Samenvatting Logistiek 1 [BIMLOM01]

download Samenvatting Logistiek 1 [BIMLOM01]

of 50

 • date post

  16-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  284
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Logistics for HBO Holland part 2 bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Transcript of Samenvatting Logistiek 1 [BIMLOM01]

Samenvatting Logistiek 1 (BIMLOM01)Een aantal aantekeningen die belangrijk zijn om door te nemen Deze samenvatting is door mij geschreven, maar ook voor mij. Een aantal onderdelen die ik belangrijk vind heb ik extra benadrukt, en andersom. Hou hier goed rekening mee, deze samenvatting alleen is (waarschijnlijk) niet genoeg! Ik neem totaal geen verantwoordelijkheid voor de stof met deze samenvatting. Het gebruik van deze samenvatting is op eigen risico. Deel deze samenvatting met wie je wilt, maar nogmaals op eigen risico. Vul naar gerust hart de aantekeningen aan met je eigen aantekeningen. De mijne zijn ook niet super duidelijk, zijn dingen die ik in het college ben tegengekomen Ik hoop dat iedereen de lessen van Wagenaar heeft gevolgd. Dit gaat zeker helpen bij het tentamen. Zo nee, dan vooral Powerpoints doornemen en oefenen! Achterin het boek heb ik respectievelijk lesaantekeningen, antwoorden op tussenvragen in het boek, multiple-choice oefenvragen en open oefenvragen geplaatst. Als je die vragen beheerst dan zit je zeker goed. Als een vraag niet beantwoord wordt in de samenvatting, levert het boek een antwoord! De vragen kunnen nogal specifiek zijn Tenslotte staat er een verwijzing naar Dropbox met een MRP1 toelichting aan het eind van de samenvatting

Succes!

