Schema M1 : Het financi£«le doelstellingenplan ... Schema M1 : 2017 2018 2019 Het...

Click here to load reader

download Schema M1 : Het financi£«le doelstellingenplan ... Schema M1 : 2017 2018 2019 Het financi£«le doelstellingenplan

of 32

 • date post

  16-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Schema M1 : Het financi£«le doelstellingenplan ... Schema M1 : 2017 2018 2019 Het...

 • Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 40770,inschrijvingsnummer 324, exploitatie 283, investeringen 41, andere 0

  Schema M1 : 2014 2015 2016

  Het financiële doelstellingenplan

  Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

  Algemene financiering 418.534 1.098.642 680.109 451.418 942.906 491.488 786.993 344.225 -442.768

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 27.424 0 -27.424 649 456 -192 Exploitatie 0 0 0 27.424 0 -27.424 649 456 -192

  Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Overig Beleid 418.534 1.098.642 680.109 423.994 942.906 518.913 786.344 343.768 -442.575 Exploitatie 276.859 1.098.642 821.784 276.839 921.800 644.961 633.498 1.929.113 1.295.615

  Investeringen 0 0 0 0 21.106 21.106 0 196.310 196.310

  Andere 141.675 0 -141.675 147.155 0 -147.155 152.846 -1.781.654 -1.934.500

  Maatschappelijke integratie 4.801.561 4.840.457 38.896 4.470.255 5.083.748 613.493 4.587.442 4.834.342 246.900

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 707.600 376.575 -331.026 758.031 408.475 -349.556 728.886 362.870 -366.015 Exploitatie 707.600 376.575 -331.026 758.031 408.475 -349.556 728.886 362.870 -366.015

  Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Overig Beleid 4.093.961 4.463.882 369.922 3.712.223 4.675.272 963.049 3.858.557 4.471.472 612.915 Exploitatie 4.017.647 4.440.798 423.151 3.676.218 4.584.252 908.033 3.800.794 4.351.069 550.275

  Investeringen 76.313 23.084 -53.229 36.005 91.020 55.016 57.763 120.403 62.639

  Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Totaal 5.220.094 5.939.099 719.005 4.921.673 6.026.654 1.104.981 5.374.435 5.178.567 -195.868 Exploitatie 5.002.106 5.916.015 913.909 4.738.513 5.914.527 1.176.014 5.163.826 6.643.509 1.479.683

  Investeringen 76.313 23.084 -53.229 36.005 112.127 76.122 57.763 316.713 258.949

  Andere 141.675 0 -141.675 147.155 0 -147.155 152.846 -1.781.654 -1.934.500

  OCMW Hemiksem Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 1 (amjp) BW1 - de | Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019) NIS - code : 11018 Sint Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEM p. 1/32Aangemaakt op 22/11/2018 11:48

 • Schema M1 : 2017 2018 2019

  Het financiële doelstellingenplan

  Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

  Algemene financiering 207.214 138.321 -68.893 235.500 1.750.100 1.514.600 239.500 326.000 86.500

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.871 1.684 -1.187 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 Exploitatie 2.871 1.684 -1.187 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000

  Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Overig Beleid 204.343 136.637 -67.706 215.500 1.750.100 1.534.600 219.500 326.000 106.500 Exploitatie 204.343 136.637 -67.706 215.500 252.500 37.000 219.500 252.500 33.000

  Investeringen 0 0 0 0 1.497.600 1.497.600 0 73.500 73.500

  Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Maatschappelijke integratie 4.695.910 4.968.418 272.508 7.600.905 5.066.821 -2.534.084 5.660.765 5.875.259 214.494

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 618.128 368.005 -250.123 1.061.776 570.257 -491.518 1.225.275 714.018 -511.257 Exploitatie 618.128 368.005 -250.123 1.061.776 570.257 -491.518 1.225.275 714.018 -511.257

  Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Overig Beleid 4.077.782 4.600.413 522.631 6.539.130 4.496.564 -2.042.565 4.435.489 5.161.241 725.751 Exploitatie 4.011.720 4.644.273 632.553 4.264.993 4.473.480 208.487 4.361.989 4.338.157 -23.833

  Investeringen 66.063 -43.860 -109.922 2.274.136 23.084 -2.251.052 73.500 823.084 749.584

  Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Totaal 4.903.124 5.106.739 203.615 7.836.405 6.816.921 -1.019.484 5.900.265 6.201.259 300.994 Exploitatie 4.837.061 5.150.599 313.537 5.562.269 5.296.238 -266.031 5.826.765 5.304.675 -522.090

  Investeringen 66.063 -43.860 -109.922 2.274.136 1.520.684 -753.452 73.500 896.584 823.084

  Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  OCMW Hemiksem Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 1 (amjp) BW1 - de | Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019) NIS - code : 11018 Sint Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEM p. 2/32Aangemaakt op 22/11/2018 11:48

 • Schema M1 : 2020

  Het financiële doelstellingenplan

  Uitgaven Ontvangsten Saldo

  Algemene financiering 245.500 813.375 567.875

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 20.000 0 -20.000 Exploitatie 20.000 0 -20.000

