Samenstelpraktijk 3.0

of 29 /29
Het gaat om de knikkers Visie op samenstelpraktijk 3.0

description

Op uitnodiging van Accountview heeft Harrier een aantal presentaties gegeven voor accountantskantoren. Hierbij heeft Harry Marissen zijn visie gegeven op de toekomstige ontwikkeling van de samenstelpraktijk onder de pakkende titel: Het gaat om de knikkers.

Transcript of Samenstelpraktijk 3.0

Page 1: Samenstelpraktijk 3.0

Het gaat om de knikkers

Visie op samenstelpraktijk 3.0

Page 2: Samenstelpraktijk 3.0

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 3: Samenstelpraktijk 3.0

accountancy – bedrijfadvies

ORGANISATIE:

ACHTERGROND

Accountant sinds 1992

Tot 2010 regio-directeur landelijke organisatie

Sinds 1 januari 2010: Harrier

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 4: Samenstelpraktijk 3.0

accountancy – bedrijfadvies

ORGANISATIE:

NAAM:

harry bn, bw 1 harrier (overtreffende trap van harry), in dienstverlening: ~ transparant, snelle respons,

hoge kwaliteit; gericht op versterken eigen organisatie;

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 5: Samenstelpraktijk 3.0

accountancy – bedrijfadvies

ORGANISATIE:

HR

1 vaste medewerker

Gezamenlijk secretariaat

Overig ZZP

Stagiaires RUG/Hanzehogeschool

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 6: Samenstelpraktijk 3.0

accountancy – bedrijfadvies

HET NIEUWE WERKEN

CLOUD COMPUTING

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 7: Samenstelpraktijk 3.0

accountancy – bedrijfadvies

DOELGROEP:

MKB 5-50 medewerkers;

Gevestigd in Groningen & Drenthe;

Boekhouder in dienst/zzp;

Behoefte (financiële) managementinformatie

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 8: Samenstelpraktijk 3.0

accountancy – bedrijfadvies

voor hetzelfde geld

een beter resultaat

=

het huidige resultaat

voor minder geld

=

procesoptimalisatie

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 9: Samenstelpraktijk 3.0

accountancy – bedrijfadvies

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Overige zake Beter resultaat

Ctrl

ICTHR

Page 10: Samenstelpraktijk 3.0

accountancy – bedrijfadviesVERSTERKEN EIGEN ORGANISATIE

OPLEIDING MODERNE MKB-BOEKHOUDER IN CONTROL

PERMANENTE EDUCATIE MKB-BOEKHOUDERS

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 11: Samenstelpraktijk 3.0

accountancy – bedrijfadvies

Harrier-Ctrl

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Efficiencyverbetering

Meer doen in dezelfde tijd

Kwaliteitsverbetering

Betere vastlegging als basis voor betere

informatie

Planning & ControlInrichten gewenste planning & control

cyclus

Financial ExcellenceImplementatie en

bewaken financieel administratief

proces

Page 12: Samenstelpraktijk 3.0

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

10 Stellingen

1. PRIJSCONCURRENTIE ZAL DE PRIJS VAN STANDAARDDIENSTENDOEN DALEN

2. EEN SUBSTANTIEEL DEEL VAN DE URENBESTEDING IN DESAMENSTELPRAKTIJK BESTAAT UIT HET HERSTELLEN VANEERDER GEMAAKTE FOUTEN

3. HORIZONTAAL TOEZICHT VRAAGT OM VERBETERING VANKWALITEITSBEHEERSING

4. HET KWALITEITSNIVEAU VAN 43 % VAN ALLEACCOUNTANTSKANTOREN IN HET MKB IS ONVOLDOENDE

5. KWALITEITSBEHEERSING IS GERICHT OP HET EINDPRODUCT(LEES JAARREKENING) EN NIET OP HET PROCES

6. DE JAARREKENING HEEFT ZIJN LANGSTE TIJD GEHAD

7. SBR IS OVER 3 JAAR VERPLICHT

8. SBR GAAT PAS ECHT RENDEREN ALS HET IN HETSAMENSTELPROCES IS GEÏNTEGREERD

9. KWALITEITSVERBETERING, EFFICIENCYVERHOGING ENINTRODUCTIE SBR/XBRL VRAAGT OM EENPROCESOPTIMALISATIE

10. MAXIMALE PROCESOPTIMALISATIE KAN WORDEN BEREIKTDOOR OPTIMALISATIE VAN DE INZET VAN MENSEN, ICT ENVAN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE/INTERNE BEHEERSING(GEHELE KETEN)

