SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

of 18 /18
SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013

Embed Size (px)

Transcript of SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

Page 1: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

SECTORKEUZE 2013-2014

3 VMBO –t

Mondial College, Lindenholt

Decanaat

September 2013

Page 2: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

Huidige situatie

• Theoretische leerweg gekozen (VMBO-t)

• 5 jarige verblijfsduur (wet)

• Volgt nog vele vakken: keuze Fa/Nsk1

• Cijfers in klas drie tellen alleen voor overgang mee. (PTA)

• Sommige vakken kennen “handelingsdelen”. Tellen al mee voor examen. (CKV, Nederlands)

Page 3: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

Mentoren en decanen begeleiden

• Cijfers zijn heel belangrijk !

• Keuzemethode in mentoruren en projectweken.• Wat is kiezen?• Wat wil ik ? interesse• Wat kan ik ? Capaciteiten • Wat is er ? Informatie

• Website school………. Decanaat.• Vakken in examenjaar VMBO-t

• Uitleg sectoren• Praktijk in projectweken• Bij onvoldoende ander vak kiezen• Vervolg in het MBO

Page 4: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

Rol van de ouders . . . . . . . .

• Klankbord voor uw kind toekomst.

• Uw raad/ advies is belangrijk: u kent uw kind anders en beter dan de school.

• Bron van informatie (beroepenwereld).• Studiehouding: controleren ( en verbeteren ?).• Toetsen aan de werkelijkheid.• Troostende schouder…. “Ik weet het niet meer”.• Bovenal ………. Trajectbegeleider:

– “Heb je al……..?” “Moet je niet……….?” – “Zullen we ………?” www.scholieren.tv

Page 5: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

Activiteiten buiten de lessen.

- Projectweken (in plaats van toetsweek)- Leren door DOEN- Vaak zelf naar locatie (fiets).

- ROC Plaza /Technovium OPEN DAG zat. 23 nov. En do. 20 febr. !

- Voorlichtingsavond MBO februari SSGN. - Inschrijven voor domein/ opleiding.

- Rotary-avond di 10 december NSG: gesprekken met beroepsbeoefenaren.

• Rapporten na elke periode. (Cijfers zijn belangrijk)• Gesprekken met vakdocent, mentor en/of decaan.• Adviezen docenten per vak: januari.

Page 6: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

ADVIES DOCENTEN

Page 7: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

Kenmerken VMBO-t

• Betere doorstroming naar MBO – Geen “pretpakket” meer.

• Brede vorming:– kennis + vaardigheden + persoonlijke ontwikkeling

• Actief & Zelfstandig leren en werken– MOTIVATIE IS ONONTBEERLIJK.

• Schoolexamen (afgerond voor CSE!)– Sectorwerkstuk verplicht!– LO, Mij-leer, CKV examenonderdelen !– Toetsen + Praktische opdrachten– Handelingsdelen ( naar behoren voldaan)– Rekentoets!

Page 8: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

De vier sectoren

• Techniek• Economie• Zorg en Welzijn• Groen & Milieu

• Elke sector kent 2 verplichte vakken en twee keuzevakken. (Binnenkort nog maar 1 verplicht vak!)

• Gemeenschappelijke vakken• Het MBO kent dezelfde 4 sectoren, onderverdeeld

in domeinen. ROC

Page 9: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

Gemeenschappelijke vakken:

» Nederlands, (eindexamen)» Engels, (eindexamen)

» Maatschappijleer, (schoolexamen)» Lichamelijke Opvoeding, (schoolexamen)» Kunstvak. (schoolexamen)» Sectorwerkstuk (20 uur, schoolex.)» Oriëntatie op Studie & Beroep (40 klokuren)

• Alles telt mee voor het verkrijgen van het diploma!

Page 10: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

VAKKEN IN DE SECTOREN

• Keuze van 2 vakken uit: – Fa, Du, Gs, Ak, Wi, NaSk1, NaSk II, Bi, Ec, Te.

– Frans alleen kiezen als er minstens 10 leerlingen zijn.

+ Gemeenschappelijke vakken.

TECHNIEK ECONOMIE ZORG & WELZIJN GROEN/ MILIEU

WISKUNDE ECONOMIE BIOLOGIE WISKUNDE

NATUURKUNDE WISKUNDE / FRANS / DUITS

WISKUNDE / GESCHIEDENIS / AARDRIJKSKUNDE

BIOLOGIE /NATUURKUNDE

2 KEUZEVAKKEN 2 KEUZEVAKKEN 2 KEUZEVAKKEN 2 KEUZEVAKKEN

Page 11: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

Meerdere sectoren ?

