Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud -...

of 33 /33
Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 1 Opmars St.Switbertus Lichtenvoorde

Embed Size (px)

Transcript of Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud -...

Page 1: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

1

Opmars

St.Switbertus Lichtenvoorde

Page 2: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

2

- Aanleg en Onderhoud

- Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren - Bedrijven - Instellingen

Van Eedenstraat 11 7131 PM Lichtenvoorde Tel.: +31 0544 373953 Fax.:+31 0544 379340

www.bluiminck.nl [email protected]

Page 3: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

3

INLEIDING OPMARS is een uitgave van Schuttersgilde St.Switbertus en verschijnt 4 x per jaar. Doelstelling van het clubblad is het informeren van alle leden in de breedste zin van het woord, om zodoende de betrokkenheid te vergroten. De redactie behoudt zich het recht voor te lange stukken in te korten. Stukken zonder afzender worden niet geplaatst.

WOORD VAN DE REDACTIE Ondanks dat het weer niet zo meewerkte, hebben de meesten van ons toch een fijne kermis gehad. Het vogelschieten was druk bezocht en de sfeer zat er goed in. Nu komt de herfst er aan. Langzaam beginnen de blaadjes te vallen. Tijd om er eens voor te gaan zitten en de Opmars te gaan lezen. Veel leesplezier. De redactie.

Eindredactie: Ans Vonhof Redactie: Ans Vonhof, Gerben Vreeman, Melanie klein Gunnewiek,

Lummy Stottelaar, Gijs Vos Opmaak: Ans Vonhof Drukwerk: Rapido! Digitale Print- & Copyservice, Aalten Distributie: Eigen leden o.l.v. Ans Vonhof Foto’s: eigen leden en/of gast fotografen

Voor de kopij is de redactie afhankelijk van bijdragen uit elke geleding!

KOPIJ VOOR OPMARS 2015-4 S.V.P. VÓÓR 15 november 2015 INLEVEREN

Jaargang 34,2015 *** OPLAGE 575 BANKREKENINGNUMMER: NL07RABO 33.61.11.525

Page 4: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

4

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING 3

WOORD VAN DE REDACTIE 3

INHOUDSOPGAVE 4

INFOPAGINA 5

AFMELDEN 6

BELANGRIJKE MEDEDELING 6

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 7

JAARVERGADERING ST. SWITBERTUS 8

RUNARCHERY APELDOORN 9

KOPERBLAZERS IN CONCERT IN DE SWITE 11

EEN WEEKEND OM NIET TE LATEN SCHIETEN 12

SWITBERTUS LIVE OP NIEUWE WEBSITE 15

EXAMENS BEGINNERS AWARDS 2015 18

VIERTAL COMPETITIE 2014- 2015 19

VOGELSCHIETEN 2.0 EEN WAAR SPEKTAKEL 21

GEDICHT: HERFST 25

AGENDA 26

SCHUTTERSGILDE St.Switbertus

“DE SWITE” POSTADRES H. Leemreizestraat 2 7131 ZT Lichtenvoorde Tel. 0544-374445

Postbus 184 7130 AD Lichtenvoorde

[email protected]

Inleveren kopij via [email protected] of digitaal bij één van de leden van de redactie

Page 5: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

5

INFOPAGINA HET BESTUUR Bennie Heutinck

Voorzitter

0544-373669

Gijs Vos Secretaris 0544-378837 Tom Ikink Penningmeester, ledenadministratie 0544-375873 Eddy Rondeel Coördinator kopergroep/muziek

opleidingen/jeugd 0544-375839

Sander Meekes Coördinator slagwerk 0544-378683 Marco Douw Melanie klein Gunnewiek Willeke Hoving

Instructeur en medecoördinator handboogsport Algemeen bestuurslid Instructrice majorettes

06-28655191 06-30072801 06-31597766

COMMANDANT Martin Rondeel Commandant 0544-487372

INSTRUCTIETEAM KOPGROEP (ZIE OOK BESTUUR)

Bas Konings Dirigent, Instructeur trompet 06-13355362 Jos Taken Tambour-maître, instructeur

slagwerk & show 0544-377196

Björn Cuppers Instructeur vendelen 0544-379283 Gaby Schenk Instructeur jeugd vendelen 06-24209416 Arent-Jan Bennink Willeke Hoving

