Samenstelpraktijk 3.0

of 29 /29
Het gaat om de knikkers Visie op samenstelpraktijk 3.0

Embed Size (px)

description

Op uitnodiging van Accountview heeft Harrier een aantal presentaties gegeven voor accountantskantoren. Hierbij heeft Harry Marissen zijn visie gegeven op de toekomstige ontwikkeling van de samenstelpraktijk onder de pakkende titel: Het gaat om de knikkers.

Transcript of Samenstelpraktijk 3.0

 • 1. Het gaat om de knikkers
  Visie op samenstelpraktijk 3.0

2. INHOUD

 • Over Harrier 3. 10 stellingen 4. Samenstelpraktijk 3.0 5. SBR/XBRL 6. SAWP

accountancy bedrijfadvies
ORGANISATIE:
ACHTERGROND
Accountant sinds 1992
Tot 2010 regio-directeur landelijke organisatie
Sinds 1 januari 2010: Harrier
INHOUD

 • Over Harrier 7. 10 stellingen 8. Samenstelpraktijk 3.0 9. SBR/XBRL 10. SAWP

accountancy bedrijfadvies
ORGANISATIE:
NAAM:
harrybn, bw 1 harrier (overtreffende trap van harry), in dienstverlening: ~ transparant, snelle respons, hoge kwaliteit; gericht op versterken eigen organisatie;
INHOUD

 • Over Harrier 11. 10 stellingen 12. Samenstelpraktijk 3.0 13. SBR/XBRL 14. SAWP

accountancy bedrijfadvies
ORGANISATIE:
HR
1 vaste medewerker
Gezamenlijk secretariaat
Overig ZZP
Stagiaires RUG/Hanzehogeschool
INHOUD

 • Over Harrier 15. 10 stellingen 16. Samenstelpraktijk 3.0 17. SBR/XBRL 18. SAWP

accountancy bedrijfadvies
HET NIEUWE WERKEN
CLOUD COMPUTING
INHOUD

 • Over Harrier 19. 10 stellingen 20. Samenstelpraktijk 3.0 21. SBR/XBRL 22. SAWP

accountancy bedrijfadvies
DOELGROEP:
MKB 5-50 medewerkers;
Gevestigd in Groningen & Drenthe;
Boekhouder in dienst/zzp;
Behoefte (financile) managementinformatie
INHOUD

 • Over Harrier 23. 10 stellingen 24. Samenstelpraktijk 3.0 25. SBR/XBRL 26. SAWP

accountancy bedrijfadvies
voor hetzelfde geld
een beter resultaat
=
het huidige resultaat
voor minder geld
=
procesoptimalisatie
INHOUD

 • Over Harrier 27. 10 stellingen 28. Samenstelpraktijk 3.0 29. SBR/XBRL 30. SAWP

accountancy bedrijfadvies
INHOUD

 • Over Harrier 31. 10 stellingen 32. Samenstelpraktijk 3.0 33. SBR/XBRL 34. SAWP 35. Overige zake

accountancy bedrijfadvies
VERSTERKEN EIGEN ORGANISATIE
OPLEIDING MODERNE MKB-BOEKHOUDER IN CONTROL
PERMANENTE EDUCATIE MKB-BOEKHOUDERS
INHOUD

 • Over Harrier 36. 10 stellingen 37. Samenstelpraktijk 3.0 38. SBR/XBRL 39. SAWP

accountancy bedrijfadvies
Harrier-Ctrl
Financial Excellence
Implementatie en bewaken financieel administratief proces
Planning & Control
Inrichten gewenste planning & control cyclus
Kwaliteits
verbetering
Betere vastlegging als basis voor betere informatie
Efficiency
verbetering
Meer doen in dezelfde tijd
INHOUD

 • Over Harrier 40. 10 stellingen 41. Samenstelpraktijk 3.0 42. SBR/XBRL 43. SAWP

INHOUD

 • Over Harrier 44. 10 stellingen 45. Samenstelpraktijk 3.0 46. SBR/XBRL 47. SAWP

10 Stellingen
Prijsconcurrentie zal de prijs van standaarddiensten doen dalen
Een substantieel deel van de urenbesteding in de samenstelpraktijkbestaat uit het herstellen van eerder gemaakte fouten
Horizontaal toezicht vraagt om verbetering van kwaliteitsbeheersing
het kwaliteitsniveau van 43 % van alle accountantskantoren in het MKB is onvoldoende
Kwaliteitsbeheersing is gericht op het eindproduct (lees jaarrekening) en niet op het proces
De jaarrekening heeft zijn langste tijd gehad
SBR is over 3 jaar verplicht
SBR gaat pas echt renderen als het in het samenstelproces is gentegreerd
Kwaliteitsverbetering, efficiencyverhoging en introductie SBR/XBRL vraagt om een procesoptimalisatie
Maximale procesoptimalisatie kan worden bereikt door optimalisatie van de inzet van mensen, ICT envan administratieve organisatie/interne beheersing (gehele keten)
48. samenstelpraktijk 3.0
Traditionele jaarrekening heeft
zijn langste tijd gehad
Kwaliteit van de data staat centraal
INHOUD