  Investeringen 0 0 0

  Andere 0 0 0

  Overig Beleid 225.500 813.375 587.875 Exploitatie 225.500 813.375 587.875

  Investeringen 0 0 0

  Andere 0 0 0

  Maatschappelijke integratie 5.650.516 5.105.726 -544.791

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.234.728 714.018 -520.710 Exploitatie 1.234.728 714.018 -520.710

  Investeringen 0 0 0

  Andere 0 0 0

  Overig Beleid 4.415.789 4.391.708 -24.081 Exploitatie 4.415.789 4.368.624 -47.165

  Investeringen 0 23.084 23.084

  Andere 0 0 0

  Totaal 5.896.016 5.919.101 23.084 Exploitatie 5.896.016 5.896.017 0

  Investeringen 0 23.084 23.084

  Andere 0 0 0

  OCMW Hemiksem Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 1 (amjp) BW1 - de | Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019) NIS - code : 11018 Sint Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEM p. 3/32Aangemaakt op 22/11/2018 11:48

 • RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

  I. Exploitatiebudget (B-A) 913.909 1.176.014 1.479.683 313.537 -266.031 -522.090 0

  A. Uitgaven 60/5-694 5.002.106 4.738.513 5.163.826 4.837.061 5.562.269 5.826.765 5.896.016 B. Ontvangsten 5.916.015 5.914.527 6.643.509 5.150.599 5.296.238 5.304.675 5.896.017

  1.a. Belastingen en boetes 73 0 0 0 0 0 0 0 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 940.155 838.370 1.781.654 0 0 0 560.875 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 0

  2. Overige 70-7400-

  7402/9-742/8- 75

  4.975.860 5.076.157 4.861.854 5.150.599 5.296.238 5.304.675 5.335.142

  II. Investeringsbudget (B-A) -53.229 76.122 258.949 -109.922 -753.452 823.084 23.084

  A. Uitgaven 21/28-2906-664 76.313 36.005 57.763 66.063 2.274.136 73.500 0

  B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28 23.084 112.127 316.713 -43.860 1.520.684 896.584 23.084

  III. Andere (B-A) -141.675 -147.155 -1.934.500 0 0 0 0

  A. Uitgaven 141.675 147.155 152.846 0 0 0 0 1. Aflossing financiële schulden 141.675 147.155 152.846 0 0 0 0

  a. Periodieke aflossingen 421/4 141.675 147.155 152.846 0 0 0 0 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 0 0 0 0

  2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 0 0 0 0 3. Overige transacties 178-2905 0 0 0 0 0 0 0

  B. Ontvangsten 0 0 -1.781.654 0 0 0 0 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 -1.781.654 0 0 0 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0

  a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0 0 0 0 0 b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 0 0 0 0

  3. Overige transacties 102-178-4949-4959 0 0 0 0 0 0 0

  IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 719.005 1.104.981 -195.868 203.615 -1.019.484 300.994 23.084

  V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.037.889 2.756.894 3.861.875 3.666.007 3.869.622 2.850.138 3.151.132

  VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 2.756.894 3.861.875 3.666.007 3.869.622 2.850.138 3.151.132 3.174.217

  VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.088.025 1.770.178 1.762.746 1.765.900 1.344.301 1.367.384 1.390.468

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 92.690 112.690 112.690 112.690 112.690 112.690 112.690 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 995.335 1.657.488 1.650.055 1.653.209 1.231.610 1.254.694 1.277.778 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 0 0 0 0

  VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.668.869 2.091.697 1.903.261 2.103.722 1.505.838 1.783.748 1.783.748

  Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

  OCMW Hemiksem Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 1 (amjp) BW1 - de | Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019) NIS - code : 11018 Sint Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEM p. 4/32Aangemaakt op 22/11/2018 11:48

 • Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 40770,inschrijvingsnummer 324, exploitatie 283, investeringen 41, andere 0

  AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

  I. Financiëel draagvlak (A - B) 997.737 1.254.505 1.909.004 313.537 -266.031 -522.090 0

  A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 5.916.015 5.914.527 6.643.509 5.150.599 5.296.238 5.304.675 5.896.017 B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 4.918.278 4.660.022 4.734.504 4.837.061 5.562.269 5.826.765 5.896.016

  1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 5.002.106 4.738.513 5.163.826 4.837.061 5.562.269 5.826.765 5.896.016 2. Nettokosten van de schulden 83.828 78.491 429.322 0 0 0 0

  a. Kosten van de schulden 6500-6502 83.828 78.491 429.322 0 0 0 0 b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0 0 0 0 0

  II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 225.503 225.645 582.168 0 0 0 0

  A. Netto aflossing van de schulden 141.675 147.155 152.846 0 0 0 0 1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 141.675 147.155 152.846 0 0 0 0 2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 0 0 0 0 0 0 0

  B. Nettokosten van de schulden 83.828 78.491 429.322 0 0 0 0 1. Kosten van de schulden 6500-6502 83.828 78.491 429.322 0 0 0 0 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0 0 0 0 0

  III. Autofinancieringsmarge (I - II) 772.234 1.028.860 1.326.837 313.537 -266.031 -522.090 0

  OCMW Hemiksem Type