Seminar Risk Based Asset Management HS ... 2019/06/06  · 6-juni-2019 Seminar Risk Based...

Click here to load reader

 • date post

  06-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Seminar Risk Based Asset Management HS ... 2019/06/06  · 6-juni-2019 Seminar Risk Based...

 • Oscar Tessensohn

  6-juni-2019

  Seminar Risk Based Asset

  Management HS installaties

 • Inhoudsopgave • Profiel

  • Asset management bij TenneT

  • Onderhoudsbeleid en vervangingsinvesteringen

  • Toekomstige ontwikkelingen

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  Profiel

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  1998 Één TSO voor de 380 kV en 220 kV netten

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  2023

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  TenneT in één oogopslag

  4,538 Medewerkers

  Investeringen

  2019-2029

  35 (EUR miljard)

  EBIT

  806 (EUR miljoen)

  Activa

  21,8 (EUR miljard)

  Totale lengte

  net

  23.000 km

  Aantal

  transformator-

  stations

  462

  Aantal HVDC

  stations

  18

  Netbeschikbaarheid

  99,99%

  Aantal

  eindgebruikers

  41 miljoen

  Aantal

  aangesloten

  offshore

  windparken

  17

  Eigendom

  100% NL staat

  Wettelijk

  monopolie:

  Gereguleerde

  taken

  Eigen

  Telecomnet

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  Asset mangement bij TenneT

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  Wat is Asset Management

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  TenneT Asset Management Model

  Verantwoordelijkheden

  • Lange termijn markt en net ontwikkelingen

  • Stakeholdermanagement

  • Strategisch beleid

  • Asset en systeem gerelateerde doelstellingen

  • Goedkeuringen Investeringen

  • Asset Risico Management (analyses, monitoring)

  • Portfolio management voor asset risico en investeringen

  • Ontwikkeling van oplossingen voor risico mitigatie

  • Onderhoudsbeleid

  • Standaardisatie

  • Asset data management

  • Technisch advies (studies)

  • Technisch ontwerp

  • Vergunningen en omgevingsmanagement

  • Realisatie van projecten en onderhoud

  • Storingswachtdienst (24x7)

  • Asset conditie data

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  Risico gebaseerd Asset Management

  • Best practice voor het managen van

  kapitaal intensieve bedrijfsmiddelen

  met lange levensduur en significant

  afbreukrisico

  • Aantoonbaar in balans houden

  van risico, prestatie en kosten

  • Gebruikt door de meeste infrastructuurbeheerders

  • TenneT Asset Management model ingericht conform de normen:

  NTA 8120 en ISO55000 (gecertificeerd).

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  Onderhoudsbeleid en vervangingsinvesteringen

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  Huidige praktijk

  • Reparaties

  • Kleine vervangingen Correctief onderhoud

  • Klein onderhoud

  • Veldcluster 3, 6 en 12 jaar Periodiek onderhoud

  • Onderhoud of vervanging op basis van de health index

  Toestandsafhankelijk onderhoud

  • Met name vervangingenRisicogebaseerd

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  Onderhoudscyclus

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  Health Index

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  Risicomatrix Risk

  Title Letsel, uitval en schade door …. Constraint ID

  Risk ID Actual date

  Maximum risk level High ( 'Safety' ) Risk index 3,11

  Minor Small Moderate Considerable Serious Extreme

  More than

  once a year

  Once every

  1 - 10 years Env SeS F ES

  Once every

  10 - 100 years

  Once every

  100 - 1000 years S

  Once every

  1000 - 10,000 years

  Less than once every

  10,000 years

  Critical S =Safety

  Very High SeS = Secure Supply

  High F =Financial

  Medium ES =Engage Stakeholders

  Low Env =Environment

  Neglectable Co =Compliance

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  Waar leidt dat toe?

  • regulier onderhoudVeldclusters:

  • direct aanvullend onderhoudProgramma correctief:

  • aanvullend onderhoud volgend jaarProgramma preventief:

  • vervanging van primaire en secundaire componenten op 99 stations,

  • 45 additionele stations

  Programma Veldvervanging:

  • RenSec projectenProgramma Secundair:

  • vervanging van primaire componenten op stationsProgramma Primair:

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  Toekomstige ontwikkelingen

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  Digitalisering

 • Seminar Risk Based Asset Management HS installaties6-juni-2019

  Dank voor uw aandacht

 • Aansprakelijkheid en auteursrecht TenneT

  Disclaimer

  Deze powerpoint wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. (“TenneT”). De inhoud ervan - alle teksten,

  beelden en geluiden - is beschermd op grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze powerpoint

  mag niets worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT mogelijkheden worden geboden en

  aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT zet zich in voor een juiste en actuele

  informatieverstrekking, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en

  volledigheid.

  TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit deze powerpoint,

  noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op

  deze powerpoint.

 • TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator,

  TSO) met haar belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met circa 22.000

  kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere

  elektriciteitsvoorziening aan 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen.

  www.tennet.eu

  Taking power further