Semantic web in Health Care

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Semantic web in Health Care

 • 1. Het semantic web in de gezondheidszorg Peter Scholten

2.

 • Problemen in de gezondheidszorg
 • Verbetering efficintie.meetbaar
 • Verbetering kwaliteitmoeilijk meetbaar
  • Fitness for use
  • Klanttevredenheid
  • Veiligheid
 • Doel: verlaging kostenmeetbaar

3.

 • Web 1.0is about the world: get everyone connected by the internet
 • Web 2.0is about like minded people: share and interact with others in group (Linekedin, Hyves,Twitter, You Tube, Xing, Blog, Myspace, Shareslide, Facebook etc.)

4. ZorgcapaciteitZorg20Health 2.0 5. Ontwikkelingen in de zorgvraag Effecten op hetzorgaanbod Voortdurende ontwikkeling nieuwe (bio)medische kennis en technologie. Steeds meer toepassen van innovaties. Toenemende specialisatie van zorgaanbieders. Opkomst privklinieken. Meer aandacht voor transparantie van zorgaanbod en kwaliteit. Opkomst aanbieders die nieuwe behandelmethoden aanbieden. Vermaatschappelijking van de zorg/extramuralisatie. Innovaties op het snijvlak van zorg, wonen en welzijn. Meer aandacht voor wijkgerichte zorginfrastructuur. Toenemende integratie van zorg/ontstaan ketens van zorg. Toenemende aandacht voor belevingsgerichte zorg. Groei van de markt voor health care producten en diensten en welzijn. Toename van de vraag naar zorg. Verandering in aard van de zorgvraag. Opkomst nieuwe typen zorgvragen. Toenemende aandacht voor preventie bij consumenten. Verandering van de positie van clint/patint. Opkomst alternatieve zorgaanbieders. Verandering geografisch plaats van zorg.Stelsel vangezondheidszorg Ziektebestrijding 6.

 • Problem Internet and Health Care
 • Growth of internet: search getting more problematic
 • Health 2.0 not structured
 • Need for newinformation and knowledge processing
 • Solution: Semantic web

7.

 • Web 3.0is about the individu: transfer data from everywhere into knowledge.

8. 9.

 • www
 • Web 2.0
 • Semantic web
 • Web 3.0

Trend analysis 10. www web 2.0 semantic web web 3.0 11. web 2.0 semantic web web 3.0 12. semantic web web 3.0 13. Tijdsbesteding van zoeken naar informatie op internet 14. Gemiddelde tijd aan zoeken naar informatie op internet per week Bron: Market Cap 15.

 • een werknemer spendeert gemiddeld 6 tot 12%
 • van zijn tijd aan het zoeken naar informatie
 • die meestal niet wordt gevonden (27 tot 54 minuten per dag)
 • 78% van de managers verklaart veel tijd te verliezen
 • met het zoeken naar Informatie
 • 50% van de informatie is opgeslagen op de verkeerde plaats

waarde 16. 84% VAN DE INTERNET GEBRUIKERS ZOEKT ONLINE NAAR INFORMATIE OVER GEZONDHEID. 14% COMMUNICEERT OP HET INTERNET OVER HUN GEZONDHEIDSTOESTAND 34% PAST HUN GEZONDHEIDSGEDRAG AAN NAAR AANLEIDING VAN INFORMATIE OP HET INTERNET Uit NETQ 17. Kostenbesparing in de zorg

 • Indien:
 • 10% van de medewerkers
 • Gem. 30 min./week tijd besparen met zoeken naar informatie
 • dan
 • Besparing: ruimM 100,-/jaar

Oplosssing is het semantic web 18. Kennismodellering

 • Gebaseerd op semantic web technologie
 • Ter ondersteuning van een gebruiker bij het gericht zoeken naar informatie.
 • Kennismodellen kunnen worden gemplementeerd in specifieke software applicaties in o.a. de gezondheidszorg en gezondheidstechnologie.

19. Voordelen semantic web

 • Google en Wikepedia is het zoeken van informatie document based (van document naar document)
 • Zoeken op het semantic web kan op basis van klassen en relaties verschillende items tegelijkertijd worden opgezocht.
 • Voorbeeld: Bepaal voor specifieke aandoening de kennisdragers (voldoende ervaring) en plaats van toepassing van kennis (ziekenhuis en geografische ligging).FREEBASE

20. Nog meer voordelen 21.

 • Benefits of the semantic web
 • Finding resources more quickly and easily
 • Storing corporate knowledge
 • To generate new knowledge
  • Improve the Clinics ability to use patient data for generating new knowledge to improve future patient care through outcomes-based and longitudinal clinical research.
  • Cross sectional data analysis

