Samenvatting jaarrapport 2018 1 Koninklijke BAM ... Samenvatting jaarrapport 2018 3 Koninklijke BAM

download Samenvatting jaarrapport 2018 1 Koninklijke BAM ... Samenvatting jaarrapport 2018 3 Koninklijke BAM

of 28

 • date post

  04-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Samenvatting jaarrapport 2018 1 Koninklijke BAM ... Samenvatting jaarrapport 2018 3 Koninklijke BAM

 • 1Samenvatting jaarrapport 2018 Koninklijke BAM Groep nv

 • 2 Koninklijke BAM Groep nvSamenvatting jaarrapport 2018

  2018 2017

  Profit Opbrengsten uit voortgezette activiteiten Bedrijfsopbrengsten 7.208 6.535 Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 153,2 24,9 Resultaat vóór belastingen 114,5 20,0 Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap 23,8 (13,8)

  Winst per aandeel (in € 1,–) 0,09 (0,05) Dividend per gewoon aandeel (in € 1,–) 0,14 0,10 Dividend payout (in %) ** 40 50 Aantal aandelen per 31 december (x 1.000) 273.296 273.213 Slotkoers aandeel per 31 december (in € 1,–) 2,51 3,83

  Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap 729,0 721,3 Garantievermogen 846,7 836,2 Totaal activa 4.578,0 4.488,6

  Orderportefeuille 12.692 11.636

  Netto-investeringen in materiële vaste activa 72,2 70,7 Afschrijvingen op materiële activa 63,7 55,0 Amortisatie op immateriële activa 6,1 4,5 Bijzondere waardeverminderingen 23,8 4,8 Kasstroom vóór dividend 117,4 50,5

  Ratio’s Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen uit voortgezette activiteiten in % opbrengsten 2,1 0,4 Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % opbrengsten 0,3 (0,2) Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % gemiddeld eigen vermogen 3,3 (1,8)

  Solvabiliteitsratio’s Rendement op het gemiddeld werkzaam vermogen (ROCE in %) 7,5 0,6 Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap in % totaal activa 15,9 16,1 Garantievermogen in % totaal activa (capital ratio) 18,5 18,6

  People Personeel Gemiddeld aantal medewerkers (in fte) 20.156 19.720 Aantal medewerkers per 31 december (in fte) 20.194 19.837 Opleidingskosten per medewerker (in € 1,–) 703 614 Vrouw / man (in %) 17/83 16/84

  Veiligheid Ongevalsindex (Incident Frequency (IF)) 4,2 4,6 Onderzoek veiligheidsgedrag (Safety Behaviour Audit, SBA) 72 72

  Planet CO2 en energie CO2-intensiteit (ton per miljoen €) 26,8 28,1 CO2-emissie (in kiloton) 193 186 Energie (in terrajoule) 2.744 2.644

  Afval Intensiteit bouw- en kantoorafval (in ton per € miljoen opbrengsten) 17,9 20,3 Bouw- en kantoorafval (in kiloton) 129 134 Totaal afval (in miljoen ton) 2,3 1,9 Gecertificeerd duurzaam hout (in %) 94 98

  * De vergelijkbare cijfers zijn, voor zover van toepassing, aangepast in verband met IFRS 15.

  ** De uitbetaling van het dividend is gecorrigeerd voor een eenmalige, niet-operationele afboeking van de

  latente belastingvorderingen, die geen invloed had op de kaspositie.

  Kerncijfers

  *

 • 3Samenvatting jaarrapport 2018 Koninklijke BAM Groep nv

  Om 150 jaar bouw en onderhoud van enkele van ‘s werelds meest iconische gebouwen en infrastructurele projecten te vieren, zal BAM in 2019 150.000 bomen planten. Zo geven we iets terug aan de samenleving, waarin wij werken.

  Voor BAM was 2018 een jaar waarin goede vooruitgang werd gerealiseerd. De meeste van onze activiteiten presteerden goed, daarmee de positieve effecten weerspiegelend van voortdurende verbetering van ons tenderproces en projectuitvoering. Hoewel zeesluis IJmuiden onze resultaten en kasstroom negatief heeft beïnvloed, hebben we verdere stappen gezet in de risicobeperking van het project. Onze totale kasstroom voor het jaar was positief en onze financiële positie bleef sterk. Het gecorrigeerde resultaat vóór belasting over 2018 verbeterde met € 128,3 miljoen tot € 153,2 mil- joen. De gecorrigeerde marge vóór belasting bedroeg 2,1 procent (2017: 0,4 procent). De totale groei van de orderportefeuille (€ 12.700 miljoen ultimo 2018 vergeleken met € 11.600 miljoen ultimo 2017) was het gevolg van positieve marktomstandigheden en het binnenhalen van meerjarige projecten, met name in de sector Infra in het Verenigd Koninkrijk. De marge op de nieuwe orders is verder verbeterd en ligt duidelijk binnen de strategische doelstelling van een bandbreedte van 2 tot 4 procent.

  Wereldwijde veiligheidscampagne

  In 2018 zijn onze veiligheidsprestaties opnieuw verbeterd en hebben we een nieuwe campagne gelanceerd: Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid. We danken alle 20.000 BAM-medewerkers voor hun constante aandacht voor veiligheid, en hun inspanningen om veiligere werkomstandigheden te realiseren. De Wereldwijde BAM Veiligheidsdag was dit jaar een weerspiegeling van onze collectieve verantwoordelijkheid voor veiligheid. Er was ruimte voor een open dialoog om alle betrokkenen (medewerkers, toeleveranciers, opdrachtgevers) te betrekken.

