Sense #04 15 December 2016

21
GROVE GRAPPEN GEEN PROBLEEM Steeds meer meiden in de bouw Magazine voor HAN-studenten en –medewerkers – www.sensemagazine.nl #04 Jaargang 21

Transcript of Sense #04 15 December 2016

Page 1: Sense #04 15 December 2016

GROVE GRAPPEN GEEN

PROBLEEMSteeds meer meiden in de bouw

Mag

azine vo

or H

AN

-studente

n e

n –

medew

erke

rs – w

ww

.sense

mag

azine.n

l

#0

4 Jaargang 21

Page 2: Sense #04 15 December 2016

3

Sense is het redactioneel onafhankelijk magazine

van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het

magazine is gratis voor studenten en medewerkers.

Het nieuwe nummer verschijnt 19 januari 2017.

Adres Nijmegen, Kapittelweg 33,

Kamer A-1.01 (024) 3530390

Arnhem, Ruitenbergerlaan 29,

Kamer 3.19 (026) 3691240

[email protected], www.sensemagazine.nl

Postadres Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen

Redactie Dirk Koppes,

hoofdredacteur (024) 3530388

Herman van Deutekom,

plv. hoofdredacteur (026) 3691240

Renée Jenniskens (024) 3530392

Olga Helmigh (026) 3691216

Sander Arink (024) 3530389

Tessa Beukenholdt (024) 3530391

Els Sanders, redactie-assistente (024) 3530390

Medewerkers Josephine de Roode, Robin Bergmans,

Guus Gelsing, Ton van Eck, Ruud Kroes, Harry Jager

Redactieraad Barbara Looten (voorzitter),

J. Veltman, N. Kuiper, C. Meijs, J. Velzeboer,

A. van Alphen, R. van Hoften

Fotografie Ralph Schmitz, TakeTwo, William Moore,

Illustratie Joris Moore, Ype Driessen, Glas Water, TakeTwo

Vormgeving en productie TakeTwo

Advertenties Martini Media B.V., Gert Boerema,

Hoendiep 140, 9743 AR Groningen, 050 – 3142244,

[email protected]

Kopij Kopij en reacties moeten voorzien zijn van naam

en telefoonnummer. De redactie houdt zich het recht

voor ingezonden stukken te weigeren of in te korten.

LIFE13 Top-3 jeukwoorden bij

de HAN24 Josephine kookt

ENTERTAINMENT10 FIFA 17-toernooi bij

Lokaal '9929 Fotostrip 3Hoog HAN PEOPLE36 Ontwikkeld38 Opgetekend

OPINIE09 Graven met Guus28 Robin Raakt29 Harry heeft een mening

SRSLY05 Universitaire Pabo vs

onze ALPO: concurren-tiestrijd?

26 Debat: Hollandse hufterigheid

14 SRSLYFacebook kent jou beter dan je moeder

06 BIZZGrove grappen geen probleem: meer meiden in de bouw

17 LIFEVluchtelingencrisis een jaar later: wordt onze hulp nog gevraagd?

30 LIFEWintersportspecial: do's en don'ts op de skipiste

REGISTER

De juiste studie gevonden. Nu nog de perfecte kamer. Met 6.500 kamers beschikt SSH& over het grootste aanbod in Nijmegen en Arnhem.

Vind je kamer op www.sshn.nl

Professionele & betrokken kinderopvang op de campus

Toernooiveld 15 6525 ED Nijmegen T: 024 361 17 85

E:

www.kinderopvangheyendael.nl en via facebook

D

Park Brakkenstein is onze achtertuin. Graag laten wij u onze locatie zien, neem gerust contact op voor een rondleiding.

e kinderopvang die ouders bij elkaar aanbevelen en waar kinderen zich pre g voelen!

[email protected]

B e l e e f h e t z i e nD e z e a c t i e i s s p e c i a a l v o o r s t u d e n t e n e n m e d e w e r k e r s v a n h o g e s c h o o l A r n h e m e n n i j m e g e n e n g e l d i g t o t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 7 .

l a s i k C e n t r u m ( h o o f d k a n t o o r ) - B o s s c h e w e g 1 4 9 - 5 2 8 2 W V B o x t e ll a s i k C e n t r u m ( e l C ) - D r i e h u i z e r w e g 3 2 5 - 6 5 2 5 P M n i j m e g e n

Vo o r h e t m a k e n v a n e e n a f s p r a a k k u n t u b e l l e n m e t 0 8 0 0 - O O G O O G 1 ( 0 8 0 0 - 6 6 4 6 6 4 1 ) .Ve r m e l d a . u . b . h A n b i j d e e e r s t e a f s p r a a k .

O O G l A s e r B e h A n D e l i n G i C l - B e h A n D e l i n G

s tA A r B e h A n D e l i n G

l A s i k C e n t r u M . n l

n u 1 5 % k O r t i n GO P e e n O O G l A s e r -B e h A n D e l i n G

Page 3: Sense #04 15 December 2016

Sense #04 Jaargang 21

Dirk Koppes & de redactie van Sense

4

In de donkere maanden rond de jaarwisseling komen onze empathische reflexen bijna vanzelf naar boven borrelen. Terwijl wij met glühwein en warme chocolademelk in foute elandtruien genieten van elkaars cadeautjes en foute whatsapp-rijmsels, beseffen we juist in deze periodedat anderen in minder comfortabele omstandigheden overleven.

En dat als wij die minderbe-

deelde medemens negeren,

we die ander, onszelf en de

wereld een slechte dienst

bewijzen. Je hoeft echt

niet nostalgisch te snakken

naar touwtjes uit elkaars

brievenbus (ik woon in een

pakhuis zonder bussen, dus

dat schiet sowieso al niet

op) om ook de vele vluchte-

lingen in onze regio een

beter leven toe te wensen.

Zelf ben ik gemakzuchtig en nogal van de aflaat via collectes en andere

goede-doelen-acties (budget van je kerstcadeau afstaan: doen mensen!).

Daarom ben ik opgelucht dat we in Sense aandacht kunnen besteden aan

al die HAN-medewerkers en –studenten die wél de handen uit de mouwen

steken. Van taallessen tot skypen met Lesbos of een groot Syrisch feest met

cartoonisten en muzikanten organiseren: er gebeurt altijd wat bij ons op

school.

Dagelijks gebeuren er wondertjes in de Schakelklas op de Arnhemse pabo,

waar vluchtelingen zoals Imad en Mohamad Nederlands krijgen. Zoals Imad

zegt: ‘Ik denk dat ik me pas echt geen vluchteling meer zal voelen als ik de

taal vloeiend spreek, zodat de mensen niet meer horen dat ik uit een ander

land kom.’ Hij knokt er hard voor.

Soulbrother Solomon Burke zong het al meedogenloos en hartverscheurend:

niemand is vrij, zolang er één geketende onder ons rondloopt. Dus geniet van

de dampen van vuurwerk of de knisperende rijp op een vroege kerstwande-

ling, maar vergeet niet:

We got to try to feel for each other,

Let our brothers know that we care

Got to get the message, send it out loud and clear

None of us are free, if one of us are chained.

None of us are free.

None of us are free, if one of us are chained

SR

SLY

Concurrentie voor de ALPO?

IN DEZELFDE VIJVER VISSEN

De Radboud Universiteit is van plan om een universitaire pabo te starten. Deze gaat Pedagogische WetenschappenPrimair Onderwijs heten. Merkwaardig, want in Nijmegen bestaat al een dergelijke opleiding: de Academische Lerarenop-leiding Primair Onderwijs (ALPO), van de HAN samen met de Radboud Universiteit.

Tekst: Renée Jenniskens | Foto: William Moore

ALPOEen paar jaar geleden studeerden op de HAN de eerste

ALPO-studenten af. Deze studenten krijgen niet één, maar

twee diploma’s, ten eerste een pabo-diploma en ten tweede

nog een tweede bachelor, die van Pedagogische Weten-

schappen op de universiteit. De ALPO is in het leven

geroepen om meer academisch geschoolde leerkrachten

– en daarmee meer wetenschappelijk onderzoek - het

basisonderwijs in te krijgen. Dit zorgt voor meer diversiteit

in de teams op de basisschool.

Minder praktijkervaringDe opzet van de RU-pabo wordt wat anders dan die van de

ALPO. Ten eerste zou de opleiding geen vier, maar drie

jaar gaan duren. ‘Je krijgt daar straks ook maar één diploma’,

zegt Karin van Weegen, directeur van de HAN-pabo.

‘Studenten krijgen waarschijnlijk ook minder praktijk.

Meters maken in de praktijk is erg belangrijk om het vak

van leerkracht goed onder de knie te krijgen. De opleiding

op de RU zal meer theorie bevatten. Maar meer weten is

niet per se ook meer doen.’ Zij maakt zich zorgen over

deze ontwikkelingen. ‘Het risico is dat we in dezelfde

vijver vissen. En daarbij: De ALPO heeft zich bewezen.

Die studenten komen allemaal zó aan de bak.’

Wat voegt het toe?Op dit moment ligt een vraag om een doelmatigheids-

onderzoek bij de Commissie Doelmatigheid Hoger

Onderwijs. Partijen kunnen hun zienswijze kenbaar maken.

Hierbij gaat het om de vraag of een nieuwe opleiding iets

toevoegt aan wat er al is. Binnen een paar weken komt de

commissie met haar bevindingen. Die gaan als advies naar

de minister, die uiteindelijk een besluit neemt.

OnzekerDe directie van Pedagogische Wetenschappen van de RU

vindt het voorlopig niet opportuun vragen over dit onder-

werp te beantwoorden. ‘De aanvraag voor de nieuw te

starten opleiding loopt nog. Het is dus nog niet zeker of

deze door zal gaan.’ Ondertussen wordt op open dagen

van de universiteit alleen nog maar over de plannen

gesproken en floreert de ALPO in ieder geval op de HAN

en de Radboud Universiteit.

Sense #04 Jaargang 21

Page 4: Sense #04 15 December 2016

6

Sense #04 Jaargang 21

De voordelen van vrouwen in techniek

7

Steeds meer meisjes kiezen voor een bètastudie. Ze kijken Discovery Channel en lachen om tiet- en biergrappen, maar gaan op hakken naar de bouw-plaats met een tas vol zakdoek-jes en lippenstift. Een gesprek met vijf ‘powergirls’ die Bouw-kunde studeren; over vrouw-zijn in een mannenwereld, liefde voor LEGO en het ‘gevaar’ van rammelende eierstokken.

Tekst: Tekst: Olga Helmigh | Foto: TakeTwo

Derdejaars studenten Renske Worm (22), Jeanne van Hal (21), Lisa Weijs (21), Nanet Hendriks (23) en Suzan van den Winkel (21) zien elkaar voor de zoveelste keer deze week, ook al doen Nanet en Lisa de richting Bouwtechniek en de rest Constructie studeert. ‘We zijn behalve studiege- noten ook vriendinnen’, vertelt Lisa. Wat ze voornamelijk met elkaar gemeen hebben? Dat ze strontnuchter zijn en van droge humor houden. ‘Je treft geen giebelende tutte-bellen op Bouwkunde, gelukkig’, lacht Renske. ‘Ik kan er ook slecht tegen, dat oeverloze gekakel en geroddel.'

