SEAGATE Internal Harddisk Drive PRICE... · SEAGATE Internal Harddisk Drive P/N SRP...

of 3 /3
HDD - OMS - ODD 242 HDD-OMS-ODD SUGGESTED RETAIL PRICE : March 2017 SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited TEL. 0-2020-3000 FAX 0-2020-3780 Email address : [email protected] ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéÇ ºÃÔÉÑ·¢Íส§Ç¹สÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèตéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´ตèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì SEAGATE Internal Harddisk Drive P/N Descriptions SRP Warranty (Inc.Vat) (Years) HDD 3.5” Storage SKYHAWK for CCTV (DVR & NVR) SGT-ST1000VX005 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 1TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 1TB CALL 3 Year SGT-ST2000VX008 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 2TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 2TB CALL 3 Year SGT-ST3000VX010 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 3TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 3TB CALL 3 Year SGT-ST4000VX007 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 4TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 4TB CALL 3 Year SGT-ST6000VX0023 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 6TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 6TB CALL 3 Year SGT-ST8000VX0022 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 8TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 8TB CALL 3 Year SGT-ST10000VX0004 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 10TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 10TB CALL 3 Year HDD 3.5” Storage IRONWOLF for NAS BOX SGT-ST1000VN002 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 1TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 1TB CALL 3 Year SGT-ST2000VN004 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 2TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 2TB CALL 3 Year SGT-ST3000VN007 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 3TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 3TB CALL 3 Year SGT-ST4000VN008 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 4TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 4TB CALL 3 Year SGT-ST6000VN0041 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 6TB SATA-III 7200rpm Cache 128MB 6TB CALL 3 Year SGT-ST8000VN0022 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 8TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 8TB CALL 3 Year SGT-ST10000VN0004 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 10TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 10TB CALL 3 Year SGT-ST6000NE0021 SEAGATE IronWolf Pro HDD 3.5” 6TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 6TB CALL 5 Year SGT-ST8000NE0021 SEAGATE IronWolf Pro HDD 3.5” 8TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 8TB CALL 5 Year SGT-ST10000NE0004 SEAGATE IronWolf Pro HDD 3.5” 10TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 10TB CALL 5 Year HDD 3.5” Storage NAS for NAS BOX (Enterprise Grade) SGT-ST-2000VN0001 SEAGATE Enterprise NAS HDD 3.5” 2TB SATA-III 7200rpm Cache 128MB 2TB CALL 5 Year SGT-ST-3000VN0001 SEAGATE Enterprise NAS HDD 3.5” 3TB SATA-III 7200rpm Cache 128MB 3TB CALL 5 Year SGT-ST4000VN0001 SEAGATE Enterprise NAS HDD 3.5” 4TB SATA-III 7200rpm Cache 128MB 4TB CALL 5 Year SGT-ST6000VN0001 SEAGATE Enterprise NAS HDD 3.5” 6TB SATA-III 7200rpm Cache 128MB 6TB CALL 5 Year SGT-ST8000NE0001 SEAGATE Enterprise NAS HDD 3.5” 8TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 8TB CALL 5 Year HDD 3.5” Storage Desktop (BarraCuda35 & BarraCuda Pro) for PC SGT-ST500DM009 SEAGATE BarraCuda35 HDD 3.5” 500GB SATA-III 7200rpm Cache 32MB 500GB CALL 3 Year SGT-ST1000DM010 SEAGATE BarraCuda35 HDD 3.5” 1TB SATA-III 7200rpm Cache 64MB 1TB CALL 3 Year SGT-ST2000DM006 SEAGATE BarraCuda35 HDD 3.5” 2TB SATA-III 7200rpm Cache 64MB 2TB CALL 3 Year SGT-ST3000DM008 SEAGATE BarraCuda35 HDD 3.5” 3TB SATA-III 7200rpm Cache 64MB 3TB CALL 3 Year SGT-ST4000DM005 SEAGATE BarraCuda35 HDD 3.5” 4TB SATA-III 7200rpm Cache 64MB 4TB CALL 3 Year HDD 2.5” Storage Momentus® for Laptop / NB SGT-ST500LM030 BARRACUDA 2.5” MOBILE HDD 500GB 5400RPM 128MB SATA6GB/S 500GB CALL 2 Year SGT-ST1000LM048 BARRACUDA 2.5” MOBILE HDD 1TB 5400RPM 128MB SATA6GB/S 1TB CALL 2 Year HDD 3.5” Storage SSHD (FireCuda35) for PC & Gaming SGT-ST1000DX002 FireCuda35 HDD 3.5” 1TB SATA-III 7200rpm Cache 64MB 1TB CALL 2 Year SGT-ST2000DX002 FireCuda35 HDD 3.5” 2TB SATA-III 7200rpm Cache 64MB 2TB CALL 2 Year HDD 3.5” Storage Enterprise Capacity for Server (SAN, NAS, DAS) SGT-ST2000NM0105 Enterprise Capacity HDD 3.5” 2TB SATA 7200rpm Cache 128MB (4K Native) 2TB CALL 5 Year SGT-ST4000NM0085 Enterprise Capacity HDD 3.5” 4TB SATA 7200rpm Cache 128MB (4K Native) 4TB CALL 5 Year SGT-ST6000NM0125 Enterprise Capacity HDD 3.5” 6TB SATA 7200rpm Cache 128MB (4K Native) 6TB CALL 5 Year SGT-ST8000NM0075 Enterprise Capacity HDD 3.5” 8TB SAS 7200rpm Cache 256MB 512E 8TB CALL 5 Year HDD 3.5” Storage Constellation ES.3 for Server SGT-ST2000NM0023 Constellation ES.3 HDD 3.5” 2TB SAS 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 2TB CALL 5 Year SGT-ST3000NM0023 Constellation ES.3 HDD 3.5” 3TB SAS 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 3TB CALL 5 Year SGT-ST4000NM0023 Constellation ES.3 HDD 3.5” 4TB SAS 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 4TB CALL 5 Year SGT-ST6000NM0034 Constellation ES.3 HDD 3.5” 6TB SAS 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 6TB CALL 5 Year SGT-ST2000NM0033 Constellation ES.3 HDD 3.5” 2TB SATA 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 2TB CALL 5 Year SGT-ST3000NM0033 Constellation ES.3 HDD 3.5” 3TB SATA 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 3TB CALL 5 Year SGT-ST4000NM0033 Constellation ES.3 HDD 3.5” 4TB SATA 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 4TB CALL 5 Year Enterprise Capacity for Sever Seagate IRONWOLF Seagate BarraCuda Seagate SKYHAWK Seagate Enterprise Grade Seagate FireCuda35

Embed Size (px)

Transcript of SEAGATE Internal Harddisk Drive PRICE... · SEAGATE Internal Harddisk Drive P/N SRP...

 • HDD - OMS - ODD

  242

  HDD-OMS-ODD

  SUGGESTED RETAIL PRICE : March 2017

  SiS Distribution (Thailand) Public Company LimitedTEL. 0-2020-3000 FAX 0-2020-3780Email address : [email protected]

  ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéǺÃÔÉÑ·¢Íส§Ç¹สÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèตéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´ตèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì

  SEAGATE Internal Harddisk DriveP/N Descriptions SRP Warranty (Inc.Vat) (Years)

  HDD 3.5” Storage SKYHAWK for CCTV (DVR & NVR)

  SGT-ST1000VX005 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 1TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 1TB CALL 3 Year

  SGT-ST2000VX008 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 2TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 2TB CALL 3 Year

  SGT-ST3000VX010 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 3TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 3TB CALL 3 Year

  SGT-ST4000VX007 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 4TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 4TB CALL 3 Year

  SGT-ST6000VX0023 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 6TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 6TB CALL 3 Year

  SGT-ST8000VX0022 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 8TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 8TB CALL 3 Year

  SGT-ST10000VX0004 SEAGATE SkyHawk HDD 3.5” 10TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 10TB CALL 3 Year

  HDD 3.5” Storage IRONWOLF for NAS BOX

  SGT-ST1000VN002 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 1TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 1TB CALL 3 Year

  SGT-ST2000VN004 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 2TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 2TB CALL 3 Year

  SGT-ST3000VN007 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 3TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 3TB CALL 3 Year

  SGT-ST4000VN008 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 4TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB 4TB CALL 3 Year

  SGT-ST6000VN0041 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 6TB SATA-III 7200rpm Cache 128MB 6TB CALL 3 Year

  SGT-ST8000VN0022 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 8TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 8TB CALL 3 Year

  SGT-ST10000VN0004 SEAGATE IronWolf HDD 3.5” 10TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 10TB CALL 3 Year

  SGT-ST6000NE0021 SEAGATE IronWolf Pro HDD 3.5” 6TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 6TB CALL 5 Year

  SGT-ST8000NE0021 SEAGATE IronWolf Pro HDD 3.5” 8TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 8TB CALL 5 Year

  SGT-ST10000NE0004 SEAGATE IronWolf Pro HDD 3.5” 10TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 10TB CALL 5 Year

  HDD 3.5” Storage NAS for NAS BOX (Enterprise Grade)

  SGT-ST-2000VN0001 SEAGATE Enterprise NAS HDD 3.5” 2TB SATA-III 7200rpm Cache 128MB 2TB CALL 5 Year

  SGT-ST-3000VN0001 SEAGATE Enterprise NAS HDD 3.5” 3TB SATA-III 7200rpm Cache 128MB 3TB CALL 5 Year

  SGT-ST4000VN0001 SEAGATE Enterprise NAS HDD 3.5” 4TB SATA-III 7200rpm Cache 128MB 4TB CALL 5 Year

  SGT-ST6000VN0001 SEAGATE Enterprise NAS HDD 3.5” 6TB SATA-III 7200rpm Cache 128MB 6TB CALL 5 Year

  SGT-ST8000NE0001 SEAGATE Enterprise NAS HDD 3.5” 8TB SATA-III 7200rpm Cache 256MB 8TB CALL 5 Year

  HDD 3.5” Storage Desktop (BarraCuda35 & BarraCuda Pro) for PC

  SGT-ST500DM009 SEAGATE BarraCuda35 HDD 3.5” 500GB SATA-III 7200rpm Cache 32MB 500GB CALL 3 Year

  SGT-ST1000DM010 SEAGATE BarraCuda35 HDD 3.5” 1TB SATA-III 7200rpm Cache 64MB 1TB CALL 3 Year

  SGT-ST2000DM006 SEAGATE BarraCuda35 HDD 3.5” 2TB SATA-III 7200rpm Cache 64MB 2TB CALL 3 Year

  SGT-ST3000DM008 SEAGATE BarraCuda35 HDD 3.5” 3TB SATA-III 7200rpm Cache 64MB 3TB CALL 3 Year

  SGT-ST4000DM005 SEAGATE BarraCuda35 HDD 3.5” 4TB SATA-III 7200rpm Cache 64MB 4TB CALL 3 Year

  HDD 2.5” Storage Momentus® for Laptop / NB

  SGT-ST500LM030 BARRACUDA 2.5” MOBILE HDD 500GB 5400RPM 128MB SATA6GB/S 500GB CALL 2 Year

  SGT-ST1000LM048 BARRACUDA 2.5” MOBILE HDD 1TB 5400RPM 128MB SATA6GB/S 1TB CALL 2 Year

  HDD 3.5” Storage SSHD (FireCuda35) for PC & Gaming

  SGT-ST1000DX002 FireCuda35 HDD 3.5” 1TB SATA-III 7200rpm Cache 64MB 1TB CALL 2 Year

  SGT-ST2000DX002 FireCuda35 HDD 3.5” 2TB SATA-III 7200rpm Cache 64MB 2TB CALL 2 Year

  HDD 3.5” Storage Enterprise Capacity for Server (SAN, NAS, DAS)

  SGT-ST2000NM0105 Enterprise Capacity HDD 3.5” 2TB SATA 7200rpm Cache 128MB (4K Native) 2TB CALL 5 Year

  SGT-ST4000NM0085 Enterprise Capacity HDD 3.5” 4TB SATA 7200rpm Cache 128MB (4K Native) 4TB CALL 5 Year

  SGT-ST6000NM0125 Enterprise Capacity HDD 3.5” 6TB SATA 7200rpm Cache 128MB (4K Native) 6TB CALL 5 Year

  SGT-ST8000NM0075 Enterprise Capacity HDD 3.5” 8TB SAS 7200rpm Cache 256MB 512E 8TB CALL 5 Year

  HDD 3.5” Storage Constellation ES.3 for Server

  SGT-ST2000NM0023 Constellation ES.3 HDD 3.5” 2TB SAS 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 2TB CALL 5 Year

  SGT-ST3000NM0023 Constellation ES.3 HDD 3.5” 3TB SAS 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 3TB CALL 5 Year

  SGT-ST4000NM0023 Constellation ES.3 HDD 3.5” 4TB SAS 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 4TB CALL 5 Year

  SGT-ST6000NM0034 Constellation ES.3 HDD 3.5” 6TB SAS 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 6TB CALL 5 Year

  SGT-ST2000NM0033 Constellation ES.3 HDD 3.5” 2TB SATA 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 2TB CALL 5 Year

  SGT-ST3000NM0033 Constellation ES.3 HDD 3.5” 3TB SATA 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 3TB CALL 5 Year

  SGT-ST4000NM0033 Constellation ES.3 HDD 3.5” 4TB SATA 7200rpm Cache 128MB (NO ENCRYPTION*) 4TB CALL 5 Year

  Enterprise Capacityfor Sever

  Seagate IRONWOLF

  Seagate BarraCuda

  Seagate SKYHAWK

  Seagate Enterprise Grade

  Seagate FireCuda35

 • 243

  HDD-OM

  S-OD

  D

  HDD - OMS - ODDSUGGESTED RETAIL PRICE : March 2017

  SiS Distribution (Thailand) Public Company LimitedTEL. 0-2020-3000 FAX 0-2020-3780Email address : [email protected]

  ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéǺÃÔÉÑ·¢Íส§Ç¹สÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèตéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´ตèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì

  SEAGATE External Harddisk Drive

  LACIE External Harddisk Drive

  Article Description CAP Colour SRP Warranty

  Backup Plus 2.5”SGT-STDR1000300 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 1TB BLACK CALL 3 YearSGT-STDR1000301 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 1TB SILVER CALL 3 YearSGT-STDR1000302 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 1TB BLUE CALL 3 YearSGT-STDR1000303 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 1TB RED CALL 3 YearSGT-STDR1000307 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 1TB WHITE CALL 3 YearSGT-STDR1000309 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 1TB GOLD CALL 3 YearSGT-STDR2000300 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 2TB BLACK CALL 3 YearSGT-STDR2000301 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 2TB SILVER CALL 3 YearSGT-STDR2000302 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 2TB BLUE CALL 3 YearSGT-STDR2000303 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 2TB RED CALL 3 YearSGT-STDR2000306 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 2TB WHITE CALL 3 YearSGT-STDR2000307 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 2TB GOLD CALL 3 YearSGT-STDR2000309 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 2TB ROSE GOLD CALL 3 YearSGT-STDR4000300 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 4TB BLACK CALL 3 YearSGT-STDR4000301 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 4TB SILVER CALL 3 YearSGT-STDR4000302 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 4TB BLUE CALL 3 YearSGT-STDR4000303 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 4TB RED CALL 3 YearSGT-STDR4000405 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 4TB Gold CALL 3 YearSGT-STDR5000300 Seagate® Backup Plus 2.5” Portable Drive 5TB BLACK CALL 3 Year Backup Plus 2.5” Ultra SlimSGT-STEH1000300 Seagate® Backup Plus 2.5” Ultra Slim 1TB PLATINUM CALL 3 YearSGT-STEH1000301 Seagate® Backup Plus 2.5” Ultra Slim 1TB GOLD CALL 3 YearSGT-STEH2000300 Seagate® Backup Plus 2.5” Ultra Slim 2TB PLATINUM CALL 3 YearSGT-STEH2000301 Seagate® Backup Plus 2.5” Ultra Slim 2TB GOLD CALL 3 Year Expansion 2.5”SGT-STEA1000400 Seagate® Expansion 2.5” Portable Drive 1TB BLACK CALL 3 Year Wireless Plus 2.5”SGT-STCV2000300 Seagate® Wireless Plus 2.5” 2TB BLACK CALL 3 Year Expansion Desktop 3.5”SGT-STEB3000300 Seagate® Expansion Desktop Drive 3.5” 3TB BLACK CALL 3 Year Backup Plus Desktop 3.5”SGT-STFM3000300 Seagate® Backup Plus Desktop Drive 3.5” - NEW! 3TB BLACK Call 3 YearSGT-STFM4000300 Seagate® Backup Plus Desktop Drive 3.5” - NEW! 4TB BLACK Call 3 YearSGT-STEL4000300 Seagate® Backup Plus Hub Desktop 3.5” - NEW! 4TB BLACK Call 3 YearSGT-STEL8000300 Seagate® Backup Plus Hub Desktop 3.5” - NEW! 8TB BLACK Call 3 Year Personal Cloud 3.5”SGT-STCR3000301 Seagate® Personal Cloud 3.5” 3TB BLACK CALL 3 YearSGT-STCR4000301 Seagate® Personal Cloud 3.5” 4TB BLACK CALL 3 Year

  Article Description CAP PRODUCT FAMILY SRP Warranty

  USB 3.0SGT-LAC302000 1TB 2.5” Porsche Design 2.5 USB 3.0 - PC 1TB Porsche Design CALL 3 Yrs

  SGT-LAC301558 1TB 2.5” Rugged Mini USB 3.0 1TB Rugged Mini CALL 3 Yrs

  SGT-LAC9000298 2TB 2.5” Rugged Mini USB 3.0 2TB Rugged Mini CALL 3 Yrs

  ThunderboltSGT-STEV2000400 2TB 2.5” Rugged Thunderbolt & USB 3.0 - new packaging 2TB Rugged Thunderbolt CALL 3 Yrs

  SGT-STFA4000400 4TB 2.5” Rugged RAID Thunderbolt & USB 3.0 4TB Rugged Design CALL 3 Yrs

  SGT-STEX3000300 3TB 3.5” d2 Thunderbolt2 & USB 3.0 [7200rpm] 3TB D2 Thunderbolt CALL 3 Yrs

  SGT-STEX4000300 4TB 3.5” d2 Thunderbolt2 & USB 3.0 [7200rpm] 4TB D2 Thunderbolt CALL 3 Yrs

  SGT-STEX6000300 6TB 3.5” d2 Thunderbolt2 & USB 3.0 [7200rpm] 6TB D2 Thunderbolt CALL 3 Yrs

  SGT-STEX8000300 8TB 3.5” d2 Thunderbolt2 & USB 3.0 [7200rpm] 8TB D2 Thunderbolt CALL 3 Yrs

  SGT-STEY6000300 6TB 3.5” 2big RAID Thunderbolt2 & USB 3.0 [7200rpm] 2 x 3TB 2Big Thunderbolt CALL 3 Yrs

  SGT-STEY8000300 8TB 3.5” 2big RAID Thunderbolt2 & USB 3.0 [7200rpm] 2 x 4TB 2Big Thunderbolt CALL 3 Yrs

  SGT-LAC9000473AS 12TB 3.5” 2big RAID Thunderbolt2 & USB 3.0 [7200rpm] 2 x 6TB 2Big Thunderbolt CALL 3 Yrs

  SGT-STEY16000300 16TB 3.5” 2big RAID Thunderbolt2 & USB 3.0 [7200rpm] 2 x 8TB 2Big Thunderbolt CALL 3 Yrs

  USB Type CSGT-STFR1000400 1TB 2.5” Rugged USB 3.1 Type C NEW 1TB Rugged Design CALL 2 YrsSGT-STFR2000400 2TB 2.5” Rugged USB 3.1 Type C NEW 2TB Rugged Design CALL 2 YrsSGT-STFR4000400 4TB 2.5” Rugged USB 3.1 Type C NEW 4TB Rugged Design CALL 2 YrsSGT-STFD1000402 1TB 2.5” Porsche Design 9227 USB 3.0 Type C Silver NEW 1TB Porsche Design CALL 2 YrsSGT-STFD2000402 2TB 2.5” Porsche Design 9227 USB 3.0 Type C Silver NEW 2TB Porsche Design CALL 2 YrsSGT-STFD2000406 2TB 2.5” Porsche Design 9227 USB 3.0 Type C Rose Gold [ APPLE ] 2TB Porsche Design CALL 2 Yrs

  SGT-STFD2000403 2TB 2.5” Porsche Design 9227 USB 3.0 Type C Gold NEW 2TB Porsche Design CALL 2 YrsSGT-STFD4000402 4TB 2.5” Porsche Design 9227 USB 3.0 Type C Silver NEW 4TB Porsche Design CALL 2 YrsSGT-STFE4000300 4TB 3.5” Porsche Design 9237 3.5 USB 3.0 Type C Silver NEW 4TB Porsche Design CALL 2 YrsSGT-STFE5000301 5TB 3.5” Porsche Design 9237 3.5 USB 3.0 Type C Silver NEW 5TB Porsche Design CALL 2 YrsSGT-STFE8000300 8TB 3.5” Porsche Design 9237 3.5 USB 3.0 Type C Silver NEW 8TB Porsche Design CALL 2 Yrs

  Backup Plus 2.5

  Backup Plus 2.5 Ultra Slim

  Expansion 2.5”

  Wireless Plus2.5”

  Expansion 3.5”

  Backup Plus Desktop 3.5”

  Personal Cloud 3.5”

  2.5” Porsche

  2.5” Rugged

  3.5” DESKTOP DRIVES

  3.5” Multi Driver RAID

  (InVat)

  (InVat)

 • HDD - OMS - ODD

  244

  HDD-OMS-ODD

  SUGGESTED RETAIL PRICE : March 2017

  SiS Distribution (Thailand) Public Company LimitedTEL. 0-2020-3000 FAX 0-2020-3780Email address : [email protected]

  ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéǺÃÔÉÑ·¢Íส§Ç¹สÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèตéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´ตèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì

  1 Year WarrantyAsus : ODD

  SRP (Inc.VAT)

  SpecificationRead Speed - DVD+R/-R - DVD+R(DL)/-R(DL) - DVD+RW/-RW - DVD RAM / DVD-ROM(SL)/(DL) - CD-ROM/RW/R - DVD Video Playback / VCD Playback - Audio CD PlaybackInterface - DVD±R (SL/DL) - DVD±RW - CD-R/RWTemperatureInterfaceDimention

  SRP (Inc.VAT)

  Internal ODD-

  16X/16X12X/12X13X/8X

  5X /16X/12X

  48X /40X/48X6X / 24X

  10X-

  24X 8X/6X

  48X/24XOperating : 5 to 45 C / Storage : -20 to 60 C

  SATA146 x 170 x 41 mm (WxDxH)

  Internal DRW-24D3ST/BLK/G/ASASU-90DD01N0B20000

  510.-

  External ODD-

  8X /8X8X/8X8X/8X

  5X / 5X/8X

  24X/24X/24X4X / 10X

  10X-

  8X/6X8X/6X

  24X/16XOperating : 5 to 40 C / Storage : -30 to 60 C

  USB 2.0142 x 142 x 20 mm (LxWxH)

  External ODDSDRW-08D2S-U LITE/BLACK

  ASU-DQ0435-UA317KZExternal ODD

  SDRW-08D2S-U LITE/WHITEASU-DQ0436-UA317KZ

  1,090.-

  Internal ODD

  12X/8X/12X8X/6X/8X6X / 4X

  16X/16X12X/12X

  5X /16X/12X48X/40X/48X

  --

  16X/12X-

  N/A /6X 6X

  16X/16X.12X/12X8X/6X

  48X/24XOperating : 5 to 40°C / Storage : -20 to 60°C

  SATA146 x 41 x 170 mm (WxHxD)

  SpecificationRead Speed - BD-R/RE/ROM - BD-R/RE/ROM(DL) - BD-R(TL/QL) / BD-RE(TL) - DVD+R/-R - DVD+RW/-RW - DVD RAM / DVD-ROM(SL)/(DL) - CD-ROM/RW/R - DVD /VCD / Audio PlaybackInterface - BD-R/ROM(SL/DL) - BD-RE(SL/DL) - BD-R(TL/QL)/ BD-RE/R(LTH) - BD-RE(TL/QL) - DVD±R (SL/DL) - DVD±RW - CD-R/RWTemperatureInterfaceDimention

  Bluray WriterBW-16D1HT PRO/BLACK

  ASU-90DD01E0B60000

  3,680.-

  ---

  8X/8X8X/8X

  8x/8x/8X24X/24X/24X4X/16X/10X

  8X/8X---

  8X8X/6X

  24X/24XOperating : 5°C to 40°C / Storage : -30°C to 60°C

  USB 2.0140 x 135.5 x 12.9 (LxWxH)

  Ultra-thin and perfectfor Ultrabooks

  SDRW-08U5S-U/SIL/G/ASSDRW-08U5S-U/PINK/G/AS

  ASU-DD0112-M20000ASU-DD0114-M20000

  2,440.-