  Duurzame waarde genereren voor al onze stakehol- ders

  Het doel van onze onderneming is duidelijk: een duurzame omgeving creëren die het leven van mensen verbetert. Met duurzaam bedoelen we de kwaliteit van de beleving voor de honderdduizenden mensen die met onze projecten te maken hebben – inclusief onze eigen medewerkers. Onze opdrachtgevers duurzame oplossingen bieden gedurende de totale levenscyclus van een gebouw of ander object. Onze invloed op het milieu minimaliseren. En duurzame waarde genereren voor al onze stakeholders. Om te zorgen dat wij onze doelen realiseren, hebben wij duidelijke doelen gedefinieerd in drie categorieën: people, planet en profit. Bij people gaat het om veiligheid, betrokkenheid van onze medewerkers en het verbeteren van het leven van mensen

  door het creëren van vaardigheden en leermogelijkheden en door middel van vrijwilligers- en liefdadigheidswerk. Bij planet gaat het om onze netto-positieve impact, afval en vermindering van CO2-uitstoot. En bij profit gaat het om rendement op het werkzame vermogen, marge, handelswerkkapitaal en vastgoedinvesteringen.

  Versnelling van de uitvoering van de strategie

  Om ons doel te bereiken, dienen wij onze strategie te realiseren: ‘Building the present, creating the future’. Dingen beter doen, betere dingen doen en nieuwe dingen doen, inclusief innoveren door middel van digitale technologieën en digitaal bouwen. Hierdoor kunnen we vóór de implementatiefase anticiperen op eventuele problemen en onze prestaties beter voorspelbaar maken. Met andere woorden: we maken het (digitaal) voordat we het (fysiek) maken. Wij investeren in onze medewerkers, de ruggen- graat van onze onderneming, door hen toegang te geven tot de nieuwste kennis en middelen en hen te helpen hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast hechten wij veel belang aan versterking van onze uniforme projectaanpak en uniforme beheersing van bedrijfs activiteiten, en ontwikkelen wij een organisatiestructuur en governance ter ondersteuning van onze One BAM-manier van werken. Op deze manier halen we het beste uit onze onderneming voor al onze opdrachtgevers en andere stakeholders, nu en in de toekomst.

  Vooruitzichten

  Voor 2019 verwachten wij bedrijfsopbrengsten van circa € 7 miljard en streven wij naar een verdere verbetering van het gecorrigeerde resultaat vóór belastingen binnen de strategische bandbreedte van 2 tot 4 procent.

  Mede namens Frans den Houter en Erik Bax wil ik al onze stakehol- ders bedanken voor hun vertrouwen in BAM en in het bijzonder onze medewerkers voor hun harde werk en inzet dit jaar. We hebben er vertrouwen in dat een strikte uitvoering van de strategie ons in staat stelt om onze doelstellingen voor 2020 te realiseren, mede dankzij onze digitale en duurzamheidsagenda.

  Rob van Wingerden, CEO Koninklijke BAM Groep nv Bunnik, 19 februari 2019

  BAM heeft veel om trots op te zijn. Onze geschiedenis gaat

  150 jaar terug. Van een klein timmerbedrijf zijn we via

  verscheidene overnames uitgegroeid tot een echt internatio-

  nale bouwonderneming – één van de grootste in Europa.

  ‘Focus op samen presteren’

  Rob van Wingerden, CEO Koninklijke BAM Groep nv

  Boodschap van de CEO

 • 4 Koninklijke BAM Groep nvSamenvatting jaarrapport 2018

  Onze organisatie

  BAM is een groot Europees bouwbedrijf met tien werkmaat- schap pijen die actief zijn in twee business lines, Bouw en Vastgoed en Infra. De onderneming heeft 20.000 medewerkers in de business lines en in de activiteiten op het gebied van publiek-private samenwerking (pps).

  Bouw en Vastgoed BAM kent utiliteitsbouwactiviteiten in alle thuismarkten, alsook in Zwitserland en Denemarken. Daarnaast realiseert BAM woningbouwprojecten, voornamelijk in Nederland en België.

  BAM ontwikkelt commerciële vastgoedprojecten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en België. Woningen worden voornamelijk ontwikkeld en gebouwd in Nederland, waar ontwikkeling en bouw aan klanten worden aangeboden in de

  vorm van een volledige geïntegreerde oplossing. De business line Bouw en Vastgoed telt ongeveer 9.000 medewerkers. Infra BAM voert infra-activiteiten uit in alle thuismarkten, alsmede in Denemarken en in Luxemburg. BAM International realiseert civieltechnische werken in nichemarkten wereldwijd. De business line Infra telt ongeveer 10.500 medewerkers.

  Publiek-private samenwerking BAM is een gerespecteerde speler op de Europese markt voor publiek-private samenwerkingsprojecten (pps). Deze projecten leveren opbrengsten uit de bouw en uit terugkerend onder- houd voor de business lines van BAM: de onderneming heeft concessies voor wegen, spoorwegen, onderwijs, gezondheids- zorg en overheidsgebouwen. BAM PPP heeft circa 100 medewerkers.

  In december maakte BAM bekend dat de topstructuur van de onderneming in het eerste kwartaal van 2019 wordt gewijzigd. Naast een tweehoofdige raad van bestuur stelt BAM een Executive Committee in. De Groep benoemt voor elk van de twee business lines een Chief Operating Officer