Samenwerken met Flores in Terra

of 2 /2
Overname In 2005 heeft Albrecht de kwekerij overgenomen van zijn toenmalige werkgever. “Ik was op dat moment 10 jaar werkzaam bij Klerx Exoten en de eigenaar wilde er- mee stoppen. Ik heb toen de kans gegrepen om de on- derneming over te nemen”, zegt Albrecht Brands. In de jaren die volgden verhuisde Albrecht de kwekerij, breid- de hij het van 0,8 hectare uit naar 2 hectare en wijzigde hij de naam in Flores in Terra. Branchekennis Toen Albrecht Brands bezig was met de overname van Kerx Exoten is hij na een advies van zijn bank in contact gekomen met ABAB Accountants en Adviseurs. “Mijn adviseur bij de bank roemde de kennis van ABAB in de tuinbouwsector. Voor mij was ABAB daardoor een logi- sche keuze en hier heb ik nog geen moment spijt van gehad.” “ABAB heeft mij ondersteund bij de bedrijfsovername en ervoor gezorgd dat alles op de juiste manier is vastge- legd. Toen de overname rond was, zijn we blijven samen- werken. Inmiddels heb ik alle financiële en fiscale zaken aan ABAB uitbesteed. Ook verzorgt ABAB mijn loonad- ministratie en hebben ze me begeleid bij het opstellen van mijn testament. Zelf weet ik totaal niets van wet- en regelgeving. ABAB neemt alles uit handen, zodat ik er niet meer naar om hoef te kijken. Voor mij als drukke ondernemer is dat erg prettig.” Relatiemanagement ABAB werkt met het unieke concept van relatiemanage- ment. Albrecht Brands heeft de relatiemanager, Rick Dijkshoorn als vast aanspreekpunt. De relatiemanager vormt de schakel tussen mij en de specialisten. “Rick Dijkshoorn loopt regelmatig bij mij binnen en denkt met me mee. Of het nu om fiscale of juridische vragen gaat of problemen met een buitenlandse leverancier. Ook houdt hij me op de hoogte van de relevante ontwikkelingen binnen onze branche. Omdat ik hier zelf vaak onvol- doende tijd voor heb, is dat een prettige meerwaarde.” “ABAB zorgt ervoor dat ik kan blijven doen wat ik leuk vind” Albrecht Brands Flores in Terra ABAB ondersteunt ondernemer in goede en minder goede tijden Flores in Terra is een kwekerij en groothandel in mediterrane planten en exoten. Vanuit zijn bedrijf in Melderslo kweekt en verhandelt eigenaar Albrecht Brands zijn producten voor klanten door heel Europa. In totaal is zijn kweke- rij 2 hectare groot en heeft hij 4 vaste medewerkers en 12 parttimers in dienst. Tot de klantenkring behoren tuincentra, exporteurs en grote organisaties, zoals Center Parcs. abab.nl Samenwerken met Flores in Terra Doe er uw voordeel mee

Embed Size (px)

Transcript of Samenwerken met Flores in Terra

 • Overname

  In 2005 heeft Albrecht de kwekerij overgenomen van

  zijn toenmalige werkgever. Ik was op dat moment 10

  jaar werkzaam bij Klerx Exoten en de eigenaar wilde er-

  mee stoppen. Ik heb toen de kans gegrepen om de on-

  derneming over te nemen, zegt Albrecht Brands. In de

  jaren die volgden verhuisde Albrecht de kwekerij, breid-

  de hij het van 0,8 hectare uit naar 2 hectare en wijzigde

  hij de naam in Flores in Terra.

  Branchekennis

  Toen Albrecht Brands bezig was met de overname van

  Kerx Exoten is hij na een advies van zijn bank in contact

  gekomen met ABAB Accountants en Adviseurs. Mijn

  adviseur bij de bank roemde de kennis van ABAB in de

  tuinbouwsector. Voor mij was ABAB daardoor een logi-

  sche keuze en hier heb ik nog geen moment spijt van

  gehad.

