Seizoensbrochure cc het spoor

Click here to load reader

 • date post

  30-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  7

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Seizoensbrochure cc het spoor

 • P B0 0 1

 • 0 0 20 0 3

 • 0 0 40 0 5

  VOORWOORD

  CC HET SPOORPROGRAMMAGIDS2016-2017/VOORWOORD/

  Dit is het! Ons aanbod voor het cultuurseizoen 2016/2017.Vorig werkjaar vierden we de 40e verjaardag van CC het SPOOR. Wat startte als ontmoetingscentrum is in die tijd uitgegroeid tot een volwaardig cultureel centrum. Begin 2016 stelde het schepencollege een studiebureau aan dat CC het SPOOR volledig zal vernieuwen. Hiermee willen we de gebruikers en bezoekers een comfortabel en eigentijds centrum aanbieden. De werken die we hopen eind dit jaar te starten, zullen gefaseerd verlopen zodat alle activiteiten zoveel mogelijk kunnen door gaan.

  Maakt ons programma je warm genoeg om meermaals je vrije tijd aan dit cultuuraanbod te besteden? Slagen we erin om een plaatsje te bemachtigen in je volle agenda? Kunnen we je overtuigen je vrije tijd met ons te delen? We zijn overtuigd van wel. Met ons nieuwe cultuuraanbod spreken we een zo ruim mogelijk publiek aan. Het biedt veel kwaliteit en diversiteit.

  Deze lijvige brochure zal je loodsen doorheen ons aanbod van muziek, film, theater, comedy, cursussen ... voor het komend seizoen. Met ons cultuuraanbod geven we een extra dimensie aan je vrijetijdsbeleving.

  Annick Vandebuerie, schepen van cultuur Het team van CC het SPOOR

 • 0 0 60 0 7

  muziEk 23 SePteMBeR

  FAmiLiE 28 SePteMBeR

  CuRSuS 26 SePt - 17 OKt

  muziEk 1 OKt - 10 DeC

  FiLm 6 OKtOBeR

  mATinEE 9 OKtOBeR

  THEATER 14 OKtOBeR

  THEATER 20 OKtOBeR

  muziEk 22 OKtOBeR

  muziEk 28 OKtOBeR

  FiLm 3 NOVeMBeR

  FiLm 4 NOVeMBeR

  THEATER 11 NOVeMBeR

  CuRSuS 15 NOVeMBeR

  muziEk 17 NOVeMBeR

  CuRSuS 22 NOVeMBeR

  HumOR 25 NOVeMBeR

  mATinEE 29 NOVeMBeR

  FiLm 1 DeCeMBeR

  muziEk 2 DeCeMBeR

  ROLAnd VAn CAmPEnHOuTZeeMANSlIeDeReN

  BALLROOm MOOSS

  kOkEn: TAJinE GERECHTEnKOeN JOORIS

  muziEkBinnALEKlANKeN UIt MUZIeKStAD

  ACHTER dE wOLkEnMICHAel De COCK

  JOHAn VERminnEn & GROEPtUSSeN eeN GlIMlACH eN eeN tRAAN

  STEPH GOOSSEnSWeeSt VReUGDeVOl OM UW tAleNteN

  HET EEnzAmE wESTEnIN VOlle Zee

  HET kAmERORkEST BRuGGE4 SeIZOeNeN

  TwEEkLAnkeqUAl IDIOtS / tUBelIGHt

  kORTFiLmSDe KeUZe VAN leONARDO VAN DIJl

  zOOTROPOLiSANIMAtIeFIlM

  kOEn dE GRAEVE & GunTHER LESAGEMet ARGUMeNteN KAN Je IeDeReeN OVeRtUIGeN zEEFdRuk OP TExTiELHeleN BlANCHAeRt

