Schoolgids 2011-2012 v Ond Insp 2012-01-08 2012-01-08آ  Schoolgids 2011-2012 . 2 Inhoudsopgave-1.!...

download Schoolgids 2011-2012 v Ond Insp 2012-01-08 2012-01-08آ  Schoolgids 2011-2012 . 2 Inhoudsopgave-1.! ...

of 28

 • date post

  23-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Schoolgids 2011-2012 v Ond Insp 2012-01-08 2012-01-08آ  Schoolgids 2011-2012 . 2 Inhoudsopgave-1.!...

 • 1

  Schoolgids 2011-2012

 • 2

  Inhoudsopgave  

  1.   De  School  als  organisatie  ............................................................................................  3   1.1   Samenvatting  ..................................................................................................................................................................................................  3   1.2   Speerpunten  ....................................................................................................................................................................................................  3   1.3   Naam  en  adres  ...............................................................................................................................................................................................  4   1.4   De  ligging  van  de  school  ............................................................................................................................................................................  4   1.5   Schoolgrootte  .................................................................................................................................................................................................  4   1.6   De  visie,  missie  en  doelstelling    ..............................................................................................................................................................  4   1.7   De  School  als  dynamische  organisatie  .................................................................................................................................................  6   1.8   Sociocratie  als  basis  voor  pedagogisch  handelen  ...........................................................................................................................  7   1.9   Staf  .......................................................................................................................................................................................................................  7   1.10   Ouders:  zeggenschap  en  bron  van  kennis  ..........................................................................................................................................  7  

  2   Leren  op  De  School  ..............................................................................................................  8   2.1   Onderwijsaanbod  (leer-­‐  en  vormingsgebieden)  .............................................................................................................................  8   2.2   Integraal  en  adaptief  leren  .......................................................................................................................................................................  9   2.3   Thema's  .............................................................................................................................................................................................................  9   2.4   Opbouw  per  thema-­‐periode  ..................................................................................................................................................................  10   2.5   Persoonlijke  kringgesprek  en  individueel  leerplan  ....................................................................................................................  11   2.6   Werkwijze  in  de  groepen  (bouwen)  ..................................................................................................................................................  12   2.7   Het  kind  in  de  groep  opnemen  .............................................................................................................................................................  13   2.8   Onderwijstijd  ...............................................................................................................................................................................................  14   2.9   Onderwijstijd  vier-­‐  en  vijfjarigen  ........................................................................................................................................................  15   2.10   Onderwijstijd  en  landelijk  experiment  flexibele  onderwijstijden  ........................................................................................  15   2.11   Opbrengsten  en  resultaten  ....................................................................................................................................................................  15  

  3   In-­‐  en  uitstroom  van  leerlingen  .........................................................................................  16   3.1   Instroom  ........................................................................................................................................................................................................  16   3.2   Uitstroom  ......................................................................................................................................................................................................  16   3.3   Onderwijskundig  rapport  ......................................................................................................................................................................  17  

  4   Zorg  voor  leerlingen  ..........................................................................................................  17   4.1   Het  volgen  en  stimuleren  van  de  ontwikkeling  van  leerlingen  .............................................................................................  17   4.2   Methodeafhankelijke  toetsen  ...............................................................................................................................................................  18   4.3   Methodeonafhankelijke  toetsen/landelijk  genormeerde  toetsen  ........................................................................................  18   4.4   Maatwerk  versus  remedial  teaching  .................................................................................................................................................  19   4.5   WSNS  ('Weer  samen  naar  school')  .....................................................................................................................................................  19   4.6   Schoolarts,  -­‐verpleegkundige,  -­‐maatschappelijk  werk  en  zorgteam  ..................................................................................  19   4.7   Verwijsindex  ................................................................................................................................................................................................  20   4.8   Logopedie  ......................................................................................................................................................................................................  20   4.9   Huisarts  ..........................................................................................................................................................................................................  20   4.10   Gezondheid  en  veiligheid  .......................................................................................................................................................................  20  

  5   Regels  en  gebruiken  ..........................................................................................................  21   5.1   Vragen  en  zorgen  .......................................................................................................................................................................................  21   5.2   Informatie  van  school  aan  ouders  ......................................................................................................................................................  21   5.3   Dagindeling  ..................................................................................................................................................................................................  21   5.4   Activiteiten  en  bijzondere  lessen  ........................................................................................................................................................  22   5.5   Te  laat  komen  ..............................................................................................................................................................................................  22   5.6   Pauzetijden  ...................................................................................................................................................................................................  23   5.7   Eten