Sector: Techniek/Zorg en Welzijn Afdeling: BWI/PIE/Z&W 2020-04-02آ  cijfers ( afgerond op een heel...

download Sector: Techniek/Zorg en Welzijn Afdeling: BWI/PIE/Z&W 2020-04-02آ  cijfers ( afgerond op een heel cijfer).

of 20

 • date post

  10-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sector: Techniek/Zorg en Welzijn Afdeling: BWI/PIE/Z&W 2020-04-02آ  cijfers ( afgerond op een heel...

 • 1

  Vak: Nederlands VMBO-4: Kaderberoepsgerichte leerweg.

  Sector: Techniek/Zorg en Welzijn Afdeling: BWI/PIE/Z&W

  Legenda: * = Code eindterm: K = kerndeel v.d. leerstof; V = Verrijkingsdeel v.d. leerstof ** = Toetsvormen: o = overhoring, k = kleine toets, g = grote toets,

  p = praktische opdracht, m = mondeling. *** = Tijdsduur: A = gehele les, B = < een lesuur, C = > een lesuur

  Eindtermen Nederlands: K1: Oriëntatie op leren en werken K2: Basisvaardigheden K3: Leervaardigheden in het vak Nederlands K4: Luister- en kijkvaardigheid K5: Spreek- en gespreksvaardigheid K6: Leesvaardigheid K7: Schrijfvaardigheid K8: Fictie V1: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie V2: Schrijven op basis van documentatie V3: Vaardigheden in samenhang

  C o

  d e

  ein d

  term *:

  To etsvo

  rm *:

  G ew

  ich t:

  Tijd sd

  u u

  r:

  R esu

  ltate n

  Leerjaar 4: trimester 1

  K3 Nieuw Nederlands H1 g1 3 A

  K6 Lezen + Woordenschat H 1 + 2 k1 2 A

  K3 Nieuw Nederlands H2 g2 3 A

  K4,8 Kijk- en luistertoets CITO voor of na de toetsweek g3 3 C

  Periodegemiddelde S4

  Leerjaar 4 : trimester 2

  K6 Lezen H3 k3 2 A

  K3 Nieuw Nederlands H3 g4 3 A

  K1,2/

  V1,2,3 LVC-Zorg & Welzijn / STAGE-opdrachten en LOB-opdrachten -Techniek p1 3 n.v.t.

  K8 Fictie g5 3 A

  K7 Zakelijk schrijven k5 2 A

  K5 Toetsweek: spreekvaardigheid (presentatie) m1 3 A

  Periodegemiddelde S5

 • 2

  Vak: Engels VMBO-4: Kaderberoepsgerichte leerweg

  Legenda: * = Code eindterm: K = kerndeel v.d. leerstof; V = Verrijkingsdeel v.d. leerstof ** = Toetsvormen: o = overhoring, k = kleine toets, g = grote toets,

  p = praktische opdracht, m = mondeling. *** = Tijdsduur: A = gehele les, B = < een lesuur, C = > een lesuur

  C o

  d e

  ein d

  term *:

  To etsvo

  rm **:

  G ew

  ich t:

  Tijd sd

  u u

  r:

  R esu

  ltate n

  :

  Leerjaar 4: trimester 1

  K4 K5 Leesvaardigheid o1 1 A

  K2 (K6)

  Idioom: blz 17 + 18 en Stone 1 en 2 o2 2 B

  K2 (K6)

  Idioom: blz 29 + 30 en Stone 3 en 4 o3 1 B

  KK5 Kijk- en luisteropdracht ( + Cito/oefenen) o4 1 C

  K3 Oefenexamen o5 1 C

  K1t/m 7

  Theme 1 Stepping Stones k1 4 A

  K4/5 Theme 2 Stepping Stones + schrijfopdracht k2 4 C

  Periode gemiddelde S4:

  Leerjaar 4: trimester 2

  K4 K5 Leesvaardigheid o6 1 A

  K2 (K6)

  Idioom: blz 41 + 42 en Stone 5, 6 en 7 o7 2 B

  K2 (K6)

  Idioom: blz 83 + 84 en Stone 8 en 9 o8 2 B

  KK5 Kijk- en luisteropdracht ( + Cito/oefenen) o9 1 C

  K5 Cito- Kijk/Luisteropdracht 2020 k3 6 C

  K6 Mondeling 10/15 min. in groepjes van 2 k4 4 B

  K1t/m 7

  Theme 3 Stepping Stones k5 4 A

  K4 K5 Oefenexamen o10 1 C

  K1t/m 7

  Toetsweek Theme 4 Stepping Stones k6 4 C

  Periode gemiddelde S5:

  Eindtermen Engels:

  K1 Oriëntatie op leren en werken; K2 Basisvaardigheden; K3 leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen; K4 leesvaardigheid; K5 luister- en kijkvaardigheid; K6 gespreksvaardigheid; K7 schrijfvaardigheid; V1 leesvaardigheid; V3 Kennis van land en samenleving.

 • 3

  Vak: Wiskunde VMBO-4: Kaderberoepsgerichte leerweg.

