Scheepvaartkwartier Magazine - LOCATIES010.Nl

of 21 /21
20 1 0 zomer VAART KWARTIER magazine 6E JAARGANG NUMMER 12 ZOMER 2010 Met aandacht voor de wijk In bed met Dudok OVG Veerhaven- concert

Embed Size (px)

Transcript of Scheepvaartkwartier Magazine - LOCATIES010.Nl

6E JAARGANG

NUMMER 12ZOMER 2010

magazine

VAART KWARTIERMet aandacht

voor de wijkOVG

Veerhavenconcert

Dudok

In bed met

zomer 20

10

DE JONGEV A K K L E D I N

G

Bar La CaveOokvoordeVrijdagMiddagBorrelDe Jonge Vakkleding Westzeedijk 70/72 Rotterdam tel. 010 - 436 34 84 www.vakkleding.com

6E JAARGANG

NUMMER 12ZOMER 2010

De Jonge Vakkleding is een begrip in Rotterdam en omstreken. Sinds 1939 is De Jonge specialist in bedrijfskleding en accessoires. Van broeken tot jassen. Van hoofddeksels tot schoenen en stomerij-service. De Jonge heeft een zeer groot assortiment in huis en weet de prijs na al die jaren nog altijd gunstig te houden. Een bezoekje aan de winkel op de Westzeedijk is zeker de moeite waard.

Scheepstimmermanslaan23B 3016 AD Rotterdam Tel. 010 - 436 71 61

aan de bewoners en onder nemers van het Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk

zomer 201 03 5 6 10 11 12 14 16 19 20 22 22 24 27 28 31 33 34 36Van de redactie Van het bestuur Open monumentendag Locaties010.nl TODAY Veerhavenconcert Droogleever Fortuynplein Wijkvisie Wijkvisie Bestuur Vensters op de stad VOS voetbal ROOM Tour de France Dudok Wereldhavendagen Heerlijk Rotterdam Kijk op de wijk Evenementen Uit de oude doos

CAF - PETIT RESTAURANT

In dit nummerParkkade 1 - Rotterdam - Telefoon 010 436 04 62

www.deballentent.nl

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

Van de redactie

BLOEMERIE & GALERIE- Hydrocultuur

Mellegers, keurslagerMeent 67a Rotterdam Tel. (010) 24 00 840 www.mellegers.keurslager.nl2

- Bruidswerk - Potterie

Reinoud - Boeketten Brasserie Nul10 & Westerstraat 39A - Rouwwerk Mariette tel: 010 - 213 44 45 Van Rijn - Bloemwerklunch, diner en borrel ZakelijkeLunch: maandag t/m vrijdag van 12 tot 15 uur

Tips en inputU kunt ons bereiken via: Postbus 23071 3001 KB Rotterdam E-mail: [email protected] www.scheepvaartkwartier.biz

Schrijf en denk mee met de redactieDe redactie komt graag in contact met buurtbewoners en ondernemers die ons magazine en de wijk een warm hart toedragen en een creatieve bijdrage willen leveren. Hierbij gaat het om het bedenken, schrijven en begeleiden van artikelen. Het magazine wordt telkens in een beperkte tijd van ongeveer 6 weken gerealiseerd, dus het betreft een overzichtelijke periode van activiteit. Ook een eenmalige bijdrage is van harte welkom, evenals ideen en tips over onderwerpen die u graag in het magazine ziet verschijnen. Dus, enthousiaste wijkgenoten, meld u aan via [email protected] 3

Diner: 3011 BM Rotterdam Vasteland 44 Maasboulevard dinsdag t/m zaterdag van 18 tot 22 uur Tel. 010-4123949 Fax 4049491

e-mail: [email protected]

www.nul10.nl

Vind de perfecte eventlocatie in Rotterdam!

het Bestuur van het Bestuur van het BestuDe Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk en het maatschappelijk welzijn van de mensen die er wonen en/of werken.

DisplaysDit voorjaar zijn er op verschillende locaties in de wijk displays geplaatst met hierin het magazine Scheepvaartkwartier, om ervoor te zorgen dat de magazines onder ogen komen van een zo groot mogelijk publiek. Het is de bedoeling dat de displays regelmatig (bij)gevuld zullen worden.

Wat is de Stichting?De Stichting is een erkend adviesorgaan dat overlegt met de gemeente en advies uitbrengt aan de gemeente op tal van onderwerpen. Vaste items zijn aanvragen voor horecavergunningen en evenementen.

Adviesaanvragen evenementenElk jaar lopen er bij de Stichting de adviesaanvragen binnen voor evenementen die in dat jaar in onze wijk zullen plaatsvinden. Die aanvragen worden met zorg behandeld. Voor bepaalde, met name grote, evenementen worden vanuit de gemeente speciale bijeenkomsten georganiseerd, waaraan de organisatie van het evenement en alle betrokken gemeentelijke diensten deelnemen. Op uitnodiging is ook de Stichting van de partij. Het doel van deelname aan een dergelijke bijeenkomst is voor de Stichting: het inwinnen van informatie en het doen van aanbevelingen aan de organisatie. Uw suggesties, op- en aanmerkingen zijn van harte welkom. Voor evenementen waarvoor doorlaatbewijzen (voor autoverkeer) worden uitgegeven, fungeert de Stichting als uitgiftepunt voor extra doorlaatbewijzen.

Wat doet de Stichting?De Stichting bewaakt handhaving van bestemmingsplannen, bouwprocedures en de staat van de buitenruimte. Daarnaast informeert zij bewoners en bedrijven over (toekomstige) ontwikkelingen binnen de wijk alsmede die in aangrenzende stadsgebieden. Incidenteel kunnen bepaalde delen van de wijk specifiek van informatie worden voorzien wanneer die betrekking heeft op de lokale woonomgeving. Bij grootschalige aanpak of herinrichting van straten waarvoor de gemeente een begeleidingscommissie instelt, fungeert de Stichting als gesprekspartner in het overleg waarin de werkuitvoering wordt besproken met hen die daarbij rechtstreeks zijn betrokken: uitvoerders, bewoners en ondernemers. Ook worden aanwijzingen in ontvangst genomen die de buitenruimte betreffen, bij wijze van extra service naar de burger. Om dit te kunnen doen ontvangt de Stichting input van bewoners, bedrijven, de gemeente en andere belanghebbenden.

Tour de FranceOndanks de drukte die de start van de Tour de France met zich meebracht, zijn ook tijdens de Tour de France veel doorlaatbewijzen uitgegeven. De Stichting hield in eerste instantie haar hart vast bij de komst van de Tour de France in het Scheepvaartkwartier. Deze vrees bleek bij nader inzien niet terecht. De start van de eerste etappe van de Tour de France is zeer voorspoedig verlopen en was een mooie dag voor de bezoekers en bewoners van onze wijk.

Hoe wordt de Stichting gefinancieerd?De Stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente. Daarnaast wordt jaarlijks aan bewoners en bedrijven gevraagd om vrijwillig bij te dragen in de kosten. Deze bijdrage is hard nodig, omdat de Stichting het met de gemeentesubsidie alleen niet redt. Heeft u ons nog niet gesteund met uw jaarlijkse bijdrage, maar draagt u de Stichting wel een warm hart toe, maakt u dan alsnog uw bijdrage over op rekening ABN AMRO Bank nr. 50.34.27.276 of ING nr. 47711 t.n.v. Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk te Rotterdam. Uw donatie wordt vanzelfsprekend zeer op prijs gesteld! Elke tweede dinsdagavond van de maand vergadert het bestuur in het wijkkantoor aan de Westerstraat. Een ieder die interesse heeft in de invulling van nog vacante bestuurszetels is van harte uitgenodigd om tijdens n van deze vergaderingen kennis te komen maken met de Stichting. Graag wel van tevoren aanmelden via [email protected]

Openbare wijkvergaderingOp donderdag 10 juni 2010 is de jaarlijkse openbare wijkvergadering gehouden. De vergadering was wederom een succes. De opkomst was zeer behoorlijk te noemen, al was de gemiddelde leeftijd wat aan de hoge kant. Wellicht dat de jongere mensen, die onze wijk in grote getale bevolken, volgend jaar wel hun weg kunnen vinden naar het Maritime Hotel, waar de vergadering traditiegetrouw plaatsvindt. Tijdens de vergadering is door de Stichting een presentatie gegeven over een op te stellen wijkvisie met als doel dat de Stichting sneller, beter en vooral proactief kan gaan reageren op het beleid van de gemeente. De Stichting vindt het belangrijk dat een dwarsdoorsnede van bewoners en bedrijven uit de wijk wordt genomen om deze visie mede te ontwikkelen om zo draagvlak te creren voor de beslissingen die we als Stichting nemen. Om dit te bewerkstelligen is het de bedoeling om een klankbordgroep in het leven te roepen (daarover verderop in het magazine meer). Genteresseerden hiervoor kunnen zich melden bij de Stichting. Als afsluiting van de avond werd er een leuke en boeiende presentatie gehouden door Luuk de Boer van United Architects over de geschiedenis van het Scheepvaartkwartier. De presentatie riep bij veel mensen in de zaal herinneringen op en kon op veel waardering rekenen. De (uitgebreide) presentatie is na te kijken op de website van United Architects: www.unitedacrhitects.com onder links (10.06.2010 lezing Scheepvaartkwartier).

4

5

Rotterdam herbergt talloze gemeentelijke- en rijksmonumenten die het aanzien meer dan waard zijn. De 19e eeuw heeft een bonte verzameling gebouwen opgeleverd. Door de opkomende industrie en allerlei nieuwe mogelijkheden op technisch gebied ontstonden er nieuwe typen gebouwen, waarbij vaak werd teruggegrepen op historische bouwstijlen uit verschillende periodes. Deze werden door elkaar gebruikt en in een nieuw jasje gestoken. Het is dus de periode van de neostijlen, als het neoclassicisme, de neogotiek, de neorenaissance of een mix daarvan, het eclecticisme. In de negentiende eeuw heeft Rotterdam een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Deze tijd is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van Rotterdam als moderne architectuurstad. De aanleg van de singels, de sprong over de Maas, de uitbreiding van havengebieden en de eerste arbeiderswijken vormden de basis voor de architectonische en stedenbouwkundige vernieuwing van de eeuw erna. Ook het Scheepvaartkwartier is toen ontstaan. Deze wijk, die aangelegd is naar ontwerp van de Rotterdamse stadsarchitect W.N. Rose, is de wijk met de meeste rijksmonumenten van Rotterdam. Tijdens het bombardement van 14 mei 1940 is het Scheepvaartkwartier voor het grootste deel gespaard gebleven. Daardoor is de wijk nog grotendeels in zijn oude structuur te ervaren. Grotendeels, want de aanleg (en demping) van onder meer de Westerhaven en de Zalmhaven hebben grote wijzigingen met zich meegebracht. Toch ervaar je nergens in Rotterdam de rijke historie van een stad die driftig groeit en kwistig bouwt z als in het Scheepvaartkwartier.

Open Monumentenlezing 2010Op woensdag 8 september vindt de Open Monumenten lezing 2010 plaats. Onder de titel Traditie en vernieuwing in Rotterdam spreken architect Sjoerd Soeters (1947) en Hetty Berens (1958), senior conservator bij het NAi, over de betekenis van geschiedenis voor de architec tuur, de invloed van stadsarchitect W.N. Rose op de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam in de 19e eeuw, de betekenis daarvan voor de huidige stad en de heden daagse architectonische ontwikkelingen van Rotterdam. Voor de ontwikkeling van Rotterdam als moderne archi tectuurstad is de negentiende eeuw van grote invloed geweest. En van de stadsarchitecten die een stempel heeft gedrukt op de ruimtelijke ontwikkeling in de negentiende eeuw is W.N. Rose. Wat betekent zijn nala tenschap voor het huidige Rotterdam? Vormt de negen tiende eeuw een inspiratiebron voor hedendaagse architecten en hoe verhoudt dit zich tot de noodzake lijke vernieuwing van de stad? Uiteraard gaan de sprekers ook met elkaar en het publiek in gesprek over de cul tuurhistorische kwaliteiten van de stad. De lezing vindt plaats in de Balzaal van het Wereld museum onder leiding van Wijnand Galema en vangt om 20.00 uur aan.

Proef de smaak van de 19e eeuw in het ScheepvaartkwartierOp zaterdag 11 september 2010 kunt u genieten van de historische rijkdom van Rotterdam tijdens de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag. De dag staat dit jaar in het teken van De Smaak van de 19e eeuw.

Tijdens de Open Monumentendag 2010 kan de smaak van de 19e eeuw door jong en oud geproefd worden. Een dertigtal Rotterdamse monumenten opent op die dag zijn deuren. U kunt deze monumenten, waaronder een groot aantal in het Scheepvaartkwartier, bezoeken. Dit kan op eigen gelegenheid of onder leiding van een deskundige gids tijdens n van de vele verschillende rondleidingen langs en door gebouwen, tuinen en parken. U kunt ook een huisconcert bijwonen of een lezing en nog veel meer. In aanloop naar de Open Monumentendag wordt, in samenwerking met het NAi, op woensdagavond 8 september de Open Monumentenlezing 2010 georganiseerd. Meer informatie over de Open Monumentendag 2010, waaronder het volledige programma, de aanvangstijden en toegangprijzen vindt u op: www.openmonumentendagrotterdam.nl. Ook voor reserveringen kunt u op de website terecht, of bel: 06 818 884 69.

6

7

Open deurenElk jaar in september vinden in Europa de Open Monumen tendagen plaats. In diverse Europese landen worden dan gedurende een of meer dagen monumenten opengesteld voor het publiek. De Europese Open Monumentendagen vonden voor het eerst plaats in 1991. Daarvoor bestonden er al lokale initiatieven; in 1984 vond in Frankrijk de eerste Journe Portes Ouvertes plaats en in Nederland werd in 1987 de eerste Open Monumentendag gehouden. De monumentendagen in Frankrijk en Nederland waren een succes. Het Comit voor Cultureel Erfgoed van de Raad van Europa zag mogelijkheden en organiseerde in 1989 een internationale bijeenkomst in Nederland, waar plannen voor Europese Monumentendagen werden gesmeed. Die plannen werden door de Raad van Europa en de Nederlandse Stichting Open Monumentendag uitgewerkt en in 1991 von den de eerste zogenoemde European Heritage Days plaats in circa 10 landen. Tegenwoordig vinden er in ongeveer circa 48 landen open dagen plaats en zijn in de maand sep tember zon 20 miljoen Europeanen op pad om hun erfgoed te bezoeken. De basisgedachte achter de European Heritage Days is het Europese culturele en natuurlijke erfgoed toegankelijker te maken voor het publiek. Daarnaast is er een hoger doel aan deze dagen verbonden: wanneer mensen bewuster worden gemaakt van hun Europese identiteit, niet alleen in cultureel opzicht maar ook sociaal, politiek en economisch, kan van Europa een ontmoetingsplek gemaakt worden waar weder zijdse herkenning en acceptatie van verschillen mogelijk zijn. In Nederland trekt de Open Monumentendag over het alge meen veel publiek. De dag wordt altijd georganiseerd op de tweede zaterdag van september. Om de organisatie uit te kun nen voeren werd een landelijke stichting Open Monumenten dag opgericht. Vanaf het begin werd gewerkt met een decentrale opzet. Per gemeente werd een comit opgericht dat verantwoordelijk was voor zijn eigen programma. Zo is de Stichting Open Monumentendag Rotterdam ontstaan. De locale gemeenschap wordt optimaal betrokken bij de orga nisatie van het evenement en de rol van enthousiaste vrij willigers is cruciaal. De Rotterdamse Stichting kan haar doel alleen bereiken met steun van de gemeente en subsidies van particuliere partijen.

Maritime Hotel Rotterdam*** 3sterrenhotelopeen5sterrenlocatie Gezelligebar/lounge- Nautischingerichtrestaurant Multifunctionelevergaderruimtes metairconditioningendaglichtour ag Happy H Iedere vrijd e Caf in Maritim uur 0 tot 19:00 vanaf 17:0Willemskade 13 3016 DK Rotterdam Tel.: 010 - 201 09 00 [email protected] Bezoekt u ook onze website: www.maritimehotel.nl

Een aantal tips: Terug naar de 19e eeuw, een lezing door Machteld van Limburg Stirum over De Muizenpolder, zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw aan de hand van meer dan 100 dias. 19e-eeuwse opdrachtgevers, een lezing door Prof. Dr. L.A. de Klerk over de expansiedrift van Rotterdam en de rol daarin van G.J. de Jongh, directeur Gemeentewerken tussen 1879 en 1910. De smaak van de 19e eeuw, een jeugdactiviteit op het Westelijk Handelsterrein met verschillende workshops over het ontdekken en ontwikkelen van smaak. En verschillende rondleidingen, zoals door het Wereldmuseum o.l.v. directeur Stanley Bremer, het Atlantic huis en de Parklaanflat, en wandelingen door Het Park en de historische Tuin Schoonoord.

Digitally s Boer DN: cn=B o=United email=off s.com, c= Date: 201 +02'00'8 9

kom in de wijk Welkom in de wijk Welkom

in de wijk Welkom in de wijk Welkom in de w

TODAYTekst: Joanne Lammers

Locaties010.nl zet ieder feest op zijn plaatsTekst: Aad Jan Roos

In de voormalige Nedlloyd Sociteit word ik hartelijk ontvangen door de dames van TODAY, die sinds januari in dit pand op het Westplein gevestigd zijn. Alhoewel het pand een ware metamorfose heeft ondergaan, is de historie nog steeds waarneembaar. Fotos van vroeger hebben een mooi plekje aan de wand gekregen en roepen herinneringen op naar tijden waarin de sociteit van de grootste rederij van Nederland zich hier nog bevond.Voorheen zaten we op het Haringvliet, sinds begin 2010 zitten we op deze mooie plek, aldus Patty van Polen, mede-eigenaar van dit gespecialiseerde werving- en selectie / uitzendbureau. Het is een prachtig stukje Rotterdam, wij als Rotterdammers zijn dan ook hartstikke trots dat we hier mogen zitten. Het is bijna een dorp, deze wijk. Men kent elkaar, er hangt een prettige sfeer. Het was dan ook een bewuste keuze om hier neer te strijken. Een centrale plek in de stad in combinatie met een befaamd gebouw met een historie en tevens veel vierkante meters was voor ons perfect. We hebben er wel veel aan gedaan om het zo te krijgen zoals het nu is, het zag er hier een beetje uit als een bruine kroeg.

Op een zonnige ochtend zijn we te gast bij BW Communicatie & PR in de Parkstraat. Het bureau is sinds 2005 gevestigd in een ruim historisch pand dat ooit als zeeliedenpension dienst deed en waar nu ook een makelaarskantoor, scheepvaartbedrijf en kunstenares aan het werk zijn. Een kennismaking is op zijn plaats vanwege de introductie locaties010.nl, een unieke zoekmachine die in de regio Rotterdam een passende locatie vindt voor een ieder die een evenement wil organiseren.We worden ontvangen door directeur Brigitte van der Kleij (42), haar partner Paul van der Kleij (42) en Arnold van de Water (28). Het drietal heeft in mei de evenementensite gelanceerd en is verantwoordelijk voor het beheer ervan en de eventuele advisering en begeleiding van aanvragers. Locaties010.nl is de eerste site die uitgebreid in kaart brengt welke mogelijkheden er zijn om iets te vieren, van kleine tot grotere gezelschappen. Dat kan zakelijk zijn: een personeelsfeest, congres, vergadering of receptie. Maar ook particulieren vinden hun weg om bijvoorbeeld een diner, schoolfeest of bruiloft te organiseren. Wat maakt locaties010.nl nu zo bijzonder? Paul: Een dergelijke zoekmachine bestond in Rotterdam nog niet, zelfs landelijk is er geen vergelijkbaar initiatief. We wilden een site die niet primair commercieel is. Want dan zouden we ons alleen binden aan locaties die willen betalen voor vermelding in de zoekmachine. De gebruiker krijgt dan geen objectief beeld van de werkelijke mogelijkheden in de stad. Daarom houden we de basisvermelding van een deelnemende locatie kosteloos en betaalt men alleen voor uitgebreidere informatie. Arnold vult aan dat de site vooral10

TODAYook gebruiksvriendelijk is. Geen ingewikkelde invoerschermen. Bezoekers komen in drie eenvoudige stappen bij een selectie van locaties die aan hun criteria voldoen. Locaties die regelmatig uit de zoekresultaten komen, zullen daardoor ook een voorkeurspositie in de lijst krijgen. Dat bepaalt de gebruiker dus, daar zit geen zakelijk motief achter. Momenteel omvat de database 160 locaties. De initiatiefnemers schatten dat ze daarmee een dekking van zon 85 procent in het 010-gebied hebben. Aanvragers die hulp nodig hebben bij de uiteindelijke keuze van hun locatie of begeleiding wensen bij het aanvragen van offertes, kunnen terecht bij BW Organisatie & Events, de evenemententak. Brigitte: Dat is geheel vrijblijvend, want de bezoeker van de site kan dit ook zelf regelen. Via de blauwe knop op de site komen onze adviseurs in actie om professionele ondersteuning te bieden. We merken dat locaties010.nl een waardevolle aanwinst is. Gebruikers vinden het leuk, omdat de zoekresultaten vaak zo verrassend zijn. Je komt terecht bij locaties waar je niet meteen aan dacht.vlnr.: Candia Kuipers, Patty van Polen, Carlos Caeiro - Mouzo, Tamara Sunder, Kim van Schaik en Sylvia van Leeuwen.

We richten ons met onze drie labels, op drie specifieke vakgebieden, namelijk de bemiddeling van secretaresses (Secretary TODAY), de bemiddeling van jonge professionals en hoger opgeleiden (Executive TODAY) en de bemiddeling van logistiek/administratief personeel (Logistics TODAY). In 2000 zijn we begonnen met de bemiddeling van secretaresses in alle mogelijke branches. Vervolgens hebben we een BV opgericht voor de bemiddeling van

professionals binnen Finance, HR, Administratie en IT. Ons jongste label richt zich op personeel in de logistieke sector; administratieve en organisatorische rollen binnen de transport, expeditie, en scheepvaart. Kennis en kunde staan bij ons hoog in het vaandel, we doen alleen dt waar we goed in zijn.

HR-hartPatty heeft zelf een echt HR-hart, dat is duidelijk merkbaar. Ook het logistieke aspect is vervlochten in haar carrire. Ik heb een achtergrond in HR en werving & selectie in combinatie met transport en logistiek. Momenteel zitten ze met zes vaste personen in dit kantoor op het Westplein. Misschien kennen de lezers van het magazine Scheepvaartkwartier onze dames wel. Toen het laatst zulk mooi weer was, hebben we bij de Veerhaven met een ijscokar ijsjes uitgedeeld in ruil voor een visitekaartje. Dat was een groot succes.

ToekomstplannenDe droom van Patty? Kwaliteit is de belangrijkste peiler voor het succes van TODAY, dat moeten we behouden. Als nichespeler willen we een intermediair van betekenis zijn voor werkzoekenden en opdrachtgevers. Onze doelstelling is en blijft om een mooi bureau neer te zetten, met kloppende labels.11

OVG 4 dagen genieten! VeerhavenconcertTekst: Wendy van Oostrom

Voor een openluchtconcert is de Veerhaven de meest idyllische plek, voor een pianoconcert is dat het Wereldmuseum. De aftrap van het Veerhavenconcert 2010 is met een pianoconcert in het Wereldmuseum op 25 en 26 augustus. De balzaal heet niet voor niets balzaal en heeft in vroeger tijden mensen al laten genieten van klassieke klanken. Nu de balzaal prachtig is gerenoveerd en er een nieuwe vleugel is geplaatst, zag de organisatie van het Veerhavenconcert haar wens in vervulling gaan. In aanloop naar het zaterdagavondconcert is er speciaal voor Rotterdammers een aantal intieme pianoconcerten door twee veelbelovende jonge pianisten gepland.Geniet een uur lang van de virtuositeit van de veelbelovende pianisten Mengjie Han en Anton Smulders. De pianisten bieden een afwisselend programma met pianostukken uit Tsjaikovski, Chopin, Kosenko, Shchedrin, Bach en Liszt. Virtuoos Mengjie (21) is inmiddels een begrip aangezien hij al vele prijzen in de wacht heeft gesleept en optredens heeft verzorgd op onder andere Paleis het Loo, het Grachtenfestival en ambassades in Zuid-Afrika, de VS en Canada. Vorig jaar won hij de 1e prijs tijdens de nationale finale van het Prinses Christina Concours. De 13-jarige Anton kreeg piano met de paplepel ingegoten; hij zal iedereen charmeren met zijn spel.

Balletuitdaging op zaterdagavond 28 augustusZaterdagavond belooft weer traditioneel mooi te worden. Aan de bezetting zal het zeker niet liggen: een 83-koppig Rotterdams Philharmonisch Orkest en drie prachtige solisten. Naast een mooie bas en sopraan is er dit jaar gekozen voor harpiste Lavinia Meijer die onlangs nog de Nederlandse muziekprijs won. Sopraan en harpiste brengen ook nog een schitterend duet ten gehore van Donizetti. Een uitdaging ligt er bij Anouk Cappuyns en Yanaika Holle die op een smal stuk podium hun danskunsten zullen tonen op twee mooie stukken van Khachaturian en Ponchielli. Anouk is afgestudeerd aan het Stedelijk instituut voor Ballet te Antwerpen en heeft onder andere gedanst voor het Ballet van Vlaanderen en de Volksoper in Wenen. Yanaika is afgestudeerd aan de Rotterdamse Dansacademie (Codarts) en werkt als freelance danseres en lerares. Voor iedereen die niet kan wachten tot de avond of verzekerd wil zijn van een plaatsje is de generale repetitie een aanrader.

Bruisend en afwisselend juniorconcert op zondagmiddagOok op zondagmiddag is er een imposante bezetting met het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest en drie jonge solisten (harp, viool en cello). Daarnaast zijn er optredens van tien meisjes van dansstudio laBarre die de Hongaarse dans van Brahms dansen en acteren op circus en marsmuziek van Copland. Nieuw dit jaar is de bijdrage van de Russian School of Arts. Zij spelen en dansen op de Notenkrakersuite uit Tsjaikovski en Once Upon a Dream uit het ballet Sleeping Beauty. Het laatste stuk wordt gezongen door Jeaninne Heinsbroek. Twee presentatoren zorgen ervoor dat niemand zich hoeft te vervelen. Kortom, kom allemaal genieten van deze eerste lustrumeditie van het Juniorconcert!

Maak het Veerhavenconcert uitje compleetAan de horeca en de Veerhaven zal het niet liggen; zij doen er alles aan om de bezoekers van het Veerhavenconcert goed te ontvangen. Havenmeester Bertus laat kleine sloepjes op zaterdagmiddag gratis invaren nadat het ponton is binnengesleept en de lokale horeca is voorbereid op klandizie van de concerten. Op de kades zijn stoelen en statribunes en sociteit de Maas is de gastheer van het culinaire businessprogramma (voorafgaand en na afloop van het concert) op de zaterdagavond. Aan het businessprogramma doen 300 gasten uit bedrijfsleven en politie mee: dankzij deze sponsoring is het Veerhavenconcert wederom gratis voor het publiek. Meer informatie over het Veerhavenconcert vindt u op: www.veerhavenconcert.nl.

Het concert wordt vier keer uitgevoerd: Woensdag 25 augustus: 19.30 -20.30 uur (concert 1) of 21.30 - 22.30 uur (concert 2) Donderdag 26 augustus: 19.30-20.30 uur (concert 3) of 21.30 - 22.30 uur (concert 4)Per concert zijn 150 plaatsen beschikbaar. Reservering voor de pianoconcerten is alleen mogelijk via het Wereldmuseum, [email protected], of telefonisch op kantoortijden (010 - 2707190, contactpersoon Mary Fok). U kunt maximaal vier kaarten per persoon bestellen. Rotterdam Festivals steunt het evenement waardoor deze concerten gratis toegankelijk zijn. Alleen bij no-show wordt een bedrag doorbelast. De zaal gaat een half uur van tevoren open en dan kunt u tegen betaling genieten van een glaasje wijn of thee en taart. Tot 20.00 uur is ook het museum geopend, waar de vaste opstelling gratis bezocht kan worden (de Inca-tentoonstelling is tegen een toeslag). Een andere suggestie is om heerlijk te dineren of souperen voorafgaand of na afloop van het concert. In de buurt zijn legio leuke restaurantjes en ook het Wereldmuseum heeft een restaurant.12

13

Westersing

1e

Mid

la del

tra nds

at

O Van

lden

ev barn

elts

traa

t

8

8-21-23-25

48 32-46-48

21

www.rotterdam.nl 14010 Gemeentewerken Rotterdam

ls Coo

Mauri g stswe

2e M

idde

lla

tra nds

at

Beurs

32-46-48

21

k Blaa

inge

Van Speykstraat

Adrianatstra

Bajonetstra

Gaffelstraat

Josephstra

s-Grave ndijkw alSchermlaan

Ma u ristss traat

Bi nn Oude4-7-20

enw

egmg a ho ard f8-23-25

Boo

N

e ieuw

Bin

nen

weg

32-46

tbl Wes

aak

Droogleever FortuynpleinWijn stra at32-48

l

at

at

at

Wijn

hav

en

n Claes de Vrieselaa

Schietbaanlaan

S

tb chie

a

tra ans

at

4

Eendrachtspleinaat

Leuvehavente Wit7-20

BreRobert Fruinstraat32-44

itne

rstr

32-44

n

st

44

a VolmNieuw

ra

rijnstr

at

aateg

Mu

seu

mp

hu

e Bin

nenw

en

ss

44-46

R

4

oc

8-23-25

Leuvehaven

44-46

HoHee

ss ndiu

traa

Sn

eiin

tra cks

at

Wyt em

t

Dijkzicht

awe g

4

Erasmus MC lokatie Sophia

Revalidatiecentrum Rijndam8-20

e Vast

landteland

s Va

Bo o

Mathe

nesse

laan

4

Math

c Roenes selaa

Bo om pj m es pj e

ark

sk ad

hu

s

n se

st

r

t aa

de W

iths

t traa

Fase 1: Kruising Parkhaven-Westzeedijk-G.J. de Jonghweg - 19 juli t/m 3 augustus Vanaf maandag 19 juli tot en met dinsdag 3 augustus is de kruising Parkhaven-Westzeedijk afgesloten voor het verkeer. Verkeer rijdt via de Coolhavenbrug het Droogleever Fortuynplein op. Het Scheepvaartkwartier en Parkkade is te bereiken via de Scheepstimmermanlaan. Tramlijn 8 blijft rijden tijdens de werkzaamheden. Fietsers en voetgangers kunnen (mogelijk via een kleine plaatselijke omleiding) gebruik blijven maken van het fietspad en trottoir. A Verkeer richting Westzeedijk/Delfshaven B Verkeer richting Vasteland/Erasmusbruge

Schiedamsedijk

Boo aa mg rds

Baan

Schiedamse Vest

R

Coolhaven

Coo

lhav

en

Park

laan

Dunants traat

Gebouw Puntegalen rave s-GPa

W

Fase 3: Afgesloten

ille

m

8

sk

Pieter de Hoochbrug

es W

ad

e

leiding Droogleever Fortuynplein | Maandag 19 juli t/m donderdag 30 september 2010

Heemraadus och

traa t

Een

st We

an Vriesela Claes de

dra

Een

ers

ssingelHee mraa

cht

ing el

dra cht swe g

sstr aate stimm eep S ch

44-46

ie em ad Ac

Museumparks-G rav

st We

zee

dij

k

Za

lmh

ave

n

G.J

. de

Spido7

Jon

sen

str

aat

Coolhaven

ghw

eg

Droogleever Fortuynplein

Erasmus MC Lokatie centrumst We z ij eed k

7

8

Scheepvaartkwartier

ei tpl

n

7

Fase 2: Zuidkant van het Droogleever Fortuynplein - 4 augustus t/m 2 september Vanaf woensdag 4 augustus tot en met donderdag 2 september is de zuidkant van de rotonde (aan de kant van de Maastunnel) afgesloten voor het verkeer. Verkeer vanuit Delfshaven richting Centrum en Maastunnel rijdt om via de route Westzeedijk-Pieter de Hoochweg-Rochussensstraat. Scheepvaartkwartier is weer bereikbaar via Parkkade. Bussen en vrachtverkeer hoger dan 3.60 meter voor de richting Maastunnel worden omgeleid via de Erasmusbrug. Tramlijn 8 blijft rijden tijdens de werkzaamheden. Erasmusbrug Fietsers en voetgangers kunnen (mogelijk via een kleine plaatselijke omleiding) gebruik blijven maken van het fietspad en trottoir. Verkeer richting Westzeedijk/Delfshaven C 20-23-25 Verkeer richting Vasteland/Erasmusbrug D Wilhelminaplein Bestemmingsverkeer en hulpdiensten

Noordereiland

mra adss inge l

dssin gel

Omleiding reisadvies & agenda

in pl e

Za

rmanlaan

lms tra at

end ijkw al

stm We aas laan

Kie vits laan

r Vee hav en

Pie

eH ter d

ooch

s

traat

stz We

ee

dij

k

Ca

lan

dst

t raa

Het Parkad e

Euromast

8

st We

zee

dij

kMll erka

es W

te

rk

Schie

have

n

ParkhavenHeu vella

anade

Pa

rkk

St.-Jobshaven

44-46

SchiemondMllerhoo fd

Maastunnel

Fase 3: Noordkant van het Droogleever Fortuynplein - 3 september t/m 30 september Nieuwe Vanaf vrijdag 3 september tot en met donderdag 30 september is de noordkant van de Luxor Reis slim, reis Cruise Terminal rotonde (aan de kant van de s Gravendijkwal) afgesloten voor het verkeer. Algemeen Verkeer vanaf Boompjes-Westzeedijk met bestemming Delfshaven wordt omgeleid via Vanaf Rotterdam-Zuid: V de Schiedamsedijk-Churchillplein-Westblaak-Rochussenstraat-Pieter de Hoochweg. Van Brienenoordbrug of de Via de Erasmusbrug moet Verkeer vanaf Boompjes met bestemming Scheepvaartkwartier-Parkkade wordt omgehouden met de kans op op leid via de Scheepstimmermanlaan. Vanaf Rotterdam-Noord/ de s-Gravendijkwal de Ro Verkeer vanaf Boompjes met bestemming Rotterdam Zuid wordt omgeleid via de op. Naar verwachting zal h Erasmusbrug. verbinding druk worden. Via Maastunnel: Zoveel m Hotel Verkeer vanaf de Westzeedijk met bestemming Baden Powelllaan wordt omgeleid via maken van de Beneluxtunn New York Heuvellaan. de Maastunnel de Rochussen Tramlijn 8 blijft rijden tijden Tramlijn 8 blijft rijden tijdens de werkzaamheden. werkzaamheden. Fietsers en voetgangers kunnen (mogelijk via een kleine plaatselijke omleiding)Houdt u tijdens de werkaa gebruik rekening met (grote) even blijven maken van het fietspad en trottoir. de binnenstad zeer moeili Rijnhaven maken met de auto. Maak E Verkeer richting Westzeedijk/Delfshaven gebruik van het openbaar F Verkeer richting Vasteland/Erasmusbrug P+R-terreinen aan de rand Bestemmingsverkeer en hulpdienstenScheepvaartkwartier

ter Pie H de hw ooc egSintJobs

ste We n rlaa

Bade

rkh ave n

n Po wellla an

al dijkw

de

SintJobs kade

have nkad e

14

Legenda & Informatie

Tram: Lijn 7, 8 & 20. Metro: Station Leuvehave 15 Alternatief: Waterbus van Watertaxi, Aqualiner & hotel

Met aandacht voor de wijkHet Scheepvaartkwartier is n van de iconen van Rotterdam. De klassieke omgeving doet het goed op beeld, is perfect voor toeristen en geeft het zakendoen in Rotterdam een beetje grandeur. De stad Rotterdam pronkt met en profiteert van deze allure, maar uiteindelijk valt onze wijk gewoon onder de deelgemeente Centrum.

Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen in de wijk. Op dit moment is het nieuwe Integrale Wijk Actie Plan 2011 (IWAP 2011) in voorbereiding. Hierin staan concrete doelstellingen die men in 2011 wil realiseren. We spreken met Theo Kion (gebiedsmanager), Taco Pennings (gebiedscordinator) en Fred Laforet (operationeel cordinator). Ze geven duidelijkheid en stellen ons ook een aantal interessante vragen. Kortom, een leerzame ervaring.

meer input. Zo kunnen we ons beleid beter spiegelen en kunnen we onze acties ook beter inzetten ten behoeve van de echte pijnpunten.

Even voor de duidelijkheidDe stad heeft voor elk deelgebied een duidelijke meerjarenvisie. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de gebiedsvisie 2011-2014. Hierin staan de deelgemeentelijke ambities voor de te onderscheiden gebieden. Hierbij wordt o.a. de stadsvisie doorvertaald naar de concrete gebieden en worden de belangrijke speerpunten van de nieuwe coalitie in het stadhuis voorzien van handen en voeten. Op basis van deze gebiedsvisie worden de jaarlijkse IWAPS vastgesteld. Zo kan het meerjarenbeleid ook in overzichtelijke stappen worden doorgevoerd. Hiermee wordt vastgesteld wat we willen in de buurt en hoe we het gaan bereiken. Los hiervan wordt door het voormalige DS+V gewerkt aan een bestemmingsplan. In het bestemmingsplan wordt vooral aangegeven wat er mag. En wat niet.

Graag zouden we met meer bewoners direct communiceren, meer participatie, meer input.Pijnpunten in de wijkCentraal worden de IWAPs dit jaar gevormd rondom de themas Veiligheid, Fysiek, Economie en Sociaal. Daar wordt Communicatie en Participatie nog aan toegevoegd. Als redactie van dit magazine geven we aan dat we het ook niet helemaal snappen. We maken al jaren mee dat er een enorme waardering en betrokkenheid is bij de wijk, en het is inderdaad wel jammer dat dit zich niet vertaalt in participatie. Als medewerkers van een communicatieburo hebben we daar ook wel oplossingen voor. Met graagte wordt ons kaartje ingepikt, wie weet kunnen we iets betekenen. Maar de vraag is natuurlijk wel wat de pijnpunten in de wijk zijn. We hopen dat we de kades met de nieuwe inrichting kunnen behoeden voor de hangjongeren en verschijnselen die het daglicht niet kunnen verdragen, aldus Theo Kion. Parkeren en bereikbaarheid, vullen we aan. Maar dat blijkt, zoals altijd, gecompliceerd te liggen. Hier zijn we natuurlijk afhankelijk van het grotere geheel. De stad heeft als ambitie de buitenruimte te verbeteren en de kades om te vormen tot verblijfsgebied. Inmiddels zijn de eerste visies over de parkkade gepresenteerd aan ons als bewoners/ ondernemers. De heren geven aan over deze plannen nog niet echt een mening te hebben: Als u zegt dat er in vier jaar vierhonderd parkeerplaatsen verdwenen zullen zijn dan is dat inderdaad aanzienlijk, maar het zijn nog maar plannen, deze moeten nog definitief worden vastgesteld. Maar goed, we zijn natuurlijk onderdeel van de stad en het beleid om Rotterdammers anders met autos om te laten gaan heeft ook zijn weerslag in onze wijk.

ParticipatieBij het tot stand komen van Gebiedsvisies en IWAPS wordt gestreefd naar een interactief proces met bewoners en bedrijven in de buurt. Taco Pennings: Daarvoor is in het Scheepvaartkwartier een goede basis aanwezig, er is een sterke belangenvereniging, maar het blijft wel jammer dat een algemeen bewonersoverleg, hoe breed ook gecommuniceerd, slechts enkele bewoners trekt. Theo Kion vult hem direct aan: Maar ja, vorig jaar waren er drie mensen, dus we zijn inmiddels wel verdubbeld. De geringe opkomst blijkt in meerdere wijken een probleem. Graag zouden we met meer bewoners direct communiceren, meer participatie,vlnr.: Fred Laforet , Theo Kion en Taco Pennings

16

17

wijkvisie en andere initiatievenrondom de wijkVervolgHet Bestuur zal in het verlengde van voornoemde oplossing op korte termijn een klankbordgroep samenstellen. Met daarin vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven uit de wijk, zoals besproken tijdens de openbare wijkvergadering. En bijeenkomsten voor deze klankbordgroep organiseren in augustus/september, alsmede op heel korte termijn bijeenkomsten beleggen met de Deelgemeente en met de projectgroep Zalmhaven 2030 om vooraf de drie initiatieven zo goed als mogelijk onderling af te stemmen qua inhoud, planning en procedures. Het nieuwe doel is om de op te stellen wijkvisie eind september 2010 gereed te hebben met, bij voorkeur, daaraan voorafgaand de goedkeuring van een nog te organiseren openbare wijkraadvergadering eind september 2010. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de stichting per email [email protected] of telefonisch (010 - 414 46 80).

Bestemmingsplannen,

Belangrijke ontwikkelingenFred Laforet: We zitten er echt middenin en zijn hard bezig met de Westzeedijk, het Drooglever Fortuynplein gaat al op de schop. Het Park krijgt weer oude grandeur, de Parkkade krijgt een nieuwe look. Het Willemsplein staat op de nominatie om betoverd te worden, de Westerstraat en Westerkade zijn net klaar. En dat zijn alleen nog maar de fysieke plannen, daarboven zijn we als deelgemeente druk bezig met een evenementenbeleid voor het Scheepvaartkwartier, want ook daar kraakt en piept het, heel veel meer kan de wijk niet aan. Maar hoe moeten we dat nu zo aanpakken dat we toch de stad, de toeristen en de ondernemers een goed gevoel geven, en dat bewoners het nog net leuk vinden? Die balans was een beetje zoek, maar die willen we nu vastleggen. Maar daar keert de wal misschien ook wel het schip. Met de bezuinigingen en alle nieuwe regels rondom evenementen in de stad zijn niet alle evenementen zeker van hun bestaan.

Het Park krijgt weer oude grandeur, de Parkkade krijgt een nieuwe lookOproepNatuurlijk gaan we even nadenken of jullie van Buro voor de Boeg ons misschien kunnen helpen met het organiseren van participatie en betrokkenheid. Maar is het niet veel sneller als jullie in dat magazine gelijk een oproep doen om mensen zich te laten aanmelden? Als we een naam en een e-mailadres krijgen, dan hebben we de mogelijkheid direct met deze mensen contact te leggen, ze vragen te stellen en ze uit te nodigen voor grote of kleinere bijeenkomsten. Theo Kion heeft het bij het rechte eind. Dus hierbij de oproep. Mail uw naam en e-mailadres naar [email protected]

Tijdens de openbare wijkraadvergadering van 10 juni 2010 heeft het bestuur uitleg gegeven over haar wens om, ter voorbereiding op het door de Gemeente aangekondigde nieuwe bestemmingsplan voor de gehele wijk, in samenspraak met de bewoners en de bedrijven, zelf een nieuwe wijkvisie op te stellen. De aanwezige bewoners en bedrijven stemden in met het opstellen van een nieuwe wijkvisie.Het oorspronkelijke doel van de Stichting was om de wijkvisie uiterlijk begin 2011 gereed te hebben om tijdig meegenomen te kunnen worden met de overige voorbereidingsactiviteiten van het nieuwe bestemmingsplan. Maar tussentijds hebben twee andere, gelijkaardige initiatieven concreter vorm gekregen waardoor de geplande einddatum voor de wijkvisie onder druk is komen te staan. Die twee initiatieven zijn: een door de Deelgemeente op te stellen visiedocument (= gebiedsvisie Cool, Nieuwe Werk en Dijkzigt 2011-2015) en het door de projectgroep Zalmhaven 2030 op te stellen verweerschrift (= juridische bezwaren tegen de plannen van LSI en van de dS+V/Gemeente). Beide initiatieven mikken voor afronding op de maanden augustus, september en oktober, een paar maanden eerder dus dan begin 2011.

Probleem en oplossingGegeven het feit dat er, in het licht van de start van de voorbereidingen voor het nieuwe bestemmingsplan, gelijktijdig drie gelijkaardige initiatieven spelen die allen hetzelfde doel dienen - het Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk zoveel als mogelijk inrichten op een wijze die tegemoet komt aan de (meerjarige) wensen van de huidige bewoners en bedrijven in de wijk - is een reel probleem dat, zonder onderlinge samenwerking, de uitkomsten van deze drie initiatieven kunnen gaan divergeren met mogelijk de Gemeente / dS+V als lachende vierde. De oplossing van dit rele probleem is: het zo snel als mogelijk bundelen van de drie achterliggende krachten. Dus van respectievelijk de Deelgemeente, de projectgroep Zalmhaven 2030 en het bestuur van de Stichting. Met als doel: de drie initiatieven op hetzelfde tijdstip afgerond te hebben. Dat tijdstip is eind september, omdat op 11 oktober 2010 al de concept-gebiedsvisie Cool, Nieuwe Werk en Dijkzigt 2011-2015 in de Centrumraad besproken gaat worden.

18

19

Vensters op hetTekst: Sandrien Bennebroek

Vensters op de stad

Scheepvaartkwartier

Beeldend kunstenaar Helma Vlemmings woont in het Scheepvaartkwartier. Zij maakt fotos (bij voorkeur verstild) en installaties. Voor haar project Vensters op de stad maakte zij vorig jaar herfst een dertigtal fotos van haar favoriete wijk met als doel deze af te drukken op transparante folie en dit aan te brengen op vensters in de wijk. Met deze fotos wil ze bezoekers uitnodigen de wijk te ontdekken door de combinatie van mooie en op het oog minder mooie plekken. Verschillende bewoners en verschillende bedrijven hebben inmiddels een raam ter beschikking gesteld voor deze openluchtexpositie.De foto in het vorige nummer van het Scheepvaartkwartier Magazine gaf een eerste indruk van het project. In dit nummer tonen wij de kunstzinnige kijk van Helma Vlemmings op het Scheep-

vaartkwartier met een rondleiding door de wijk aan de hand van zeventien door haar geselecteerde fotos. De fotos tonen niet alleen de mooie kanten van de wijk (Helma Vlemmings noemt het ansichtkaartplekken). Ook de minder mooie plekken komen aan bod. De beeldende kunstenaar is op zoek naar rauwe plekken die het Scheepvaartkwartier mooi maken. Volgens haar zijn ook deze plekken de moeite waard om te ontdekken: Ze maken onze wijk leefbaar en levendig. Ik wil die andere schoonheid laten zien. Het project loopt nog tot eind november. Bedrijven en bewoners die genteresseerd zijn om in het kader van dit project een foto van Helma Vlemmings te exposeren, kunnen per email contact met haar opnemen: [email protected] of via telefoon 010 - 4761 444. Voor meer informatie kijkt u op: www.galerierotterdam.nl.

Calandstraat

ParkstraatCalandstraat

Westerlaan

Parklaan ParklaanErasmusbrugWillemsplein

Parkla

an

Willemsplein

Baden Powelllaan

Parkkade

ParkkadeGedempte Zalmhaven

Scheepstimmermanslaan

Veerhaven

Parkkade

Parkkade21

20

VOS PARKLAAN TROPHY23 september 2010

advertentie

Meedoen is belangrijker. Dan winnen!Binnenkort is het weer zover. De VOS organiseert het jaarlijkse sportieve hoogtepunt van de Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier. Teams van ongeveer vijf man of vrouw gaan voetballend de strijd aan met elkaar, het gras en de andere elementen. Zoals elk jaar wordt er gestreden in poules, waarbij uiteindelijk de finale niet het einde is. De finale is veelal het begin van een uiterst onderhoudende derde helft. Hier worden de contacten aangehaald, de tactieken besproken en de overijverige winnaars van de finale bejubeld. De inschrijving voor dit toernooi sluit een paar dagen voor het toernooi, dus er is nog alle ruimte om teams te formeren, trainingsweekenden en hoogtestages in te lassen Uit principe staat het toernooi open voor alle leden van de VOS. Maar als u als ondernemer (nog) geen lid bent, schroomt u

GECERTIFICEERDE MEDEWERKERS ZIJN VEEL PRODUKTIEVER!

www.services-in-it.com | [email protected] CERTIFICERINGS-TRAJECTEN 70-680, MCTS: Windows 7, Configuration 70-680 & 70-686, MCITP: PRO: Windows 7, Enterprise Desktop Administrator 70-680 & 70-685, MCITP: PRO: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician 70-620 & 70-622, MCITP: PRO: Supporting and Troubeshooting Applications on a Window Vista Client for Enterprise Support Technicians 70-620 & 623, MICTP: PRO: Supporting and Troubleshooting on a Windows Vista Client for Consumer Support Technicians 70-640, MCTS: Windows Server 2008 Active Directory Configuration 70-642, MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration 70-643, MCTS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuration 70-646, 70-642 & 70-640, MCITP: PRO: Windows Server 2008, Server Administrator 70-680, 70-647, 70-642, 70-643, 70-640, MCITP: PRO: Windows Server 2008, Enterprise Administrator Upgrade MCSA 2003 & MCSE 2003 naar Windows Server System 2008

niet in te schrijven. Dan kunt u ter plekke besluiten alsnog lid te worden van deze ondernemende vereniging van ruim 120 bedrijven uit onze prachtige wijk. Informatie krijgt u, en inschrijven kunt u, via [email protected]

70-236, MCTS: Exchange Server 2007, Configuring & 70-662, MCTS: Exchange Server 2010, Configuring 70-237, PRO: Designing Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2007 70-238, PRO: Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2007 70-663, PRO: Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010 SYNCHRONISEER UW BEDRIJFS E-MAIL MET DE I-PHONE OF WINDOWS PHONE VIA MICROSOFT EXCHANGE 2010! TEVENS BIEDEN WIJ CONSULTANCY, BEHEER, INSTALLATIES VAN NETWERKEN EN ADVIES VOOR UW PC-NETWERK INCL. HOSTING ELDERS OF OP LOCATIE VAN DE KLANT. Microsoft Office System 2010, Microsoft Office System 2007 & Microsoft Office System 2003: Certificeringen M(icrosoft) C(ertified) A(pplication) P(rofessional) voor Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access, Project, Visio, Sharepoint Designer & Publisher, eindgebruikers-trainingen ALLE TRAININGEN KUNNEN IN DE AVONDUREN OF OVERDAG GEVOLGD WORDEN, PLANNING IN OVERLEG! VRAAG NAAR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN INCL. GRATIS VERSIE WINDOWS 7, ULTIMATE & GRATIS HARDE SCHIJF! 70-667: MCTS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring 70-668: MCITP: Microsoft SharePoint 2010, Administrator 70-573: MCTS: Microsoft SharePoint 2010, Application Development 70-576: MCITP: Designing and Developing Microsoft SharePoint 2010 Applications INFORMEER OOK NAAR ONZE TRAININGEN SHAREPOINT 2010 VOOR DEVELOPERS, EINDGEBRUIKERS & IT PROS 70-638, MCTS, Microsoft Office Communications Server 2007, Configuring 70-403, MCTS, Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008, Configuring 70-652, MCTS, Windows Server Virtualization, Configuration (Hyper-V) 70-401, MCTS, Microsoft System Center Configuration Manager 2007, Configuration 70-400, MCTS, Microsoft System Center Operations Manager 2007, Configuration 70-656, MCTS, Microsoft Desktop Optimization Pack, Configuration 70-658, MCTS, Microsoft System Center Data Protection Manager 2007, Configuring

partijen Wij zijn ook af te huren voor feesten entot 21.00 uur Geopend ma tot vrij vanaf 12.00 uur - keuken huren voor feesten en partijen) Za en zo gesloten (wel af te

BTW, NL.1332.52.437.B02 ABN-AMRO, 61.07.76.924 KvK Rotterdam, 243.73.003

Voor meer informatie: Tel: +31-(0)10-2819927 Fax: +31-(0)10-2819928

Services in IT, daar kom je verder mee! Gedempte Zalmhaven 805 3011 BT ROTTERDAM

dstraat 8a | 3016 CB Rotterdam Caf Petit Restaurant Captains Cabin | Calan [email protected] | www. captainscabin.nl Tel: 010 - 436 68 49 | E-mail:

22

23

Le Tour de FranceWat hebben we de Tour gevoeld! Misschien was de aanloop wat aarzelend, maar in het echte tourweekend stond Rotterdam volledig op zijn kop. Wat een sensatie, wat een wereld. Onze wijk was het middelpunt. Van de ploegpresentatie, de proloog n de eerste etappe. En wat deed Rotterdam het goed op TV, zelfs in de regen. Alleen jammer dat tijdens de live-uitzending op zondag er een satellietfoutje was, want toen dat eenmaal was gerepareerd waren de renners onze wijk al weer uit. Nou ja, wat ons betreft: volgend jaar weer, volgend jaar beter!

