Samenwerkend Leren Met Social Software

Click here to load reader

 • date post

  30-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  3.715
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Slides van de workshop over samenwerkend leren en social software, nationaal e-learning congres 2008

Transcript of Samenwerkend Leren Met Social Software

1. Samenwerkend leren met behulp van social software 2. Wie ben ik? http://blaugh.com/2006/11/24/this-is-the-future/ 3. Inhoud CSCL (wat, waarom, voordelen, beperkingen) Dos & donts CSCL Tekortkomingen traditionele tools Social software (voorbeelden, didactische mogelijkheden, beperkingen) Tussendoor opdrachten en stellingen 4. Wat is samenwerkend leren t.b.v. ICT? Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) ICT ondersteunt en begeleidt leerproces Meestal: combinatie F2F en ICT Lerenden werken in kleine groepen aan gezamenlijke taak (bijv. een product), geven elkaar feedback 5. Stelling Binnen onze organisatie is vaker sprake van individueel leren dan van samenwerkend leren 6. Samen complexe problemen oplossen in plaats van individueel routinematig werk uitvoeren Arbeidsprocessen kennisintensiever Toenemende dynamiek kennisontwikkeling Innovatie business as usual Prof. Dr. L. Nieuwenhuis (2006). Vernieuwend vakmanschap. 7. Werken Leren 8. Uitgangspunten effectief leren Leren: sociaal proces Actief leren Aansluiten bij interesse en voorkennis Complexe realistische taken Interactie Rijk materiaal Afwisselende werkvormen 9. Beperkingen CSCL (1) Participatiegraad vaak laag Samenwerking verloopt niet altijd goed Informatie uitwisselen i.p.v. gezamenlijk kennis ontwikkelen Past het bij dominante mentale model van leren? 10. Beperkingen CSCL (2) Wennen aan technologie Wennen aan werkwijze Eenvoudige vaardigheden? Langere doorlooptijd asynchrone discussies (zap-generatie) Bijdragen typen kost meer tijd 11. Beperkingen CSCL (3) Part of the challenge to making collaborative learning, in general, succeed in corporate training settings may be the competitive nature of most workplaces. G. Woodill (2008). Computer-Based Collaborative Learning for Training and Development: Research and Practice 12. CSCL leren werkt! Onderzoek schuift een zeer positief beeld naar voren. Aandacht nodig voor aard van de verwachte leerresultaten, type student (novice?), ondersteuning, taakstructuur, groepssamenstelling, Bron: prof. Dr. Martin Valcke cs 13. Voordelen CSCL (1) Schrijven bevordert het opnieuw structureren en vormen van gedachten ( verdiepend leren ) Deelnemers komen aan het woord die normaliter niet aan bod komen Inbreng d eelnemers groter inbreng docenten 14. Voordelen CSCL (2) Veel mogelijkheden om kwalitatief goede feedback te geven (bezinning op interventies) Bijdragen blijven zichtbaar (stimuleert zorgvuldigheid) Toegevoegde waarde vaak procesmatig van aard en gericht op impliciete doelen (leren samenwerken, ICT-leren gebruiken, etc). 15. Stelling De voordelen van CSCL wegen zwaarder dan de beperkingen. Mijn organisatie zou CSCL vaker moeten toepassen als het gaat om professionalisering van medewerkers 16. Vragen? 