Hoe is het om als enige vrouw op een bouw-plaats te zijn? Jeanne: ‘Het is maar net hoe je het ervaart. Als je een middag met timmerman Piet meeloopt in de bouwkeet, dan roept metselaar Kees: ‘Zo, Piet, dát heb je goed geregeld!’Je kunt zo’n opmerking als seksistisch beschouwen, maar ik lach erom. Als je alles over-analyseert en snel op je pik getrapt bent, ben je ongeschikt voor deze sector.’Renske: ‘Er zit wel verschil tussen de bouwplaats en het kantoor. Bouwvakkers hebben nu eenmaal plattere humor, ja.’

Nemen mannen minder snel iets van een vrouw aan? Lisa: ‘Tot nu toe hebben we alleen stage gelopen. We moeten nog ondervinden hoe het gaat als we zijn afgestu- deerd, en dus als ‘volwaardig’ beschouwd moeten worden.’Nanet: ‘Ik vind dat ik net zo geschikt ben voor dit vak als een man en evenveel salaris moet ontvangen, dus zo treed ik de wereld tegemoet. Tegelijkertijd geldt in de bouw: gelijk is ongelijk. Op een bouwtekening is alles exact, in de praktijk niet. Ik moet daar vaak aan denken

BIZZ

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

Sense #04 Jaargang 21

Page 5: Sense #04 15 December 2016

Sense #04 Jaargang 21

9

HET DÖNER DILEMMATijd om wat extra geld te verdienen, dacht Guus. Hij vergat dat hij door zijn achter- naam weinig kans had op een bijbaantje.

Ik had wat extra geld nodig om mijn studentenleven

te bekostigen, dus naast schrijven voor Sense besloot ik te solliciteren bij een dönerzaak bij mij om de hoek. Er hing een vacature op het raam dus ik stuurde een mailtje met mijn cv. Na een paar dagen wachten kreeg ik het pijnlijke bericht dat ik niet was aangenomen, omdat de vacature reeds vervuld was. Helaas. Maar ik vond het wel een beetje raar want de vacature hing nog steeds bij de zaak op het raam. Ik probeerde nog een keer te solliciteren en dit keer niet onder mijn eigen naam, maar onder ‘Mo Hammed’. Nou, de mail was nog niet verstuurd of ik kreeg al een telefoontje of ik op gesprek wilde komen. “Salam Mo, we willen graag dat je bij ons komt werken.”

Ik schrok me helemaal de %#*#@. Eerst willen ze me niet, verander ik

vervolgens mijn naam en ze staan te popelen. Wat gebeurt hier in hemelsnaam, dacht ik. Dit is gewoon discriminatie, sinds wanneer is Nederlandse afkomst niet meer goed genoeg voor een sollicitatie? Wij blanken hebben toch privileges? Wij hebben toch de touwtjes in handen? Kom op zeg, ik laat me niet afschrijven door een of andere dönerzaak.

Ik besloot om dit verder te onder- zoeken en solliciteerde met mijn eigen naam bij Pathé Arnhem. Weer werd ik afgewezen, terwijl de vacature openstond. Ik moest een nieuwe naam bedenken, een naam waarvan Pathé trots zou zijn dat ze iemand die zo heet in dienst hebben. Het werd: Gamze Gül.

Je zult het niet geloven, maar ze waren razend enthousiast. Ze konden niet wachten om mij

in dienst te nemen. ‘Wel heb je ooit’, dacht ik. Onder het mom van culturele diversiteit waren ze in mij geïnteresseerd. Pathé bleek namelijk met haar personeel de hedendaagse maatschappij te willen weerspiegelen en ze hadden al te veel Nederlandse werknemers.

Wat een mooie gedachte, dacht ik. Daar kan die dönerzaak nog wel wat van leren.

Guus Gelsing

Eerstejaars Culturele

Maatschappelijke Vorming.

Schrijft elke woensdag een

column voor sensemagazine.nl

OP

INIE

als we streven naar ‘volledige gelijkheid’. Wat houdt dat in? Vrouwen zijn nu eenmaal kwetsbaarder en meer empathisch. Dat is niet ‘zwak’. Het brengt juist balans.’Lisa: ‘In sommigen opzichten zijn we wél typische vrouwen. Iemand hoeft maar te niezen of klagen over hoofdpijn en we trekken zakdoekjes en aspirientjes uit onze tas. Als iemand jarig is, opperen vrouwen een gezamenlijk cadeau. Daar denken die kerels niet aan. Die denken weer aan andere dingen. Zoals doorpakken als we te lang door- emmeren, en bierdrinken. Zo vullen we elkaar prima aan.’

Zijn jullie je bewust van seksisme?Nanet: ‘Ik weet nog dat mijn moeder zei, toen ik mijn eerste stagedag had, ‘trek je wel een hooggesloten blouse aan?’ Ik had daar niet eens over nagedacht.’Suzan: ‘In de zomer, toen het dertig graden was, wilde ik een korte broek aan, maar koos toch maar voor een lange broek.’Renske: ‘Als vrouw denk je eerder dan een man na over of er ‘te veel bloot’ te zien is. Maar ik vind uiteraard niet dat een vrouw met een laag decolleté of strakke rok een schunnige opmerking of klap op haar kont ‘verdient’. Dat is pas écht seksistisch en onfatsoenlijk. Gelukkig heb ik dat nog nooit meegemaakt en hopelijk blijft dat zo.’

Vrouwen gaan doorgaans minder werken als ze kinderen krijgen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?Renske: ‘Daar ben ik wel een beetje bang voor. Dan heb ik straks een prachtcarrière opgebouwd, en moet die onder-breken of (deels) opgeven. Dat is toch zonde? Terwijl ik wél een kinderwens heb.’Jeanne: ‘Als vrouw heb je na je vijfendertigste minder kans zwanger te raken. Als man heb je die tikkende tijdbom niet. Ik moet het zien te combineren met mijn carrière.’Nanet: ‘Mijn valkuil is dat ik de opvoeding ook wil ‘managen’: niet vanuit conventionaliteit of traditionele

rolverdeling, maar vanuit controledrang en perfectionisme.’Suzan: ‘Vrouwen trekken al snel de kar, zowel op het werk als thuis. Wij willen álles kunnen doen en dan ook nog eens perfect. Mannen maken veel hardere keuzes, durven impo- pulair of zelfs egocentrisch te zijn. Het verantwoordelijk- heidsgevoel van vrouwen is enorm, dat staat ons wrang genoeg ook vaak in de weg. Toch geloof ik dat het moederschap de zwaarste en belangrijkste ‘baan’ is die je kunt hebben.’Renske: ‘Ooit werd een groep de vraag gesteld: ‘Zou jij een baan aannemen waarbij je meer dan tachtig uur in de week werkt, constant paraat staat en geen salaris ontvangt?’. Iedereen zei ‘nee’, terwijl hier het ouderschap omschreven werd.’

Hebben jullie altijd al interesse gehad in de bouw?Lisa: ‘Van LEGO bouwde ik droomhuizen. Daar kon ik uren zoet mee zijn.’Renske: ‘Ik ben dol op programma’s als Megastructures en How Do They Make It.Suzan: ‘En Mythbusters en Science of Stupid.'

Geen Gilmore Girls voor jullie?Nanet: ‘Oh, jawel! Daar geniet ik ook van. In die zin is het voor jongens moeilijker: als zij graag naar Gilmore Girls kijken of naar een Beyoncé-concert gaan, zijn ze ‘homo’.Terwijl meisjes prima The Walking Dead kunnen kijken en uniseks-sneakers mogen dragen zonder ‘pot’ te zijn. Hoe scheef is dat? Vind gewoon leuk wat je leuk vindt zonder moeilijk te doen. Dan is de wereld meteen een stuk minder gecompliceerd.’

Meer meidenkiezen techniekSteeds meer meisjes kiezen voor een bètastudie, zo blijkt uitcijfers van Platform Bètatechniek. Dit komt onder meer doorhet ‘menselijker maken’ van techniek en wetenschap. Werdendeze vakken voorheen gezien als ‘zwaar, moeilijk, industrieel en voor mannen’, tegenwoordig wordt er een duidelijke, meer sociale insteek aan verbonden: het verbeteren van de woon- en leefomgeving, bijdragen aan de medische wetenschap en lifestyle gadgets. Dit spreekt meisjes meer aan. In het school- jaar 2014-2015 koos 38 procent van de havo-meisjes en 58 procent van de vwo--meiden een exact profiel. Op het hbo steeg het percentage vrouwelijke studenten bij bèta-technische studies tussen 2005 en 2015 van 16 naar 24 procent.

‘Bouwvakkers hebben nueenmaal plattere humor’

Page 6: Sense #04 15 December 2016

10

Sense #04 Jaargang 21

N.E.C. WINT VAN VITESSE!TIJDENS HET EERSTE FIFA 17-TOERNOOI, GEORGANISEERD DOOR SENSE, HEEFT N.E.C. DE GELDERSE HAN-STUDENTEN- DERBY TEGEN VITESSE OVERTUIGEND GEWONNEN. EN OOK NOG IN HET HOL VAN DE LEEUW OP DE ARNHEMSE CAMPUS. VOLGEND JAAR WEER?

Tekst: Herman van Deutekom

Foto’s: Ralph Schmitz

‘Die goal, was dat een schot of een pass?’

Twee studenten praten na over de wed-

strijd die ze zojuist hebben gespeeld.

‘Ik speel nooit met Vitesse of N.E.C.’, legt

een ander uit. Logisch. Als je FIFA 16 of

17 speelt, speel je misschien soms met

je favoriete club, maar toch vooral met

de beste clubs van de wereld: Barcelona,

Real Madrid of Bayern München.

Kriskras door Lokaal ‘99 staan in totaal

acht Playstation 4 consoles en evenveel

grote beeldschermen. De muziek galmt

door de ruimte terwijl de deelnemers hun

wedstrijden spelen: Vitesse-aanhangers

tegen Vitesse-aanhangers en fans van

N.E.C. tegen fans van N.E.C., met als

uiteindelijke doel: een finale tussen de

beste speler onder de Arnhemse studenten

tegen de beste Nijmegenaar. ‘Die con-

trollers van Playstation zijn een ramp’,

klaagt Brian tegen medestudent Antall.

‘Je weet niet waar je het over hebt’, wuift

die de smoes weg. Brian verduidelijkt:

‘De controller van X-Box ligt veel beter in

je hand dan dat onding van Playstation.’

Als de poulefase voorbij is, blijven er acht

kwartfinalisten over. Sommigen spelen

achterover leunend, alsof het hen niet

interesseert of ze winnen of verliezen.

Maar de meest gebruikte houding is:

benen uit elkaar, onderarmen leunend op

de bovenbenen en de controller vrij om

te bewegen.

Delano Schriever vertegenwoordigt

Vitesse in de finale en Justin Nijenhuis

speelt namens N.E.C. Delano komt al snel

op voorsprong, maar niet lang daarna

krijgt een Vitessespeler de rode kaart en

mag hij vertrekken. Het lukt Vitesse daarna

nauwelijks om door de verdediging van

N.E.C. te breken. Aan de andere kant lukt

dat wel. Met een mooie lob over de keeper

maakt Justin 1-3. Delano wordt er moede-

loos van. Hoofdschuddend ziet hij de tijd

langzaam wegtikken. Hij krijgt nog een

paar kleine kansjes maar het is uiteindelijk

Justin die nogmaals scoort: 1-4.