  JAzzLABSCHNtZl + lORIeRS / POStMA / tHYS

  FACEBOOk VOOR VEREniGinGEnMIeKe VeRGOte

  FREddy dE VAddERFReDDY ON ICe

  dE kOmEdiE COmPAGniEKASSA KASSA

  THE LAnd OF THE EnLiGHTEnEdPIeteR-JAN De PUe

  SiOEntOO GOOD tO Be tRUe

  FAmiLiE 6 JANUARI

  muziEk 20 JANUARI

  muziEk 24 JANUARI

  THEATER 28 JANUARI

  CuRSuS 30 JAN - 20 FeB

  POziE 4 FeBRUARI

  muziEk 10 FeBRUARI

  THEATER 11 FeBRUARI

  mATinEE 26 FeBRUARI

  FAmiLiE 1 MAARt

  HumOR 10 MAARt

  FAmiLiE 15 MAARt

  muziEk 16 MAARt

  CuRSuS 30 MAARt

  muziEk 22 APRIl

  CuRSuS 25 APRIl

  THEATER 28 APRIl

  muziEk 7 APR - 14 APR

  mATinEE 7 MeI

  PiV HuVLuVCOMMISSARIS PIV

  niEuwJAARSCOnCERTVelVet MOOD

  kS CHOiCEtHe BACKPACK SeSSIONS

  JAn dECORTENe SWARte

  kOOkwORkSHOP BiSTROKOeN JOORIS

  wOuTER dEPREzDe AVOND VAN De lUISteRVINK

  TwEEkLAnkeRteBReKeRS

  uniE dER zORGELOzEnVAMOS VACAtUROS

  dAVid dAVidSE &AmARyLLiS TEmmERmAnIN De 14 BIlleKeNS

  mEnEER mOnSTERDe GRUFFAlO

  HumOSCOMeDY CUP

  HET kwARTiER & CORPuS CADe SCHAAR VAN De tSAAR

  JAzzLABNORDMANN

  wHiSkyTASTinGtIMMY De GROOte

  wim OPBROuCk (nTGEnT)We SHAll OVeRCOMe

  GOOGLE dRiVEMIeKe VeRGOte

  ABATTOiR FERmAlICe

  iBBABeSt OF BRASS

  HET PRETHuiSDUBBelDAte

 • 0 0 80 0 9

  OVERZICHT

  VOORStellINGeN 0 1 1

  FIlM - CINSPOOR 0 6 5

  CURSUSSeN 0 6 9

  MUZIeKBINNAle HARelBeKe 0 7 4

  PARtNeRS 0 7 7

  PRAKtISCH 0 8 3

 • 0 1 00 1 1

  PROGRAmmA 016.017VOORStellINGeN

 • 0 1 20 1 3

  MUZIEK

  ROLAnd VAn CAmPEnHOuTROlAND AND tHe DeeP BlUe SeA - ZeeMANSlIeDeReNVRiJdAG 23 SEPTEmBER 2016 - 20 uuR/AUlA/

  Roland Van Campenhout brengt een ode aan de zee. Hij brengt zeemansliederen in ware bluesstijl: rauw, eerlijk en puur. Vaders verlieten hun gezinnen voor een leven op het water, moeders hielden stand aan wal. Maar datzelfde water zorgde op zijn beurt voor een verbinding met andere werelden en werd zo een bron van inspiratie voor muzikanten, poten en schilders. Zeemansliederen uit diverse landen en tijden komen aan bod tijdens dit unieke concert waarmee nu ook heel Vlaanderen aangedaan wordt.

  Dit jaar wordt Roland zeventig, maar hij is jong van geest en loopt over van de ideen. een jonge generatie muzikanten, zoals The Black Box Revelation, kijkt naar hem op. Hij is op zn minst veelzijdig te noemen. De lijst van namen met wie hij samenwerkte, is gigantisch, zijn rock-n-roll anekdotes amper nog bij te houden. Naast een tour met Iers gitarist Rory Gallagher en de Amerikaanse folkzanger Tim Hardin maakte hij in het verleden ook muziek met o.a. wannes Van de Velde, Arno en Charles et les Lulus. Dat belooft voor een zinderende show

  Met Roland Van Campenhoutmirko Banovic op bas (Arsenal, Arno)Serge Feys op toetsen (Arno, t.C. Matic) Bruno Fevery op gitaar (Kyuss, Arsenal). Bij gelegenheid wordt deze muzikale mannenclub versterkt door isolde Lasoen op drums (Daan, Isolde et les Bens).

  In samenwerking met CC De Schakel Waregem.

  VVk: 13ADD: 15-26 j.: 7

 • 0 1 40 1 5

  MATINEE

  JOHAn VERminnEn & GROEPtUSSeN eeN GlIMlACH & eeN tRAAN JOHAN VeRMINNeN 65zOndAG 9 OkTOBER 2016 - 14u30/AUlA/

  In 2016 wordt Johan Verminnen 65 jaar. Reeds meer dan vijfenveertig jaar doet hij de planken trillen en ontroert hij zijn trouw publiek. Met deze jubileumtour maakt hij de balans op van zijn artistiek parcours en dankt hij de mensen die in hem bleven geloven. Hij kent de binnenwegen van dit land uit het hoofd, hij bezingt de mensen, hij bezingt hun leven. tussen een glimlach en een traan is hij zijn weg altijd gegaan. Straks vieren wij dat samen in Harelbeke. De lichten doven, de gitaren zijn gestemd!

  tussen een glimlach en een traan mengt volslagen nieuwe liedjes met oerklassiekers, al dan niet in een opgefrist jasje. Naar goede gewoonte rijgt Verminnen dit alles aan elkaar met zijn typische humoristische en pakkende tussencommentaren. Daarmee gewapend trekt hij weer naar zijn publiek toe in Vlaanderen, Brussel en bij de Noorderburen.