 • Over Harrier 49. 10 stellingen 50. Samenstelpraktijk 3.0 51. SBR/XBRL 52. SAWP

samenstelpraktijk 3.0
KWALITEIT DATA
Onderneming/ondernemer
Planning & Contol
Externe stakeholders
Instancedocumentso.b.v. taxonomien
INHOUD

 • Over Harrier 53. 10 stellingen 54. Samenstelpraktijk 3.0 55. SBR/XBRL 56. SAWP

samenstelpraktijk 3.0
KWALITEIT DATA
Kostenallocatie
Periode toerekening
Permanente consolidatie
Continuesauditing
INHOUD

 • Over Harrier 57. 10 stellingen 58. Samenstelpraktijk 3.0 59. SBR/XBRL 60. SAWP

samenstelpraktijk 3.0
Procesoptimalisatie
&
Intimiteit met de klant
=
Voor hetzelfde geld een beter resultaat
INHOUD

 • Over Harrier 61. 10 stellingen 62. Samenstelpraktijk 3.0 63. SBR/XBRL 64. SAWP

SBR/XBRL
Een nieuwe vorm van rapporteren?
Of
Een nieuwe procesvoering?
INHOUD

 • Over Harrier 65. 10 stellingen 66. Samenstelpraktijk 3.0 67. SBR/XBRL 68. SAWP

69. SBR/XBRL
Introductie zonder kostprijsverhoging alleen mogelijk door procesintegratie en procesoptimalisatie
Uitwisseling met klant optimaliseren
Er moeten meer gegevens worden vastgelegd
Gebruik van taxonomie voor diverse rapportages & branchevergelijking
Gebruik maken van taxonomie voor automatische controles
INHOUD

 • Over Harrier 70. 10 stellingen 71. Samenstelpraktijk 3.0 72. SBR/XBRL 73. SAWP

SBR/XBRL
Uitwisseling met klant optimaliseren
Werken met een portaal
Autorisatie
Optimalisatie administratieve proces op klantniveau
Uitwisselen informatie
(inclusief dossierstukken)
Gentegreerde dossierverwerking
INHOUD

 • Over Harrier 74. 10 stellingen 75. Samenstelpraktijk 3.0 76. SBR/XBRL 77. SAWP

SBR/XBRL
Er moeten meer gegevens worden vastgelegd
Extracomptabele gegevens
Nadere detaillering
Integratie in huidige werkprogrammas
INHOUD

 • Over Harrier 78. 10 stellingen 79. Samenstelpraktijk 3.0 80. SBR/XBRL 81. SAWP

SBR/XBRL
Gebruik van taxonomie voor diverse rapportages & branchevergelijking
Koppeling viewers aan taxonomie
Aanvulling op taxonomie voor specifieke branchekenmerken
Hoger frequentie van rapporteren
Continuousreporting
INHOUD

 • Over Harrier 82. 10 stellingen 83. Samenstelpraktijk 3.0 84. SBR/XBRL 85. SAWP

SBR/XBRL
Gebruik maken van taxonomie voor automatische controles
Werken met SAWP
INHOUD

 • Over Harrier 86. 10 stellingen 87. Samenstelpraktijk 3.0 88. SBR/XBRL 89. SAWP

samenstelassistent
werkprogramma
KENMERKEN
Gebaseerd op bankentaxonomie, stamgegevens en activa-administratie
Ruim 80 geheel of
gedeeltelijk automatiseerde controles
Gentegreerd met werkprogramma inclusief onderliggende rapporten
INHOUD

 • Over Harrier 90. 10 stellingen 91. Samenstelpraktijk 3.0 92. SBR/XBRL 93. SAWP

samenstelassistent
werkprogramma
Gentegreerd met werkprogramma inclusief onderliggende rapporten
Bevindingen bij uitvoering SA
Importeren SA controles in WP
(incl. rapporten)
Vragen clint eenvoudig via
word-document te verwerken
INHOUD

 • Over Harrier 94. 10 stellingen 95. Samenstelpraktijk 3.0 96. SBR/XBRL 97. SAWP

samenstelassistent
werkprogramma
Voordelen
Efficiency
Kwaliteit
INHOUD

 • Over Harrier 98. 10 stellingen 99. Samenstelpraktijk 3.0 100. SBR/XBRL 101. SAWP

samenstelassistent
werkprogramma
Efficiency
Alleen complete en volledige administraties in behandeling nemen
Interne notities direct vastleggen in WP
Overzichten beschikbaar waar nodig
Controles gentegreerd aan werkprogramma
Effecten correcties direct inzichtelijk
Continuousauditing
INHOUD

 • Over Harrier 102. 10 stellingen 103. Samenstelpraktijk 3.0 104. SBR/XBRL 105. SAWP

samenstelassistent
werkprogramma
Kwaliteit
Vanzelfsprekende workflow
Kwalitatieve controles
Bewuste afwerking van controles
Koppeling werkprogamma & Dossier
Vaktechnische vereisten
Continuesauditing
INHOUD

 • Over Harrier 106. 10 stellingen 107. Samenstelpraktijk 3.0 108. SBR/XBRL 109. SAWP

Het gaat om de knikkers
Vragen?