  ABAB heeft mij ondersteund bij de bedrijfsovername en

  ervoor gezorgd dat alles op de juiste manier is vastge-

  legd. Toen de overname rond was, zijn we blijven samen-

  werken. Inmiddels heb ik alle financile en fiscale zaken

  aan ABAB uitbesteed. Ook verzorgt ABAB mijn loonad-

  ministratie en hebben ze me begeleid bij het opstellen

  van mijn testament. Zelf weet ik totaal niets van wet- en

  regelgeving. ABAB neemt alles uit handen, zodat ik er

  niet meer naar om hoef te kijken. Voor mij als drukke

  ondernemer is dat erg prettig.

  Relatiemanagement

  ABAB werkt met het unieke concept van relatiemanage-

  ment. Albrecht Brands heeft de relatiemanager, Rick

  Dijkshoorn als vast aanspreekpunt. De relatiemanager

  vormt de schakel tussen mij en de specialisten. Rick

  Dijkshoorn loopt regelmatig bij mij binnen en denkt met

  me mee. Of het nu om fiscale of juridische vragen gaat of

  problemen met een buitenlandse leverancier. Ook houdt

  hij me op de hoogte van de relevante ontwikkelingen

  binnen onze branche. Omdat ik hier zelf vaak onvol-

  doende tijd voor heb, is dat een prettige meerwaarde.

  ABAB zorgt ervoor dat ik kan blijven doen wat ik leuk vindAlbrecht Brands

  Flores in TerraABAB ondersteunt ondernemer in goede en minder goede tijden

  Flores in Terra is een kwekerij en groothandel in mediterrane planten en exoten. Vanuit zijn bedrijf in Melderslo

  kweekt en verhandelt eigenaar Albrecht Brands zijn producten voor klanten door heel Europa. In totaal is zijn kweke-

  rij 2 hectare groot en heeft hij 4 vaste medewerkers en 12 parttimers in dienst. Tot de klantenkring behoren tuincentra,

  exporteurs en grote organisaties, zoals Center Parcs.

  abab.nl

  Samenwerken metFlores in Terra

  Doe er uw voordeel mee

 • Zowel met mijn relatiemanager als met de specialisten

  van ABAB heb ik goed contact. De lijnen bij ABAB zijn

  erg kort, waardoor zaken snel worden geregeld en hier

  duidelijk over wordt gecommuniceerd. Als ik met mijn

  relatiemanager een specifieke vraag bespreek waarvoor

  hij een specialist moet inschakelen, word ik direct gebeld

  voor het plannen van een afspraak.

  Toegevoegde waarde bedrijfsadviseur

  In de tuinbouw is het een aantal jaren iets minder goed

  gegaan. Ook Flores in Terra kende een mindere periode.

  Na de opstart en een voor mij nieuwe fase als onderne-

  mer, ging het mij de eerste jaren, ondanks de crisis, voor

  de wind en kon ik investeren en groeien. Daarna volgde

  echter een wat mindere periode. De omzet daalde en het

  bedrijfsresultaat verminderde. In die tijd had Albrecht

  veel contact met Frans van Wanrooij, bedrijfsadviseur

  tuinbouw bij ABAB, die hem begeleidde bij het aanvra-

  gen van een tijdelijk krediet. Het is fijn om een ge-

  sprekspartner te hebben, waarmee je kunt brainstormen

  en die de branche door en door kent. We hadden een klik

  en daardoor verliep het contact erg prettig.

  Ik ontving van ABAB waardevolle adviezen om het ge-

  sprek met de bank aan te gaan. In betere tijden zijn dit

  soort gesprekken niet moeilijk, maar als het wat minder

  gaat, is het toch anders. Inmiddels zijn we twee jaar ver-

  der en heeft ABAB mij geholpen om mijn bedrijfsresul-

  taat te verbeteren.

  Toekomst

  Inmiddels zitten we bedrijfsmatig op de goede weg en

  kijk ik met een positief gevoel naar de toekomst. Daar-

  naast wil ik in de komende jaren met ABAB inventarise-

  ren of ik het bedrijf op termijn aan mijn zoon kan over-

  dragen. Het is dan ook mijn intentie om de prettige

  samenwerking met ABAB nog geruime tijd voort te

  zetten. n

  Mijn relatiemanager houdt mij op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de branche. Omdat ik hier zelf onvoldoende tijd voor heb, is dat een prettige meerwaardeAlbrecht Brands

  Samenwerken met Flores in Terra

  abab.nl