Basisopleiding slagwerk Instructrice majorettes

06-51893901 06-31597766

INSTRUCTIETEAM HANDBOOGSPORT (HBS) (ZIE OOK BESTUUR)

Bert van Veluwen Instructeur jeugd handboogsport 06-18079001 Gerben Vreeman Instructeur en medecoördinator 06-51858838 Marc Konings Coördinator opleidingen en jeugd,

materiaalonderhoud 06-53449652

Chris Liesting Coördinator HBS demonstraties 06-53860260 Kyra Stottelaar Trainer jeugd, materiaal 06-28942420 BEHEER Jan Hummelink Algemeen contactpersoon, agenda 0544-375850 Dorus Goossens Beheer, schoonmaak 0544-373742 Wiljo Freriks Beheer, bar 0544-378149

Page 6: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

6

AFMELDEN Leden van de kopgroep en leden van de kopgroep in opleiding dienen zich voor een repetitie of optreden af te melden bij het bestuurslid of afgevaardigde van de desbetreffende afdeling! Een deel van de kopgroep jeugd meldt zich af bij de aangewezen jeugdbegeleiders Eddy Rondeel, Walter Leemreize, Martin Eekelder of Bennie Berkelder.

BELANGRIJKE MEDEDELING Het komt steeds vaker voor dat mensen, die verhuisd zijn, hun nieuwe adres niet doorgeven aan de schutterij. Omdat ik degene ben die de distributie en de stickering voor haar rekening neem, valt me dat op. Dus wil ik u allen met klem vragen: GEEF A.U.B. UW ADRESWIJZIGING DOOR. Stuur deze naar : vonho[email protected] Ik zal er voor zorgen dat het doorgegeven wordt.

Page 7: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

7

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Zo, de laatste keer dat ik het woordje van de voorzitter schrijf. Zoals de meesten inmiddels wel weten, hebben we tijdens de jaarvergadering d.m.v. een power-point presentatie Bennie Heutinck als nieuwe voorzitter voorgedragen. De hele vergadering ging akkoord met dit voorstel. Wij als bestuur zijn er van overtuigd in Bennie de juiste persoon te hebben gevonden. Tijdens de kermis, met name bij het vogelschieten, was Bennie al actief aanwezig. Het vogelschieten 2.0 is in grote lijnen goed verlopen. Wel moet er nog e.e.a. worden geëvalueerd, zodat een aantal dingen die ter verbetering zijn volgend jaar beter verlopen. Bij deze wil ik onze nieuwe vogelmakers Peter Elferink en Aloys Boschker bedanken voor het maken van hun eerste vogel, het was een taaie. Volgende jaren zal deze wat eerder moeten vallen! Ik wens onze nieuwe koning Jurgen Boschker en koningin en onze nieuwe jeugd-koningin Nori Hieltjes een mooi jaar toe. Ten slotte wil ik iedereen bedanken voor haar of zijn bijdrage en steun tijdens de korte periode dat ik interim-voorzitter ben geweest. Als bestuurslid en als beklemaitre zullen jullie me uiteraard gewoon blijven zien binnen onze vereniging. Met vriendelijke groet, Sander Meekes.

Page 8: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

8

Jaarvergadering St. Switbertus laat mooie en nieuwe ontwikkelingen zien.

Het spandoek dat bij de ingang van de Swite hangt, heet de bezoekers van de jaarvergadering van St. Switbertus op zondag 30 augustus welkom. Om 12:00 uur is de netjes ingerichte zaal vol en zitten de leden en het bestuur klaar voor deze jaarlijkse bijeenkomst. Vooraan staan een aantal tafels voor de ‘broedmachine’. Dat zijn mensen die meedenken met de schutterij over het opkrikken van het vogelschieten en die daardoor een speciale plek in de vergadering verdienen. Na een welkomstwoord van voorzitter Sander Meekes wordt het jaarverslag op onderhoudende wijze voorgelezen. Daaruit blijkt dat ook afgelopen jaar de schutterij een vol en succesvol programma heeft gehad. Het financieel jaarverslag wordt kort daarop toegelicht. Dan volgt er een belangrijke mededeling: Bennie Heutinck wordt de nieuwe voorzitter. Onder luid applaus stemt de vergadering in met deze kandidaat die helaas zelf niet aanwezig was. Om dat goed te maken geven twee dames een PowerPoint presentatie waarin hij wordt voorgesteld. Na de kermis neemt hij het stokje van Sander Meekes over, die nog wel bestuurslid blijft. Een ander interessant punt in de vergadering is het vogelschieten. De schutterij heeft een heel promotieteam opgezet hiervoor, omdat het aantal schutters de laatste jaren erg terug liep. Dit enthousiaste team deed verslag van hun activiteiten in de afgelopen maanden. Zo zijn er onder andere posters en flyers gemaakt met de tekst ‘Schiet eens op’ en wordt er de aandacht van de media gezocht middels een spotje op de radio. Dit jaar kunnen deelnemers trouwens voor het eerst in groepsverband meedoen. Het is de bedoeling dat ook de jeugd de smaak van het vogelschieten te pakken krijgt, want dat het hele gebeuren echt bij de schutterij leeft, is duidelijk. Er zijn zelfs twee als vogel vermomde