  Sector: Techniek/Zorg en Welzijn Afdeling: BWI/PIE/Z&W

  Legenda: * = Code eindterm: K = kerndeel v.d. leerstof; V = Verrijkingsdeel v.d. leerstof ** = Toetsvormen: o = overhoring, k = kleine toets, g = grote toets,

  p = praktische opdracht, m = mondeling. *** = Tijdsduur: A = gehele les, B = < een lesuur, C = > een lesuur

  Eindtermen wiskunde:

  K1 Oriëntatie op leren en werken; K2 Basisvaardigheden; K3 Leervaardigheden in het vak wiskunde; K4 Algebraïsche verbanden; K5 Rekenen, meten en schatten; K6 Meetkunde; K7 Informatieverwerking, statistiek K8 Geïntegreerde wiskundige activiteiten; De kerndoelen: K1 Oriëntatie op leren en werken, K2 Basisvaardigheden, K3 Leervaardigheden in het vak wiskunde; K8 Geïntegreerde wiskundige activiteiten komen op verschillende plaatsen in de hierboven genoemde hoofdstukken van het boek (Getal & Ruimte 4 VMBO-K2) aan bod.

  C o

  d e

  ein d

  term *:

  To etsvo

  rm **:

  G ew

  ich t:

  Tijd sd

  u u

  r:

  R esu

  ltate n

  :

  Leerjaar 4:

  K4 KT. H1 Verbanden k1 3 A

  K6 KT. H2 Hoeken en afstanden k2 3 A

  K4 KT. H3 Verbanden 2 k3 3 A

  Periode gemiddelde S4:

  K7 KT. H4 Statistiek k4 3 A

  K5 KT. H5 Rekenen k5 3 A

  K6 KT. H6 + H8 Meetkunde 1 + 2 k6 3 A

  K4 KT. H7 Verbanden k7 3 A

  GT. Examenstof toetsweek 2 g2 9 C

  Periode gemiddelde S5:

 • 4

  Vak: Natuur-Scheikunde 1 VMBO-4: Kaderberoepsgerichte leerweg

  Legenda: * = Code eindterm: K = kerndeel v.d. leerstof; V = Verrijkingsdeel v.d. leerstof

  ** = Toetsvormen: o = overhoring, k = kleine toets, g = grote toets, p = praktische opdracht, m = mondeling,

  Eindtermen NSK1: K1 Oriëntatie op leren en werken K2 Basisvaardigheden K3 Leervaardigheden in het vak natuurkunde K4 Stoffen en materialen K5 Elektrische energie K6 Verbranden en verwarmen K7 Licht en beeld K8 Geluid K9 Kracht en veiligheid K10 Bouw van de materie K11 Straling en stralingsbescherming K12 Het weer De kerndoelen: K1, K2 en K3 komen op verschillende plaatsen in de hierboven genoemde hoofdstukken

  van de boeken: NOVA, Handboek nieuwe natuur- en scheikunde, deel 3 - en deel 4 VMBO-KGT aan bod.

  De in leerjaar 4 niet genoemde kerndoelen worden in leerjaar 3 behandeld en getoetst. Op

  www.examenblad.nl vindt men de inhoud van de kerndoelen.

  C o

  d e ein

  d term

  * :

  To etsvo

  rm **:

  G ew

  ich t:

  Tijd sd

  u u

  r:

  R esu

  ltate n

  :

  Leerjaar 4: trimester 1

  K9 H1 Krachten k1 2 A

  K6 H2 Warmte + H3 Energie k2 2 A

  K5 H4 Elektriciteit k3 2 A

  K8 H5 Geluid k4 2 A

  Periode gemiddelde S4:

  Leerjaar 4: trimester 2

  K9 H6 werktuigen k5 2 A

  K5 H9 Schakelingen k6 2 A

  K9 H10 Bewegingen + H11 Kracht en beweging k7 2 A

  K4,K

  10 H7 + H8 Materialen

  k8 2 A

  Toetsweek: GT over H6 t/m H10 g1 4 C

  Periode gemiddelde S5:

  http://www.examenblad.nl/

 • 5

  Vak: Biologie VMBO-4: Kaderberoepsgerichte lw.

  Afdeling: Zorg & Welzijn

  Legenda: * = Code eindterm: K = kerndeel v.d. leerstof; V = Verrijkingsdeel v.d. leerstof ** = Toetsvormen: o = overhoring, k = kleine toets, g = grote toets,

  p = praktische opdracht, m = mondeling. *** = Tijdsduur: A = gehele les, B = < een lesuur, C = > een lesuur

  Overzicht eindtermen voor het vak: Biologie K4: Cellen staan aan de basis K5:Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk K6:Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend K7: Mensen beïnvloeden hun omgeving K8: Houding, beweging en conditie K9: Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding K10: Bescherming K11: Reageren op prikkels K12: Van generatie op generatie K13: Erfelijkheid en evolutie De eindtermen: K1: Oriëntatie op leren en werken, K2: Basisvaardigheden en K3: Leervaardigheden in het vak biologie worden bij elk hoofdstuk getoetst

  C o

  d e d

  o m

  ein *:

  To etsvo

  rm **:

  G ew

  ich t:

  Tijd sd

  u u

  r* **:

  R esu

  ltate n

  :

  Leerjaar 4: trimester 1

  K8

  K9 Opdracht H7 k1 2 A

  K8

  K9 GT H7 g1 3 A

  K9 SO H8 o1 1 B

  K9 GT H8 g2 3 A

  K8 K9 K10

  GT H7, H8 en H9, par 1 en 2 (buiten de toetsweek) g3 4 A

  Alle behaalde cijfers van trimester 1 vormen het periode gemiddelde S4: