SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

of 23 /23
Burgerinitiatieven SBO opleiding Nieuwe Wijk- en gebiedsmanager dinsdag 23 juni 2015 Mark Verhijde

Embed Size (px)

Transcript of SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Page 1: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven SBO opleiding Nieuwe Wijk- en

gebiedsmanager

dinsdag 23 juni 2015

Mark Verhijde

Page 2: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Programma

• Kennis maken

• Oude participatie, voorbeelden

• Oefening

• Nieuwe participatie

• Burgerinitiatieven, discussie, voorbeelden

• Knelpunten, goede buren

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 2

Page 3: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Oude Participatie

• Waarom participatie?

• Inspraak, meepraten, interactief proces

• Representativiteit: wie praat eigenlijk mee?

• Draagvlak: namens wie praat u mee?

• Kwaliteit: ervaringsdeskundig “het is uw straat”

• Praktijk: zaaltjes en oude grijze mannen

• Sociale media: “nieuwe doelgroepen”

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 3

Page 4: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Oude Participatie

Recepten a la Kookschrift Enschede

• Informatie ophalen (verkennen)

• Vaststellen speelveld, speelstijl en spelregels

• Analyse probleem, randvoorwaarden, oplossingen en valkuilen, gedragen besluit

• Uitvoeren en onderhouden

• Evalueren op doelen

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 4

Page 5: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Voorbeeld

WOP “Was ik maar een Brinker”

• Comakers centraal

• Programmasturing

• Unieke Brink

• Voorzieningen Compagnie

• Nieuw Noaberschap

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 5

Page 6: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Voorbeeld

Veilinghuis Enschede Zuid

• Eigen activiteiten

• Onderhandelen

• Tegenprestatie

• Steun van anderen

• Arena organiseren

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 6

Page 7: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Klanten, bewoners, comakers

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 7

Page 8: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Oefening: goede burgerparticipatie

• Vertel je buurman / buurvrouw over een participatieproject

• Wat vind je er goed aan, wat kan beter?

• Waarom vind je dat?

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 8

Page 9: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Nieuwe participatie

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 9

Page 10: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Nieuwe participatie

• Veranderende rollen – netwerksamenleving

• Minder geld – bezuinigingen – kerntaken

• Invloed sociale media – betekenis geven

• Maatschappelijke initiatieven – achterblijvers

• Doe-democratie – Ruimte nemen en krijgen

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 10

Page 11: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

• Iedere activiteit is uniek en vraagt om maatwerk • Dat kan nooit bij ons! Dat kan alleen bij (in te vullen) • Daar gaan wij daar niet over, dat is van de samenleving • Goed idee! En wat vinden je buren ervan? • Als het om geld gaat, weten bewoners ons wel te vinden • Wij gaan niet over sociale stijging, wij verhuren alleen

woningen • Sociale kwesties regelen we met onze wijkpartners • Sociaal de wijk uit stijgen geeft alleen maar mutatiekosten • Ik hoef niet in deze wijk te wonen, dus u bent aan zet • Bewonersplannen? Die hebben toch helemaal geen

kennis van zaken? • Uiteindelijk moeten wij het weer opruimen…

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 11

Page 12: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Nieuwe participatie

• Doe-democratie

• Niet iedereen doet mee

• Wetmatigheden

• 20:80 of 1:9:90

• Trekkers of draagvlak

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 12

Page 13: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Nieuwe participatie

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 13

Beleidsparticipatie Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke initiatieven

Mee praten Mee doen Zelf doen

Overheid > burgers Instellingen > burgers Burgers > burgers

Kwaliteit verbeteren Methoden vernieuwen Inpassen en verwelkomen

• WRR (2012): Vertrouwen in de Buurt

• BZK: Help (2x) een burgerinitiatief

Page 14: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Voorbeeld

Buurtbeheerbedrijf Sluisdijk, Den Helder

• Groen onderhoud

• Vegen en borstelen

• Prestatiecontract

• Tweede levens

• Eenvoudig werken

• Innovaties

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 14

Page 15: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Voorbeeld

Zelfbouw hut, Stein

• Twee bewoners

• Buurt vindt het goed

• Speelobject? WAS?

• Veiligheid kinderen

• Gedoogconstructie

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 15

Page 16: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Voorbeeld

Werkplaats K, Kerkrade

• Bende kunstenaars

• Leeg schoolpand

• Multiply by Sharing

• Community Art

• Soep met een Verhaal

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 16

Page 17: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Voorbeeld

Stichting Cliënten Initiatieven, Doetinchem

• Mensen met psychische kwetsbaarheid

• Dagbesteding

• (K)ook samen

• Wil je ook groeien?

• Stadskamer

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 17

Page 18: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Voorbeeld

• BS22: Beltrumsestraat 22, Groenlo

• Waarmaakwinkel” , Linda Commandeur

• Proces om van idee naar uitvoering te komen

• Hulp van alle kanten

• Voor leefbare stad

• Voor nieuwe ondernemers

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 18

Page 19: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Wat kan beter?

• Mensen met eigen activiteiten

• Koplopers en achterblijvers

• Zichtbaarheid – erkenning en waardering

• Verantwoordelijk voelen – zorgplicht

• Wolk van juridische regels – complexiteit

• Geld regelen – Civic Crowdfunding

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 19

Page 20: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Samen of alleen werken?

• Speelveld: gemeente, woningcorporatie, maatschappelijke organisatie, bedrijven, mensen

• Kansen en risico’s benoemen

• Vasthouden aan eigen dromen

• Continuïteit – draagvlak – comakerschap

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 20

Page 21: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Goede buur of verre vriend

Wat helpt voor mensen en hun activiteiten?

• Liefdevolle verwaarlozing

• Maak verbindingen, arena’s

• Pechhulp en ruggensteun

• Kies een rol: zakelijke partner, fan of ambassadeurs

• Onderhandelen mag

• Samen vieren

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 21

Page 22: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Meer lezen?

• Simon Franke e.a. “Het Nieuwe Stadmaken: Van gedreven pionieren naar gelijk speelveld”

• Frans Soeterbroek: Stadmakers als happy infiltrators in de systeemwereld

• Vier perspectieven of houdingen voor burgers

• Autonoom, samenwerker, activist, happy infiltrator

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 22

Page 23: SBO Presentatie Mark Verhijde - Burgerinitiatieven

Meer weten?

• Mark Verhijde - Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling

• E [email protected]

• M +31 652653005

• W www.markverhijde.nl

• Achtergrondinformatie op SBO-site

23 juni 2015 Burgerinitiatieven - Mark Verhijde 23