Save the-date games-erfgoed

1

Click here to load reader

Transcript of Save the-date games-erfgoed

Page 1: Save the-date games-erfgoed

Save the date: 2 oktober - Games en ErfgoedSteeds vaker worden games en game technologie toegepast buiten de entertainment sector. Ook in de erfgoedsector wordt al geruime tijd geëxperimenteerd en gewerkt met het innoveren van de beleving van erfgoed met behulp van games, game technologie én cross media. Er zijn vele successen geboekt maar er valt nog veel winst te behalen. Wilt u weten hoe u duurzame succesvolle toepassingen kunt realiseren? Kom dan naar de Inspiration Day `Games en Erfgoed` op 2 oktober a.s.

Deze middag wisselt u kennis uit met collega ́s van erfgoedinstellingen, creatieve bedrijven en toeristisch-recreatieve organisaties aan de hand van inspirerende(internationale) cases, reflecties, business modellen, strategische samenwerkingen en interactieve denksessies. Doel van de middag is om tot samenwerkingen te komen, die de ontwikkeling en het gebruik van creatieve innovaties en toepassingen stimuleert en de zichtbaarheid en beleving van erfgoed vergroot.

Naast games komen cross mediale toepassingen aan de orde zoals location based, augmented reality, social media, gebruik van (open) data en mobiele ontwikkelingen. Tijdens interactieve sessies komt u alles te weten over financieringsmogelijkheden, business model ontwikkeling, het (door)ontwikkelen van een game, met name in de rol van opdrachtgever en waar kunt u wie vinden.

Aanmelden ?Noteert u 2 oktober 2012 alvast in uw agenda? U mag deze inspirerende middag niet missen! U kunt zich ook alvast (voor)aanmelden via: http://www.taskforceinnovatie.nl/agenda/inspiration-day-'games- en-erfgoed'/aanmeldenEind augustus informeren wij u over het gehele programma.

Deze middag wordt georganiseerd door de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Utrecht 2018, kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa 2018.De Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) wil het innovatievermogen van bedrijven in de regio Utrecht versterken om zo economische groei te stimuleren. TFI doen dit door kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven bij elkaar te brengen en ondernemers, in het bijzonder in het MKB, te stimuleren en ondersteunen bij het vernieuwen van hun product, dienst of proces. In het kader van haar kandidatuur als Culturele hoofdstad van Europa 2018, zet Utrecht in op nieuwe verbindingen tussen gaming en erfgoed. Twee sterk vertegenwoordigende sectoren in de regio. De Inspiration Day op 2 oktober is tevens een aftrap om richting 2018 concreet vorm te geven aan deze ambitie.

Daarnaast komt deze middag tot stand in samenwerking met diverse partners. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irmgard Noordhoek via [email protected] of 06- 81290917 en Bregje Deben via [email protected] of 06-47494734.

Op 2 oktober avond vindt nog een Inspiration Day plaats namelijk “Gouden Geesten”. Een jaarlijks inspirerend netwerk evenement georganiseerd door Creative Connection, ondersteund door de TFI. Tussen beide events vindt uitwisseling plaats van interessante sprekers. Gouden Geesten kan alleen op uitnodiging worden bijgewoond.