Scheurkalender januari 2015

31
I ‘m not a human resource I’m a human being Henry Mintzberg donderdag 1 januari 2015

Transcript of Scheurkalender januari 2015

Page 1: Scheurkalender januari 2015

I ‘m not a human resource I’m a human being

Henry Mintzberg

donderdag 1 januari 2015

Page 2: Scheurkalender januari 2015

Werk kan gezinsvriendelijk worden ingericht

Bron: Roos Wouters, carrièrebitches en papadagen, 2011

vrijdag 2 januari 2015

Page 3: Scheurkalender januari 2015

De vrije markt. Welke waarden komen in het gedrang?

Bron: Michael J. Sandel, niet alles is te koop, 2013

zaterdag 3 januari 2015

Page 4: Scheurkalender januari 2015

Vandaag denk ik na.

Was ik deze weekmoedig?

verstandig? rechtvaardig?

Ben ik trots?

zondag 4 januari 2015

Page 5: Scheurkalender januari 2015

Bonusafspraken worden niet altijd scherp gemaakt, zodat de volledige

bonus aan het eind van het jaar moet worden uitgekeerd.

Magdat?

Bron: Stoeradviseurschap.nl

maandag 5 januari 2015

Page 6: Scheurkalender januari 2015

Financieel denken zet managers aan te denken in termen van efficiency in

plaats van effectiviteit

Bron: René ten Bos, Strategisch denken 1997

dinsdag 6 januari 2015

Page 7: Scheurkalender januari 2015

Hoe meer iemand onderworpen is aan macht, hoe minder sense of

control hij ervaart.

Bron: Paul Verhaeghe, Identiteit, 2012

woensdag 7 januari 2015

Page 8: Scheurkalender januari 2015

Een ‘gelijksoortige’ studentenpopulatie beperkt het aantal culturele en

intellectuele gezichtspunten. Dit geldt voor: ras, etniciteit, maatschappelijke

klasse.

Bron: Michael J. Sandel, Rechtvaardigheid, 2009

donderdag 8 januari 2015

Page 9: Scheurkalender januari 2015

Het menselijke leven heeft in zijn algemeenheid geen speciale zin

Zinnig is alleen de vraag: ‘Wat is de zin van mijn leven?’

Bron: Rob van Es, Professionele ethiek, 2011

vrijdag 9 januari 2015

Page 10: Scheurkalender januari 2015

zaterdag 10 januari 2015

De vrije markt. Welke waarden komen in het gedrang?

Beleefdheid!

Bron: Michael J. Sandel, niet alles is te koop, 2013

Page 11: Scheurkalender januari 2015

Vandaag denk ik na.

Was ik deze weekmoedig?

verstandig? rechtvaardig?

Ben ik trots?

zondag 11 januari 2015

Page 12: Scheurkalender januari 2015

Universiteit past positieve discriminatie toe bij toelating van

studenten.Magdat?

Bron: Michael J. Sandel, niet alles is te koop, 2013

maandag 12 januari 2015

Page 13: Scheurkalender januari 2015

Nadruk op procedures verleidt managers ertoe echt ethisch

zelfonderzoek te verontachtzamen.

Bron: René ten Bos en Mollie Painter-Morland, Bedrijfsethiek, 2013

dinsdag 13 januari 2015

Page 14: Scheurkalender januari 2015

Het probleem is dat er niet teveel maar te weinig morele argumenten worden

uitgewisseld in het politie debat. =

morele leegte

Bron: Michael J. Sandel, niet alles is te koop, 2013

woensdag 14 januari 2015

Page 15: Scheurkalender januari 2015

Why more equal societies always do better!

Bron: Paul Verhaeghe, Identiteit, 2012

donderdag 15 januari 2015

Page 16: Scheurkalender januari 2015

Microsoft:

En dan laat je mensen los, geef je ze vrijheid, dan gaan ze harder werken

dan ooit

Bron: Roos Wouters, carrièrebitches en papadagen, 2011

vrijdag 16 januari 2015

Page 17: Scheurkalender januari 2015

zaterdag 17 januari 2015

De vrije markt. Welke waarden komen in het gedrang?

Eigen verantwoordelijkheid!

Bron: Michael J. Sandel, niet alles is te koop, 2013

Page 18: Scheurkalender januari 2015

Vandaag denk ik na.

Was ik deze weekmoedig?

verstandig? rechtvaardig?

Ben ik trots?

zondag 18 januari 2015

Page 19: Scheurkalender januari 2015

Bezuinigingen worden doorgezet, ook als deze ten koste gaan van de zwakkeren in de samenleving.

Magdat?

Bron: Marcel Becker, Bestuurlijke ethiek, 2007

maandag 19 januari 2015

Page 20: Scheurkalender januari 2015

Waarom zou ik iets doen of laten als ik er zelf niet direct voordeel bij heb?

Bron: Rob van Es, Professionele ethiek, 2011

dinsdag 20 januari 2015

Page 21: Scheurkalender januari 2015

Mensen worden lui in een rationele context

Bron: René ten Bos, Strategisch denken 1997

woensdag 21 januari 2015

Page 22: Scheurkalender januari 2015

Zelfvertrouwen ontwikkel je alleen in samenspel met anderen

Bron: René ten Bos, Strategisch denken 1997

donderdag 22 januari 2015

Page 23: Scheurkalender januari 2015

Gedragscodes hebben alleen zin als deze leiden tot herleving van het

gesprek over de maatschappelijke taak en de eigen verantwoordelijkheid

daarbij.

Bron: Een lastig gesprek, advies commissie behoorlijk bestuur, 2013

vrijdag 23 januari 2015

Page 24: Scheurkalender januari 2015

zaterdag 24 januari 2015

De vrije markt. Welke waarden komen in het gedrang?

Gelijkheid!

Bron: Michael J. Sandel, niet alles is te koop, 2013

Page 25: Scheurkalender januari 2015

Vandaag denk ik na.

Was ik deze weekmoedig?

verstandig? rechtvaardig?

Ben ik trots?

zondag 25 januari 2015

Page 26: Scheurkalender januari 2015

Universiteit veilt studieplekken. De hoogste bieder wordt toegelaten.

Magdat?

Bron: Michael J. Sandel, Rechtvaardigheid, 2009

maandag 26 januari 2015

Page 27: Scheurkalender januari 2015

John Rawls

Hoe meer we denken dat w eons succes door eigen toedoen hebben

bereikt, des te minder voelen we ons verantwoordleijk voor mensen die

achterblijven

Bron: Michael J. Sandel, Rechtvaardigheid, 2009

dinsdag 27 januari 2015

Page 28: Scheurkalender januari 2015

Burnout ontstaat niet door te druk zijn, maar door de manier waarop het werk

is georganiseerd en de bijbehorende sociale verhoudingen.

Bron: Paul Verhaeghe, Identiteit, 2012

woensdag 28 januari 2015

Page 29: Scheurkalender januari 2015

Dan Pink

Financiele prikkels werken nauwelijks bij banen die een bepaald

denkvermogen vragen

Bron: Paul Verhaeghe, Identiteit, 2012

donderdag 29 januari 2015

Page 30: Scheurkalender januari 2015

Targets:

Wat vind jij belangrijk in je werk?Wat wil jij veranderen?

Hoe doe je dat?Wat wil je rapporteren?

Bron: Paul Verhaeghe, Identiteit, 2012

vrijdag 30 januari 2015

Page 31: Scheurkalender januari 2015

De vrije markt. Welke waarden komen in het gedrang?

Altruisme!

Bron: Michael J. Sandel, niet alles is te koop, 2013

zaterdag 31 januari 2015