– NEDERLANDS en ENGELS VERPLICHT!• Techniek 1. Wiskunde

2. NaSk I• Economie 3. Economie

( eventueel Duits / Frans)• Zorg & Welzijn

4. Biologie ( eventueel Geschiedenis /

Aardrijkskunde)• Groen & Milieu Bio

• Een EXTRA VAK (7e) kiezen mag !

Page 12: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

Hoe kies ik de juiste sector ?

• “Goede” redenen:– Ik ben goed in die vakken.

Zal wel slagen.– Ik vind die vakken leuk.– Ik denk, dat ik later een

beroep in die sector kies.– De adviezen van de

vakdocenten zijn goed.– Ik wil meer kanten op

kunnen.– Ik wil vakken voor het beste

diploma kiezen.

• “Foute” redenen:– Mijn vriend(-in) kiest dit

ook.– Deze leraar/ lerares vind

ik (niet) leuk !– Bij dit vak krijg je altijd veel

huiswerk.– Eigenlijk weet ik niets.– Ik wil rijk worden.– Ik wil niet zo hard werken!

Page 13: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

Aanscherping exameneisen V.O. 2012• Vanaf 2012 gelden voor de centrale examens voor vmbo, havo en

vwo vernieuwde exameneisen.

• 1. Per schooljaar 2011-2012, voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende moet worden gehaald. (Dus 5,5 zonder SE!) voor leerlingen vmbo, havo en vwo.

• 2. 2013-2014 Invoering rekentoets. Aanpassing uitslagregel: eindcijfers Nederlands en rekenen ten minste 5 en 5. – (rekenen = uitgesteld! Wel cijfer op diploma, maar telt niet mee.)

• 3. In het schooljaar 2012-2013, dus voor alle uitslagen vanaf de cursus 2012/2013, zal voor leerlingen havo en vwo de maatregel ingaan dat maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. – Deze regel is één jaar opgeschort dus 13-14

Page 14: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

MBO ? Of toch HAVO ?

• MBO = middelbaar beroepsonderwijs

– vervolg op sector VMBO-t– niveau 3 of 4 na

theoretische leerweg.– Duurt 3 (of 4) jaar– niveau 4 kan naar HBO– Doorstroom naar HBO 50%,

maar goede aansluiting.– BOL = school + stage– BBL = werken + school – Veel praktijklessen.

• HAVO = algemeen voortgezet onderwijs

– Profiel kiezen: – wiskunde OF 2e taal verplicht ! – Duurt 2 jaar. – 7e vak aanbevolen!– Goed advies docenten !– Goed resultaat CSE (6,8 gemiddeld)– profielkeuze ( niet gelijk aan sector !– Bijles wiskunde verplicht.– NaSk 2 verplicht voor N-profiel!– Doorstroom naar HBO 95%, de helft

problemen in 1e jaar.

Page 15: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

KIEZEN IN HET MBO• BOL of BBL ? Dagstudie of werken & leren

• OPEN DAGEN bezoeken (Kiezen Op Maat)• Trajecten MBO HBO in 5/6 jaar.• ROC in alle steden:

– Nijmegen: www.roc-nijmegen.nl - Arnhem www.rijnijssel.nl -Oss: www.leijgraaf.nl - Den Bosch www.kw1c.nl

• EISEN ……………..– Diploma met de juiste sector.– Sector of vak/(ken) wisselen van sector is goed mogelijk!!– Leeftijd– Geschiktheidstest ( CIOS, St. Lucas, Nimeto, Politie/ Leger)– Leeftijd 16 jaar? Altijd toelaatbaar in MBO: niv 1 of 2.– Nieuwe leerplichtwet ! (t/m 18 jaar of niveau 2)

Page 16: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

MBO – STAD

• WWW.MBOSTAD.NL

Page 17: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

Belangrijke data

• vanaf nu decanenkamer voor info • tot januari methode in mentoruren,

praktijk in projectweken • eind januari voorlopige sector-/

profielkeuze• februari adviezen docenten

• bij rapport februari-maart advies over voorlopige keuze + advieslijst vakken per leerling.

• maart gesprekken ouders / decaan• april definitieve sectorkeuze• mei planning volgend schooljaar• overgangsrapport keuze bijstellen vanwege

resultaten?

• CIJFERS BLIJVEN HEEL BELANGRIJK !!

Page 18: SECTORKEUZE 2013-2014 3 VMBO –t Mondial College, Lindenholt Decanaat September 2013.

• Decanaat Mondial College

Tim van de Berg

Tel.: 024 – 378 69 93

na 15.00 uur.

[email protected]

www.mondialcollege.nl

[email protected]