Schrijfvaardigheid Engels, Suggesties Voor Leer Ling En Met Een LWOO Verklaring

of 60 /60
Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Inleiding 6 Hoofdstuk 1 aanleiding en probleemstelling 9 Hoofdstuk 2 theoretische onderbouwing 15 Hoofdstuk 3 onderzoeksmethodologie 18 Hoofdstuk 4 data analyse en onderzoeksresultaten 26 Hoofdstuk 5 conclusies 32 Hoofdstuk 6 evaluatie onderzoek 36 Literatuurlijst Bijlagen 1 CITO Eindexamen 2009 Schrijfopdracht 3 Beoordelingsvoorschrift briefschrijven 4 Foutenanalyse taalgebruik in brieven 6 Uitwerking leerling-enquêtes 12 Uitwerking docentenenquêtes 17 Verklarende woordenlijst Marie Louise van Velzen 1

Embed Size (px)

Transcript of Schrijfvaardigheid Engels, Suggesties Voor Leer Ling En Met Een LWOO Verklaring

Inhoudsopgave2 3 6 9 15 18 26 32 36 Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 aanleiding en probleemstelling Hoofdstuk 2 theoretische onderbouwing Hoofdstuk 3 onderzoeksmethodologie Hoofdstuk 4 data analyse en onderzoeksresultaten Hoofdstuk 5 conclusies Hoofdstuk 6 evaluatie onderzoek Literatuurlijst

Bijlagen1 3 4 6 12 CITO Eindexamen 2009 Schrijfopdracht Beoordelingsvoorschrift briefschrijven Foutenanalyse taalgebruik in brieven Uitwerking leerling-enqutes Uitwerking docentenenqutes

17 Verklarende woordenlijst

Marie Louise van Velzen

1

SamenvattingEen aantal van de leerlingen met een LWOO verklaring ervaren moeilijkheden met het vak Engels, vooral bij schrijfvaardigheid. Om dit te onderzoeken heb ik de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke suggesties kunnen worden gedaan om de kwaliteit van brief schrijven van leerlingen uit de 3e en 4e klas met een leerwegondersteunend (LWOO) onderwijs verklaring, op het Jan van Brabant College VMBO-t, te verbeteren? De 10 leerlingen met een LWOO verklaring uit de derde en vierde klas die remedirende begeleiding krijgen van mij hebben elk een brief geschreven. Deze leerlingen hebben verschillende achterstanden, varirend van begrijpend lezen tot rekenvaardigheden tot Engels. Deze briefopdracht was een onderdeel van het VMBO-t eindexamen 2009 en is nagekeken volgens de CITO norm. Daarnaast hebben de leerlingen een enqute ingevuld over hoe zij de praktische briefopdracht en de lessen schrijfvaardigheid bij het vak Engels hebben ervaren. Van de geschreven brieven heb ik twee analyses gemaakt. Als eerste heb ik de brieven beoordeeld volgens het correctiemodel eindexamen 20091. Hieruit bleek dat de meeste leerlingen onvoldoende kennis hebben van de briefconventies en niet de hele opdracht maken. Daarnaast hebben enkele leerlingen nog onvoldoende taalgebruik. Daarna heb ik een foutenanalyse gemaakt om een duidelijk beeld te krijgen van de meest gemaakte fouten. De fouten heb ik gegroepeerd in vier onderdelen: spelling-, grammatica-, stijl- en briefconventie fouten. In alle vier de onderdelen worden fouten gemaakt. De enqutes van de leerlingen gaven aan dat ze vooral moeite hebben met het formuleren van zinnen en het maken van de brief zelf. Over de lessen Engels zegt de ene helft dat er voldoende aandacht aan schrijfvaardigheid wordt gegeven, terwijl de andere helft dit juist meer terug zou willen zien. De 3 docenten Engels hebben een enqute ingevuld over het briefschrijven in de les en de vormgeving van het schrijfvaardigheidprogramma op het Jan van Brabant College. Deze enqutes heb ik per docent geanalyseerd. Hieruit komt vooral dat ze regelmatig aandacht besteden aan briefschrijven en dat er per klas een aantal leerlingen zijn die op schrijfvaardigheid uitvallen. Daarnaast hebben ze beschreven aan welke onderdelen ze aandacht besteden tijdens de les. De resultaten van dit onderzoek, waarin het probleem van twee kanten is bekeken, geven suggesties voor een andere manier van instructie geven en een meer specifieke ondersteuning van de remedial teaching.1

Zie tabel 1

Marie Louise van Velzen

2

InleidingWie ben ik? Mijn naam is Marie Louise Reemers- van Velzen. Ik ben werkzaam als remedial teacher op het Jan van Brabant College VMBO-t te Helmond. De remedial teaching is bij ons onderverdeeld in twee richtingen, namelijk remedial teaching voor dyslexie en dyscalculie en remedial teaching voor leerlingen met een leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)2 verklaring. Ik begeleid 20 leerlingen met een LWOO verklaring. De leerlingen hebben verschillende leerachterstanden. De meeste leerlingen hebben 1 of meerdere van de volgende achterstanden: begrijpend lezen, rekenvaardigheden of Engels. Daarnaast hebben sommige leerlingen ook nog dyslexie en/of een sociaal-emotioneel probleem als NLD3 en PDD-NOS4. De leerlingen met een LWOO verklaring komen voor in klas 1 tot en met 4. Waar voer ik mijn onderzoek uit? Het Jan van Brabant College te Helmond bestaat uit 3 vestigingen. Op de hoofdvestiging wordt les gegeven aan 1200 leerlingen van VMBO-t tot en met tweetalig VWO. Op de nevenvestiging Deltaweg, waar ik werk, wordt les gegeven aan 480 VMBO-t leerlingen, waarvan 53 leerlingen met een LGF5 verklaring, 85 leerlingen met een dyslexie verklaring en 33 leerlingen met een LWOO verklaring. De vestigingsdirecteur vindt het erg belangrijk dat er voor alle leerlingen die het nodig hebben goede en gevarieerde begeleiding is. De aangeboden begeleiding is zeer uiteenlopend, dit is van huiswerkbegeleiding voor iedereen die dat wil tot vakbegeleidingsuren (VBU). Zo ook individuele gesprekken en remedial teaching. Naast de begeleiders in dienst van de school, zijn er ook externe begeleiders, o.a. vanuit de disciplines schoolmaatschappelijk werk en autisme begeleiding. Op de andere nevenvestiging, De Cajuit, wordt les gegeven aan ongeveer 70 NT-26 leerlingen, deze leerlingen stromen zodra ze de Nederlandse taal voldoende beheersen door naar een school die bij hen past qua niveau en leeftijd.

2

Een leerling met een LWOO verklaring heeft een leerachterstand op twee (of meer) gebieden in combinatie met of een IQ