Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain...

17
Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van Beckum - CM Partners BV

Transcript of Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain...

Page 1: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance ManagementDonderdag 17 september 2009 1

Professionalisering Supply Chain Management

door beter Contract Management

Jan van Beckum - CM Partners BV

Page 2: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 2

Over CM Partners• Organisatieadvies bureau op het gebied van contractmanagement issues;

• Ontwikkelaars van methode CATS CM en het CM Handboek;

• Uitvoerders van het enige volledige leerplan voor contractmanagers in Nederland;

• Samenstellers van het CM Handboek;

• Leveranciers van CM Interim Plus

Page 3: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 3

Overzicht van de presentatie

• Supply Chain Management en CM

• Positionering Contract Management

• KPI’s voor de Contract Manager

• Tot slot

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Page 4: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 4

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Supply Chain management

• Elke Supply Chain is gebaseerd op een groot aantalcontractuele B2B relaties

• Doel van Supply Chain Management is het realiseren van doelstellingen door de gehele keten van leveranciers

• Dus zowel in de fase van selectie én management van leveranciers

Page 5: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 5

Contractmanagement

• CM is het managen van een getekende overeenkomst tussen twee partijen met als doel de levering te verkrijgen volgens overeenkomst

• Contractmanagement bevindt zich zowel bij opdrachtgever als bij leverancier

• Contractmanagement is een bedrijfsproces, dat een eigenaar heeft en raakvlakken heeft met meerdere andere bedrijfsprocessen

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Page 6: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 6

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Een contract kent altijd …

Geaccepteerde offerteTerms & Conditions

Contract Matter Work to be Done

&

Verantwoordelijkheid van contractmanager

Verantwoordelijkheid van project- of service manager

Contract Owner Demand Owner*

Page 7: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 7

Taken van de contractmanager

• Managen van afspraken, verplichtingen, voorwaarden, aannames en doelstellingen;

• Identificeren en reduceren van risico’s

• Opheffen van gebreken, hiaten, verschil van interpretatie en onduidelijkheden

• Correct informeren van stakeholders over status, voortgang, risico’s en financials

• Voeren van regulier overleg met alle betrokken partijen en geledingen en verslaglegging daarvan

• Managen van gewenste aanpassingen aan scope, voorwaarden, tijdpad of deliverables.

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Page 8: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 8

Elk contract kent een levenscyclus

• In grote lijn: bestaat uit een fase VOOR resp. NA ondertekening van het contract.

• ‘VOOR ondertekening’: tendering, acquisitie en contractering. Resultaat: een getekend contract

• ‘NA ondertekening’: implementatie, managen van uitvoering, wijzigingen, uitnutting en beeindiging.

• De doorlooptijd van beide fasen: ca 20% resp 80%

• Supply Chain wordt vooral gemanaged in de 80% uitnuttingsfase, dus door de contractmanager.

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Page 9: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 9

CM in de Contract Life Cycle

ContractProductie

ContractUitvoering

Contract Beëindiging

SupplierSelectie

c o n t r a c t - - - - -l i f e - - - - - - - c y c l e - - -

Contract Management

Contract Management

Afnemer

Leverancier

?

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Page 10: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 10

Contractmanager: rol of functie?

• Veel organisaties hebben de CM functie verdeeld over meerdere functionarissen

• Steeds meer leveranciers hebben die rollen gebundeld in één functie: contractmanager

• Vendororganisaties worstelen met de vraag waar de CM functie belegd moet worden.

• Dat hangt sterk samen met het belang dat de organisatie aan CM hecht.

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Page 11: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 11

doelstellingen Raamovereenkomst doelstellingen

Stuurgroep leden1234

Contract board leden1234

Klant LeverancierContract

Stuurgroepklant

Contract Board

PM/SMklant

CMklant

PM/SMSupplier

CMSupplier

Klantorganisatie Project team

PMsubcontractor

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Contract omgeving: CM’s Field of Play

Page 12: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 12

Resultaat van een inkoop

Contract Scope

Services Demand In lijn met

Optimaal resultaat van een inkooptraject:

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Page 13: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 13

Resultaat Service Assessment:

Contract Scope

Zone of Compliance

ServicesDemand

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Page 14: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 14

Resultaat Service Assessment:

Gecontracteerde diensten

5 InvesteringNiet afgesproken,

wel geleverd en nodig

3 ACHTERHAALDAfgesproken,

Geleverd, Niet meer nodig

3 ACHTERHAALDAfgesproken,

Geleverd, Niet meer nodig

6 OVERBODIG Niet afgesproken, Niet (meer) nodig,

wel Geleverd.

6 OVERBODIG Niet afgesproken, Niet (meer) nodig,

wel Geleverd.

1 IRRELEVANTAfgesproken, Niet Geleverd

Niet (meer) nodig

1 IRRELEVANTAfgesproken, Niet Geleverd

Niet (meer) nodig

Geleverde diensten

Benodigde diensten

2 IN GEBREKEAfgesproken, Nodig

Niet geleverd

2 IN GEBREKEAfgesproken, Nodig

Niet geleverd

4 FRICTIE/KANSNiet afgesproken, Niet

geleverd, wel Nodig

4 FRICTIE/KANSNiet afgesproken, Niet

geleverd, wel Nodig

Zone of Compliance

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Page 15: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 15

Categorieën diensten:

1. Irrelevant: Verplichting opheffen2. In gebreke: Met spoed oplossen3. Achterhaald: Kostenreductie klant4. Frictie/Kans: Nieuwe dienst of gemiste kans5. Investering: Pilot buiten contract om6. Overbodig: Stoppen: besparing leverancier

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Page 16: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

• Tevredenheid gebruikers/doelgroep • Compliancy van levering versus contract

• Compliancy van levering versus business doelstelling van de inkoop, bv:

- Wordt beoogde kostenbesparing gerealiseerd?- Is business continuïteit gewaarborgd?- Is business performance meetbaar verbeterd?- Is contract flexibiliteit meetbaar verbeterd?

• Is de performance van contractmanagement in lijn met risico’s, verwachtingen en contractomvang?

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 16

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot

Welke KPI’s doen er echt toe?

Page 17: Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Seminar Vendor Performance Managementwoensdag 12 april 2023 17

Tot slot

• Inzicht in het Contractmanagement-proces biedt legio performance indicatoren

• Correcte sturing op deze indicatoren verhoogt het rendement uit SLA’s

• Voegt meerwaarde toe aan de business

• Vertaalt zich terug in een betere business performance

Supply Chain Management en CM

Positionering Contract Management

KPI’s voor de Contract Manager

Tot slot