17. Dos and donts CSCL 18. Groepsgrootte Bron: http://www.flickr.com/photos/bks62464/91455563/ Voldoende communicatie: 5-8 lerenden Van en aan elkaar leren (diversiteit opvattingen): 8-12 lerenden Samen aan opdrachten werken: 3 lerenden (meeliftgedrag) 19. Groepssamenstelling Lerenden moeten elkaar leren kennen (vertrouwen) Samen leren: heterogene groepen (procesgericht) Samen werken: homogene groepen (productgericht) Bron: http://www.flickr.com/photos/fpalazzi/150855302/ 20. Taak Authentieke taak Complexe, voorgestructureerde, taak die discussie uitlokt en onderhandelen over kennis noodzakelijk maakt Gedeelde verantwoordelijkheid Wisselende rollen 21. Rol docent Docent belangrijke begeleidende rol (o.a. participatie bevorderen, voortgang proces bespreken, eindproduct beoordelen). S ociale, organisatorische en inhoudelijke rol Bron: http://www.flickr.com/photos/elliottcable/1369435081/ 22. Structuur en cordinatie nodig Richtlijnen Procedures Agenda Deadlines Peilingen Stemmen Bron: http://www.flickr.com/photos/rudiriet/109718350 23. CSCL is effectief als deelnemers gemeenschappelijke doelen/interesses hebben (common ground) n individueel afgerekend worden (Simons, 2000: http://www.pjb.co.uk/npl/bp31.htm) 24. Bedenk nu individueel een authentieke taak, relevant voor jouw organisatie, die met behulp van CSCL aangepakt kan worden. Hoe zien de groepen er uit die met deze taak aan de slag gaan? Duur: 10 minuten Wissel argumenten uit over gemaakte keuzes (15 minuten) Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd? 25. Tekortkomingen traditionele tools voor online samen leren Weinig ruimte niet-taakgerichte communicatie (belangrijk voor opbouwen vertrouwensrelaties) Weinig zicht op samenwerkingsproces Moeizaam samen werken aan documenten Weinig eigenaarschap 26. Vragen? 27. Bron: http://www.slideshare.net/igorterhalle We shape our tools and afterwards our tools shape us (Marshall Mcluhan) Internet revolutie 2.0 (participatie, massas informatie, transparantie, openheid, toegankelijkheid) 28. Social software Gebruikersvriendelijk Interactie en participatie Zelforganiserend Individu: eigenaar Ondersteunt netwerken Prosumers 29. Paradoxically, there is a significant interest in what the future holds for e-learning with the advent of Web 2.0, a brand-new generation of the workforce and partial acknowledgment that something went wrong with the e-learning of the past. Fordism S. Buttan (2008). E -Learning Is Dead. Long Live E-Learning! http://www.clomedia.com/features/2008/January/2037/index.php 30. Instead of focusing on the real problem the need for a new model of learning design effectiveness the industry spent most of its time on how much more Las Vegas-like the courses could become, with neon lights and razzle-dazzle to suck in the unsuspecting learner. S. Buttan (2008). E -Learning Is Dead. Long Live E-Learning! http://www.clomedia.com/features/2008/January/2037/index.php 31. E-learning 2.0 (analoog aan web 2.0) Social software maakt gepersonaliseerde leeromgevingen mogelijk (lerende centraal) Social software maakt leren samen met anderen (binnen netwerken ) beter mogelijk Gebruikersvriendelijk (o.a. dankzij breedband) Lerende is meer in control (Stephen Downes, 2005) Downes, S. (2005). E-learning 2.0. http://elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=29-1 32. Is social software geschikter voor CSCL? 33. Educational effectiveness (gewin) Ease of use (gemak) Personal engagement (genot) Collis e.a, 2001 Nieuwe technologien zouden op al deze drie aspecten wel eens hoger kunnen scoren dan de traditionele technologien 34. Nadelen Interaction-overload Wennen aan technologien Bron: http://www.slideshare.net/igorterhalle 35. Weblog 36. Weblog Wie leest weblogs? Hoeveel? Wie heeft een weblog? 37. Weblogs Online redeneren stimuleren. Expliciet werken aan schrijfvaardigheden. Persoonlijk kennisarchief Informatie, kennis en ervaringen met anderen te delen (uitdragen). Ook als docent. 38. Weblogs en leren Persoonlijk karakter stimuleert deelname. Grotere betrokkenheid studenten Japans-Taiwanees onderzoek: studenten prefereren weblogs boven ELO