Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

17
De Nederlandse iPad gebruiker Oktober 2010

Transcript of Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

Page 1: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

De Nederlandse iPad gebruiker

Oktober 2010

Page 2: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

Achtergrond

• N = 5.719 (N.B. Dat is bijna een tiende van alle iPad bezitters in

Nederland per sep. 2010 = ± 60.000).

• Sanoma Digital heeft via de NU.nl iPad app een enquête afgenomen

onder gebruikers van de iPad in Nederland. Het onderzoek heeft één

week gelopen in september 2010.

• Het onderzoek is uitgevoerd door Sanoma Digital | Business

Development Insights.

Legenda: groen = goede score, oranje = opvallende score, rood = slechte score

Oktober 2010 2De Nederlandse iPad gebruiker

Page 3: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

Samenvatting / Conclusies

• iPad zeer populair en gewild vanaf de lancering.

• iPad vooral voor privé, comfort en gemak; maar ook handig en nuttig voor werk.

• ‘s Avonds, ‘s ochtends, in bed en zelfs op het toilet, maar ook tijdens … van alles.

• Gebruik van de iPad is zeer intensief.

• ‘Comfortable computing & consuming’ / entertainment – less functional use.

• iPad Apps worden zeer regelmatig geïnstalleerd.

• Top 4 = nieuws lezen, surfen, zoeken & e-mailen.

• Gebruik: privé, meerdere x p/dag, ± 1u. Voor thuis, op vakantie, maar ook werk.

• Gebruiker = man, 25 – 54 jaar en hoogopgeleid

‘Stelletjes’ met of zonder kinderen, werkzaam in loondienst of als zelfstandig

ondernemer en verdient (boven/2x) modaal.

Oktober 2010 3De Nederlandse iPad gebruiker

Page 4: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

iPad zeer populair en gewild vanaf de lancering

Meer dan de helft van de iPad gebruikers in Nederland (62%) heeft het nieuwste product van

Apple al twee maanden of langer in gebruik. De grootste groep daarna (16%) heeft de iPad al

een maand. Zij waren er dus vrijwel vanaf het begin bij, want de iPad werd op 23 juli 2010 in

Nederland gelanceerd. Dit zijn de ‘early adopters’.

Meer dan tweederde (81%) van de iPad bezitters heeft meerdere producten van Apple, die in de

loop van de tijd een zeer loyale gebruikersgroep hebben opgebouwd. O.a. het succes van de

iPhone heeft hier aan bijgedragen. Meer dan de helft (66%) heeft dan ook een iPhone.

Oktober 2010 4De Nederlandse iPad gebruiker

Page 5: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

iPad zeer populair en gewild vanaf de lancering

De Nederlandse iPad gebruikerOktober 2010

8%

14%

16%

31%

31%

Hoelang heb je al een iPad?

1 week

Enkele weken

1 maand

2 maanden

Langer dan 2 maanden

19%

81%

Is dit jouw enige product van Apple?

Ja

Nee

8,51%

11,65%

31,11%

32,60%

34,98%

66,29%

Geen van bovenstaande

MacPro

MacBook

iPod touch

iMac

iPhone

Welke van onderstaande Apple producten - met ongeveer dezelfde functionaliteit als de iPad - heb jij in

gebruik?

47%

5

© Sanoma | oktober 2010

© Sanoma | oktober 2010

© Sanoma | oktober 2010

Page 6: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

iPad vooral voor privégebruik, comfort en gemak; maar ook handig en nuttig voor werk

De belangrijkste reden om de iPad te gaan gebruiken is voor het comfort en gebruikersgemak

(79%). Er wordt dan ook vaak gesproken over ‘comfortable computing’. Ongeveer de helft is

overstag gegaan vanwege het nieuwe, de innovatie en om up-to-date te blijven. Net zo

belangrijk voor hen is de entertainmentfactor: films, video’s, foto’s en games. Meer dan een

derde (35%) vindt de iPad een ‘cool device’ en wil deze daarom graag hebben.

Een bijzondere uitkomst, gezien de iPad voornamelijk in gebruik is genomen vanwege het

comfort en gemak, is dat 42% het ‘device’ handig en nuttig voor werk vindt. Vooralsnog wordt

de iPad hoofdzakelijk thuis (84%) en veel minder beroepsmatig (16%) gebruikt.

’s Avonds in de woonkamer is het meest geijkte moment waarop de iPad wordt gebruikt (94%).

Ook ’s ochtends tijdens het ochtendritueel en in bed voor het slapen gaan, komt de iPad

tevoorschijn. Een vierde kan zelfs geen afscheid nemen tijdens een toiletbezoek.

