Schoolgids ......

Click here to load reader

 • date post

  14-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Schoolgids ......

 • Schoolgids 2020-2021

  Titiaanstraat 100, 6663 PN Lent | 024-2037220 | [email protected] | BRIN 31PU | www.bsdeboomgaard-lent.nl

  mailto:[email protected]

 • 2

  Voorwoord

  Beste ouders en verzorgers,

  Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Boomgaard. In deze schoolgids schetsen wij een beeld van onze

  school en ons onderwijs. Wij informeren u inhoudelijk over onze visie, doelen en werkwijzen. Zo wordt duidelijk

  wat wij voor uw kind kunnen betekenen en wat u van ons kunt verwachten.

  Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders,

  verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie. Op onze website

  staat informatie als de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en kinderopvang. In de schoolgids

  wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. We geven aan

  vanuit welke missie en visie onze school werkt. De bedoeling is dat deze gids ook aan ouders van nieuwe

  leerlingen antwoord geeft op vragen, zodat ze weloverwogen kunnen kiezen voor onze school. Bij kijkochtenden

  kunt u de school in bedrijf zien. De data zijn vermeld op onze website. Een bezoek van ons onderwijs in de

  praktijk verrijkt uw beeld van De Boomgaard.

  Naast deze informatie en de website geeft de school ongeveer zeven keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

  In de nieuwsbrief staat vooral informatie over de lopende zaken van een schooljaar. Het handige school-

  ouderportaal (PARRO), is ook een belangrijk middel om (snel) te communiceren tussen de groep en ouders. Als

  er iets speelt vinden we het belangrijk dat u dat met ons deelt. De leerkracht van uw kind is dan altijd de eerste

  ingang om in gesprek te gaan.

  De schoolgids wordt jaarlijks aangepast en voorgelegd aan de MR. Na vaststelling wordt de schoolgids op de

  website van de school geplaatst. Daar staat altijd de meest actuele versie.

  We wensen u veel leesplezier.

  Het team van Basisschool De Boomgaard

  Deze schoolgids is 19 november 2020 vastgesteld in de eerste MR-vergadering van de school

 • 3

  Inhoud Voorwoord .......................................................................................................................... 2

  Hoofdstuk 1 De Boomgaard ................................................................................................... 5

  1.1 Het bestuur Stichting Sint Josephscholen ............................................................................. 5

  1.2 De Boomgaard ............................................................................................................. 5

  1.3 De leerlingenpopulatie en groepen ..................................................................................... 5

  1.4 Het team ................................................................................................................... 6

  1.5 Adressen .................................................................................................................... 6

  Hoofdstuk 2 De Boomgaard, groeien op historische grond ................................................................ 7

  2.1 Missie en Visie De Boomgaard ........................................................................................... 7

  2.2 De Boomgaard - Gezonde school ........................................................................................ 8

  2.3 Onze ontwikkeldoelen voor 2020-2024 ................................................................................. 8

  2.4 Onze ontwikkeldoelen voor het schooljaar 2020-2021: ............................................................ 10

  Hoofdstuk 3 Hoe werken we op Basisschool De Boomgaard? ........................................................... 11

  3.1 Organisatie ............................................................................................................... 11

  3.2 Identiteit ................................................................................................................. 11

  3.3 Leergebieden ............................................................................................................ 12

  3.3.1 Rekenen/Wiskunde ................................................................................................... 12

  3.3.2 Nederlandse Taal ..................................................................................................... 12

  3.3.3 Engelse Taal (bovenbouw) ........................................................................................... 12

  3.3.4 De Wereld oriënterende vakken .................................................................................... 12

  3.3.5 Aardrijkskunde ........................................................................................................ 13

  3.3.6 Geschiedenis .......................................................................................................... 13

  3.3.7 Natuuronderwijs en gezond gedrag ................................................................................ 13

  3.3.8 Bewegingsonderwijs .................................................................................................. 13

  3.3.9 Expressie Muziek & Dans ............................................................................................. 13

  3.3.10 Expressie Beeldend: Tekenen en handvaardigheid ............................................................. 14

  3.4 ICT gebruik op de school ............................................................................................... 14

  3.5 Gedifferentieerd werken en zelfredzaamheid ...................................................................... 15

  Hoofdstuk 4 Omgaan met verschillen ...................................................................................... 16

  4.1 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen ................................................................... 16

  4.2 Portfolio .................................................................................................................. 16

  4.3 Overgang naar de volgende groep .................................................................................... 17

  4.4 Overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs ............................................................. 17

  4.5 Schoolresultaten en referentieniveaus ............................................................................... 17

  4.6 Leerlingenzorg ........................................................................................................... 18

  4.7 Passend onderwijs ...................................................................................................... 18

  4.8 Brede schoolondersteuningsteam (BSOT) ............................................................................ 18

  4.9 Jeugdgezondheidszorg op de basisschool (GGD) .................................................................... 19

  Hoofdstuk 5 Vertrouwenszaken .............................................................................................. 20

  5.1 Klachten .................................................................................................................. 20

  5.2 Voorkoming van ongewenste intimiteiten, agressie en geweld ................................................... 21

  5.3 Contactpersonen ........................................................................................................ 21

  Hoofdstuk 6 De ouders ......................................................................................................... 22

  6.1 De ouderraad ............................................................................................................ 22

  6.2 Ouderbijdrage ........................................................................................................... 23

 • 4

  6.3 Medezeggenschapsraad ................................................................................................ 23

  Hoofdstuk 7 Praktische zaken ................................................................................................. 25

  7.1 Buitenschoolse opvang ................................................................................................. 25

  7.2 Schooltijden en Jaarkalender 2019-2020 ............................................................................ 26

  7.3 Gesprekken met leerkrachten ......................................................................................... 26

  7.4 Schoolverzuim ........................................................................................................... 26

  7.5 Gezonde School ......................................................................................................... 28

  7.6 Aanmelding van nieuwe leerlingen ................................................................................... 29

  7.7 Uitschrijven van leerlingen ............................................................................................ 29

  Hoofdstuk 8 Externe Contacten ............................................................................................... 29

  8.1 Deskundige Instanties ......................................................