N.E.C. is de terechte winnaar. Justin is

vooral blij omdat hij met een team met

een lagere ranking van een betere equipe

gewonnen heeft. De Nijmeegse campus

mag juichen. Hoewel, Justin woont in

Doetinchem en studeert International

Business and Languages bij de faculteit

Economie in… Arnhem. Maar dat zal voor

de Nijmegenaren de pret niet drukken.

ENTER

TAIN

MEN

T

De finalisten Delano

Schriever en winnaar

(rechts) Justin Nijenhuis

Page 7: Sense #04 15 December 2016

Jeukwoorden op de HAN

LIFE

13

MEDEWERKERS

Bildung

De student ‘vormen tot

professional én tot wereld-

burger’ is één van de

doelen die de HAN zich

stelt. Zoiets heet ‘Bildung’

(lekker overdreven Duits

uitspreken!) en wie dat nu

nóg niet weet, is doof,

blind en heeft zitten slapen

tijdens Large Scale Dream

(over jeuken gesproken).

SAP: student als partner

Het gegeven dat de

student meedenkt en

meewerkt aan het vormen

van onderwijs en dus als

partner wordt beschouwd,

is op zichzelf prima.

Maar de afkorting? SAP

klinkt ‘vies’, aldus een

medewerkster. ‘Alsof je

studenten uitperst, of

zoiets.’

Sense vraagt mede-werkers en studenten naar hun jeukwoorden en voila: een topdrie van de vaakst gehoorde irritaties.

Tekst: Olga Helmigh

‘Uitrollen is het nieuwe doorpakken’ is hét fijne wegleesboek

van dit moment. Het is geschreven door kantoor-expert

en NRC-columniste Japke-d. Bouma. Heerlijk herkenbaar:

je ergeren aan mensen die te pas en te onpas ‘een traject

ingaan’, ‘een probleem aanvliegen’, ‘dingen aftikken’ en

‘iets in de pijplijn hebben’. Op de HAN zijn we er ook niet

vies van, blijkt. 2 x onze topdrie.

STUDENTEN

01Reflectie

Zelfreflectie, groepsreflec-

tie, reflecteren: studenten

moeten overal op terug-

blikken, vervolgens een

‘sterkte-zwakte analyse’

maken en een conclusie

trekken. Om de hele boel

vervolgens te evalueren.

Doodmoe word je ervan,

dat spiegelen.

Eigenaarschap nemen

Ergens ‘eigenaarschap

over nemen’: het klinkt

gewichtig, maar betekent

niet meer dan: ‘ik doe

dat wel even en als het

misgaat moet je mij

aankijken’. Of zoals een

medewerker vertaalt:

‘zoek het lekker zelf uit en

val mij er niet mee lastig’.

Nog meer jeuk

Nog meer irritaties op de

HAN? Jazeker! ‘Pitchen’,

‘in je kracht zetten’,

‘contentstrategie’, ‘boven

jezelf uitstijgen’, ‘op de

rit zetten’ en ‘flexplek’.

Waarbij iemand zich

versprak en ‘afwerkplek’

zei. Daar kun je inderdaad

óók jeuk van krijgen, maar

dan letterlijk..

03 Intrinsieke motivatie

Je vindt iets leuk en daarom doe je het? Dat kan natuurlijk

niet! Daar ligt van alles aan ten grondslag en die intrinsieke

beweegredenen analyseren we het liefst kapot, zodat je al

reflecterend naar jouw ‘punt op de horizon’ kunt toewerken.

Braak!

02Duurzaam

Alles moet tegenwoordig

duurzaam. Op school, je

stage, je werk, in de

supermarkt, het openbaar

vervoer. Dat is op zich

essentieel voor het milieu

enzo, maar kunnen we

stoppen om er iets extra

interessant mee te maken?

Page 8: Sense #04 15 December 2016

Sense #04 Jaargang 21

SR

SLY

Het meisje was naakt en dat strookt niet met de regels van

Facebook. Terwijl het hier om een iconische, historische

foto gaat. Een plaatje op Facebook waar tepels in beeld

komen? Weg. Een foto van een Nederlandse persoon met

brandwonden voor een goededoelencampagne? Weg.

Facebook bepaalt wat wij wel en niet te zien krijgen.

Maar hoe bepaalt Facebook dat? Aljo Hartgers is

contentstrateeg op de HAN en gespecialiseerd in

Facebookcontent en -advertising. Hij vertelt dat alles wat

wij op Facebook zien, afhankelijk is van wat en wie wij

liken, delen en waar wij op reageren. ‘Facebook meet

alles wat zijn gebruikers doen en probeert daarmee een

optimale newsfeed voor zijn gebruikers te maken. Want

wat jij ziet is iets heel anders dan wat ik zie. We hebben

andere vrienden, andere interesses en daardoor dus

andere pagina’s geliked, we bezoeken andere websites en

BIG BROTHER ISWATCHING YOU 2.0

ook dat meet Facebook.’ Hoe meer interactie wij hebben

met een pagina, des te meer wij daarvan te zien krijgen of

suggesties voor soortgelijke pagina’s.

ART I F IC IAL WHAT?Het grootste gedeelte wordt geregeld door een computer.

‘Artificial Intelligence’ wordt dat genoemd. Dat betekent

dat een slimme computer inhoud ziet en – waar nodig –

verwijdert en dus censureert. Hoe werkt dat? ‘De computer

ziet bijvoorbeeld een stuk decolleté en zegt ‘nee, dat is

afgekeurd’, zonder dat het ook echt naakt is.’ Of dat in

Nederland ook als naakt gezien wordt, is discutabel.

Aljo: ‘Tsja, het is een Amerikaans bedrijf...’ Toch wordt

niet alles automatisch met een computer gedaan. Facebook

heeft een groot team mensen dat content controleert.

Die controle wordt dus deels door een algoritme gedaan

en deels door mensen. Censuur? Kokervisie op de werke-

lijkheid? Hartgers: ‘Ik heb er zelf nooit last van gehad.

Tenminste, niet dat ik weet. Want dat weet je niet.

Je zit op een gegeven moment in een bubbel waarin het

algoritme bepaalt wat jij ziet, welke pagina’s je uiteindelijk

hebt geliked en welk nieuws je dan krijgt.’’

N E PN I EUWSVeel HAN-studenten gebruiken Facebook als belangrijkste

bron voor hun nieuwsgaring. Worden we zo - Facebook

bepaalt wat wij wel en niet te zien krijgen - afgescheiden

van de echte wereld? Volgens Aljo wel. ‘Een bepaald

percentage jongeren leest alleen maar nieuws via sociale

media. Dan vertrouw je op de waarheid van die berichten

en je hebt de indruk dat je álles leest over dat onderwerp.

Maar dat klopt natuurlijk niet. De nieuwsberichten die

bovenaan staan in jouw Facebook-timeline, kunnen

ook nepnieuws bevatten dat terugkomt in je newsfeed,

FACE BOOK BE PAALT ONZE BL I K OP DE WE RE LD. KUN N E N STUDE NTE N NOG ZON DE R? E N H E BBE N ZE LAST VAN CE NSUUR? ‘WAAROM WORDT E E N F I LM PJE VAN E E N JONGE N D I E E E N LEVE N DE RAT E ET E R N I ET AFGE HAALD? ’

Tekst: Tessa Beukenholdt | Illustratie: TakeTwo

Bijna niemand kan nog zonder Facebook. Of het nu gaat

om wat jij en je vrienden het afgelopen weekend uitspook-

ten, het volgen van grappige memes of video’s: Facebook

bepaalt wat jij te zien krijgt en – interessanter – wat jij niét

te zien krijgt. Zo werd laatst nog een foto verwijderd van

‘het napalmmeisje’ dat compleet verbrand was na een

napalmbombardement tijdens de Vietnamoorlog. Reden?

1514

‘DE COMPUTER ZIET BIJVOOR- BEELD EEN STUK DECOLLETÉ ENZEGT ‘NEE, DAT IS AFGEKEURD’,ZONDER DAT HET OOK ECHTNAAKT IS’

Page 9: Sense #04 15 December 2016

16

Sense #04 Jaargang 21

SR

SLY

omdat het volgens dat Facebook-algoritme past in jouw

belevingswereld.’

LESJE FACE BOOKKrijgen de studenten eigenlijk les over Facebook? Ilja van

Bree is Social Media adviseur op de HAN en geeft les

op de opleiding Communicatie. Hij vertelt dat studenten

niet specifiek les krijgen in Facebook, maar het wel bij

verschillende studieonderdelen aan bod komt. ‘Privacy is

daar een onderdeel van, maar je hebt bijvoorbeeld ook

ethiek waar we met studenten praten over wat ze ervan

vinden dat Facebook alles over hen verzamelt. Je ziet dat

grote bedrijven zoals Facebook straks ook ons gedrag

kunnen voorspellen door alle data die wij achterlaten.

Daarover kun je mooie ethische discussies voeren.’

HAN-studenten worden ook opgeleid om kritisch naar dit

soort dingen te kijken.

NU.N LEerstejaars Pedagogiek Lisa Camps maakt regelmatig

gebruik van Facebook. ‘Ik scrol dan vooral door mijn

tijdlijn, kijk naar plaatjes, filmpjes en naar wat anderen

op Facebook hebben gezet.’ Volgt ze het nieuws ook

via Facebook? ‘Ik zie wel eens dingen voorbij komen en

ik volg LindaNieuws. Dat tik ik wel eens aan als mij dat

aanspreekt.’ Ze ziet soms ook buitenlands nieuws voorbij

komen. ‘Bij sommige dingen vraag ik me wel af of ze waar

zijn want er zijn sites die niet echte informatie geven, maar

het is niet dat ik dan door ga zoeken. Ik heb wel de NU.nl

app, dus als ik echt nieuws wil lezen dan ga ik naar NU.nl

en niet naar Facebook.’

Ook derdejaars Logopedie- en Verpleegkundestudenten

Lisanne Rutten en Jill Schonk maken gebruik van

Facebook. Zij zetten er zelf weinig op maar kijken wel wat

anderen posten en bekijken filmpjes die voorbij komen.

Wat vinden zij ervan dat Facebook bepaalt wat zij wel en

niet te zien krijgen? Lisanne: ‘Aan de ene kant is het wel

goed dat er gekeken wordt naar wat er opgezet wordt,

anders kan iedereen zo maar plaatsen wat ze willen.

Maar ik heb ook een keer een filmpje gezien van een

jongen die een levende rat opeet. Dan denk ik: Waarom

wordt dat er dan niet afgehaald?’ Jill: ‘Ik ben er op tegen

dat er soms filmpjes van mensen opgezet worden zonder

dat daar toestemming voor is gevraagd. Als iemand

bijvoorbeeld in elkaar geslagen wordt. Ik zou het niet fijn

vinden als ik zo op internet zou staan.’ Het nieuws volgen

de dames niet zo snel op Facebook. ‘Daarvoor gebruiken

we NU.nl.’ Als we alleen maar op Facebook zouden zitten,

krijgen we dan een tunnelvisie, worden we dan afgescheiden

van de werkelijkheid? Lisanne: ‘Dat valt wel mee.’

Jill: ‘Toch, met al die sociale media…. Volgens mij moeten

we gewoon allemaal wat minder op onze telefoon zitten en

wat meer om ons heen kijken.’