  Johan Verminnen: muziek, zang en commentarenBert Candries: gitarenLeo Caerts: klavierenmarc de Boeck: saxofoon, cello, accordeon, hoboGert meert: percussie en drums

  VVk: 13ADD: 15-26 j.: 7

 • 0 1 60 1 7

  Een mens, ge weet niet wat er boven uw hoofd hangt.En t is voor u ook niet altijd gemakkelijk he:Ge wilt wat ordentelijk voor den dag komen: niet te dik, niet te dun.Ge wilt aantrekkelijk blijven voor uw lief, uw partner of voor diegene diedaarvoor ondertussen in de plaats is gekomen.En ge wilt geld verdienen zonder dat ze u pluimen waar ge bij staat.Ja maar ja, neen neen, ah bon.En ge weet niet wat er boven uw hoofd hangt, ik zeg het u:t Is voor u ook niet altijd gemakkelijk he.Maar ik verzeker het u: t gaat beteren en wel nu!

  Weest vreugdevol om uw talenten is de nieuwe komische theatersolo van en met Steph Goossens. In dit nieuwe theaterproject richt Steph Goossens de focus op de mens in zijn streven naar geluk en voldoening en de bijhorende plantrekkerij die ons zo eigen is.

  Na de theatervoorstellingen: Maurice, Roekeloze Rita en Opgejaagd & Wild wil Goossens in Weest vreugdevol om uw talenten nu een universeel verhaal vertellen over het onvermogen van de mens in zijn zucht naar rijkdom, rust, liefde en geluk.

  STEPH GOOSSEnSWeeSt VReUGDeVOl OM UW tAleNteNVRiJdAG 14 OkTOBER 2016 - 20 uuR/AUlA/

  THEATER

  VVk: 13ADD: 15-26 j.: 7

 • 0 1 80 1 9

  Drie drenkelingen drijven uitgehongerd en uitzichtloos op een vlot in volle zee. Hun schip is vergaan met alles wat ze hebben. De Grote, de Normale en de Kleine beslissen samen dat ze geen andere keuze hebben dan over te gaan tot drastische maatregelen. Iemand van hen zal opgegeten moeten worden. er worden verkiezingen gehouden, stemmen geteld en allianties gesloten. Vanaf nu is het elk voor zich. Alle argumenten worden uit de kast gehaald om niet in de pan te belanden: het al dan niet hebben van een pony, van het juiste bestek, van een moeder... en dan valt de beslissing. tot een postbode komt aangezwommen met een bericht dat de kiezers opnieuw doet twijfelen.

  een absurde situatie waarin de mechanismen van machtsmisbruik blootgelegd worden en politiek en parodie zich mengen tot een komisch geheel. tijdloos en toch heel erg van deze tijd. Met In volle zee van Slawomir Mrozek kiest het West-Vlaamse gezelschap opnieuw voor een haarscherpe satire.

  theatermakery Het eenzame Westen is Lien de Graeve, mathias Sercu en Tom Ternest. Drie West-Vlaamse acteurs die spelplezier, ambacht en vakmanschap uitstralen. Door repertoire en klassiekers te verbinden aan een vorm van de West-Vlaamse taal zorgt het gezelschap voor sterk, pakkend theater vol schrijnende humor in een speelse taal die tot ver buiten de West-Vlaamse grenzen verstaanbaar is.

  Van en met: ilse de koe, (o.a. Cie Cecilia, Studio Orka, Caf Derby en Bevergem) / Liesa naert (o.a. De Werf, Vier Hoog, eigen Kweek en quiz me quick) / Lien de Graeve (o.a. toneelgroep Amsterdam, De queeste, Marsman, De Bunker) en Tom Ternest (o.a. Het KIP, Studio Orka, De queeste, Vriendinnen en Bevergem) / regie: Tom Ternest / coach: mathias Sercu / coproductie: De Grote Post Oostende en De Spil Roeselare.