22. Van innoveren naarslimmerinnoveren in de gezondheidszorg 23. Omvang van innovatie en belemmeringen maakbaar haalbaar denkbaar Creativiteit Denkbaar Kennis Maakbaar Bedrijfsorganisatie &marketing Haalbaar Belemmeringen Omvang 24. Maak van uw struikelblokken startblokken 8 Politiek of veranderingen bedreigen de machtspositie Bron: McKinsey & Company 8 Regios, ondernemingen, groepen werken niet samen 12 Successen in verleden 12 Slecht contact met klanten, producten en markt 17 Bureaucratie 22 Geen steun van leiderschap 26 Tijdgebrek 28 Druk van korte termijn budgetten 30 Angst voor risicos % Struikelblokken voor verbeteren van innovatie 25. Kennis ontsluiten en hergebruiken door kennis te delen 26. Semantic Web Technologie

 • Doel:
  • betekenis van informatie toegankelijk maken voor de computer
  • Als een computer begrijpt wat data is, dan kan hijintelligent zoeken, combineren, redeneren
  • geautomatiseerde ondersteuning bij innovatie

27. Maar hoe? Enkele semantic tools in vogelvlucht 28. What information can a machine see 29. But What About 30. The Semantic Web is about two things It is aboutcommon formatsfor integration and combination of data drawn from diverse sources, where on the original Web mainly concentrated on the interchange of documents. It is also aboutlanguagefor recording how the data relates to real world objects. That allows a person, or a machine, to start off in one database, and then move through an unending set of databases which are connected not by wires but by being about the same thing. 31.

 • Resource and description
 • Resource
  • Content, format,
  • Access method dependent on format (I can
  • read it if I know its language)
 • Resourcedescription
  • Independent of the format (I can read
  • peoples comments about the resource
  • provided that I know the language in which
  • the comment is written)

32. 33. Solution:Define a standard language for writing comments (metadata in semantic web terminology) 34. 35. 36. Common language for describing resources Author = Peter Diagram URI hasAuthor Peter RDF assertion (triple): triple (hasAuthor,URI,Peter)Peter 37. Taxonomie: Classificatie van dingen in groepen

 • Een ontologie kan gezien worden als een taxonomie + thesaurus + woordenboek.
 • Elementen van een ontologie (OWL) zijn:
  • classes
  • relationships
  • properties

38. W3C Stack

 • XML :
  • alleen syntax, geen betekenis
 • XML Schema :
  • beschrijft de structuur van XML documenten
 • RDF :
  • Datamodel for relaties tussen dingen
 • RDF Schema :
  • RDF Vocabulary Definition Language
 • OWL :
  • een rijkereVocabulary Definition Language

39. machinaal leesbarebetekenis < symptoms > < drug > < disease > IS-A alleviates 40. De Data

 • Document verzameling:
  • ScienceDirect:500.000 fulltext articles
  • MEDLINE:10.000.000 abstracts
 • Automatisch gegenereerde metadata
  • The Collexis Metadata Server: concept-extractie ("semantic fingerprinting")
 • Thesaurus
  • EMTREE:60.000 termen 200.000 synonymen

41. Het semantic web: data, informatie, kennis voortkomend uit het www genitieerd in 1969 door Tim Berners-Lee 42. vragen samenvatten organiseren browser visualiseren delen zoeken vertalen Informatie verzamelen Semantic web www Knowledge engineering gebruiker sparql 43. Layers van het semantic web 44. 45. 46. the bookhas atitlewith value"Javascript" subjecthas apropertywith value"value"(s,p,v) This is the essence of RDF: the (s,p,v) triple 47. Relations Between Entities 48. 49. RDF Schemadata level ontology level Netherlands Amsterdam hasCapital Capital City EuropeanCountry Country hasCapital GeographicEntity type type subClassOf subClassOf subClassOf subClassOf domain range 50. OWL is een uitbreiding van RDF en RDF Schema om meer en beter te kunnen modelleren en redeneren 51. An ontology describes the concepts in the domain and also the relationships that hold between those concepts. 52. 53. 54. Rdf:Resource Description Framework Owl:Ontology Web Language Swrl:Semantic Web Rule Language 55. Aangezien het webdecentraalis en dataoveralstaat zijn adressen (URIs) nodig vooruitwisselingvan documenten tussen de verschillende machines. 56.

  • vgl. met SQL voor relationele databases

Zoeken met behulp vanSPARQL(Protocol and RDF Query Language) 57. What bills has John McCain sponsored: PREFIX people: PREFIX bill: PREFIX dc:SELECT * WHERE { [] dc:title ?billtitle; bill:sponsor people:M000303; bill:congress "109" . }Example: SPARQL 58.

 • Een semantic layer ontwikkeld met deontology editor Protg.

59. 60. 61. 62. SPARQL 63. Visualisation OWL 64. De applicatie layer 65. 66. 67. Piggy Bank is a Firefox extension that turns your browser into a mashup platform, by allowing you to extract data from different web sites and stores it in RDF for re-use later. 68. 69. 70. XML Semantic layer SPARQL/RDF XSLT/HTML Application layer Presentation layer 71. Kostenbesparing in de zorg

 • 10% van de medewerkers
 • Gem. 30 min. minder/week
 • Besparing: ruimM 100,-/jaar

72.