ALJO'S TIPS OMTE WAKEN VOORNEPNIEUWS

◣ Kijk verder dan je Facebook-neus lang is ◣ Check (met name) nieuws uit verschillende bronnen ◣ Bekijk de advertentievoorkeuren eens, die zijn wel te vinden. Daar zie je waar Facebook jou op target en kun je concluderen of dat klopt. Dan weet je vervolgens ook dat Facebook heel veel van je weet. Big brother…

Rijnkade 56 • Arnhem • (026) 442 82 82 • www.dining56.nl

Dining56 aan de Rijnkade in Arnhem, is een culinaire belevenis voor kleine tussendoortjes, diner of voor de borrel, zakelijk en privé. Chef Günter Paffendorf (22.000 volgers op Instagram!) verrast u graag met spannende combinaties uit de klassieke keuken. Eerlijk, puur met een moderne touch. Uiteraard bege-leidt hij zijn creaties met schitterende en betaalbare wijnen. In de twee kookstudio’s kunnen particulieren en bedrijven onder begeleiding van gediplomeerde koks hun eigen maaltijd bereiden. In de Kookstudiogids is Dining56 bekroond met vijf sterren.

Restaurant

Kookstudio

Private Dining

Dining56.... even iets anders

LIFE

17

SENSE BLIKT TERUG EN VOORUIT MET VLUCHTELINGEN EN VRIJWILLIGERS

HOE NU VERDER?

Na het zien van de honderden verdronken vluchtelingen in de Middellandse Zee kwamen vorig jaar HAN-studenten en -medewerkers in actie: we gingen zelfs in Griekenland helpen. Hoe gaat het nu met die vluchtelingen? Hebben ze onze hulp nog nodig? En bieden we die?

Page 10: Sense #04 15 December 2016

Sense #04 Jaargang 21

LIFE

jaar langer dan Imad in Nederland. Bij Imad wordt de woordenschat steeds beter. De mannen, beiden 27, zijn enthousiaste studenten.

MINDER VLUCHTELINGImad vindt het geen probleem dat hij na zijn studie in Syrië hier weer in de schoolbanken terecht is gekomen. ‘Leren is voor mij normaal. Ik ben thuis ook dagelijks twee tot drie uur met huiswerk bezig. Maar voor anderen kan het moeilijk zijn. Sommigen hebben al 10 of 15 jaar niet meer gestudeerd.’

Hij voelt zich steeds minder een vluchteling: ‘Ik raak gewend aan de Nederlandse cultuur en hoe mensen praten. Ik begrijp steeds beter wat ze zeggen. Maar ik denk dat ik me pas echt geen vluchteling meer zal voelen als ik de taal vloeiend spreek zodat de mensen niet meer horen dat ik uit een ander land kom.’

Contact met Nederlandse studenten hebben de vluch-telingen niet. ‘Nog niet’, lacht Imad. ‘Maar ik zou wel studenten Werktuigbouwkunde willen spreken. Vragen welke vakken ze moeilijk vinden, en welke niet. Dat soort dingen.’ Het verschil met studeren in Syrië is duidelijk: ‘Daar kregen we met 120 studenten tegelijk les. Hier zijn veel kleinere klassen. En je kunt hier makkelijker vragen stellen aan de leraar.’

De twee Syriërs zijn niet alleen de Nederlanders maar ook de Turkse en Marokkaanse Nederlanders dankbaar voor de hulp die ze de afgelopen jaren gekregen hebben: ‘We kregen kleding, speelgoed, van alles. Maar kleding hebben we inmiddels genoeg’, zegt de goedlachse Imad. ‘We missen vooral hulp bij het regelen van zaken’, sluit Mohamad aan. ‘Ik mis een stichting of instelling die helpt met je studiekeuze, of studiefinanciering, of andere vragen die met studeren te maken hebben. Het zou mooi zijn als er een loket komt waar we met deze vragen terecht kunnen.’

PRAK- TISCHE HULP MET BUIKPIJNMarijn Agelink is derdejaars Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en loopt stage bij Stichting Vluchtelingenwerk in Nijmegen. ‘Als een vluchteling een woning toegewezen krijgt, komt er van alles op hem af. Een uitkering, een huurcontract, verzekeringen, een huisarts zoeken, en ga zo maar door. Ik begeleid ze daarbij. Inmiddels heb ik tien cliënten, allemaal uit Syrië. Er is een oudere vrouw bij met twee zoons en een vrouw die hier kon komen in verband met gezinshereniging. De rest is allemaal man.

Vier jonge jongens zijn samen in eén huis gezet. Ze mopperen dat ze verschillende geloven hebben. Maar zelf woon ik ook met vier mensen met ver-schillende achtergronden in één huis. Ik heb deze jongens naar school gestuurd voor inburgering en de Nederlandse taal. Ze zijn allemaal hoog opgeleid. Als ze in Syrië een bachelor hebben behaald is dat niveau in Nederland ongeveer MBO-4 en kunnen ze hier een hbo-opleiding volgen. Daar kunnen ze een lening voor afsluiten bij DUO.

Vluchtelingen hebben hun hele verhaal al moeten vertellen bij de IND, wij willen dat niet nog eens overhoop halen. Maar als je een vertrouwensband hebt, dan hoor je soms heftige verhalen. Een van hen woonde in het noorden, waar IS zit. Hij vertelde dat ze overdag niet konden vluchten. Daarom werden ze ‘s nachts met een militair vliegtuig opgehaald terwijl de IS-raketten langs hen heen vlogen. Heftig om te horen, maar ik neem het niet mee naar huis. Kortom: mijn hulp is vooral praktisch. Ik vind dit leuk en dankbaar werk, maar ik ga wel altijd met buikpijn weg. Van al het eten dat ze me toestoppen…’

18

Bij de Arnhemse pabo krijgen in de Schakelklas vluchtelingen uit diverse landen les in Nederlands. Bouwen aan een Hollandse toekomst. Sense liep mee met Syriërs Imad en Mohamad.

De cursus NT2 bereidt de studenten voor op een opleiding op hbo-niveau en het Staatsexamen II

9.30 uur. Lokaal 0.08 zit al bijna vol met de volgers van NT2. Docent Tirza van Dongen loopt met de groep door wat er tot 12.00 uur gaat gebeuren. De groep bestaat uit 11 mannen en 2 vrouwen. Het weekend ervoor was open dag bij de HAN. Tirza vraagt wie er is gaan kijken. Abdul reageert, maar is wel teleurgesteld. Het lukte hem niet om een docent te spreken op het gebied van ict. Terwijl het gesprek gaande is, zijn twee anderen met elkaar in gesprek. ‘Heren, heren’, zegt Tirza. ‘Heren, rustig’, steunt Khalil de docente. Iedereen lacht. Tirza geeft aan dat Khalil haar hulpje is vandaag. Ammar zegt dat hij niet naar de open dag is gegaan. ‘Niet? Waarom niet?’, vraagt Tirza gespeeld verongelijkt. ‘Hij was ziek’, roept Khalil. Hij legt uit dat hij dat weet via de groepsapp die ze hebben aangemaakt.

VRIJSTELLINGDe uit Aleppo gevluchte Syriër Imad is wel naar de open dag van de HAN geweest. Hij heeft een docent gesproken over eventuele vrijstelling omdat hij in Syrië immers zijn werktuigbouwkundediploma heeft gehaald. Die ziet mogelijkheden, volgens Imad. Zijn landgenoot Mohamad wilde eigenlijk een opleiding tot tolk gaan volgen: ‘Maar DUO en UAF vergoeden deze opleiding niet, want het is particulier. Dus krijg ik geen studiefinanciering. Nu ben ik op zoek naar een andere opleiding.’

Imad en Mohamad zijn in 2014 in Nederland terechtge-komen. Imad weet nog dat hij een kleine kamer moest delen met drie andere vluchtelingen. ‘We moesten toen in dat opvangcentrum zien te leven van 7,50 euro per week. Dus legden we het geld bij elkaar om samen te koken en te eten. Dan houd je nog net genoeg over om sigaretten te kopen. Stoppen? We lijden liever honger dan dat we stoppen met roken, haha.’

WOORDENSCHATImad heeft werktuigbouwkunde gestudeerd, Mohamad Arabische literatuur. Sinds een tijdje wonen ze in Nijmegen en hebben elkaar in de schakelklas leren kennen. Vier dagen in de week zijn ze bezig met de Nederlandse taal. Vooral Mohamad spreekt onze taal al goed. Hij is een half

DE ONTBREKENDESCHAKEL ‘WE LIJDEN

LIEVER HONGERDAN DAT WE STOPPEN MET ROKEN’

In het midden van de foto: Imad. Links van hem zit Mohamad.

Page 11: Sense #04 15 December 2016

20

Sense #04 Jaargang 21

ACTIES VOORVLUCHTE-LINGENHAN-STUDENTEN BUDDY'S VAN VLUCHTELING-STUDENTENGrote kans dat de cursisten die nu het Taal- en Schakeljaar doen, straks een opleiding bij de HAN volgen. Terwijl ze hier haast niemand kennen. De HAN gaat daarom Nederlandse HAN-studenten werven om mentor van deze UAF-studenten te worden. In januari volgt een informatiebijeenkomst. Voor de buddy’s is het een tijdsinvestering van ongeveer twee uur per week. www.uaf.nl/studentmentoring

RUN THE WORLD (17-12)Op zaterdag 17 december organiseren studenten van de HAN een ‘OBSTACLE RUN’ ten bate van vluch-telingen. 5 kilometer mét hindernissen, 12.00 uur. Locatie: park Schuytgraaf in Arnhem. Met muziek en hapjes. Kosten: 5 euro. Inschrijven via: www.inschrijven.nl of facebook.com/runtheworld1

SYRISCH FEEST (20-12) Onder de Syrische vluchtelingen bevindt zich veel talent. Muzikanten en kunstenaars laten dat zien en horen tijdens de bijeenkomst ‘Van Mens tot Mens’, dinsdag 20 december van 17.30 tot 20.30 uur. De avond vindt plaats op de HAN in het I/O-gebouw. Met exposities van cartoonisten & films. Repaired Fade Out, een Syrische band (opgericht in de Arnhemse Koepelgevangenis) speelt. De opbrengst (entree: 10 euro), komt ten goede aan slachtoffers van de oorlog in Syrië. Opgeven via: [email protected]

DUTCH WINTERFEST (20-12)Bewoners van AZC Nijmegen-Oost kennis laten maken met een echte Nederlandse winter, dat staat centraal tijdens het Dutch Winterfest in het Limo-park in Nijmegen, georganiseerd door studenten van de HAN. Het vindt plaats op 20 december van 16.00 tot 20.00 uur. Met activiteiten als verse friet maken en sneeuwballenvoetbal wordt een gevoel van saamhorigheid tussen de vluchtelingen en buurtbewoners gecreëerd. Meer info: www.info wonderevents.wixsite.com/dutchwinterfest/

‘In een kamp, bestemd voor duizend mensen, zitten er momenteel drieduizend’, legt ze uit. ‘Je moet je voorstellen hoe de mensen daar vastzitten, zonder perspectief, in de kou. Het is openbare detentie. Dit is een overschrijding van de rechten van de mens, maar de politieke beweging ontbreekt. De Turkijedeal wordt niet nageleefd (afspraak tussen de EU en Turkije om illegale migratie naar Grieken- land terug te dringen in ruil voor legale migratie, rechtstreeks vanuit Turkije, red.). En ondertussen komen er ook nog steeds mensen in bootjes aan.’ PEDAGOGISCHE HANDLEIDING Wat begonnen is als noodhulp, gaat verder en verder. Er wordt nauw samengewerkt met bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen. Op Lesbos en Samos is er nu medische en psychosociale hulp. Er is een dagopvang gestart en een schooltje voor de kinderen. ‘In de kampen zitten helaas vele, goed opgeleide mensen te verpieteren’, zegt Marion. ‘Sinds juli 2015 zijn er Nederlandse vrijwilligers actief. Ze kunnen helaas niet vaak voor een langere periode blijven. Dat betekent iedere keer weer afscheid nemen. ‘Kinderen krijgen steeds met nieuwe vrijwilligers

te maken, een opgebouwde band wordt vaak vrij abrupt verbroken. Dat kan leiden tot een gebrek aan basisver-trouwen. Veel vrijwilligers zijn zich hier onvoldoende van bewust en moeten beter voorbereid worden.’ Zo is Marion er toe gekomen om een pedagogische handleiding te schrijven voor de vrijwilligers. Via Skype geeft ze tweewekelijks coaching aan de coördinatoren.