Oktober 2010 6De Nederlandse iPad gebruiker

Page 7: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

Redenen om de iPad in gebruik te nemen

Oktober 2010

1,96%

21,09%

35,27%

41,62%

49,48%

56,50%

78,88%

Geen van bovenstaande

Vanwege het merk Apple

Omdat het een 'cool device' is

Handig en nuttig voor mijn werk

Vanwege het nieuwe, de innovatie (up to date zijn)

Voor het entertainment ( films en foto's, spelletjes, etc.)

Voor het comfort, gebruiksgemak

Welk van onderstaande factoren zijn voor jou een reden geweest om de iPad in gebruik te nemen?

7

© Sanoma | oktober 2010

De Nederlandse iPad gebruiker

Page 8: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

‘s Avonds, ‘s ochtend, in bed en zelfs op de toilet…maar ook tijdens… van alles

De Nederlandse iPad gebruikerOktober 2010

5,25%

13,71%

18,24%

19,85%

21,23%

23,29%

52,00%

58,61%

66,86%

94,11%

Anders, namelijk

Tijdens het reizen naar en van mijn werk

Tijdens een drukke dag, wanneer ik toe ben aan een pauze

Tijdens de lunch

Tijdens een werkvergadering of overleg

Op het toilet

Tijdens het wachten of wanneer ik even niks te doen heb

In bed, voor het slapen gaan

's Ochtends (onderdeel van het ochtendritueel)

's Avonds in de woonkamer (bv. op de bank)

Op welk(e) moment(en) maak je gebruik van de iPad?

8

© Sanoma | oktober 2010

Page 9: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

Gebruik van de iPad is zeer intensief

Het gebruik van de iPad is zeer intensief, wat aangeeft hoe betrokken/’engaged’ men is met

deze technologische innovatie. Bijna iedereen van de iPad bezitters in Ned. (94%) maakt er

meerdere keren per dag gebruik van. De overige groep gebruikt de iPad één keer per dag. Meer

dan de helft (61%) gebruikt het tablet device tussen de 30 minuten en twee uur.

Na thuisgebruik wordt de iPad het meest op vakantie (reizen) gebruikt. Men neemt de iPad ook

soms mee zoals naar familie, vrienden en/of kennissen of naar het werk. Buiten, op straat en

voor in de auto en het openbaar vervoer is de iPad minder geschikt, want daar wordt deze

vrijwel nooit of alleen heel soms gebruikt. Op deze plekken is internetten via de iPad dan ook

alleen mogelijk met de 3G versie.

Opvallend is dat de iPad ook in gebruik wordt gedeeld met de partner en kinderen. Ook op het

werk wordt deze soms gedeeld met collega’s.

Oktober 2010 9De Nederlandse iPad gebruiker

Page 10: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

Gemiddeld gebruik: privé, meerdere x p/dag, ± 1u.

Oktober 2010

94%

4%2%

Hoe vaak maak je gemiddeld gebruik van de iPad?

Meerdere keren per dag

Een keer per dag

Meerdere keren per week

Een keer per week

Een keer per maand

3,30%

4,55%

13,78%

31,79%

29,60%

15,67%

1,31%

Meer dan 4 uur

Tussen 3 en 4 uur

Tussen 2 en 3 uur

Tussen 1 en 2 uur

Tussen 30 minuten en 1 uur

Tussen 15 minuten en 30 minuten

Minder dan 15 minuten

Hoelang maak je gemiddeld gebruik van de iPad - op een dag dat je deze

gebruikt?

16%

84%

Gebruik je de iPad met name voor privé of beroepsmatige doeleinden?

Beroepsmatig

Privé

10

© Sanoma | oktober 2010

© Sanoma | oktober 2010

© Sanoma | oktober 2010

De Nederlandse iPad gebruiker

Page 11: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

Vooral voor thuis en op vakantie, maar ook op werk

Oktober 2010

1%

3%

6%

8%

22%

44%

98%

61%

71%

65%

27%

64%

36%

14%

0%

Op straat / buiten

In de auto

Bij familie, vrienden en/of kennissen

In het openbaar vervoer

Op het werk

Tijdens vakantie / reizen

Thuis

Waar maak je gebruik van de iPad?

Vaak Soms Nooit

11

© Sanoma | oktober 2010

De Nederlandse iPad gebruiker

Page 12: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

iPad wordt veelvuldig gedeeld

Oktober 2010

3%

3%

5%

23%

40%

8%

11%

21%

25%

35%

19%

41%

32%

9%

10%

70%

46%

42%

43%

14%

Mijn huisgenoten

Mijn ouders

Mijn collega's

Mijn kinderen

Mijn partner

Welke andere personen in je omgeving maken actief gebruik van de iPad?

Vaak Soms Nooit N.v.t.