Page 9: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

9

leden die op de vergadering eieren uitdelen met de tekst: ‘Zonder ei geen vogel’. Tijdens de komende kermis werkt de schutterij als proef op horecagebied samen met ‘t Zwaantje. Veel wordt aan ’t Zwaantje uitbesteed. Na afloop zal de samenwerking worden geëvalueerd. De taken zijn goed verdeeld en er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Verder is de vereniging druk bezig geweest met een nieuwe website die na de vergadering officieel de lucht in gaat. De leden en het bestuur zijn er zeer over te spreken. Bij de vergadering is ook Herman ter Haar aanwezig van Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. Wanneer hij het woord neemt, zegt hij blij te zijn met de mooie nieuwe ontwikkelingen bij de schutterij die hij op de vergadering gehoord heeft en vertelt hij kort over enkele ontwikkelingen bij SBL. Dan is het alweer tijd voor de rondvraag, waarna de leden uitgenodigd worden om gezellig te gaan borrelen. Iets waar ze absoluut geen ‘nee’ tegen zeggen. Proost! www.st-switbertus.nl Barbara Pavinati

Europees kampioen Marco Kreische wint ook Run-Archery in Apeldoorn Dankzij initiatiefnemer Wim Mulder en de enthousiaste crew van Avalon Sports en de steun van de NHB is 30 mei een mooie Run-Archery georganiseerd in Apeldoorn. Na een mooie dag met spannende finales worden de NHB medailles uitgereikt in het knusse clubhuis van Avalon. Bij de senioren was Europees kampioen Marco Kreische uit Berlijn opnieuw superieur. Nummer 2 Henri Polman (St. Switbertus Lichtenvoorde) was snelste master en liep ongeveer even snel, maar moest 5 strafrondjes meer lopen. Polman wist in de eindsprint de 2e senior Teun van de Wiel (Artemis Utrecht) te verslaan die slechts 2 missers had. Achter Teun waren het 2e master André Dickman (St. Martinus Gaanderen) en 3e senior Marc Konings (St. Switbertus) die een

Page 10: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

10

mooie strijd uitvochten en in dezelfde seconde finishten met Marc net een neuslengte voor. Van bijzondere klasse was de winnares bij de dames Sandra Szulc uit Duitsland die als 4e eindigde in het heren veld. Maar ook Tonny van Kuringen ( Aurora) verdiende een pluim, ze stortte zich letterlijk net voor debutante Mijntje Crone (Avalon) als 2e dame over de finish. Bij de jongens junioren was er een spannende finish met van de Berg (Avalon) die Bram Polman (St. Switbertus) in de laatste run versloeg omdat Bram per ongeluk 2x hetzelfde doel in dezelfde schietbeurt raakte. Debutant Wladek Zytkiewicz pakte de bronzen plak. Bij de meiden was het winnares Vera Versteeg (HKS Zoetermeer) die opviel door haar zeer soepele loopstijl en het steeds beter gaan schieten. Megan Camphuijsen en Fleur Spaans (beiden Aloysius college) maakten het podium compleet. De kleinste deelnemers (de stoere aspiranten) vochten een spannende strijd uit met Thijs Willems (Jozef Geldrop) als winnaar net voor vd Empelen en de 10-jarige benjamin Kilian Seyfried. Op zaterdag 26 september zal de finale wedstrijd van de Dutch Run-Archery Cup 2015 en tevens het open NK Run-Archery in Zoetermeer worden gehouden. Inschrijving en meer informatie is te vinden via www.handboogsport.nl\runarchery . Gerben Vreeman.