KERSTCADEAU Stichting Bootvluchteling luidt, met de winter in het vooruitzicht, de noodklok en vraagt via een amendement politieke en financiële steun in de Tweede Kamer om de humanitaire hulp aan de vluchtelingen op Samos en Lesbos te kunnen voortzetten.HAN-medewerkers kunnen ook wat doen: vanwege de bemoeienis van Marion bij Stichting Bootvluchteling heeft de HAN deze organisatie uitgekozen als alternatief doel waar werknemers de financiële waarde van hun kerstpakket aan kunnen doneren.Wat dat betreft heeft Marion zelf ook een wens: ‘Mijn mooiste kerstcadeau? Onze politieke leiders die hun verantwoordelijkheid nemen.’

In februari schreef Marion van Olst, teamleider bij de opleiding Pedagogiek, voor ons een indruk- wekkend dagboek over haar vrijwilligerswerk op Lesbos. Hoe is de situatie nu? En hoe kunnen Sense-lezers helpen?

Tekst: Renée Jenniskens

‘Afgelopen nacht kwamen er bootjes aan,’ schreef Marion van Olst in februari in haar dagboek. ‘Mensen waren onderkoeld, een kind had brandwonden en er waren gehandicapten aan boord.’ Marion is nog steeds bij de vluchtelingenopvang in Griekenland betrokken, maar nu achter de schermen. Ze is actief bij stichting Bootvluchteling, een organisatie die met veel vrijwilligers en een aantal betaalde krachten werkt in drie Griekse kampen.

HULP AAN VLUCHTELINGENIN GRIEKENLAND NOGSTEEDS NODIG

LIFE

20

Sense #04 Jaargang 21

ELKE BIJDRAGE IS WELKOM

Page 12: Sense #04 15 December 2016

2322

VIND IK LEUK

◣ Smikkelen van Syrische gerechtjes, altijd met Arabisch brood erbij.

◣ Theeleuten en films kijken met de Syriërs. Vooral comedy- en actiefilms. Zijn ze dol op!

◣ Helpen bij het leren van Nederlands, van spelling tot het beknopt uitleggen van brieven.

◣ Lekker ‘pesten’ met zijn allen. Je weet wel, dat kaartspel.

VIND IK NIET LEUK

◣ Eritreeërs die op hun didgeridoo spelen om 3 uur ’s nachts. Moet dat nou echt? Ik wil slapen!

◣ De taalbarrière: ‘Wil je niet te nat dweilen? Al dat water stroomt via jullie verdieping naar die van ons toe.’ Reactie: “My house is clean.” Ja mooi, maar nu zitten wij ermee.

◣ Praten gaat met veel volume. Als toeschouwer denk je dat er een ruzie aan de gang is, je misschien 112 moet bellen, maar in feite voeren zij een normaal gesprek en praten wij Hollanders gewoon zacht.

Afgezien van de frustraties enslapeloze nachten heb ik hetwonen met vluchtelingen toch alsverrijkend ervaren. Je leert meerover andere culturen en gewoontesen verruimt zo je kijk op de wereldHet is een goede ervaring geweest,maar ik ben blij dat ik nu mijn eigenstekkie heb. Geen onverwachtedidgeridooconcerten meer of eenzwembad in de gang. Met anderewoorden: heerlijk!

VLUCHTELING STUDEERT AF

Misschien is Ali Shafiei (46) wel het (hoge)schoolvoorbeeld van een geslaagde vluchteling. Zes jaar ge-leden kreeg hij hier met vrouw en dochter asiel. Dit studiejaar stu-deert hij af aan de HAN-opleiding Verpleegkunde.

Een jaar geleden sprak Ali in Sensor, de voorloper van Sense, over de kansen die hij hier gekregen heeft, over de spagaat waarin hij leeft tussen twee landen en over hoop voor ‘zijn’ Iran. Hoe kijkt hij nu aan tegen zijn leven hier? Wat heeft het hem gebracht?‘Ik doe nu een onderzoeksopdracht over “Positieve Gezondheid”. Dat is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen’, vertelt Shafiei. ‘Het maakt dat je anders kijkt naar cliënten en hun mogelijkheden. Hoe kan iemand gezondheid ervaren naast een ziekte.’Positieve Gezondheid is een nieuw thema in de gezond-heidzorg. Ali doet onderzoek bij TVN-zorgt in Nijmegen, een samenwerkingsverband van drie instellingen op het gebied van thuiszorg. Hij is daar op zoek naar de benodigde competenties voor wijkverpleegkundigen. Hoezeer dit onderwerp bij hem past, blijkt als hij zegt: ‘Niet alleen de gezondheidszorg, maar het hele leven kun je zo bezien.’

SCHOONMAKERPratend met Ali, kom je al gauw tot de conclusie dat hij een doordouwer is. ‘Ik ben een levend voorbeeld van hoe regels niet werken. Een van de mensenrechten is om je eigen werk te mogen kiezen. Ik was vroeger al operatieassistent, maar toch vonden ze bij de gemeente dat ik een heel andere kant uit moest.’ Terwijl het echt een werkveld is waar ik iets voor de samenleving kan betekenen.’ En terwijl de zorg momenteel schreeuwt om mensen. Ali heeft dan ook al een baan: bij zorginstelling Pantein werkt hij met ouderen. Dat betekent wel dat hij zeven dagen in de week bezig is met werken en studeren.

MASTER ALIOver een half jaar is hij klaar. En dan? Heeft hij nog ambitie om verder te studeren? Ali’s gezicht klaart op. ‘Er zijn twee richtingen die ik interessant vind. Misschien ga ik nog wel een Master Advanced Nursing Practise of Physician Assistant (gespecialiseerd verpleegkundige die zelfstandig medische taken mag uitvoeren, RJ). Maar voorlopig kijk ik uit naar een tijd zonder tentamens en wil ik eerst ervaring opdoen als wijkverpleegkundige.’ Ali vat zelf zijn leven samen: ‘We hebben zoveel goede dingen gevonden hier. Het was niet makkelijk, maar ik ben er heel blij mee.’ Hoe kijkt hij nu aan tegen de situatie in Iran? ‘Daar hadden we een mooi leven. Maar dat is een droom.’

DE VOL- HOUDER

LIFE

Sense #04 Jaargang 21

Ik ben Maroessia Karpenko, 23 jaar en ik studeer Nederlands op het Insti- tuut voor Leraar en School. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met schrijven voor Sense en mijn kledingruilbeurs ‘Moven met je kleding!’ Tot voor kort woonde ik met Syrische en Eritrese vluchtelingen in een studentenhuis.‘Tot voor kort’ ja, want ik heb inmiddels een appartementje voor mezelf. Wonen met vluchtelingen, tja, het is enerzijds leuk, maar het brengt ook minder leuke dingen met zich mee. Wat waren mijn ‘vind-ik-leuks’ en ‘vind-ik-niet-leuks’?

DE VOORS EN TEGENS VAN WONEN MET VLUCHTE- LINGEN

Page 13: Sense #04 15 December 2016

2524

LIFE

Tekst: Josephine de Roode | Foto’s: TakeTwo

JOSEPHINE KOOKT LOW BUDGET

Josephine de Roode (25), de vierdejaars Small Businness & Retail Management die tweede is geworden bij TV-kook- programma MasterChef Holland, heeft een enorme passie voor koken. Speciaal voor Sense bedenkt Josephine lekkere gerechten voor minder dan 5 euro. Elke maand staat een recept van haar in dit magazine. Andere recepten van haar hand zijn wekelijks te vinden op www.sensemagazine.nl.

odekool is een lekkere (goed- kope) groente waar je eindeloos mee kunt variëren.

Het leukste wat ik aan de rodekool vind is de prachtige kleur en de combinatie van de zoet-hartige smaak. Pas alleen wel op voor je kleren wanneer je ermee aan de slag gaat.

Als ik aan deze groente denk, dan gaan mijn gedachtes direct uit naar de knusse gezelligheid van de decem- bermaand. Sint is het land uit en de kerstboom mag uitgezocht worden. Samen met mijn moeder ging ik dan op pad naar de plaatselijke hovenier om een echte spar uit te zoeken om hem vervolgens thuis vol te hangen met ballen en engelenhaar. Buiten is het koud en binnen branden de kaarsjes. In deze periode van het jaar mag de ovenschotel met rodekool van mij op tafel.

INGREDIËNTEN VOOR 2 Á 3 PERSONEN

Ч Gekookte rodekool (uit een zak of pot), 300 gram (€0,65)

Ч Appel (Elstar), 2 stuks (€0,56) Ч Half om half gehakt, 300 gram (€1,69) Ч Iets kruimige aardappelen, 300 gram (€0,47)

Ч Houdbare slagroom, 100 ml (€0,59) Ч Paneermeel, 100 gram (€0,29) Ч Kaneel, ½ eetlepel (€0,69)

Totaal: €4,94

INGREDIËNTEN UIT HET KEUKENKASTJE

Ч Olie of een ander bakvet Ч Zout en peper

BEREIDING Ч Verwarm de oven voor, hetelucht- oven: 160 graden of elektrische oven: 180 graden

Ч Breng een pan met gezouten water aan de kook

Ч Schil de aardappelen en snijd ze in vieren

Ч Kook de aardappelen gaar (tot ze een beetje uit elkaar beginnen te vallen)

Ч Stamp de aardappels fijn met een pureestamper, of prak met een vork

Ч Roer de room er doorheen tot je een gladde en smeuïge puree krijgt (de hoeveelheid room is een

beetje afhankelijk van de soort aardappel)

Ч Breng de puree op smaak met peper en zout en houd apart

Ч Verwarm een koekenpan voor met 2 eetlepels bakvet

Ч Bak het gehakt rul (bruin en gaar) Ч Breng het gehakt op smaak met peper en zout en houd apart

Ч Schil de appels en snijd ze eerst in vieren en vervolgens elk partje in drieën (12 partjes uit 1 appel)

Ч Vet een ovenschaal van ca. 20 bij 15 cm in met een beetje bakvet

Ч Verdeel de rodekool over de bodem Ч Verdeel de appelpartjes over de rodekool

Ч Strooi de kaneel over de appels en rodekool

Ч Verdeel het gehakt over de appels en rodekool

Ч Verdeel voorzichtig de aardappel- puree over het gehakt

Ч Strijk de puree uit tot je het gehakt niet meer ziet

Ч Strooi het paneermeel over de puree

Ч Bak de ovenschotel in 10 á 15 minuten goudbruin in de oven

EET SMAKELIJK!

