Schematherapie voor persoonlij · PDF file©H. van Genderen 40 Neerwaartse pijl techniek...

of 229 /229
© H. van Genderen 1 Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen Hannie van Genderen

Embed Size (px)

Transcript of Schematherapie voor persoonlij · PDF file©H. van Genderen 40 Neerwaartse pijl techniek...

 • H. van Genderen

  1

  Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen

  Hannie van Genderen

 • H. van Genderen

  2

  Dag 1

 • H. van Genderen

  3

  Definitie schema:

  Kennisstructuur ontstaan in de (vroege) jeugd, die tot uiting komt in zich herhalende patronen van denken, voelen en gedrag

 • H. van Genderen

  4

  SCHEMA ZELF (ik ben slecht) ANDEREN (anderen zijn niet te vertrouwen)

  ASSUMPTIES WERELD (de wereld is gevaarlijk) CONDITIONELE ASSUMPTIES

  (als je een fout maakt word je gestraft) INSTRUMENTELE ASSUMPTIES

  (ik kan me maar beter afzijdig houden) AUTOMATISCHE GEDACHTEN

  (ik kan maar beter mijn mond houden) (zie je wel ze vinden met stom)

  STRATEGIEEN (contact vermijden)

  (faades opbouwen)

 • H. van Genderen

  5

  Verschil as I - as II As I

  Laat ontstaan Clint wil verandering Beperkt gebied Beperkt relationeel effect Opvoeding goed genoeg

  As II

  Vroeg ontstaan Clint heeft weerstand

  tegen verandering Betreft hele leven van cl. Sterk relationeel karakter Tekorten in opvoeding

 • H. van Genderen

  6

  Schema-vorming

  Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren Culturele factoren

 • H. van Genderen

  7

  Dimensies Temperament

  Verlegen ....................................Spontaan Passief.......................................Agressief Vlak...................................Gepassioneerd Angstig.....................................Roekeloos Sensitief................................Onkwetsbaarerle

 • H. van Genderen

  8

  moeilijke ouders

  moeilijk temperament

  Traumatische gebeurtenissen buiten het gezin

  Disfunctionele Schemas

 • H. van Genderen

  9

  Gevolgen disfunctioneel schema

  Overweldigende emoties Schade aan zichzelf en anderen Staat bevrediging van basisbehoeften in

  de weg Stevig verankerde patronen die moeilijk

  zijn te veranderen

 • H. van Genderen

  10

  Wat hebben kinderen nodig Basisveiligheid Verbondenheid met anderen Zelfwaardering Autonomie Zelfexpressie Realistische grenzen

 • H. van Genderen

  11

  Ontstaan disfunctionele schemas

  Ontbreken basisveiligheid Geen verbondenheid met anderen Onvoldoende zelfwaardering Gebrekkige autonomie Onvoldoende zelfexpressie:

  - Gerichtheid op de ander - Overdreven waakzaamheid en geremdheid

  Zwakke grenzen

 • H. van Genderen

  12

  Onvoldoende basisveiligheid

  Verlating/instabiliteit Wantrouwen en/of misbruik

 • H. van Genderen

  13

  Mooi, maak er nog maar een

 • H. van Genderen

  14

  Geen verbondenheid met anderen

  Emotionele verwaarlozing Sociaal isolement/vervreemding

 • H. van Genderen

  15

  Gebrek aan zelfwaardering

  Minderwaardigheid/schaamte Mislukking

 • H. van Genderen

  16

  Gebrekkige autonomie

  Afhankelijkheid/onbekwaamheid Kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar

  Verstrengeling/kluwen

 • H. van Genderen

  17

  Onvoldoende zelfexpressie: Extreme aanpassing:

  Onderwerping Gerichtheid op de ander Zelfopoffering Goedkeuring en erkenning zoeken*

  Secundaire schemas

 • H. van Genderen

  18

  Overmatige waakzaamheid en geremdheid

  Negativiteit en pessimisme* Emotionele geremdheid Meedogenloze normen/overdreven

  kritisch Bestraffende houding* Secundaire schemas

 • H. van Genderen

  19

  Verzwakte grenzen

  Zich rechten toe-eigenen Gebrek aan zelfbeheersing/

  zelfdiscipline

 • H. van Genderen

  20

  moeilijke ouders

  moeilijk temperament

  Traumatische gebeurtenissen buiten het gezin

  Disfunctionele Schemas

  Disfunctionele copingstijlen

  klachten

 • H. van Genderen

  21

  Psycho-educatie

  Ga na welke behoeftes niet zijn vervuld Leg uit wat normale behoeftes zijn Vertel hoe bij een normale opvoeding met

  kinderen wordt omgegaan Gebruik indien passend eigen voorbeelden

 • H. van Genderen

  22

  Copingstrategien

  Overgave (freeze) Vermijding (flight) Overcompensatie (fight)

 • H. van Genderen

  23

  Definitie schemamodus:

  Set van bij elkaar horende schemas en copingstrategien, die samen het denken, voelen en handelen van de clint bepalen

