Seminariewerk depressie bij ouderen

Click here to load reader

 • date post

  19-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  408
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Seminariewerk depressie bij ouderen

 • 1. Onderschatting vandepressie bij ouderen inde eerstelijnszorgDrempels voor Diagnose in dehuisartsenpraktijk.Promotor: Prof. Dr. Schoenmakers B.Ghequire MLoones APeeters LVan der Moeren NDe Vriese J

2. INHOUDSTABEL1 INLEIDING2 MATERIAAL EN METHODE3 RESULTATEN4 DISCUSSIE5 CONCLUSIE EN ADVIES6 STERKTES EN BEPERKINGENVRAGEN 3. 1 - INLEIDING DSM IV Gezondheidsenqute: 13%psychologisch onwelzijn bij 75+1 Licht-Strunk et al. : 13,7 % majeuredepressie BIJ 55+, 10,2% mineurREGISTRATIEHUISARTSPRAKTIJK:Jaarprevalentie depressie 2 % 21Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 2006, 2Bartholomeeusen et al. 2007) 4. Een niet te onderschatten probleem:Gezondheidsenqute, Belgi2004 5. 1- INLEIDING- Zijn ouderen bereid om over hundepressieve gevoelens te praten?Doen ze dit ook met de huisarts?- Wat zijn de drempels die ouderenhierbij ondervinden?- Wat is de mening van HA overdeze drempels?(de Lange et al. 2007)5 6. 2- MATERIAAL EN METHODEDE ENQUTE 2 gestructureerde interviews:o 1 voor huisartseno 1 voor ouderen Schriftelijk en zelfstandig ingevuld Gebaseerd De Lange et al. 2007:hypotheses van onderdiagnostiek 7. 2- MATERIAAL EN METHODEONDERZOEKSGROEP 3 GROEPEN: Huisartsen Ouderen 65-74 jaar Ouderen 75-85 jaar EXCLUSIECRITERIA 8. 2- MATERIAAL EN METHODEONDERZOEKSGROEP 9. 3- RESULTATENOUDEREN 10. 3- RESULTATENHUISARTSEN 11. 4- DISCUSSIEOUDEREN Staat open voor communicatie (80%) moeite met verwoording (63 %) Arts op leeftijd (40 %) Te weinig tijd: 30 % van 65-75 jarigen 10 %hoger bij 75-plussers somatische attributie bij 75-plussers Angst voor opstarten van medicatie ofdoorverwijzing (50%): goede arts-patintrelatie en optimale communicatie13 12. Weinig gebruik van screenings-instrumenten (94%) Hypotheses1. Onbekend = onbemind2. Tijdsgebrek3. Weinig vertrouwen4. Weinig zinvol Gebrek aan diagnostische vaardigheden(59%) Slechts 6 % gebruik van screeningstesten Goede Vlaamse1 en Nederlandse2 richtlijn4- DISCUSSIEHUISARTSEN(1Heyrman et al 2008 Depressie bij volwassen; 2Kok R. 2007 Multidisciplinaire richtlijn depressieaddendum ouderen.)14 13. 4- DISCUSSIEHUISARTSEN Depressie hoort bij ouder worden (77%) Verlieservaringen, sociale problemen,gezondheidsproblemen, vasculairebeschadiging1,2 Geen reden om onderzoek en therapieachterwege te laten Gebrek aan behandeling in de 1ste lijn(50%) Stapsgewijs zorgplan voorziet verderebehandeling3 Overschrijding zo striktetoepassing van GDS-154 Angst te confronteren bij bevraging (39%)en te stigmatiseren door diagnose (47%)(1Vanderhenst et al. 2007; 2Lawrence et al. 2006; 3Vant Veer-Tazelaar et al. 2007; 4Arthur et al. 1999)15 14. 4- DISCUSSIEAANBEVELINGEN Onderzoek naar weinig toepassenvan screeningsinstrumenten:inventariseren van de drempels Kostenbaten analyse van screeningnaar depressie bij ouderen Analyse opvangmogelijkheid vanouderen met depressieve gevoelensin de eerste lijn 15. 5- CONCLUSIE & ADVIES 80% van de ouderen wil overdepressieve gevoelens praten Individueel bepaalde drempels ADVIES:1. SYSTEMATISCHE SCREENINGgentegreerd in stepped-care2. INFORMEREN van ouderen3. SENSIBILISEREN van huisartsen 16. 6- STERKTES EN BEPERKINGENSTERKTES Relatief groteonderzoeksgroep Getracht enige diversiteitin setting te bekomen Er worden oplossingenaangereikt naar verderonderzoekBEPERKINGEN Selectiebias bij ouderen Woonzorgcentra: nietvolledig gestructureerd 17. VRAGEN ? 18. Hartelijk dank voor uwaandacht !