Schoolgids 2011-2012 deel 1

download Schoolgids 2011-2012 deel 1

of 24

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

schoolgids 2011-2012

Transcript of Schoolgids 2011-2012 deel 1

 • Schoolgids

  2011-2012

  Cb de Zwaluw Zandpolstraat 9 7764 AK Zandpol

  0591-552655 www.cbdezwaluwl.nl

  e-mail: zwaluw@vivimail.nl

  P.C. Schoolvereniging Viviani voor primair onderwijs te Emmen e.o. Secretariaat: Postbus 91, 7800 AB Emmen, tel 0591-648207, e-mail: info@viviani.nl

 • 2

  CBS de Bark

  CBS de Bron

  de Tondel

  Viviani, Vasco da Gamastraat 18, 7825 VJ Emmen, tel. 0591-648207, www.viviani.nl

 • 3

  INHOUDSOPGAVE: Schoolgids ..................................................................................................................................................... 1 1. CB de Zwaluw. ............................................................................................................................................ 5 2. Uitgangspunten van de school .................................................................................................................... 5 2.1 De tijd van het krijtje is voorbij.Het digitale tijdperk. .............................................................................. 7 3. Wat leren de kinderen bij ons op school ..................................................................................................... 7 3.1. Groep 1 en 2 ............................................................................................................................................ 7 3.2. Groep 3 t/m 8 (Algemeen) ...................................................................................................................... 9 4. Resultaten van het onderwijs ...................................................................................................................... 9 4.1 Leerlingvolgsysteem ................................................................................................................................ 10 4.2 Overgaan en zittenblijven ........................................................................................................................ 11 4.3 Uitstroomcijfers naar VO ......................................................................................................................... 12 5. Uw kind(eren): Ook onze zorg .................................................................................................................. 12 5.1 Weer Samen Naar School en het Zorgteam. .......................................................................................... 13 5.2 Zorgplan................................................................................................................................................... 13 5.3. Leerling-gebonden Financiering. ............................................................................................................ 13 5.4 Schoolarts. ............................................................................................................................................... 14 5.5 School-Maatschappelijk Werk ................................................................................................................ 14 6. Praktische zaken ....................................................................................................................................... 15 6.1 Schooltijden 2011-2012. .......................................................................................................................... 15 6.2 Onderwijstijd. ........................................................................................................................................... 15 6.3 Vakanties / vrije dagen: 2011-2012 ......................................................................................................... 15 6.4 Overblijven. .............................................................................................................................................. 16 7. Regels en afspraken. ................................................................................................................................. 16 7.1 Pleinwacht.. ............................................................................................................................................. 16 7.2 Slecht weer.. ............................................................................................................................................ 17 7.3 Melding ziekte. ......................................................................................................................................... 17 7.4 Veiligheid in en rond school. ................................................................................................................... 17 8.1 Klankbordgroep. ...................................................................................................................................... 17 8.2 De Medezeggenschapsraad. .................................................................................................................. 18 8.3 Ouderbijdrage / Schoolfonds. .................................................................................................................. 18 8.4 Landelijk info-centrum voor ouders. ........................................................................................................ 19 8.5 Onderwijsgids voor Primair en Voortgezet Onderwijs. ............................................................................ 19 8.6 Schoolgids CB de Zwaluw. ...................................................................................................................... 20 9 Beleid en procedures .................................................................................................................................. 21 9.1 Leerplicht en vrijstelling van onderwijs. ................................................................................................... 21 9.2 Regeling voor toelating. ........................................................................................................................... 22 9.3 Regeling voor schorsing / verwijdering. ................................................................................................... 22 9.4 Viviani - Klachtenregeling. ...................................................................................................................... 23

  Beknopte procedure klachtenregeling ................................................................................................... 23

  9.5 Aansprakelijkheid / Verzekering. ............................................................................................................. 24

 • 4

  Woord vooraf.

  Voor u ligt de schoolgids van CB de Zwaluw voor het jaar 2011-2012.

  We hebben weer ons uiterste best gedaan, om een zo volledig mogelijk beeld van school

  te geven. De schoolgids is voor (toekomstige) ouders een belangrijke bron van praktische

  informatie. Ook wordt in de schoolgids gesproken over onderwijskundige zaken, de

  kwaliteitszorg, over de doelstellingen van de school, de methoden, de geldende

  omgangsvormen, de schoolstructuur, de zorgstructuur, de uitstroomresultaten, het

  vakantierooster en de klachtenregeling binnen de school.

  We hopen dat u met deze schoolgids een beeld krijgt van wat u van onze school mag

  verwachten.

  De basisschool is een stukje van je leven. Voor de leerlingen en voor u. De basisschool

  legt de basis en de leerlingen zijn in de loop van de jaren zon 8000 uren aan de zorg van

  meesters en juffen toevertrouwd. Een goede communicatie tussen school en ouders

  vinden we erg belangrijk.

  Onderwijs blijft in beweging. We hopen dat we samen met u in ons onderwijs kunnen

  blijven groeien. Natuurlijk blijft een gids een boekwerkje wat pas gaat leven als er ook

  daadwerkelijk een beeld bij gevormd kan worden Daarom bent en blijft u van harte

  welkom op onze school met uw vragen, aanvullingen of suggesties.

  Nog meer informatie over school kunt u in het schoolplan vinden. Die kunt u op school

  inzien.

  Op www.cbdezwaluw.nl kunt u informatie vinden, maar ook fotomateriaal van activiteiten

  die de leerlingen op of met school beleven.

  Deze schoolgids is met zorg samengesteld en we hopen dat u deze het hele schooljaar

  als naslagwerk gaat gebruiken. BEWAREN DUS!

  We wensen de leerlingen en hun familie een on(der)wijs goed jaar toe!

  Het team van CB de Zwaluw

 • 5

  1. CB de Zwaluw.

  Op de voorgevel van onze school staat ons logo.

  De naam CB De Zwaluw is bedacht door leerlingen van de school. Na een ingrijpende

  verbouwing leek het ons een goed moment om de school een nieuwe naam te geven (in

  2009). De Zwaluw vonden wij heel passend: de zwaluw staat symbool voor reiziger en

  groei. Een symbool voor de wens om leerlingen op te voeden tot zelfstandige

  volwassenen met een open wereld- en mensbeeld. Die zullen uitvliegen en hun leven

  lang blijven leren en ontdekken! Niet voor niets is onze missie Vliegen vanuit

  vertrouwen. Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen zich competent

  voelen, waar ze gezien worden en een eigen inbreng hebben. Wij willen hen vertrouwen

  geven vanaf de basis van hun ontwikkeling. Daarmee bereiken we dat het vertrouwen

  groeit:

  Vertrouwen in zichzelf

  Vertrouwen in de ander

  Vertrouwen in het eigen kunnen

  Vertrouwen op eigen keuzes

  Vertrouwen in de toekomst

  Voor het dorp Zandpol is de school belangrijk. Zonder school zou aan de leefbaarheid

  van het dorp op de lange duur afbreuk worden gedaan. De schooljeugd houdt het dorp

  bruisend en levendig. Vanaf 1923 heeft Zandpol al een school. Toen was de naam:

  School met de Bijbel.

  Tegenwoordi