RODEKOOL MET APPEL, GEHAKT EN EEN KROKANT AARDAPPELPUREE- KORSTJE UIT DE OVEN

R

Sense #04 Jaargang 21

Page 14: Sense #04 15 December 2016

26

Sense #04 Jaargang 21

EURO- SHOP- HOPPER

Daar sta ik dan, brak op zaterdagochtend in de

Albert Heijn. Het is iets na twaalven en ik ben

de tweede in de rij bij de kassa. Op de band ligt mijn

voordeelbrood, wat euroshopper-beleg en melk, wat

deze week toevallig in de aanbieding is. Naarmate er een

eind komt aan de boodschappen van de vrouw voor mij,

nemen de zenuwen bij mij toe. Het zal namelijk niet de

eerste keer zijn dat ik bij de kassa aankom en niet genoeg

geld blijk te hebben.

In gedachten maak ik me boos: terwijl het kabinet pleit

voor een vreedzame wereld waarin samenwerking voorop

staat, is in de Miljoenennota 7,9 miljard euro opgenomen

voor de uitgaven van Defensie en heeft het kabinet 300

miljoen euro beschikbaar gesteld voor de versterking van

de krijgsmacht. Tegelijkertijd is de basisbeurs afgeschaft

en is daarvoor in de plaats het leenstelsel gekomen.

Waar ik gelukkig nog van de lichting ‘basisbeurs’ ben,

zitten huidige eerstejaars- en tweedejaarsstudenten

jarenlang de opgebouwde leenschuld terug te betalen.

Terwijl ik naar voren stommel en de kassière kort begroet,

scant ze traag mijn artikelen. In mijn hoofd ga ik na of

ik genoeg geld heb, maar ik blijf twijfelen. Nadat ik mijn

bonuskaart terugkrijg, steek ik mijn pas in het pinapparaat

en typ nerveus mijn pincode in. Met gesloten ogen wacht

ik op de afkeurende enkele piep, terwijl ik vurig hoop op

de dubbele *pieppiep*. Plots word ik uit mijn gedachten

gehaald door de kassière die me vraagt of ik de bon wil.

Mijn hart maakt een klein sprongetje van geluk en ik

mompel dat dat niet hoeft.

Het is niet altijd makkelijk om als student rond te komen

van je studiefinanciering. Sommigen feesten veel of gaan

vaak uit, anderen spenderen het aan dure hobby’s of

shoppen. Alle studenten krijgen een keer te maken met

het feit dat ze niet genoeg geld hebben voor alle bood-

schappen. Mijn oplossing: voordeelshoppen.

Let op voordeel bij diverse winkels in de buurt, koop flink

in wanneer iets in de aanbieding is en check zo af en toe

je rekening, hoe confronterend dat ook is. Dan sta je niet

met een maagzweer in de rij bij de kassa én je beperkt

de financiële schade die je later dubbel zult

terugkrijgen.

Robin Bergmans

Studeert Sport- en Bewegingseducatie bij de HAN,

schrijft elke maandag een column voor sensemagazine.nl

Rondkomen als arme student in een te dure wereld.

27

Succesvol door goed ademhalen

Hufterpraat ‘Bij GGM ging het grote studentendebat over de verhuftering van onze samenleving. Kennelijk zijn de woorden ‘onbeschoft’

en ‘asociaal’ uit de mode en krijgen wij de afgelopen jaren via internet, tv, politici en journalisten de woorden ‘hufterpraat’

en ‘verhuftering’ op ons afgevuurd. Wie bepaalt nou wanneer er sprake is van huftergedrag? Als iemand ‘pittige taal’ uit of

spreekt in zijn ‘moerstaal’, dan zullen fijngevoelige zielen dit typeren als hufterpraat, ook al gaat het in werkelijkheid om

stevige terminologie.

Waar komt huftergedrag vandaan, en waar ligt de oplossing? BV Nederland en zijn hardwerkende studenten en

werknemers hebben het druk, te weinig tijd om te socialiseren. Voortdurend hoor je op school onder studenten

en medewerkers de negatieve mantra ‘druk, druk, druk’. Momenten om in alle rust onze grieven en

behoeften te uiten naar onze collega’s vrienden en familie ontbreken omdat ze onder druk staan, die

zelfingebeelde ‘druk’ en ‘stress’. Als ik dat bij mezelf merk, zeg ik tegen mezelf: ‘Harry, haal relaxed

adem, neem de tijd om in rust je irritaties en onvrede te uiten’. Zo voorkom ik dat een ander van mij

gaat ‘flippen’. Ja, ik beken! Ik laat ook wel eens een steek vallen en kan hufterig uit de hoek

komen. Maar ik blijf altijd vooruit blikken en positief in het leven van vandaag

staan, zitten zweven of drijven. Zo voorkom ik ‘lelijk gedrag’ van

mijn kant. Dat zouden meer mensen moeten doen.

Duidelijk?’

©Ype Driessen

Harry heeft een mening

Harry Jager, werkplaatsassistent Beeldende Vorming

OP

INIE

KringloopwinkelBolder 18b HeumenTel. 024-7610057

Van maandag t/m zaterdag geopend.www.vintageandmore.nl

vintage and

More

Page 15: Sense #04 15 December 2016

Sense #04 Jaargang 21

28

aud Bosschaert,

student cultureel

Maatschappe-

lijke Vorming

(CMV), is stom-

verbaasd als aan

het eind van de avond blijkt dat ze

het grote studentendebat gewonnen

heeft. ‘Volgens mij was ik veel te

emotioneel en chaotisch.’ Toch:

‘Ik was wel veel aan het woord. Dat

wel.’ Ze is nog nauwelijks van de

schrik bekomen of ze wordt door

een aanwezige docente gevraagd

of ze niet vaker een debat wil

organiseren. Ze twijfelt er niet lang

over. ‘Jazeker, ik vind dit verbazing-

wekkend leuk. Eigenlijk ging ik naar

het GGM-studenten-debat omdat het

min of meer verplicht was. Toen ik

hier binnenstapte kende ik het woord

verhuftering niet eens en nu kan ik

er supergedetailleerd over praten

en er vanuit allerlei invalshoeken

naar kijken.’

Tijdens de tweede editie van het

grote studentendebat van de

faculteit Gezondheid, Gedrag &

Maatschappij draaiden ruim 200

HAN-studenten elkaar de duim-

schroeven aan om de ware hufter in

zichzelf te ontdekken.

Hoe hufterig zijn onze HAN-studenten eigen-lijk? Behoorlijk braaf:

� Wildplassen tegen het politiebureau

� Te hard muziek afspelen op je

mobiel en ermee doorgaan terwijl

de buschauffeur je waarschuwt

De deskundige van dienst: Bas van

Stokkom. De socioloog is als docent-

onderzoeker verbonden aan het

Centrum voor Ethiek van de Radboud

Universiteit. Hij verbaast zich niet

over onze brave Hansen en Hannahs.

Bij verhuftering gaat het om niet strafbare feiten.Juist kenmer-kend: � kleineren

� schaamteloos treiteren

� bot doen

Van Stokkom is ervaringsdeskundige.

Bij het verschijnen van zijn boek

‘Wat een hufter!’ dook tv-presentator

Rutger van Castricum namens

PowNews op om Van Stokkom

verbaal over de knie te leggen. Bas

werd door Rutger als ‘fatsoensterrorist’

weggezet, omdat hij nog nooit

GeenStijl heeft gelezen, maar de site

wel beschuldigt als zijnde een van de

oorzaken van Hollandse hufterigheid.

In het GGM-studenten-debat komen andere verklaringen aan bod voor de hedendaagse verhuftering: � Te vrije opvoeding

� Doorgeschoten individualisering

CMV-student Floris relativeert: ‘Als

collectant voor goede doelen vraag

ik soms of ik mijn avondeten even in

de magnetron mag opwarmen. Meestal

krijg ik er ook nog gratis een toetje

bij. Mensen zijn gewoon aardig.’ Ook

Niels denkt dat het meevalt: ‘Verhuf-

tering is niet verergerd maar wel

zichtbaarder geworden door de sociale

media. Iedereen kan anoniem

schelden.’ Aan het eind van de avond

heeft winnares Maud een missie voor

ogen. ‘Ik hoorde van veel studenten

dat ze wel iets wilden zeggen maar

niet durfden. Daarom zou ik in de

toekomst iets willen doen met kleine

debatclubjes, zodat zij ook aan bod

komen.’ Wat heeft ze vanavond ge-

leerd? ‘Heel veel, maar vooral dat het

niet erg is als je je tekst kwijt raakt.’

Zelf gedraagt ze zich niet heel vaak hufterig:

� Door rood fietsen

� Lachen als iemand een rare

val maakt

� Bezoek van de ‘hufterige'

website GeenStijl

Agressie tegen ambulancepersoneel, treiterfilmpjes op Youtube: hufterigheid en botheid nemen toe. Echt? Tijdens het tweede grote GGM-studentendebat discussieerden 200 studenten met ‘fatsoensterrorist’ & Radboudsocioloog Bas

van Stokkom. ‘Een beetje humor moet kunnen’.

Tekst: Ruud Kroes | Illustratie: Glas Water

LIFE

HOE HUFTERIGZIJN WIJ NOUECHT?Volgens Criminoloog Bas van Stokkom is de

algehele criminaliteit in Nederland fors afge-

nomen, maar de verhuftering juist toegenomen.

Denk aan het uitschelden van agenten of het

kleineren van bedelende Roma door voetbal-

supporters.

Verruwing: kan te wijten zijn aan opvoedings-

problemen waarbij het kind te veel op een troon

wordt gezet. Te grote onzekere ego’s met korte

lontjes zijn het gevolg (Donald Trump, anyone?).

Verharding: meer een uiting van cynisme, een

gebrek aan vertrouwen in politiek en weinig

inlevingsvermogen in anderen. ‘De vrijheid van

meningsuiting wordt niet opgevat als onderbouwd

je mening geven maar meer als een recht om

te beledigen. Wie zichzelf emotioneel uit, is au-

thentiek, zo is de opvatting’, aldus van Stokkom

Schandpaal: Facebook verandert in een digitale

schandpaal (denk aan Sylvana Simons).

Overgevoeligheid: Aan de ander kant hebben

we steeds meer protocollen tegen pesten en

zijn we ook gevoeliger geworden voor agressie

en verhuftering, relativeert Van Stokkum zijn

eigen betoog.

WAT EEN HUFTER

Zo’n filmpje waarin ze iemand

voor de gek houden, vind ik grappig. Een beetje humor moet kunnen, vind ik

M

Page 16: Sense #04 15 December 2016

30 31

Sense #04 Jaargang 21

Do’s endon’ts op deski’sDo’s

◣ Een beetje preppen: Met nul conditie plotseling zware latten torsen of op knellende skischoenen door de sneeuw ploegen is afzien. Zorg dat je wat uithoudingsvermogen opbouwt met dagelijks 10 squats. En doe nog maar wat push-ups voor de bierpulpower.