Page 11: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

11

Koperblazers in concert in de Swite

Op zaterdag 9 november aanstaande zullen fanfare Antonius uit Vragender en de drumfanfare van St. Switbertus een concert geven in de Swite. Het idee ontstond doordat een aantal muzikanten van beide verenigingen wel eens invallen bij de buren. Beide dirigenten, Gido van Schijndel en Bas Konings, waren ook meteen enthousiast zodat er kon worden begonnen met de voorbereidingen.

Voor Antonius is het een mooie gelegenheid om eens buiten de eigen plaats een concert te verzorgen en voor St. Switbertus een mooie gelegenheid om de Swite meer te profileren als cultureel centrum en om de eigen muzikanten op een andere manier kennis te laten maken met de blaasmuziek.

St. Switbertus zal voor de pauze een aantal populaire stukken brengen en Antonius zal ook wat grotere concertwerken laten horen.

Kortom een mooi avondje uit met mooie muziek en tussendoor en na afloop genoeg tijd om weer eens bij te praten.

Zaal open: 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur

Binnenkort meer over dit concert!

De toegang is gratis.

Jos Taken.

Page 12: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

12

Een weekend om niet te laten schieten…….

Na wekenlang oefenen op de woensdag en donderdagavond, elkaar motiveren via een groeps-app en nadat de laatste kampeerspullen waren ingepakt, was het dan eindelijk zover….. Weekend Baarschot / Fita wedstrijd 2015 Dit jaar viel het in het eerste weekend van juli. Met schitterend weer en een zeer gemotiveerde houding trokken Emiel, Mike, Kyra, Joost, Paul, Suzan & Pascal ten strijde. Op naar een goed geslaagd en vooral gezellig weekend! Na 2,5 uur rijden was daar dan eindelijk de eindbestemming in zicht! Wat direct opviel was de gemoedelijke sfeer, de gastvrijheid en de verzorgde locatie. Nadat de tenten waren opgezet, de boodschappen waren gedaan, de bogen waren gecontroleerd, kwamen de strijders bij elkaar om ervaringen uit te wisselen om zodoende de nacht goed door te komen voordat het “echte” werk ging gebeuren.

Page 13: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

13

Op zaterdag zat iedereen om 07:30 uur aan de ontbijttafel en om 09:00 uur begon de eerste wedstrijd. Omdat de weersvoorspelling rondom de 30 graden zou zijn, had de organisatie tenten neergezet om zodoende de zon buiten te houden. Voor de schutters was het soms behoorlijk afzien, maar met de liefdevolle verzorging van Lummy, Rhea, Katja, Anoeska en Wilma schoten de meesten zeer goed in het blazoen. Nadat er 4 afstanden met in totaal 144 pijlen geschoten waren, kwam de dag ten einde. Op naar de zondag………. Op deze dag kwamen er 5 schutters in actie, wederom een zware, warme dag. Er werden flacons water gebracht, high fives gegeven en er werden bemoedigende woorden gesproken met als gevolg dat er tijdens deze FITA door 1 schutter 1 ster, behaald werd: 1000 ster Paul Toebes Kortom topper!!! Iedereen heeft een zeer geslaagd weekend gehad, trekkershut voor volgend jaar is weer geboekt, kortom de schuttersclub van Baarschot 2015 is er zeker weer bij in 2016! Wie durft de uitdaging aan en gaat volgend jaar de schutters vergezellen?!?!?

Even een stukje geschiedenis omtrent FITA: Hongarije, Italië, Polen, Tsjecho-Slowakije, de Verenigde Staten en Zweden. Doel van de organisatie was reguliere kampioenschappen te starten en om boogschieten terug te krijgen op de Olympische Spelen (waar het sinds 1920 geen onderdeel meer was). Pas in 1972 werd boogschieten, mede dankzij FITA, geherintroduceerd op de Zomerspelen. Een FITA wedstrijd bestaat bij de dames uit de afstanden: 70 meter, 60 meter, 50 meter en 30 meter. Bij de heren zijn de afstanden: 90 meter, 70 meter, 50 meter en 30 meter. Per afstand moeten er 36 pijlen FITA werd opgericht in Lviv, Oekraïne op 4 september 1931 door de landen Frankrijk, geschoten worden en kunnen er 1440 punten per dag geschoten worden.

Wilma Koolhof- Kwint

Page 14: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

14

Page 15: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

15

Switbertus live op nieuwe website

Het was al geruime tijd een wens van bestuur en leden om de communicatie naar onze buitenwacht eens wat op te frissen.