24

25

Tekst: Joanne Lammers en Sandrien Bennebroek

r al uw: Ht ver tro uwd e adr es voo n - exc lusi eve wen ska arte ron der : - div ers e kad obo nne n waa heq ue/ bon cad eau /din erc equ e bio sco opb on/ fas hio nch - age nda s - kale nde rs - kad o-a rtik ele n n etc .* - pos tze gel s/o v chi pka arte ...e n al uw ove rige kan too rbe nod igd hed en! r * tev ens opl aad pun t voo uw ov- chi pka art

Voor het verzorgen van uw lunchpakketten, lunch en catering voor vergaderingen. U kunt ook bij ons in de Lunchroom terecht voor een ontbijt of lunch. Voor meer info bezoek onze website www.lunchroom-atlantic.nl

In bed met DudokHet gerucht dat Dudok Hotel Philadelphia en Phillys had overgenomen, gonsde al enige tijd door de wijk. De redactie van het Magazine was nieuwsgierig naar de plannen en ging op onderzoek uit.Euselin Winklaar en Pascal Vergouwen

Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur

Westerstraat 14 D-F 3016 DH Rotterdamwww.moonenvanpelt.nl

Tel: 010 412 35 34 Fax: 010 414 37 [email protected]

Westerstraat 79 3016 DG Rotterdam tel 010 - 414 42 15 fax 010 - 414 35 10 Open maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur

Per 1 april heeft Dudok Holding het hotel en de bakkerij overgenomen van Stichting Philadelphia. Van de ene op de andere dag ging hun team eruit en kwam er een compleet nieuw team van ons voor in de plaats; nieuwe gezichten en, behalve een enkeling, geen hotelervaring. Maar wel erg enthousiast. De gasten hebben er gelukkig nauwelijks wat van gemerkt. De overgang is geruisloos geweest. We spreken met Pascal Vergouwen. Hij is bedrijfsleider van Het Heerenhuys en sinds kort ook van Hotel Philadelphia en de aanpalende bakkerij. De bakkerij is sinds 1 april gesloten. Maar niet getreurd, na de zomer gaan de deuren weer open onder de vlag Dudok Patisserie, naar voorbeeld van de patisserie die Dudok onlangs heeft geopend in de Westewagenstraat. Straks kun je hier terecht voor taart, brood en koffie to go. Maar ook om wat te drinken, een krantje te lezen, voor ontbijt of lunch. Zowel binnen als, bij mooi weer, op het terras in de tuin. Hiertoe moet de indeling van het pand wel eerst op de schop, want er moet ook plaats blijven voor een bakkerij. Wanneer de patisserie haar deuren opent, is nog niet bekend. Er wordt nog hard verbouwd. Wij hopen dat alles vlak na de zomer is afgerond. Van de Dudok-groep zijn de grand cafs, met vestigingen in Rotterdam, Den Haag en Arnhem, het meest bekend. Maar Dudok exploiteert ook de Cruise Terminal, Het Heerenhuys, cateraar Ma Guise en restaurant De Harmonie. Een hotel uitbaten is nieuw voor ons, maar mensen met visie en kennis van de horeca- en evenementenbranche hebben we natuurlijk wel in huis. Doordeweeks loopt het hotel prima met voornamelijk zakelijke gasten, in het weekend kan de bezetting beter. Wat dat betreft zien we een meerwaarde in een samenwerking met onze andere locaties. Ook biedt deze

www.consensusmassage.nl

Natuurgerichte holistische massagetherapie Sportmassage Stoelmassage(voor bedrijven)

Erwin Mertens(Natuurgeneeskundig Therapeut)

locatie, zo midden in het Scheepvaartkwartier, allerlei mogelijkheden om samen te werken met musea en andere trekpleisters. Verder spelen we met de gedachte om een kookschool te beginnen in samenwerking met de chef van De Harmonie. Leuk voor een gezins- of bedrijfsuitje. In het hotel zal geen restaurant komen. Wel komen er mogelijkheden voor diner met een groep, zowel met als zonder vergaderarrangement. De benedenruimtes zullen vooral verhuurd worden voor vergaderingen, recepties en andere bijeenkomsten. De patisserie zal fungeren als ontbijtzaal voor het hotel. Hiertoe komt er een doorgang van het hotel naar de bakkerij. Wel is het de bedoeling dat er een gezellige en intieme lobby komt voor de hotelgasten. Hoewel er overlappingen zijn, worden hotel en patisserie als twee zaken beschouwd. De huisstijl, de aankleding, kleuren, meubels, alles wordt anders. De patisserie wordt verbouwd in de stijl van het nieuwe Dudok Patisserie concept. Het hotel zal zich gaan profileren als boutique hotel dat qua stijl aansluit bij het maritieme karakter van het Scheepvaartkwartier. Met meer kunst en andere spullen willen wij er onze eigen stempel op drukken. We beginnen met de ruimtes beneden. Later komen de kamers aan bod. Die zijn ruim en netjes, maar we willen er toch wat meer sfeer in brengen en er onze eigen draai aan geven. Het hotel is al die tijd open gebleven onder de oude naam. Zodra onze huisstijl klaar is, verandert de naam van het hotel in Hotel Quartier du Port`. Pas dan kunnen we het hotel echt op de kaart zetten.

Bowen Techniek Dorn & Breuss Therapie

Gedempte Zalmhaven 615 Rotterdam telefoon 06 42 57 40 70 [email protected](behandeling volgens afspraak)

Voor mogelijkheden van vergoeding zorgverzekering, zie de website

evenementen I uItnodIgIngenbeleId I offerteaanvragen congressen I bIjeenkomsten I bedrIjfsfeesten

Zalmstraat 1, 3016 DS Rotterdam

Fotografie Andr Nijenhuis

Creatief te Workshops + Priv-les

Leer

Fotograferen

ADVIES

I

CONCEPT

I

UITVOERING

Cursussen Creatieve Fotografie

PARKSTRAAT 6, 3016 BD ROTTERDAM WWW.BWORGANISATIE.NL T 010 - 519 30 05 F 010 - 436 96 33 [email protected]

www.andrenijenhuis.nl

26

27

Tekst: Hanke Amels

Wereld haven dagen

in 2010 ng veelzijdiger

Tekst: Hanke Amels

Sabine Bruijnincx staat sinds 2009 aan het roer van de Wereldhavendagen. Na een succesvolle editie in 2009 zijn de ambities voor 2010 weer hoger. De Wereldhavendagen zijn de afgelopen jaren steeds mooier op hun voeten terecht gekomen, zegt ze hier zelf over. Een kijkje in de keuken bij dit grootse evenement dat van 3 tot en met 5 september het Scheepvaartkwartier weer op zn kop zet.Een bereikbare toekomst!Mijn voorgangster heeft de Wereldhavendagen naar een hoger plan getild en we zitten nog steeds in de lift. Onze ambities zijn hoger en we willen het evenement weer succesvoller laten zijn. Dit jaar staat het evenement in het teken van Een bereikbare toekomst!. Zo is Rijkswaterstaat aanwezig met een stand over de bereikbaarheid van de haven tijdens de werkzaamheden aan de A15 en zijn er activiteiten speciaal gericht op jongeren. Jongeren zijn natuurlijk erg belangrijk voor onze toekomst en de haven, aldus Bruijnincx. Ook innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke themas voor de Wereldhavendagen in 2010. Deze themas zijn vandaag de dag natuurlijk erg actueel en daarom wordt er ook bij ons evenement aandacht aan besteed. De Rotterdamse haven loopt graag voorop met innoveren en dit vind je terug in de aanwezige stands en het programma.28

TipsNatuurlijk staan de Wereldhavendagen bol van leuke, leerzame en interessante activiteiten. Sabine Bruijnincx heeft voor u enkele tips op een rijtje gezet die zeker de moeite waard zijn om te gaan bekijken: Op de Parkkade vindt u stands die gericht zijn op de toekomst van de Rotterdamse haven en gericht op jongeren. Aan de Westerkade komt een boot van karton te liggen die gebouwd is door kunstenaar Philip Jonker. Hij vormt een onderdeel van de opening van de Wereldhavendagen en vaart daarna door naar Londen. Op de Westerkade vindt u het paviljoen van Rijkswaterstaat waar u alles te weten kunt komen over de bereikbaarheid van de haven.29

Scheepvaartkwartier als gastheerOok dit jaar is onze wijk gastheer voor het mooie evenement dat Wereldhavendagen heet. Net als andere jaren zitten de bewoners van het Scheepvaartkwartier er in het weekend van 1 tot en met 3 september middenin. Sabine Bruijnincx: We doen ons best om de overlast ook dit jaar beperkt te houden. Natuurlijk merken de bewoners er iets van. Zon twee weken van tevoren krijgen bewoners een brief met alle informatie en zoals altijd ook een doorrijpas. Dus voor bewoners is het geen enkel probleem om de wijk in en uit te gaan. Maakt u zich daarover dan ook geen zorgen en geniet er vooral van!

Wat gaan we zien in 2010?Het doel van de Wereldhavendagen is het creren van een stukje bewustwording bij de mensen. We willen mensen aangenaam verrassen. We willen laten zien wat een leuke bedrijven er in de haven actief zijn en hoe belangrijk de haven is voor de Nederlandse economie. De organisatie heeft drie manieren om de haven te laten zien aan haar bezoekers. Dit is op de kade, in het water, en in de haven. Op de Westerkade vindt men zoals altijd diverse stands met informatie, zoals bijvoorbeeld van Rijkswaterstaat, Bureau voor Binnenvaart, de Douane en de Zeehavenpolitie. Op het water kan de bezoeker kennismaken met de haven door zowel grote als kleine schepen uit de haven voor de Erasmusbrug in actie te zien. Tot slot is er in de haven zelf veel te beleven. Men kan er op excursie naar elke uithoek van de haven, alle sectoren zijn vertegenwoordigd.

ProgrammaHet programma is te omvangrijk om in dit magazine te vermelden. Dagelijks zijn er activiteiten van 10.00 uur tot 18.00 uur. Het gehele programma verschijnt uiterlijk begin augustus op de website van de Wereldhavendagen: www.wereldhavendagen.nl. Excursiekaarten zijn te bestellen vanaf maandag 23 augustus.

Vier dagen culinair genieten

Heerlijk

RotterdamMix van gevestigde orde en opkomende talentenHeerlijk Rotterdam is niet meer weg te denken uit het evenementenaanbod van de Maasstad. Met een geheel eigen gevoel voor kwaliteit en stijl wordt dit jaar van 19 t/m 22 augustus de vierde editie georganiseerd op de prestigieuze Parklaan.Op Heerlijk Rotterdam 2010 kan het publiek genieten van de beste chefs uit Rotterdam en omgeving. Topchefs als Mario Ridder, Herman den Blijker en Ad Janssen hebben in het verleden de smaakpapillen van de bezoekers mogen prikkelen. Ook dit jaar zijn er bijzondere toprestaurants van Rotterdam en omstreken geselecteerd voor het evenement op de Parklaan: De Zwethheul, Kasteel van Rhoon, Fred, Rosso, Mastika, Boudoir, Little V, Devine, Restaurant Puur en The Harbour Club bereiden tijdens Heerlijk Rotterdam diverse signature dishes voor een maximale prijs van 10,-. Mario Ridder van de Zwethheul kijkt enorm uit naar het evenement. Het is uniek als je mee kan doen aan een evenement als dit. Vorig jaar werd de twee sterren chef nog enorm geroemd om zijn mooie wijn- en spijscombinaties. wordt momenteel gezien als n van de hotspots van de stad en zal daarom ook groots uitpakken op het evenement.