  Momentane en plotseling wisselende, alles overheersende gemoedstoestand

 • H. van Genderen

  24

  Schemamodi

  Kindmodi Copingmodi (overgave,vermijding

  en overcompensatie) Onaangepaste oudermodi Gezonde volwassene modus

 • H. van Genderen

  25

  Kind modi

  kwetsbaarheid

  woede

  gebrek discipline

  geluk

  Woedende kind

  Razende kind

  Impulsieve kind

  Ongedisciplineerde kind

  Blije kind

  Verlaten kind Misbruikte kind

  Eenzame kind Afhankelijke kind

 • H. van Genderen

  26

  Coping modi

  overgave

  vermijding

  overcompensatie

  Willoze inschikkelijke

  Onthechte beschermer

  Onthechte zelfsusser

  Zelfverheerlijker

  Pest en aanval

  Vermijdende beschermer*

  Boze beschermer*

  Bedrog en manipulatie* Roofdier*

  Aandacht en erkenning zoeker*

  Overcontroleerder* Paranode modus*

 • H. van Genderen

  27

  Ouder modi

  Straffende ouder

  Schuldinducerende ouder

  Veeleisende ouder

 • H. van Genderen

  28

  Gezonde volwassene

 • Het gentegreerde model

  Een gentegreerd model waarin de copingstrategie de relatie vormen tussen schemas en modi

  Copingstrategie

  schema schema modus

 • Verbinding tussen de concepten Aanpassing van het Schema Polarity Model van Elliott & Lassen (1997)

  Schema

  Overgave Overcompensatie Vermijding

 • Verbinding tussen de concepten Minderwaardigheid/Schaamte

  Kwetsbare kind: niemand houdt

  van mij

  Zelfverheerlijker: Ik ben heel bijzonder

  Onthechte beschermer: Situaties vermijden

  Gezonde volwassene Ik ben ok

 • Verbinding tussen de concepten Emotionele deprivatie

  Kwetsbare kind: mijn behoeftes

  zullen nooit vervuld worden

  Boze kind: Ik wil dat mijn

  behoeftes meteen vervuld worden

  Onthechte beschermer: Relaties vermijden

  Gezonde volwassene: Ik wordt gezien en gerespecteerd

 • H. van Genderen

  33

  Verband tussen Schemas,

  Schemamodi

  Komt terug op dag 2

 • H. van Genderen

  34

  Shine (Hicks, 1997)

 • H. van Genderen

  35

  Fragment Shine Welke disfunctionele

  schemas heeft David?

  Welke stijl van omgaan met de schemas heeft hij?

 • H. van Genderen

  36

  Eerste gesprekken schematherapie

  Empathische belangstellende stijl Aangeven wat je al weet over de patint Vraag de patint naar eerdere therapie-ervaringen Wat verwacht hij/zij van de therapie en van jou als

  therapeut? Niet teveel details over klachten, maar vraag naar

  terugkerende patronen Geef uitleg over rationale van de therapie - Wat zijn valkuilen - Samen werken aan de problemen - Langer durende therapie - Heden en verleden komen aan bod Geef schriftelijke informatie mee

 • H. van Genderen

  37

  Opsporen schemas1. Themas uit vorige therapien 2. Levensgeschiedenis (Leefregels vanuit het stamgezin) 3. Huidige problemen 4. Neerwaartse pijl techniek 5. Therapeutische relatie (hoe gaat interactie en wat verwacht de

  clint van de therapeut ) 6. Testen en vragenlijsten 7. Imaginatie

 • H. van Genderen

  38

  Emotietheorie Lang Emotionele ervaringen worden op drie niveaus opgeslagen in het geheugen Stimulus niveau (zien, ruiken, voelen) Betekenis niveau (cognities ik ben) Motorische respons niveau (reacties zoals

  verkrampen, woedende reactie, knoop in je maag)

  Daarom is het belangrijk om verschillende diagnostische methoden te gebruiken

 • H. van Genderen

  39

  Neerwaartse pijl techniek Cognitieve techniek om door te vragen naar de achterliggende betekenis op schemaniveau van gebeurtenissen en disfunctionele gedachten Wat zegt deze gebeurtenis over jou? Wat over anderen? Wat over jouw leven en hoe de wereld in elkaar

  steekt?

 • H. van Genderen

  40

  Neerwaartse pijl techniek Niet horizontaal uitdagen, maar verticaal

  doorvragen: Wat betekent dat voor jou ? Wat zegt dat over jou als persoon? Stel dat dat waar is wat betekent dat dan? Als dat zo is wat is daar dan zo erg aan? (eventueel dezelfde vragen over anderen en de wereld) Pas als je op het meest basale niveau (schema) zit dan: Empathiseren Verbreden naar andere situaties

 • H. van Genderen

  41

  Meetinstrumenten

  Semi gestructureerde interviews (SCID II) Zelfbeoordelingsvragenlijsten DSM IV

  (VKP, ADP IV)

  Zelfbeoordelingsvragenlijsten schemas Algemene psychologische tests

  (Bv. NEO-PI voor temperament)

  Zelfregistratie

 • H. van Genderen

  42

  Zelfbeoordelingsvragenlijsten schemas en copingstijlen

  Young Schema-Vragenlijst Coping vragenlijst