Aanleiding

Directe aanleiding was het team dat bezig was met het vogelschieten 2.0. Vanuit deze groep was de vraag gekomen om voor de Lichtenvoordse kermis o.a. het vogelschieten te promoten via een nieuwe website. Daarnaast was de actieve groep al bezig op onder andere Facebook.

Onderzoek en bouw

Een delegatie vanuit het bestuur hield voorgesprekken met verschillende websitebouwers en de keus viel uiteindelijk op Arian Bloemberg en Wessel Slot.

Om een website te kunnen bouwen is er natuurlijk veel informatie nodig. Vragen als: “Voor wie is de website bedoeld?” en “Hoe zit het met de geschiktheid op mobiele apparaten?” dienden eerst beantwoord te worden.

Alle onderwerpen kwamen aan bod. Hiermee gingen Arian en Wessel aan het werk. Het eerste ontwerp liet al een duidelijke structuur zien en na een aantal intensieve vergaderingen stond de nieuwe website in de grondverf…. De kermis naderde met rasse schreden, dus ook in de zomervakantie ging het afbouwen verder en konden de teamleden van St. Switbertus beginnen met het vullen van de site. (het aflakken ;-))

Net voor de Lichtenvoordse kermis ging de site live! Het resultaat mag er zijn! Voor zover iemand nog niet gekeken heeft: de sitenaam is hetzelfde gebleven:

www.st-switbertus.nl

Page 16: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

16

Tot slot

Het is een interactieve site geworden, waar steeds de laatste informatie en verslagen op zichtbaar zullen zijn. Verder zijn de agenda en de berichten gerubriceerd, zodat ze ook per afdeling te selecteren zijn.

De ledeninlog wordt nu verder ingevuld. Hier zullen alle convocaties en mededelingen geplaatst worden achter een wachtwoord.

De website is natuurlijk een levend medium dat zal meegroeien met onze mooie, actieve, culturele en sportieve vereniging.

Jos Taken

www.st-switbertus.nl

Page 17: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

17

Page 18: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

18

Examens Beginners Awards 2015.

In het voorjaar van 2015 zijn er weer diverse examens geweest voor de Beginners Awards handboogschieten. Tijdens een aantal woensdag avonden werden de diverse examens voor de rode en gouden veer en de witte pijl afgenomen. Sommige schutters vonden het nogal spannend en schoten ineens minder dan normaal. Door af en toe een herexamen in te plannen, wisten de meesten toch de examens te halen. Het laatste examen was vlak voor de vakantie gepland. Hierdoor waren sommige schutters er helaas niet bij. Na de vakantie en kermis zullen de volgende data worden ingepland. De volgende schutters hebben een of meerdere examens gehaald. Rode Veer (6m) Bart Stoverinck, Joost Schooltink, Sarah Mahie, Maickel kl Hesselink, Hanna Freriks, Mick Zijdel, Lydia Wattel, Pablo Vriezen Gouden Veer (10m) Bart Stoverinck, Joost Schooltink, Sarah Mahie, Maickel kl Hesselink, Hanna Freriks, Mick Zijdel, Lydia Wattel, Pablo Vriezen, Jochem Jansen, Tim Raben Witte Pijl (14m) Bart Stoverinck, Joost Schooltink, Maickel kl Hesselink, Sandor Lazzeri, Teun Zuidinga

Page 19: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

19

Viertal competitie 2014 - 2015.

Op vrijdag 10 juli werd in Keijenborg de prijsuitreiking van de viertal competitie 2014-2015 gehouden. Na de koffie werd er gezellig geborreld. Rond half tien was het tijd om de prijzen van de competitie uit te reiken. Helaas werd er dit jaar geen team van St. Switbertus kampioen. De uitslagen staan hieronder vermeld. De resultaten waren: plaats Naam Klasse Score

3 St. Switbertus 1 (Clemens, Marcel, Cor, Bart)

4e klasse 12

1 Marcel Harbers 4e klasse individueel recurve 1491

Page 20: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

20

Page 21: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

21

VOGELSCHIETEN 2.0 EEN WAAR SPEKTAKEL!

Het zou een gedenkwaardige dag worden, maandag 14 september 2015. Vogelschieten 2.0 eindigde in een zinderende finale, waarbij de vogel en het publiek het weer trotseerden en waarbij Jurgen Boschker uiteindelijk in een feestelijk zonnetje het genadeschot loste.