Overige HeerlijkhedenNaast de vele exquise gerechten van de topchefs zal onder andere de Nederlands kampioen Barista Yakuo Aydin de mooiste koffies bereiden, worden de laatste trends op het gebied van desserts gepresenteerd en zal de oudste delicatessezaak van Rotterdam Vermeyden de mooiste kazen en hammen presenteren. Voor meer informatie kijkt u op www.heerlijkrotterdam.nl

Ons team werkt zowel vanuit haar eigen kantoor of indien gewenst op locatie van de klant. Bij onze professionals kunt u terecht met zeer uiteenlopende communicatieopdrachten. Ook alleen voor uitvoering!

PROJECTCOMMUNICATIE I CAMPAGNES I EVENEMENTEN I TEKSTEN I PRODUCTIEBEGELEIDING I MEDIA-ADVIES I OVERHEIDSCOMMUNICATIE I DRUKWERK

Nieuwe smakenADVIES I PROJECTEN I ORGANISATIE Naast de gevestigde orde van Mario Ridder, Fred Mustert en Ad Janssen biedt Heerlijk Rotterdam ook een podium voor de nieuwe smaken van Rotterdam. Zo zal het populaire Vietnamese restaurant Little V acte de presence geven en wat te denken van de Harbour Club. Het restaurant gevestigd in het Scheepvaartkwartier

40% korting op een entreekaartje!Naam: Adres: Email:lever deze bon in bij de kassa

Speciaal voor bewoners van het Scheepvaartkwartier

PARKSTRAAT 6, 3016 BD ROTTERDAM T 010 436 4747 WWW.BWCOMMUNICATIE.NL

30

31

op de wijk kijk op de wijk kijk op de wijk kijk op de wijk kijk op de wijk kijk op de wijk kijk op d

In onze vaste rubriek Kijk op de Wijk geeft een architect zijn of haar visie op de wijk. Deze keer doen we het nt even anders. Jeroen Ebbeler en Annet van der Zalm van DOEN zijn dan wel geen bouwkundig architecten, ze hebben wel een interessante, eigen kijk op onze wijk.Mijn bezoek aan DOEN begint met een rondleiding van Annet door het karakteristieke pand, dat voorheen tot 2005- werd bezet door de laatste pluk van Smit. Er is hard gewerkt om het binnen helemaal naar hun zin te maken. En van de opvallende overblijfselen is de schrootjeswand in het trappengat, een stijlicoon uit de jaren zeventig. Er is driekwart jaar volop verbouwd, en eerlijk is eerlijk, het resultaat mag er zijn. Steeds hebberiger word ik van al het design, je ziet dat er creatieve geesten aan het werk zijn bij Doen. Bij aankomst op de eerste verdieping word ik verrast door een oude stijlkamer. Er wordt mij verteld dat dit de oude directiekamer van Smit is geweest, geheel nog in originele staat. Annet geeft aan dat deze ruimte regelmatig gehuurd wordt door bedrijven als vergaderruimte. Er zijn zelfs recentelijk echtparen in het huwelijk getreden. We delen graag deze fijne locatie!. Na de rondleiding schuift ook Jeroen aan: Brand maar los!.

We doen het net even anders!De kick van ons werk is iedere keer beginnen met een andere invalshoek, nadat je ontdekt hebt wat iemand echt graag wil. Dat kan variren van een particuliere klant die een nieuwe stoel zoekt tot de inrichting van een volledig bedrijf met vijf verdiepingen. We doen niet alles alleen zelf hoor, waar we niet goed in zijn met onze eigen handen werken we samen met specialisten. Een heel lichtplan uitwerken doen we wel, maar het aanbrengen niet of een wandje stuken, dat laten we liever aan iemand anders over. Jeroen springt bij: Het leukste van ons werk is met de klant aan de gang gaan en het hele traject doorlopen. De gesprekken vooraf, tot aan de laatste puntjes op de i zetten. Een integraal geheel neerzetten, daadwerkelijk iets realiseren en vervolgens een tevreden klant, daar doe je het voor. Zo is elke dag een feestje. Inmiddels hebben Jeroen en Annet een heel team om zich heen. Samen hebben ze al veel mooie projecten gedaan. In onze wijk hebben ze recent de horeca van het Wereldmuseum mogen inrichten. allure. Wanneer je de wijk in rijdt vanaf het Vasteland, lijkt het net alsof je in een ander stukje Rotterdam bent belandt. Mensen vinden het dan ook heerlijk om bij ons langs te komen. Het gekke is dat dit gebied jaren geleden minder populair was. Nu is het hier hartstikke opgeknapt. De haven, de ligging aan het water, de bedrijven die er zitten, de evenementen die er worden georganiseerd: al deze facetten zorgen ervoor dat het een heel interessante wijk is geworden. dan toch bezig zijn; ik vind Prachtig ook echt een stoere plek, met uitzicht over de Maas. En het park, dat is echt briljant.

Het kan wel beterHet stukje bij de parkeergarage aan de Van Vollenhovenstraat, dat kan anders. Ook de panden bij de entree kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Dat er animatie in zit, vind ik wel grappig, aldus Jeroen. Annet vindt de bedrijfspanden op de Houtlaan in vergelijking met de rest van de wijk vrij sfeerloos. Wat volgens Jeroen potentie heeft, maar niet optimaal wordt benut, is het Westelijk Handelsterrein. Het is er zo vaak leeg, dat is zonde. Het is een prachtplek. Maar op vrijdagavond gaan vaak de deuren vroeg dicht omdat er geen publiek is. Er zou meer collectief in moeten komen, met zn allen samenwerken. Als er feestjes zijn of een vrijdagmiddagborrel, dan is het wel volle bak. Eigenlijk is het Westelijk Handelsterrein typisch een stukje dat geschikt is voor een combinatie van horeca en boetiekjes. Dat missen we in de wijk. Een goede cadeauwinkel, een gezellig kledingboetiekje of een plek waar je mooie accessoires kunt kopen. Annet: Dat vind ik nou ook. Mensen die in deze wijk wonen en werken hebben meer behoeften dan alleen horeca. Lees verder>>33

Mooiste plekjes in de wijkHet moge duidelijk zijn dat onze wijk tal van mooie plekken kent. Maar wat zijn nou de plekken waar Jeroen en Annet echt blij van worden? Ik vind de Willemskade, met Zenne, Zeezout en het Wereldmuseum erg aantrekkelijk geworden. Ook Loos is een topplek om lekker te lunchen, een boekje te lezen of een borrel te doen. En ik vind de Harbour Club een aanwinst voor de wijk, aldus Jeroen. Annet: Onze buren het hostel ROOM tegenover ons vind ik helemaal te gek. s Ochtends als ik op de zaak binnenkom, drink ik een espressootje, en als ik dan naar buiten kijk zie je de meest uiteenlopende mensen en nationaliteiten bij Room in en uit lopen. Never a dull moment met onze overburen. Jeroen: Als we

Doen?Annet: Als iemand aan mij vraagt wat wij doen, zeg ik altijd dat wij ruimten inrichten. Zowel particulier als zakelijk, altijd met gevoel. Een klik met de opdrachtgever is voor ons erg belangrijk.32

Doen en het ScheepvaartkwartierJeroen: Ik dacht dat het Scheepvaartkwartier ons nooit zou lukken. Maar het is toch gelukt. Er was maar n plek waar ik wilde belanden. Dat was hier, in deze wijk. Het is een wijk met uitstraling,

En in het weekend, als er toeristen zijn, is de helft gesloten. Ik zou het zo leuk vinden om op zaterdagmiddag even de wijk in te fietsen, een hapje te eten en een cadeautje te shoppen. Er kan echt meer hier. Wat we ook missen is een slager, een bakker, een groenteboer. Je moet hier op zaterdag je boodschapjes kunnen doen. Zeker nu er zoveel woningen bij zijn gekomen en bij komen. Net als op de van Oldenbarneveldstraat, daar is die mix van horeca en gezellige winkeltjes ook aanwezig.

ROOM valt in de prijzen!artkwartier Het magazine Scheepva rdam! feliciteert ROOM RotteTrots hebben eigenaresses Mirjam Verschoor & Monique Segeren van Hostel ROOM Rotterdam op donderdag 15 juli wederom de Rotterdamse Ketelbinkie Koffietrofee in de categorie hotels mogen ontvangen. Voor hun unieke thema hostel in het Scheepvaartkwartier wonnen zij al meerdere internationale prijzen. Zij zijn erg trots dat de koffie in het Rotterdamse hostel voor de tweede maal als beste werd beoordeeld (in 2007 werd de prijs ook gewonnen). Volgens het juryrapport drijven de dames een origineel ingerichte zaak en weten zij goede koffie te maken. Met 103 punten weet deze oude bekende onder de prijswinnaars de grote hotels ver achter zich te laten. Ga eens sfeer en koffie proeven zouden wij zeggen.

MetamorfoseAls ik de vraag stel wat ze zouden doen als ze een deel van de wijk een metamorfose mochten geven, gaan de handen van Jeroen meteen jeuken. Zoals ik net al aangaf, vind ik de Willemskade prachtig geworden. Maar het zou nog beter kunnen. Er moeten meer terrasjes komen, met mooie parasols. Durf eens met vier terrassen op een rij te gaan zitten, in plaats van allemaal individutjes. Dat nodigt veel meer uit. En ik zou grote plantenbakken plaatsen met bloemen. Hij heeft de smaak te pakken. Wat ik ook nog even zou aanpakken, is de bestrating bij de Erasmusbrug bij de Spido. Er moeten daar van die oude klinkers komen, langs de hele kade, zodat het echt een boulevard wordt. Annet is iets bescheidener. Het Heerenhuys, dat staat al heel lang op mijn verlanglijstje. En dan zou ik volledig de vrije hand willen.

haven | handel | transport+31 (0) 10 401 22 88 www.klaassenadvocaten.nl

EVENEMENTENKALENDERdo 2 t/m di 21 sept. vr 3 t/m zo 5 sept. vr 3 t/m zo 5 sept. vr 3 t/m vr 10 sept. World Press Photo Wereldhavendagen Maritiem Kwartier Gergiev Festival RUitmarkt Open Monumentenlezing Kunsthal Kookt Wereld Witte de With Rotterdam on Wheels Free Gaming Straatparade,Taptoe Najaarskermis Intocht Sint-Nicolaas Vicks Blue Winterplein IJsbaan zo 19 dec. wo 22 dec. vr 31 dec. vr 31 dec. Bruggenloop Q-Santa Run Oud en Nieuw feest Nationale Nieuwjaarsnacht Schouwburgplein Wereldmuseum, Balzaal Kunsthal Witte de Withstraat Centrum Schouwburgplein Centrum Lloyd Multiplein Leuvehoofd, Centrum Lloyd Multiplein Stadhuisplein Kop van Zuid Binnenrotte Westelijk Handelsterrein Boompjes Westelijk Handelsterrein Kades Centrum