Page 13: Samenstelpraktijk 3.0

samenstelpraktijk 3.0

Traditionele jaarrekening heeft

zijn langste tijd gehad

Kwaliteit van de data staat centraal

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 14: Samenstelpraktijk 3.0

samenstelpraktijk 3.0

KWALITEIT DATA

ONDERNEMING/ONDERNEMER

PLANNING & CONTOL

EXTERNE STAKEHOLDERS

INSTANCE DOCUMENTS O.B.V. TAXONOMIEËN

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 15: Samenstelpraktijk 3.0

samenstelpraktijk 3.0

KWALITEIT DATA

KOSTENALLOCATIE

PERIODE TOEREKENING

PERMANENTE CONSOLIDATIE

CONTINUES AUDITING

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 16: Samenstelpraktijk 3.0

samenstelpraktijk 3.0

PROCESOPTIMALISATIE

&

INTIMITEIT MET DE KLANT

=

VOOR HETZELFDE GELD EEN BETER RESULTAAT

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 17: Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

EEN NIEUWE VORM VAN RAPPORTEREN?

OF

EEN NIEUWE PROCESVOERING?

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 18: Samenstelpraktijk 3.0
Page 19: Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

INTRODUCTIE ZONDER KOSTPRIJSVERHOGING ALLEEN MOGELIJK

DOOR PROCESINTEGRATIE EN PROCESOPTIMALISATIE

• UITWISSELING MET KLANT OPTIMALISEREN

• ER MOETEN MEER GEGEVENS WORDEN VASTGELEGD

• GEBRUIK VAN TAXONOMIE VOOR DIVERSE RAPPORTAGES & BRANCHEVERGELIJKING

• GEBRUIK MAKEN VAN TAXONOMIE VOOR AUTOMATISCHE

CONTROLES

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 20: Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

UITWISSELING MET KLANT OPTIMALISEREN

Werken met een portaal

Autorisatie

Optimalisatie administratieve proces op klantniveau

Uitwisselen informatie

(inclusief dossierstukken)

GEÏNTEGREERDE DOSSIERVERWERKING

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 21: Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

ER MOETEN MEER GEGEVENS WORDEN VASTGELEGD

Extracomptabele gegevens

Nadere detaillering

INTEGRATIE IN HUIDIGE WERKPROGRAMMA’S

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 22: Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

GEBRUIK VAN TAXONOMIE VOOR DIVERSE RAPPORTAGES & BRANCHEVERGELIJKING

Koppeling viewers aan taxonomie

Aanvulling op taxonomie voor specifieke branchekenmerken

Hoger frequentie van rapporteren

CONTINUOUS REPORTING

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 23: Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

GEBRUIK MAKEN VAN TAXONOMIE VOOR AUTOMATISCHE

CONTROLES

WERKEN MET SAWP

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 24: Samenstelpraktijk 3.0

samenstelassistent

werkprogramma

KENMERKEN

GEBASEERD OP BANKENTAXONOMIE, STAMGEGEVENS EN

ACTIVA-ADMINISTRATIE

RUIM 80 GEHEEL OF

GEDEELTELIJK AUTOMATISEERDE CONTROLES

GEÏNTEGREERD MET WERKPROGRAMMA INCLUSIEF

ONDERLIGGENDE RAPPORTEN

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 25: Samenstelpraktijk 3.0

samenstelassistent

werkprogramma

GEÏNTEGREERD MET WERKPROGRAMMA INCLUSIEF ONDERLIGGENDE RAPPORTEN

BEVINDINGEN BIJ UITVOERING SA

IMPORTEREN SA CONTROLES IN WP

(INCL. RAPPORTEN)

VRAGEN CLIËNT EENVOUDIG VIA

WORD-DOCUMENT TE VERWERKEN

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 26: Samenstelpraktijk 3.0

samenstelassistent

werkprogramma

VOORDELEN

EFFICIENCY

KWALITEIT

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 27: Samenstelpraktijk 3.0

samenstelassistent

werkprogrammaEFFICIENCY

ALLEEN COMPLETE EN VOLLEDIGE ADMINISTRATIES IN

BEHANDELING NEMEN

INTERNE NOTITIES DIRECT VASTLEGGEN IN WP

OVERZICHTEN BESCHIKBAAR WAAR NODIG

CONTROLES GEÏNTEGREERD AAN WERKPROGRAMMA

EFFECTEN CORRECTIES DIRECT INZICHTELIJK

CONTINUOUS AUDITING

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 28: Samenstelpraktijk 3.0

samenstelassistent

werkprogrammaKWALITEIT

VANZELFSPREKENDE WORKFLOW

KWALITATIEVE CONTROLES

BEWUSTE AFWERKING VAN CONTROLES

KOPPELING WERKPROGAMMA & DOSSIER

VAKTECHNISCHE VEREISTEN

CONTINUES AUDITING

INHOUD

Over Harrier

10 stellingen

Samenstelpraktijk 3.0

SBR/XBRL

SAWP

Page 29: Samenstelpraktijk 3.0

Het gaat om de knikkers

Vragen?