◣ Goed naar je lijf luisteren: Het heet winterSPORT, dus sta niet gek te kijken als je om 19:00 uur in slaap valt na een bord spaghetti met slechts één biertje erbij. Je hoeft niet 8 uur continu te sneeuwzoeven. Houd af en toe rust en een lange lunchpauze. Het is ook vakantie...

◣ Neem een helm: Huur of leen skikleding, en neem er vooral een helm bij. Zonder tel je niet meer mee op de piste. Aangezien iedereen ongevraagd off-piste de lawine tegemoet glijdt, is een helm geen overbodige luxe.

Don’ts

◣ Drinken: Bewaar je borrels voor ná het skiën, het heet niet voor niets ‘après-ski’. Pre-ski drinken klinkt aanlokkelijk als je het koud hebt, maar knallen op 'Gas op die Lollie' doe je als 't donker is.

◣ Tafel opeisen: tijdens de lunch is het loeidruk op de helling en in de restau-rants. Asociaal om dan een hele tafel bezet te houden. Leuk als die Franse studieclub aanschuift? Maais oui!

◣ Voordringen bij de skilift: irritatie numero uno op vakantie is ontbreken van wifi, maar snowboarders die zich met lijf en plank voor je storten in de rij richting skilift, staan op 2. Geef het goede voorbeeld!

Deze winter trekt heel Holland weerrichting de witte pistes in de Alpen. Zo ook een leger aan HAN’ers. Vijf studenten stuurden hun favorietewintersportfoto naar ons op...

Sneeuwbaard (foto links)Jeffrey Stuut wil over twee jaar naar de Paralympische Spelen. Daarom is hij de hele winter op de piste te vinden. Bij goed weer, maar ook bij slecht weer, getuige zijn ijsbaard.

En daarna een biertje…Koen Janssen begeeft zich dit jaar ook weer richting de Alpen. Om twee redenen: lekker sportief bezig zijn overdags en ’s avonds een welverdiend biertje.

Daaaaag, studiestress! Robin Schreuder Goedheijt kan tijdens het skiën haar hoofd leeg-maken. ‘Ik denk nergens meer aan tijdens het skiën, alle studiestress is dan lekker weg!’

ZonvakantieThijs Dreves vindt de adrenaline na een sprong over een grote schans de ultieme kick. En dat hij na een wintersportvakantie bruiner terugkomt dan na een zomervakantie, dat is ook mooi meegenomen.

De wereld op zijn kopWintersport werkt erg inspirerend voor Roxane Bakker. Ze begint er spontaan gedichten van te schrijven: ‘During the winter holidays, I feel as free as a bird as all my worries fly away. Unfortu-nately I can't reach the sky but at least I gave it a try, with my head in the snow this year I will give it another go!’

Het is hier fantastisch!

LIFE

Page 17: Sense #04 15 December 2016

33

Daar gáán we weer. Opgedoft zitten we rondom een overdreven gedekte tafel. Terwijl ‘Last Christmas’ van Wham over de speakers klinkt, serveert je moeder die eeuwige rollade, die niemand écht lust. Je vader maakt schunnige grappen en je vriend zit al aan zijn zesde wijntje. Je vlucht naar de wc om zachtjes te huilen en je Facebook te checken. Hier de vier stomste feestdag-gewoontes én een verfrissend alternatief.

Eerste Kerstdag bij jouw familie, Tweede Kerstdag bij mijn familieNééé: Laten we eerlijk zijn, niemand heeft zin in die verplichte zit bij de andere kant. Soms is je eigen kant al vreselijk zat. Je zit op je reet, vreet je kapot en moet beleefd lachen en praten over je afstuderen (trauma), politiek (die je niet volgt), geld (heb je niet), baan (halve burn-out) en het weer (koud, hè?). Jááá: Doen waar je zin in hebt. Twee dagen Netflixen in je koala-onesie? DOEN. Met je lover een hotel boeken en daar de sauna in, zuipen, seksen, room service bestellen en met je onderbroek op je hoofd in slaap vallen? DOEN.

Gourmetten/rollade/kerststolNééé: Typisch kerstvoer is eigenlijk oersaai en niet te vreten. Opgerold lauw varkensvlees, lapjes vlees en groentestukjes in een mini-pannetje, ’s ochtends krentenbrood met spijs: waaróm toch?Jááá: Koken wat je wilt (pasta, curry, patat, kroketten, who cares), of beter nog: bestellen! Zat je toch al te serie-marathonnen in je onesie? Pizza erbij en je zit tegen een tevredenheidsorgasme aan.

Failliet gaan door een Oud & Nieuw PartyNééé: Vijftig euro dokken voor een feest in een hippe tent waar iedereen aangeschoten verschijnt in z’n speciaal aangeschafte outfit (á honderdtwintig euro) en de drank makkelijk vijf euro per druppel is. En dan valt het nog tegen ook. Jááá: Zelf een feest organiseren. Thema d’r aan hangen, zoals ‘porno zombies’, ‘kleren achterstevoren’ of ‘dooie popsterren’ en iedereen zelf drank laten meebrengen. Nu al legendarisch, jouw knalfuif.

Oliebollen, appelflappen, conferences en vuurwerkNééé: Die vette kledderbollen en suikerflappen komen na drie happen je neus uit, en toch eet je door tot je aderen dichtslibben. Je grinnikt om flauwe grappen op tv. Daarna steek je voor tweehonderd euro vuurwerk af (na een jaar zielig klagen dat je zo weinig geld hebt), en met wat pech knalt je hand eraf.Jááá: Lekkere hapjes maken, champagne al vóór twaalf uur openknallen (en om middernacht gewoon weer), spelletjes doen en kijken naar andermans duurbetaald vuurwerk dat de lucht in gaat. Maak er wat moois van mensen.

OLGA OORDEELTDE FEESTDAGEN

ENTER

TAIN

MEN

T

32

Leren pijpen in de sneeuw

Een leren broek kan in het dagelijks leven supermodieus of sexy zijn, maar op de piste is het een regelrechte NO GO. Naast dat het vet onhandig is, wil jij er verdorie toch niet uitzien als George Michael op lange latten?

Het lijkt wel een dierentuin

De laatste jaren vinden vooral groepen studenten het grappig om een dierenpak aan te trekken tijdens het skiën. Dat was de eerste keer wel leuk. Nu is het slechts zielig en ongeïnspireerd. Het is verdorie toch geen carnaval?

Niemand wil jouw boxershort zien

Ja, we weten het: een slobberbroek hoort bij de wintersport. Maar moeten we daarbij nog steeds tegen jouw vieze boxershort aankijken? Optrekken die broek, je bent verdorie toch geen skater?

In de soep, niet op je hoofd

Nog zo’n trend van de afgelopen jaren: mutsen met een enorme lange sliert. Kappen daarmee, het ziet er namelijk niet uit en je loopt ook nog eens het risico dat je vast komt te zitten in de skilift. Slierten voortaan in de soep en niet op je hoofd. Je bent verdorie toch geen kabouter?

Zo sla jij geen modeflatersop de piste!Wintersport is niet alleen maar bewegen in de buitenlucht. Het is ook zien en gezien worden. Want je zult de man of vrouw van je dromen maar omver skiën en eruitzien als een malloot. Daarom een top 5 van kledingstukken die je NOOIT mag aantrekken op de piste.

LIFE

Page 18: Sense #04 15 December 2016

Sense #04 Jaargang 21

34 35

MEDEDELINGENIN DEZE RUBRIEK IS PLAATS VOOR AANKONDIGINGEN DIE INTERESSANT ZIJN VOOR MEDEWERKERS EN/OF STUDENTEN. DE REDACTIE KAN INZENDINGEN WEIGEREN OF INKORTEN. NUMMER 5 VAN JAARGANG 21 VERSCHIJNT OP 18 JANUARI. DE DEADLINE VAN DAT NUMMER IS 23 DECEMBER. INFORMATIE VOOR DE AGENDA OF DE MEDEDELINGEN KAN WORDEN GESTUURD NAAR DE REDACTIE VAN SENSE, LIEFST PER E-MAIL NAAR [email protected].

CHECK OF JIJ TOEKOMSTPROOF BENT! OPEN AVOND DEELTIJDSTUDIES 11 JANUARI 2017Wil je jezelf verder ontwikkelen, specialiseren of wil je graag bijblijven in jouw vakgebied? Wil je werken combineren met studeren? Speciaal voor jou organiseert HAN Deeltijdstudies op woensdag 11 januari van 18.00 – 21.00 uur een Open Avond in Arnhem en Nijmegen.

Tijdens deze Open Avond maak je kennis met onze bacheloropleidingen, Associate degrees, masteropleidingenen post-hbo opleidingen, modules, cursussen en trainingen die ook in februari starten.

Je krijgt antwoord op vragen over financiering, toelatingsvoorwaarden en de aanmeldprocedure. Voor persoonlijk studieadvies zijn onze opleidingsadviseurs paraat. Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.han.nl/meermee. Hier zie je ook of de opleiding van jouw keuze aanwezig is op 11 januari.

OPROEP: SENSE ZOEKT NIEUW PROMOTIETEAMOp de HAN lopen bijna 30.000 studenten rond. Daar moeten enthousiaste communicatietalenten tussen zitten. Wij Sense- redacteuren zoeken jou:

◣ De student die zich tegen een vergoeding wil uitleven in het uitdelen van de papieren Sense

◣ De student die meedenkt over promotie-events om het blad nog bekender te maken bij de doelgroep

◣ Doe jij mee? Meld je bij [email protected].

SR

SLY

INTERNATIONAL WEEK BIJ GGMGGM organiseert ook dit jaar een International Week voor tweedejaars studenten. De week vindt plaats van 7 tot 9 februari op de HAN campus in Nijmegen. Ruim 100 mensen uit binnen- en buitenland hebben zich al aangemeld om een bijdrage aan het programma te leveren. We verwachten gastdocenten uit bijvoorbeeld Finland, Hongarije, India, Nepal, Zuid-Afrika en de VS, naast onze eigen HAN docenten. Het centrale thema dit jaar is “Migration, sense of belonging” en daarmee zijn we actueler dan ooit! Rondom dit thema zijn er workshops, lezingen en documentaires. www.specials.han.nl/themasites/internationalweek-fhs

DOE MEE AAN DE SANTA RUN VAN 2016!Op donderdag 22 december 2016 vindt, in samenwerking met UNICEF, de 6e editie van de Santa Run in Nijmegen plaats. Honderden Kerstmannen zullen gezamenlijk het centrum van Nijmegen bestormen om geld in te zamelen voor de rechten van het kind overal ter wereld. ‘Waar hecht JIJ waarde aan?’ is het thema van dit jaar. De run, van 2,5 of 5 kilometer, start om 19.15 uur aan de Molenstraat bij Café van Buren. Voor €14,50 krijg je een startbewijs, het kerstmanpak, een goed gevulde goodiebag, een ticket voor de afterparty én een gratis consumptie! Inschrijven via www.santarunnijmegen.nlOverigens vertrekt de Arnhemse Santa Run 21 december 19.00 vanaf de Korenmarkt. Meer info: www.santarunarnhem.nl.

