede zal komen. Redactie Tim Op Heij Hoofdredacteur Jonne Besselink Zo kan het magazine niet alleen meer betekenen voor bedrijven waarmee we samen- Michel van Dinther werken, maar bovenal voor de auteurs met hun inhoudelijke bijdragen. Zowel het Paul Jansen Philip van Susante verbinden als het overbrengen van kennis die zijn oorsprong vindt in het SERVICE Magazine, hoeft niet alleen in tekstuele vorm middels het daadwerkelijke magazine Als je doet wat Vormgeving plaats te vinden. Voornemen is om de publicatie van het magazine voortaan te laten Eline Pellis Lay-out & kaft www.elinepellis.com verlopen in samenspel met een release evenement, dat de naam SERVICE Symposium leuk zal dragen. Hier zullen enkele auteurs spreken over onderwerpen die zij in dit magazine vindt hoef je Drukwerk belicht hebben, onder andere om kennis te delen, discussies aan te wakkeren en na Drukkerij van Druenen BV afloop te netwerken. Wederom een stimulans voor kennisoverdracht en het leggen en je Sponsoren onderhouden van contacten. Op naar een groter bereik. nooit te werken, ABN AMRO, Amsterdam School of Real Estate, AT Osborne, Bouwkunde bedrijvendagen, Brink Groep, Continu Engineering, DHV, Naast de retail gerelateerde artikelen en een interview met ABN AMRO, bevat deze DTZ Zadelhoff, Interface, IVBN, Syntrus Achmea editie van het SERVICE Magazine artikelen buiten dit thema met onderwerpen als nieuwe verdienmodellen, professionaliteit van vastgoed in kinderopvang en