12

© Sanoma | oktober 2010

De Nederlandse iPad gebruiker

Page 13: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

Top 4 = nieuws lezen, surfen, zoeken & e-mailen

Oktober 2010

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Chatten, MSN

Tekeningen maken / beeld bewerken

Zakelijke presentatie

Sociale netwerken / bloggen

Notities maken / tekstverwerking

Boeken lezen (eBooks)

Aankopen doen

Muziek luisteren

Tijdschriften lezen (digitaal)

Spellen spelen (gamen)

Foto's bekijken

TV of video kijken (bv. Uitzending Gemist, YouTube)

E-mailen

Zoeken (bv. Google, Gouden Gids)

Surfen ('browsen')

Nieuws lezen

Kan je aangeven voor welke doeleinden je de iPad gebruikt?

Vaak

Soms

Nooit

© Sanoma | oktober 2010

De Nederlandse iPad gebruiker 13

Page 14: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

De iPad wordt multifunctioneel gebruikt

14

iPad apps worden met grote regelmaat

geïnstalleerd, namelijk wekelijks (69%) en

dagelijks (20%). De iPad brengt meerdere

elementen van diverse apparaten, zoals laptop

en iPhone, samen in een nieuw medium en een

unieke ervaring. Van de krant lezen op de

bank, tot surfen op internet, fotoboeken

bekijken met de familie, journaal bekijken in

de ochtend, als fotolijstje, of zelfs als blaadje

op het toilet. Het apparaat is in gebruik zeer

multifunctioneel.

Oktober 2010

20%

69%

10%

1% 0%

Met welke regelmaat installeer jij apps op je iPad?

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Vrijwel nooit

Nooit

© Sanoma | oktober 2010

De Nederlandse iPad gebruiker

Page 15: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

Gebruiker = m, 25-54 j., hoogopgeleid, met/zonder kinderen, werkzaam in loondienst/zelfstandig ondernemer, verdient (boven/2x) modaal

De iPad koper is voornamelijk man (89%), tussen de 25 en 54 jaar, waarvan 35 – 44 jaar de

grootste groep vormt (33,5%), en hoogopgeleid is (HBO of universiteit met resp. 44,4% en

28,2%) . Dit geldt echter voor dit moment en de huidige bezitters zijn de ‘early adopters’.

Wanneer en als de iPad ‘mainstream’ gaat en interessant en (meer) betaalbaar wordt voor de

massa is de vraag of dit ook zo blijft.

Deze nieuwe toevoeging aan het huishouden is voornamelijk weggelegd voor ‘stelletjes’ met of

zonder kinderen (79%). De gebruikers zijn vrijwel allemaal in loondienst (54%) of werkzaam als

zelfstandig ondernemer (26%).

Oktober 2010 15De Nederlandse iPad gebruiker

Page 16: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

Gebruiker = man, 25 – 54 jaar en hoogopgeleid

Oktober 2010

89%

11%

Wat is je geslacht?

Man

Vrouw

0,23%

7,83%

16,86%

33,52%

26,74%

12,15%

2,68%

15- 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Wat is je geboortejaar?

28,15%

44,36%

15,58%

9,84%

1,78%

0,28%

Universiteit

Hoger beroepsonderwijs (HBO)

Middelbaar algemeen of beroepsonderwijs (MBO, MEAO)

Voorgezet algemeen onderwijs (MAVO/HAVO/VWO)

Lager of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (LBO, VMBO)

Lager onderwijs/ basisonderwijs

Wat is je hoogst gevolgde opleiding?

1.

2.

3.

© Sanoma | oktober 2010

© Sanoma | oktober 2010

© Sanoma | oktober 2010

De Nederlandse iPad gebruiker 16

Page 17: Sanoma onderzoek: de Nederlandse iPad gebruiker.

‘Stelletjes’ met/zonder kinderen, werkzaam in loondienst/zelfstandig ondernemer, (boven/2x) modaal

Oktober 2010

3,03%

5,72%

10,23%

1,96%

32,30%

46,77%

Anders

Inwonend (bv. thuiswonend kind)

Alleenstaand zonder kinderen

Alleenstaand met kinderen

Getrouwd/samenwonend zonder …

Getrouwd/samenwonend met kinderen

Welke huishoudsituatie is op jou van toepassing?

0,79%

0,82%

1,05%

4,30%

5,77%

8,06%

25,46%

53,75%

Werkloos/werk-…

(deels) Arbeidsongeschikt

Huisvrouw/huisman/and…

Gepensioneerd/VUT

Studerend/schoolgaand

Werkzaam bij de overheid

Zelfstandig ondernemer

Werkzaam in loondienst

Welke situatie is op dit moment (het meest) op jou van

toepassing?

13,08%

45,36%

20,07%

15,04%

6,45%

Weet niet

Twee keer modaal of meer (61.000 …

Boven modaal (circa 49.000 euro)

Modaal (circa 34.000 euro)

Onder modaal (minder dan 30.000 …

Welke van de volgende situaties is het best van toepassing op het bruto-jaarinkomen van

je huishouden? © Sanoma | oktober 2010

© Sanoma | oktober 2010

© Sanoma | oktober 2010

De Nederlandse iPad gebruiker 17