Hoofdstuk 1 Logistiek in Vogelvlucht1.1: Logistieke InnovatieIn Breda ligt het topinstituut voor de logistiek Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics). De commissie van Laarhoven heeft een visie opgesteld met daaraan gekoppeld een ambitie om Nederland internationaal te laten excelleren op het vlak van logistiek en supply chains. Wereldwijde ontwikkelingen zorgen ervoor dat het bedrijfsleven kansen krijgt om de sterke posities nog sterker te maken.. Nederlandse ondernemingen moeten een creative oplossing hebben willen zij internationaal meetellen. Innovatie is nodig om mee te komen in de steeds complexer wordende internationale Supply Chain. Het tempo van ontwikkeling hier is hoog. Afstanden tussen productie en klant wordt steeds groter, en over steeds meer ondernemingen verspreid. De Nederlandse fysieke positie is niet meer voldoende, en een hoog niveau innovatie / goede kennisinfrastructuur wordt steeds belangrijker. Door een gebrek aan innovatiekracht is de Nederlandse concurrentiepositie duidelijk verslechterd. Nederlandse producenten / markteigenaren lopen niet voorop bij innovaties. Logistieke dienstverleners kunnen de innovaties wel volgen maar kunnen dit zelf onvoldoende starten. Er liggen nu kansen voor Nederland om ketenregie-activiteiten aan te trekken. De sterke groei van de goederenstromen, toenemende eisen van de consument, en de behoefte aan meer duurzame logistieke activiteiten zorgen voor meer complexiteit in dynamiek en supply chains. Hierdoor onstaat er een groeiende behoefte aan nieuwe concepten. Nederland heeft het recht om positie in ketenregie te claimen. We hebben een sterke positie in de fysieke logistiek (een sterke logistieke sector, hoge kwaliteit, bekendheid en reputatie als vestigingsland voor logistiek en supply-chain activiteiten), een goede vertegenwoordiging van sterk presterende Nederlandse supportdiensten, en een internationaal en hoog gewaardeerde kennispositie. Commissie van Laarhoven pleit voor een innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains. De focus binnen het programma ligt op het ondersteunen van de kampioenen. Er wordt ingezet op het versterken van bestaande ideen, concepten, en initiatieven van grote bedrijven die ontwikkeld zijn in samenwerking met Nederlandse kennisinstituten. De focus op de grote bedrijven zal leiden tot een concentratie van innovativiteit wat tot succes zal leiden. Binnen ketenregie gaat het om twee belangrijke concepten: het Cross Chain Control Center (4C) en ServicelogistiekHet 4C-Concept gaat over gezamenlijke ketenregie en configuratie van een aantal grote verladers over meerdere supply chains. De opzet is om bij Breda aan de A16 een 4C te bouwen van waaruit gecordineerd wordt, vergelijkbaar met het OCC van KLM (Operations Control Center). Door dit gezamenlijk te cordineren en te regelen ontstaan efficiencyvoordelen en kunnen nieuwe diensten aangeboden worden. Het innovatieprogramma moet dit concept verder ontwikkelen.Servicelogistiek maakt het mogelijk voor verladers om naast productlevering ook de volledige service op een effectieve wijze en duurzame wijze te regelen, wat tot logistieke innovatie leidt. Het doel is om Nederland binnen 6 jaar aan de absolute top te laten komen. Het sluit goed aan bij een bestaand samenwerkingsverband van verladers, kennisinstellingen en supportdienstverleners.Het innovatiethema Regie van Knooppunten gaat in op het onwikkelen van ketenregie- en configuratieconcepten met een sterkere cordinatie vanuit de knooppunten/mainports om de betrouwbaarheid ook in de toekomst te garanderen. Dit levert grote voordelen op.Naast deze themas dient Nederland zich in te zetten op het realiseren van een Supply Chain Campus als een enabler voor innovatie en samenwerking. De Supply Chain Campus is een plaats waar het bedrijfsleven haar regiecenters, het 4C, onderzoek en topopleidingen vestigt.1.2: Geschiedenis van de LogistiekLogistiek is afkomstig van het Franse woord Logis, wat het verlenen van onderdak inhoudt. Logistiek is dus meer dan alleen het verzorgen van de goederenstroom. In de oorlog was het op tijd aanwezig zijn van levensmiddelen en munitie vaak van doorslaggevend belang voor de overwinning. Er werden geen kosten noch moeite bespaard om dit te realiseren. Maar waarom? Het bedrijfsleven was er immers op gericht om zo goedkoop mogelijk goederen te produceren. Efficiency was het belangrijkste criterium waarmee men werkte. De vraag leek eindeloos. Door de wereldoorlogen werden bedrijven betrokken bij logistieke processen gericht op militairen. Toch duurde het jaren voordat men logistiek ging gebruiken. bVoor de begripsvorming is het belangrijk dat we een sterke definitie van Logistiek hebben staan:Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop via productie en distributie naar de eindafnemer, inclusief de retourstromen. Het doel is om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt, teneinde een langdurige relatie met de klant op te bouwenDeze definitie is opgesteld door de VLM (Vereniging Logistiek Management). Tegenwoordig valt logistiek niet meer weg te denken uit de maatschappij: het is een belangrijk hulpmiddel om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen (korte levertijden, specifieke eisen, efficient beheer). De logistieke functie is daarom niet alleen maar volgend. Het kan het zich simpelweg niet langer permitteren. Initiatieven zijn niet langer een marktvraagstuk, maar een totaal vraagstuk geworden. De grenzen zijn aan het vervagen:1970: Logistieke functie krijgt vorm. Onderscheid tussen productielogistiek en distributielogistiek. Oprichting VLM in 19731980: Computer opkomst1990: Uitbarsting van het logistieke werkveld in de richting van inkooplogistiek en reverse logistics1995: Aandacht verlegt zich naar zaken buiten de eigen onderneming, samenwerking met leveranciers staat hoog op de lijst2000: Samenwerking met afnemers wordt het parool, vraagkant wordt Demand Management. Rond de traditionele processen (inkoop/productie/distributie) ontwikkelt een schil van activiteiten, logistiek betrokken2005: Emerging technologies (Radio Frequency Identification (RFID) en SOA) zorgen ervoor dat partners met verschillende infosystemen goed kunnen communiceren2010: Ontstaan van regierol van knooppunten en 4CEen Primair Proces is een proces wat een directe invloed heeft op het eindresultaatEen Secundair Proces is een proces wat indirect invloed heeft op het eindresultaat (vaak assisteert)1.3: Logistieke deeltrajectenIn het kader van logistiek management was het eerst gebruikelijk om de totale goederenstroom te verdelen in 2 deeltrajecten:Material Management omvat het geheel van activiteiten dat wordt ontplooid om de grondstoffen- en halffabrikatenstromen en de daarmee gepaard gegaande gegevensstromen zo efficint mogelijk naar en door het productieproces te voeren, alsmede de werkzaamheden die worden verricht om een zo efficint mogelijke benutting van het productieapparaat te bewerkstelligenPhysical Distribution Management houdt zich bezig met de goederenstromen en de ermee verbonden gegevensstromen die beginnen aan het einde van het productieproces en eindigen bij de consumentBusiness Logistics is de verzamelnaam voor alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande en uitgaande goederenstromen te beheersenBinnen het material managementsysteem worden er oorspronkelijk 4 subsystemen onderscheiden. Het wordt gekenmerkt door het vinden van een evenwicht tussen die 4 systemen:1) Inkoop, aanvoerlogistiek, verwerving2) Voorraadbeheer grondstoffen, hulpmaterialen, halffabrikaten3) Productieplanning en de besturing van de uitvoering van die plannen4) Materials handlingFysieke distributie kan worden onderverdeeld in 3 systemen:1) Voorraadbeheer gereed product (hoeveel bestellen we, wanneer, hoe voorspellen we? etc)2) Problematiek rond en binnen magazijnen en depots (vestigingsplaats, inrichting, etc)3) Transport (hoe transporteren we, welke route?)Inkooplogistiek omvat het beheersen van de goederenstromen en de daarmee verbonden gegevensstromen vanaf de (oer)producenten van grondstoffen en halffabricaten tot aan het begin van het productieproces. Uiteraard heeft een handelsonderneming hier ook mee te maken (aanvoer van eindproducten of gerede producten). Daarom kan dit ook aanvoerlogistiek genoemd worden.Reverse Logistics zijn retourstromen van gebruikte producten en verpakkingsmaterialen. Na recycling kunnen veel producten en verpakkingen opnieuw gebruikt worden.1.4: Logistiek in een productieomgevingleveren hun orders meestal niet binnen 24 uur af. Vaak liggen de levertijden er ruim boven. Deze orderdoorlooptijd groeit