Culi-paradijs op Vasteland 60Het viswalhalla van Schmidt Zeevis in Rotterdam zou wel eens de mooiste viswinkel van Europa kunnen zijn. In de vitrine liggen niet alleen forse kabeljauw, indrukwekkende zalm, hagelwitte zeewolf en krakend verse heilbotlet. Maar ook veel gerookte en gebakken vis, schaal- en schelpdieren. Achter de vijftien meter lange counter is men permanent bezig met het bereiden van de lekkerste visgerechten. Wat een enorme keus. Rond de klok van 1 staat de lunchcorner bomvol! Opvallend zijn ook de kasten met tofu, zeewier, sojasaus en zeezout... te veel om op te noemen! En als punt op de i: de bediening raakt met de handen geen geld aan, de kassa is naast Geldig tot 30 september 2010 de ingang. Dat is pas cht Tegen hyginisch!SCHP1209

Tot slotAan het eind van het gesprek volgt een mysterieuze uitspraak. Doen is druk bezig om zelf een bijdrage te leveren aan het winkelaanbod in onze wijk. We zijn bezig, en al heel dichtbij. Waar we nu zitten is voor veel mensen de drempel namelijk erg hoog om zomaar binnen te stappen, terwijl we dat juist wel graag zouden willen. De voordeur is dicht omdat wij niet de enige in dit pand zijn. Alles wat je hier beneden ziet staan, is namelijk ook gewoon te koop. Maar we kunnen hier niet alles laten zien. We willen meer delen met de juiste doelgroep. Daarom zijn we druk bezig met een locatie, aldus Annet. Wat een goed nieuws. Misschien hebben we meer te shoppen op het gebied van lifestyle in de toekomst in onze wijk

zo 5 sept. wo 8 sept. 20:00 uur vr 10 sept. vr 10 t/m zo 12 sept. zo 12 sept. za 25 t/m zo 26 sept. vr 1 okt. vr 15 t/m zo 24 okt. za 13 nov. wo 1 t/m vr 31 dec.

za 11 sept. 10:00 17:00 uur Open Monumentendag

Vasteland 60, Rotterdam (Aan de voet van de Erasmusbrug) tel. 010 - 214 06 73

inlevering van deze bon 1 gratis Hollandse Nieuwe Haring vers van het mes.Uw e-mailadres:

www.schmidtzeevis.nl

34

35

Uit de oude doosWesterkadeTussen de Veerhaven en de Westerlaan ligt de Westerkade. Een van de meest toonaangevende gebouwen aan deze kade is het rijtje panden uit 1855 met de witgepleisterde gevel en tuinen aan de voorzijde, dat zich bevindt tussen de Zeemansstraat en de Rivierstraat. Opvallend is dat dit Italiaans aandoende gebouw geen ingang heeft aan de Westerkade. De panden zijn, met uitzondering van een enkel adres, alleen toegankelijk via de daarachterliggende, doodlopende Javastraat. In feite betreft het hier een schijngevel. Achter de gevel bevinden zich een blok herenhuizen, pakhuizen en bedrijfsgebouwen. De gevel van het gebouw is neoclassistisch. Het neoclassicisme grijpt terug op de klassieke oudheid. Kenmerkend zijn de zuivere vorm, symmetrisch ingedeelde, vaak witgepleisterde gevels en de toepassing van classicistische elementen zoals frontons, kroonlijsters, zuilen en pilasters. De meeste andere gebouwen aan de kade zijn van circa 1875 - 1880. Zoals het pand op de hoek van de Westerkade en de Zeemansstraat waar nu restaurant Zeezout zit. In de jaren 50 zat op deze hoek caf De Maastunnel. Van veel later datum is het Westerkadehuys, op de hoek van de Westerkade en de Veerhaven. Dit pand uit 1914 was het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf de Steenkolen Handels Vereniging (SHV) van de Rotterdamse havenbaron D.G. van Beuningen (een van de eerste Nederlandse verzamelaars van laat vijftiende- en vroeg zestiende-eeuwse kunst uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden). De gevel van het Westerkadehuys is uitgevoerd in vulkanisch steen en bestaat uit twee puntgevels met een lager gedeelte daartussen. Het balkon boven de hoofdingang wordt ondersteund door beelden welke de activiteiten van het bedrijf verbeelden: n is uitgerust met een schop, n met een grondboor en twee sjouwen kolen.

advertorial

Diagnostisch Centrum Rotterdam (DC|Rotterdam) is alweer twee jaar gevestigd op de hoek van het Vasteland nr. 10 in het Scheepvaartkwartier. DC|Rotterdam is een van de acht Diagnostische Centra van DC|Groep. Hiernaast heeft DC|Groep diverse andere zorginitiatieven. Huisartsen en andere zorgprofessionals in Rotterdam en omgeving hebben in de afgelopen periode al vele patinten doorverwezen naar DC|Rotterdam voor een spreekuur of diagnostiek. Iedere patint kan bij DC|Rotterdam terecht met een verwijsbrief van de huisarts of specialist. Wij vinden een goede service erg belangrijk, aldus locatiemanager Ingrid Galj-Bol. Elk onderzoek voeren we zo snel en efficint mogelijk uit. Diagnostiek Patinten kunnen binnen 24 uur dagelijks terecht voor diagnostiek zoals MRI-onderzoek, rntgenonderzoek, botdichtheidsmeting en ECG. Voor echografie en mammografie kunt u alleen terecht op dinsdag en donderdag. Voor bloedprikken kunnen patinten elke dag zonder afspraak terecht bij DC|Rotterdam. Daarnaast is DC|Rotterdam gespecialiseerd in het uitvoeren van endoscopische diagnostiek (maagen darmonderzoek) zoals colonoscopie (is mogelijk onder een roesje), gastroscopie en sigmodoscopie. De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren MDLartsen van het Maasstad Ziekenhuis. Het Diagnostisch Centrum beschikt over een dagbehandeling.

Spreekuren DC|Rotterdam biedt wekelijks een groot aanbod spreekuren aan zoals: reumatologie, osteoporose, gynaecologie (menstruatieklachten en bloedverlies tijdens de overgang), neurologie (rugklachten), orthopedie (voor rug,- heup,- en knieklachten). Na het consult bij de neuroloog en orthopeed kan aanvullend onderzoek direct worden uitgevoerd in DC|Rotterdam (MRI of rntgenonderzoek) en wordt er een behandeladvies gegeven. DC|Pijncentrum biedt pijnbehandelingen voor patinten met chronische pijnklachten. Sinds kort is er ook een nieuw spreekuur Hartdiagnostiek voor kinderen. Dit spreekuur is bedoeld voor kinderen die door de arts van het consultatiebureau, de huisarts of de kinderarts voor nader onderzoek zijn verwezen naar een kindercardioloog. Geen wachtlijsten en vergoeding ziektekosten DC|Rotterdam is kleinschalig, daarom kan het Diagnostisch Centrum beter en efficinter plannen en inspelen op de vraag naar onderzoeken. DC|Rotterdam heeft samenwerkingsverbanden met lokale ziekenhuizen, daardoor heeft het Diagnostisch Centrum een breed netwerk van kennis en expertise. DC|Rotterdam van DC|Groep is een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC). Dit betekent dat vrijwel alle verrichtingen door uw ziektekostenverzekering vergoed worden als u een verwijzing van een (huis) arts heeft en verzekerd bent. Kwaliteit Alle Diagnostische Centra van DC|Groep zijn ISO 9001:2008 gecertificeerd en in het bezit van het ZKN-keurmerk. Openingstijden: maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur. DC|Rotterdam Vasteland 10 3011 BL Rotterdam Tel: 010-217 69 00 Fax: 010-217 69 01 Voor meer informatie over de spreekuren en onderzoeken verwijzen wij u naar: www.diagnostischcentrum.com

36

37

Colofon Dit magazine is

een uitgave van Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk Postbus 23071 - 3001 KB Rotterdam [email protected] www.scheepvaartkwartier.net Oplage: 3.000 stuks Redactie:

Sandrien Bennebroek, Diederik Beltman, Dik Gussekloo, Joanne Lammers, Aad Jan Roos, Hanke Amels.

Ontwerp en productie:

Met dank aan:De adverteerders, Stichting Wijkbelangen, gemeente Rotterdam, Buro voor de Boeg, Veronique ter Wolbeek, Luuk de Boer, Brigitte van der Kleij, Paul van der Kleij, Arnold van de Water, Patty van Polen, Wendy van Ostrom, The Kion, Taco Pennings, Fred Laforet, Helma Vlemmings, Pascal Vergouwen, Sabine Bruijnincx, Arthur Bassant, Annet van der Zalm, Jeroen Ebbeler e.v.a.

Fotografie:O.a. Diederik Beltman, Martin Heutink, Leanne Steijnmeijer, Edwin Rooseboom, Ellen Weij, Guido Pijper, Helma Vlemmings

TelefoonwijzerStichting WijkbelangenWesterstraat 14 g-h Postbus 23071 3001 KB Rotterdam

010 - 414 46 80

www.scheepvaartkwartier.net [email protected]

Hulpdiensten spoed Hulpdiensten niet levensbedreigendBrandweer Politie

112 010 - 446 89 00 0900 - 8844 www.politie-rijnmond.nl(ook voor aangifte via internet)

DCMR Milieudienst Rotterdam(voor klachten over milieu, stank, horecalawaai, geluidsoverlast door evenementen)

010 - 473 33 33

www.dcmr.nl

Gemeente Rotterdam alle diensten(ook voor volle afvalbakken, zwerfvuil, graffiti, gaten in de weg, riolering, ongedierte e.d.)

14010(lokaal tarief)

www.rotterdam.nl

Stadswinkel Rotterdam CentrumStadhuis ingang Doelwater t/o hoofdbureau van politie voor: parkeerproducten, paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verhuizingen. Van tevoren afspraak maken is mogelijk.

14010(lokaal tarief)

[email protected]

VOSVerenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier

www.scheepvaartkwartier.biz [email protected]

Kamer van Koophandel Stichting Veerhaven Hulpdienst Centrum

010 - 402 77 77 www.kvk.nlwww.veerhavenrotterdam.nl

010 - 436 90 47 dienstverlening aan ouderen enminder validen met de postcodes 3011 t/m 3016

Boegbeeld van de wijkVas t e lan d 8 a , 3 011 B K Rot t e r d am . 010 413 70 02. w w w.burovoordeboeg.nl.M e r k s t r a t e g i e C o n c e p t e n C o m m u n i c a t i e

Deelgemeente Rotterdam CentrumPostbus 70012, 3000 KP Rotterdam Bezoekadres: Meent 106, 3011 JR Rotterdam

010 - 267 22 91 010 - 267 22 59 010 - 267 38 24

[email protected] www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum fax

Wonen boven de kronenvan Het

Park

! Binnenkort in verk oopProminent wonen op het mooiste plekje van Rotterdam. Een statige, groene locatie, met alle comfort van de wereld en een uitzicht op een wereldstad. U geniet optimaal van Het Scheepvaartkwartier, Het Park en de Maas. De 45 exclusieve appartementen zijn gelegen op 11e tot en met de 19e verdieping. Interesse? Meldt u aan via onze website www.westerlaantoren.nl.

ROT TERDA M

W W W.W E S T E R L A A N TO R E N . N L