Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

of 16 /16
Arjen van Erkelens Februari 2014

Embed Size (px)

Transcript of Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Page 1: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Arjen van Erkelens

Februari 2014

Page 2: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Inhoud

• Introductie

• Diagnostische criteria

• Flowchart

• Resuscitatie

• Leerpunten

Page 3: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Introductie

Page 4: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Warm and cold shock

• Eerst warm, dan koud

Page 5: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

A, Shock reversal from resuscitative efforts by community hospital physicians resulted in 96%

survival versus 63% survival among patients who remained in persistent shock state.

Han Y Y et al. Pediatrics 2003;112:793-799

©2003 by American Academy of Pediatrics

Page 6: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Mortaliteit en Epidemiogie

Page 7: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Flowchart

Page 8: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Resuscitatie (0-15min): niet lullen maar vullen

• Doel: normotensie, urineproductie, normaal

bewustzijn, goede cap. refill

• Hypervolemie: hepatomegalie, crepitaties

• Cave: bij normotensie met tachycardie en

vasoconstrictie

Page 9: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Intubatie

• Neonaten en zuigeling soms

vroeg intuberen• Liever eerst CPAP en vullen vóór intubatie

• Zekeren luchtweg, ↓ademarbeid

Page 10: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Fluid-resistant shock (>15min)

"geen gelul maar een ampul"

• We suggest beginning peripheral inotropic support

until central venous access can be attained in

children who are not responsive to fluid resuscitation

(grade 2C).

• MAP >65 mmHg

Page 11: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Catecholamine resistant shock:

"sowieso: cortico"

• Bijnierinsufficiëntie• We suggest timely hydrocortisone therapy in children with fluid-

refractory, catecholamine-resistant shock and suspected or proven absolute (classic) adrenal insufficiency (grade 1A).

• 15-61% ontwikkeld absolute bijnierinsufficiëntie• Risicofactoren: purpura, eerdere steroïdbehandeling

• Overlijden binnen 8 uur• 50 to 100 mg/m2 per dose followed by 50 to 100 mg/m2 per

day

Crit Care Resusc. 2009 Dec;11(4):301-4.

Sick adrenal or sick euadrenal?

Page 12: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Date of download: 2/15/2013Copyright © 2012 American Medical Association.

All rights reserved.

From: Corticosteroids in the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock in Adults: A Systematic Review

JAMA. 2009;301(22):2362-2375. doi:10.1001/jama.2009.815

CI indicates confidence interval. Size of the data markers indicates weight of the study.

Figure Legend:

Page 13: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Secundaire behandeling (IC)

"Beter IC in plaats van trap

af naar benee"

• CVP

• MAP (>65 mmHg)

• ScvO2

• Hb

• FFP

Page 14: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Persistent catecholamine resistant shock:

Wat waren de vier T's en H's ook alweer?

Page 15: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Extra-corporale membraneuze oxygenatie

• We suggest ECMO in children with

refractory septic shock or with refractory

respiratory failure associated with sepsis

(grade 2C).

Page 16: Septische shock op kinderleeftijd - Surviving Sepsis Campaign

Leerpunten

• Septische shock is een van de belangrijkste oorzaken

van shock op de kinderleeftijd

• Koorts, tachycardie en een veranderd bewustzijn zijn

de belangrijkste symptomen

• Primaire opvang bestaat uit zuurstof, vaatvulling en

antibiotica

• Na 15 minuten eventueel opname op IC voor verdere

vaatvulling, vasoactieve medicatie en laagdrempelig

intubatie