Voorbereidingen

In de weken voor de kermis had een speciale commissie alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk schutters onder de paal te krijgen. Een schot in de roos was de mogelijkheid een team op te geven. "Door met een groep mee te doen is immers de gezelligheid bij voorbaat gewaarborgd" was de gedachte!

Bij het opbouwen van de schiethoek werd dit jaar het erepodium extra aangekleed, waardoor zowel de presentatie, de DJ en de huldiging met meer allure kon plaats vinden.

De zondag

Zondag de 13e kwam de kopgroep van St. Switbertus voor het eerst in actie. Hier lieten de muzikanten, majorettes en vendeliers aan het talrijke publiek zien welke prestaties ze kunnen leveren. Aansprekende muziek gecombineerd met een flitsende show, dat was wat het publiek voorgeschoteld kreeg. De complimenten tijdens en na de optocht spraken voor zich. Dit geeft de vereniging energie!

Kermismaandag

Nadat de reveilleblazers maandagmorgen vanaf 4 uur (!) de wekservice verzorgenden, verzamelden de actieve leden zich vanaf 6.00 uur in de Swite. Na een lekker ontbijt werden koning Roy en onze jeugdkoningin opgehaald. Bij schuttershuis 't Zwaantje werd de uitslag van het

Page 22: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

22

bloemencorso afgewacht, waarna de hele stoet richting Swite-terrein trok om een snelle en natte ereronde door Lichtenvoorde te lopen.

Toen kon vogelschieten 2.0 beginnen. Ondanks het onbestendige weer werd het steeds drukker op het terrein. Paraplu's gingen open en dicht en naarmate de tijd verstreek dromden de mensen steeds meer samen voor de hekken van het schietterrein. Eerst werd de jeugdvogel geveld. Hier had Nori Hieltjes het gelukkige schot. De tijd gleed langzaam verder en het werd droog toen Jurgen Boschker het laatste stukje vogel naar beneden haalde.

Huldiging

De huldiging van beide hoogheden gebeurde aansluitend op het fraaie erepodium waar ze werden toegesproken door onze beschermvrouwe Annette Bronsvoort, de geestelijk adviseur Hetty Bresser, de voorzitter van SBL Herman ter Haar en de voorzitter van St. Switbertus Sander Meekes.

Wat restte was de tocht naar het schuttershuis, waar de erewijn werd aangeboden. Daar volgden nog vele felicitaties. Feestelijk gestemd kunnen Nori en Jurgen het nieuwe schuttersjaar tegemoet, waar ze onze dynamische vereniging in alle facetten mee kunnen maken.

Page 23: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

23

Schuttersgilde St.Switbertus WILT U OOK ADVERTEREN IN DE OPMARS?

s.v.p. mailen aan: [email protected]

Page 24: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

24

Page 26: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

26

AGENDA De data en activiteiten zijn onder voorbehoud. De activiteiten worden besproken op repetities en trainingsavonden. Actieve leden ontvangen de definitieve uitnodiging met aanvangstijden en verdere informatie per convocatie.

Wanneer? Wat? Waar? Wie?

05-10-2015 World Police Indoor Soccer Tournament 2015(ovb)

Eibergen AG+VEN+MAJ

07-11-2015 Concert met Vragender Swite

10/11-10-2015

NHB Indoorwedstrijden De Swite HBS

28-12-2015 Kerstballen contactavond Swite AG

Voor de actuele agenda zie altijd www.st-switbertus.nl

ALL = alle geledingen VEN = vendeliers KG = kopgroep

MAJ = majorettes MUZ = muziekgroep KOP = kopergroep

HBS = handboogsport CC = concourscommissie JGD = jeugd

Page 27: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

27

Patronaatsstraat 13 C, 7131 CD Lichtenvoorde, tel. 0544 375245, fax 0544 375275 www.hulshof-kantoorspecialisten.n

Page 28: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

28

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN

Page 29: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

29

Page 30: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

30

Page 31: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

31

Page 32: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

32

Page 33: Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015 Opmars · Opmars 3-2015 2 - Aanleg en Onderhoud - Tuinontwerp - Groenvoorziening - Sierbestrating - Vrijblijvend advies Voor: - Particulieren

Schuttersgilde St.Switbertus Opmars 3-2015

33