Thuisblijven op 31 december is uit. Driftomtedansen introduceert iets

eigens om oud en nieuw groots én met gepaste grandeur te vieren:

de Drift Nieuwjaarsdans. Dit feest wordt gehouden in concertgebouw de

Vereeniging in Nijmegen. Het wordt een complete Drift-deluxe beleving:

Twee zalen vol house, disco en andere warme klanken. In de concertzaal

krijgt Drifts eigen Satori de hele nacht carte blanche. Speciaal voor onze

trouwe Sense-volgers mogen we 2 maal 2 kaarten weggeven voor deze

Drift Nieuwjaarsdans!

Wil jij met oud & nieuw een dansje wagen? Mail naar [email protected] en

laat ons weten wie jij ten dans vraagt! Meer informatie via

www.driftomtedansen.nl.

WAAG HET EROP, EEN DANSJE MET OUD & NIEUW: DRIFT NIEUWJAARSDANS!

Foto

: Mar

k O

oms

BOOCKI, VOOR VERKOOP EN AANKOOP VAN JE STUDIEBOEKEN!Boocki is een studieboekenverkoopsite voor mbo-, hbo- en wo-studenten. Je kunt je boek gemakkelijk verkopen door GRATIS een advertentie te plaatsen, waar kopers op kunnen reageren. Een marktplaats voor studieboeken dus, maar dan speciaal ontwikkeld voor en door studenten.

◣ Boocki laat zien wie op jouw school of universiteit het door jou gezochte boek te koop aanbiedt.

◣ Met de ingebouwde chatfunctie kun je gemakkelijk afspreken en snel het studieboek ter plekke uitwisselen.

◣ Dus geen gedoe en kosten met verpakken en verzenden.

◣ Wordt het studieboek dat je zoekt niet op jouw school of universiteit aangeboden, dan laat Boocki ook het studieboeken-aanbod zien van alle andere scholen of universiteiten in heel Nederland.

◣ Nieuwsgierig? Check www.boocki.com

START NIEUWE DIENSTREGELING VOOR TREIN EN BUS PER 11 DECEMBER 2016Met ingang van zondag 11 december 2016 rijden zowel treinen van de NS als wel bussen van Breng volgens een nieuwe dienstregeling. Check dus voorafgaand aan je reis de vertrektijden! Voor de bussen kan dit via breng.nl of de breng-app en voor de trein via de NS reisplanner.

SERIOUS LOCKDOWN: 'STUDENTEN EDITIE'Elk jaar zet Serious Request zich in voor een goed doel. De 3FM radiopresentatoren sluiten zich 7 dagen op in het glazen huis en vragen dit jaar aandacht voor de stille ziekte die elk jaar 900.000 kinderlevens eist: longontsteking. Een mooi initiatief dat de bestuursleden van SVSB, SV CEnter, SV Gusto en SV RUIS niet aan zich voorbij laten gaan. Zij sluiten zich op dinsdag 20 december 2016 voor 24 uur op in het Bascafé in Nijmegen. Tijdens die 24 uur vinden er twee borrels, een uitbrakontbijt, een pubquiz en een veiling plaats waar iedereen aan mee kan doen.Voor meer informatie kijk opwww.facebook.com/serious lockdownstudenteneditie

Page 19: Sense #04 15 December 2016

Sense #04 Jaargang 21

36

'IK DENK DAT HET LASTIGER

IS OM NU OP TE GROEIEN

DAN IN DE JAREN

ZEVENTIG'

ONTWIKKELDRené Donders (47) | Docent Creatieve Therapie | Nijmegen

‘De hond die ik zo innig vast heb, is de hond van mijn kleuterjuf Tilde. Ik ben daar geen kleuter meer, maar een jaar of negen. Toch ging ik nog altijd op bezoek bij Tilde, omdat ze een belangrijke rol heeft gespeeld in mijn ontwikkeling. Zij was inspirerend, moedigde crea-tiviteit aan. Bij haar mochten we ons uiten. De nonnen vertrokken op onze school en maakten plaats voor een nieuwe lichting ruimdenkende juffen. Ik herinner me de ‘flowerpower’-stagiaires: kleurrijk en bevlogen, vol energie en autonomie. Ik had die revolutionaire periode graag bewuster meegemaakt. Mijn jeugd was heel fijn. Mijn vader verkocht sanitair en was tevens jazzdrummer, mijn moeder werkte als secretaresse. We konden alles bespreken met hen, er heersten geen taboes of strenge regels. Niet dat ze ons

vrij spel gaven: afhaken was er niet bij. Je maakte af waar je aan begon, en anders zorgde je voor een ander plan. Zo probeer ik mijn kinderen, een tweeling van bijna dertien, ook op te voeden. Ik praat met ze over verantwoordelijk- heden en authenticiteit. Ik moedig hen aan om zich te verdiepen en te verrijken. Ik denk dat het lastiger is om nu op te groeien dan in de jaren zeventig. Je hebt nu zo veel meer ruis: smartphones, tablets en schreeuwerige reclames. Vroeger was heus niet alles ideaal, maar je leerde jezelf vermaken en proefondervindelijk te leren.

Je zou kunnen zeggen: bildung. Ik vind het dan ook goed dat we bezig zijn met een kanteling in het onderwijs. We zijn te ver doorgeschoten met reguleren, beheersen en prestatiegericht bezig zijn. Voelen, experimenteren en onderzoeken zijn we uit het oog verloren. Terwijl dat zó belangrijk is voor de essentie en ontwikkeling van de mens. Ik zet me daar dan ook ten volle voor in. Kennis is namelijk niet alles, bevlogenheid wel.’

SR

SLY

OP

INIE

Koffiepraatjes,

soepbabbels,

theekransjes, pizzabijeen-

komsten, teamborrels,

heidecakes: er bestaat

geen bijeenkomst op de

HAN waar nog iemand naar

toekomt zonder dat er

gegeten, gedronken, gezopen

of geschranst kan worden.

Let wel: dit gaat alleen op

voor bijeenkomsten van

docenten. Voor studenten

is schraalhans koning. Die

doen het af met water en

brood en met een beetje

mazzel liggen er her en der

nog wat restjes voer waar de

heren en dames docenten

niet aan toe zijn gekomen,

of die ze achteloos hebben

laten liggen. Studenten is

het verboden de restjes te

nuttigen in klaslokalen en/of

practicumruimtes, waar het

grootste deel van de docen-

teneetfestijnen plaatsvindt.

Het studentenstatuut is daar

onverbiddelijk in: daar mag

door studenten niet gedron-

ken of gegeten worden op

straffe van een sanctie uitge-

sproken door de faculteits-

directeur (artikel 3.3 en 11.3

van het studentenstatuut).

Water wordt gedoogd. Niet

zozeer als onvermijdelijk

vocht, maar meer als sport-

drank of liever: ‘concentra-

tion liquid'. Waar docenten

elkaar onbenullig helpen

met een paar koffiebek-

ertjes in een plastic rekje,

pakken studenten het

grootser en provocatiever

aan. Steeds vaker zie je

waterdragers op herentoi-

letten (is het bij de dames

ook zo?) de sportschool-

bidons voor de halve klas

vullen. Terwijl ik als docent

graag even de ruimte wil

hebben om mijn handen na

de zoveelste eetbespreking

te wassen, wordt er breed

gegrijnsd: ‘Even wachten

heer, nog een paar liter te

gaan!’ De kloof tussen water-

dragers en voervreters wordt

groter en groter. Op een

subtiele wijze wordt er wraak

genomen: ‘Als u vuile handen

wilt maken, ga uw gang.

Maar sluit dan wel achteraan

in de rij, of wees een vent en

draag de kroket-

vlekken met verve.’

Ton van Eck

HAN-docent

communicatie en

projectplanning

WATERDRAGERS EN VOERVRETERS

Willem van Arenbergstraat 66515 AT Nijmegenwww.cinemec.nl / 0900 - 321 0 321

€ 2 STUDENTENKORTING OP FILMS & EVENTS

FILMFILM

NU TE ZIEN V.A. 14 DECEMBER

Rogue One: A Star Wars Story Te zien in

Soof 2 Dé romantische

komedie in december!

BELEEF FILM GROOTS IN

• 3D LASERPROJECTIE • DOLBY ATMOS

Page 20: Sense #04 15 December 2016

3938

Sense #04 Jaargang 21

38

p mijn zestiende ben ik via een uitwisselings- programmanaar Australië gegaan. Omdatik een fanatiekesurfer ben, koosik voor The Gold Coast, vlakbij Brisbane. De surfomstandig- heden zijn daar vergelijkbaar met die in Rio. Ik leerde daarveel vrienden kennen en had een geweldigetijd. Eenmaal thuis legde ik mijn vader uit dat ik graag weer terug wilde en vroeg of hij het vliegticket wilde betalen en dat ik

verder geen geld nodig had. Terug in Australië heb ik gewerkt in een restaurant en als pizzabezorger. Ik had het daar enorm naar mijn zin, maar miste mijn familie heel erg. Drieënhalf jaar is een lange tijd. Toen heb ik deze tattoo op mijn borst laten zetten. In het midden staat een kompas en links en rechts staan de initialen van mijn vader Agostinho, mijn moeder Carla, mijn broer Beto en mijn zus Sofia. Ik wilde hen hiermee tonen hoeveel ik van hen houd. Mijn familie heeft me altijd gesteund en ik kan altijd op hen rekenen. Ik ging speciaal naar een tattoo artist die bekend staat om de bijzondere letters die hij ontwerpt.

Op de middelbare school wilde ik al een tatoeage, maar mijn vader haat ze en wilde eigenlijk niet dat ik er een zou laten zetten. Ik deed het in die tijd niet goed op school. Toen stelde hij voor dat, als ik dat jaar niet zou blijven zitten, ik een tattoo mocht laten zetten. Een goede stimulans. Eenmaal in Australië heb ik ook een adelaar en een mandala op mijn arm laten zetten. Daar kon ik doen wat

ik wilde, ik voelde me helemaal vrij. Niets vertegenwoordigt vrijheid beter dan een adelaar. De mandala is een symbool van oneindigheid. Ik houd van het ontwerp en het feit dat het yin en yang-teken in het midden zit. Het geeft balans aan en dat is wat ik wil in mijn leven. Toen ik na drieënhalf jaar terugging naar Rio, besefte ik weer hoe slecht de leefomstandigheden daar zijn. Je hebt een universitaire opleiding nodig om in Rio een goed inkomen te krijgen, zodat je in de betere buurten kunt wonen. Toen heb ik gekozen voor Automotive Engineer-ing hier in Arnhem. Ik volg de hele opleiding van vier jaar. Als ik hier een baan aangeboden krijg, denk ik dat ik wel blijf.

Ik ben trouwens nog niet klaar met mijn tatoeages: dit jaar laat ik van de twee tattoos op mijn onderarm een ‘half sleeve’ maken. Ik ga een tattoo artist vragen om een ontwerp te maken waar de mandala en de adelaar in geïntegreerd worden.’

Benieuwd naar Pedro’s anderetatoeages? Check sensemagazine.nl!

OPGE- TEKENDPedro Almeida (20) Eerstejaars Automotive Engineering

Tekst: Herman van DeutekomFoto's: Ralph Schmitz

HA

N P

EOP

LE

Sense #04 Jaargang 21

Page 21: Sense #04 15 December 2016