Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

of 32 /32
Sectormoment Durme- Moervaart 27 oktober 2016

Transcript of Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Page 1: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Sectormoment Durme-Moervaart 27 oktober 2016

Page 2: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Inhoud

Waterwegbeheer in Vlaanderen

Het geactualiseerde Sigmaplan • Doelstelling

• Ingrepen

Sigmaproject Durmevallei • Overzicht van de projecten

• Stand van zaken

Opportuniteiten voor de Durmevallei

Page 3: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Vlaanderen: 1000 km aan bevaarbare waterwegen

Page 4: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Hedendaags waterwegbeheer

Page 5: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Geactualiseerd Sigmaplan Integreert veiligheid en natuur

Met ruimte voor de rivier als leidend principe

Dijkwerken en gecontroleerde overstromingsgebieden

Natuurherstel volgens Europese natuurdoelen

Page 6: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

1976

Wintam

Wintam

Baasrode

Antwerpen

Page 7: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Beslissingen Vlaamse Regering 22-05-2005 en 21-04-2006

De Vlaamse Regering: • Bekrachtigt het Meest Wenselijk Alternatief

• Verklaart alle werken van dwingend openbaar belang

• Beslist over flankerend beleid landbouw en plattelandsrecreatie

• Beslist over natuurinvulling gebieden conform IHD-Z

Page 8: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG)

Page 9: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Gecontroleerd overstromingsgebied – Tielrode Broek (Sinterklaasstorm dec 2013)

Page 10: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

GOG met Gecontroleerd Gereduceerd Getijd (GGG)

Page 11: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

GOG – GGG Bergenmeersen (juni 2016)

Page 12: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

GOG – GGG Bergenmeersen (juni 2016)

Page 13: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Ontpoldering

Page 14: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Ontpoldering – Wijmeers 2 (juni 2016)

Page 15: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei - overzicht

Page 16: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan
Page 17: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan
Page 18: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan
Page 19: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan
Page 20: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei – stand van zaken

De Bunt, Klein Broek en Groot Broek • Zandstocks:

- Aangelegd met zand afkomstig van de onderhoudsbaggerwerken in de Durme

• Ringdijk: - De Bunt: aanleg gestart in februari 2015; de werken

zullen 3 jaar duren

- Groot Broek: aanbesteding wordt voorbereid

- Klein Broek: na afwerking De Bunt en Groot Broek

Potpolder IV • Ontwerpstudies in opmaak

• Kadert in Interreg project USAR (Using Sediment as a Resource)

Page 21: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

De Bunt – ringdijk (juni 2016)

Page 22: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei – stand van zaken

Weijmeerbroek • Omvormingsbeheer zal einde 2016 afgerond zijn

• Natuur reageert snel op nieuwe situatie

Bulbierbroek en Hagemeersen • Omvormingsbeheer werd opgestart op al

verworven percelen

Page 23: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Bulbierbroek (juni 2016)

Page 24: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei – stand van zaken

Aanpassen bestaande Durmedijken aan actuele Sigmanormen • In voorbereiding (MER en technisch ontwerp)

• Biedt ook kansen voor recreatie op jaagpaden

Page 25: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Opportuniteiten voor de Durmevallei

Koolputten site en omgeving Mirabrug

Beerkaaihuis

Gidsenopleiding (vzw Grenzeloze Schelde)

Natuurbelevingspad De Koolputten

Overgangslandschappen

Andere initiatieven

Page 26: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Opportuniteiten voor de Durmevallei

Koolputten: onthaal recreanten

Page 27: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Opportuniteiten voor de Durmevallei

Renovatie Beerkaaihuis

Page 28: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Opportuniteiten voor de Durmevallei

Renovatie Beerkaaihuis

Page 29: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Opportuniteiten voor de Durmevallei

Gidsenopleiding • In samenwerking met vzw Grenzeloze Schelde

• 5 vormingsavonden en 2 excursies (februari – maart 2016)

• 48 deelnemers

Page 30: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Opportuniteiten voor de Durmevallei

Natuurbelevingspad De Koolputten • Projectmissie

- Het verhogen van de beleefbaarheid van de kenmerkende natuur van het Scheldeëstuarium door familievriendelijke natuurbelevingspaden met bijhorende natuurbelevingselementen

• Situering

- Gelegen in en om de ontpolderingen van Klein en Groot Broek

• Status - Ontwerp is in voorbereiding (studieopdracht ANB)

Page 31: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Opportuniteiten voor de Durmevallei

Overgangslandschappen

Elversele, Temse Sombeke, Waasmunster

Page 32: Sectormoment Waasland – Durme en Moervaart - Sigmaplan

Opportuniteiten voor de Durmevallei

Andere initiatieven