Samen werken aan veiligheid - holland- .How did the relationship between Wijnker Mechanisatie B.V.

download Samen werken aan veiligheid - holland- .How did the relationship between Wijnker Mechanisatie B.V.

of 25

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Samen werken aan veiligheid - holland- .How did the relationship between Wijnker Mechanisatie B.V.

Samen werken aan veiligheid

Br

an

dB

lu

s-

en

ve

il

ig

he

id

s m

at

er

ia

le

n

n m a l i g m a g a z i n e t e r g e l e g e n h e i d va n h e t 2 0 j a r i g j u b i l e u m va n h o l l a n d S a F e t y

belangrijke ontwikkelingen wel te verstaan: perspec-

tiefrijk voor de economische groei van de haven en in

het belang van industrie, bedrijfsleven en overheden.

de Port of den helder vertegenwoordigt namelijk

onderscheidende innovatieve waarde als het gaat om

topsectoren als water, energie, high-tech en logistiek.

de gunstige ligging ten opzichte van de gas- en olie-

winning op de noordzee draagt daar zeker aan bij. het

is de haven met de kortste vaartijden naar de plat-

forms op het continentale plat. het aantal offshore

gerelateerde bedrijven neemt dan ook nog steeds toe.

zo is den helder uitgegroeid tot offshore haven num-

mer 1 voor het nederlands continentale plat.

inspelen op trends en innovaties in de samenleving is

cruciaal. de afgelopen jaren ingezette duurzame ener-

giewinning werpt haar vruchten af. de nog te bouwen

windmolenparken, het onderhoud daarvan en het

onderhoud van de bestaande olie- en gasplatforms

plus de toekomstige decommission van dergelijke

platforms, zullen de komende decennia een economi-

sche groei in den helder mogelijk maken.

als nv Port of den helder willen we het mogelijk

maken dat bedrijven optimaal gebruik kunnen maken

van al hetgeen beschikbaar is, nu en straks. we willen

een verdere groei van de havenactiviteiten realiseren.

daarvoor moeten we onderscheidend zijn ten op-

zichte van andere zeehavens in nederland en europa.

holland Safety hoef ik niet te zeggen waarin zij onder-

scheidend is, namelijk in veiligheid. ik denk te kunnen

spreken namens alle bedrijven met aan de zee en de

haven gerelateerde activiteiten als ik holland Safety

een succesvolle toekomst wens. op naar het volgende

wapenfeit!

Piet-hein Kolff

algemeen directeur Port of den helder

voorwoord

GDF SUEZ E&P Nederland B.V. is ruim 40 jaar actief in het Nederlandse gedeelte

van de Noordzee en staat als n van de grootste en meest succesvolle opera tors

offshore aan de basis van de energievoorziening in Nederland en diverse andere

landen. Met ruim 30 productieplatformen, vijf onderwaterputten, offshore pijp-

lei dingen en behandelings faciliteiten, produceren en transporteren we dagelijks

onmisbare energie.

Geen dag zonder aardgas

GDF SUEZ E&P Nederland B.V. is onderdeel van de GDF SUEZ Groep.www.gdfsuezep.nl

H o l l a n d S a f e t y j u b i l e u m m a g a z i n e 3

oP deze PlaatS Feliciteer ik holland SaFety bv

met haar jubileum. 20 jaar Staat het bedrijF voor

veiligheid bij vele organiSatieS in diverSe Sectoren.

thuiS in de belangrijke oFFShore induStrie en in de

ScheePvaart. met een breed aanbod van dienSten

en materialen oP het gebied van veiligheid iS

holland SaFety in Staat in te SPelen oP de vele

ontwikkelingen in en rond de Port oF den helder.

Wij doen graag zaken met bedrijven in onze omgeving.

Hoe is de relatie tussen Wijnker Mechanisatie B.V. en Holland Safety ontstaan?Elk bedrijf heeft brandblussers. Elke brandblusser dienst jaarlijks gekeurd te worden. Wij doen graag zaken met bedrijven in onze omgeving en daarom zijn wij lid van het HOV. Via het HOV zijn wij in contact gekomen met Holland Safety en groeide de relatie tot een wederzijds belang.

Wat betekent Holland Safety voor ons?Elk jaar komt Holland Safety bij ons op bezoek om de diverse brandblussers te keuren, af te stellen en eventueel te repareren. Dit doen ze snel en adequaat. Holland Safety adviseert ons bij gebreken aan de brandblussers en verleent goede service!

Wat doet Wijnker Mechanisatie B.V. voor Holland Safety?Holland Safety heeft diverse heftrucks bij ons gekocht van 1,5 ton tot 4 ton. Wij verlenen jaarlijks service en onderhoud aan deze heftrucks. Ook voor reparaties proberen wij snel en adequaat te schakelen voor deze relatie. Het is prettig zaken doen met Holland Safety!

Wat kunnen wij voor de branche van Holland Safety betekenen?Wij leveren heftrucks met vele varianten. Elektrisch, diesel en LPG. De uitvoeringen ver-schillen van 1,5 ton tot 25 ton voor de elektrische heftruck. Ideaal voor zware vrachten, binnen en buiten. Alles is op maat te leveren. Interessant voor u? Neem eens contact op via www.wijnkermechanisatie.nl

How did the relationship between Wijnker Mechanisatie B.V. and Holland Safety originate?Every company has fire extinguishers. And every fire extinguisher needs to be re-certi-fied on a yearly basis. We like to do business with other local companies and that is why we became a member of the HOV. Through the HOV we got in contact with Holland Safety and a business relationship of mutual interest grew.

How is Holland Safety significant to us?Every year Holland Safety visits us to inspect, adjust, certify and where needed, repair various fire extinguishers. They do this quickly and adequately. Holland Safety also gives us advise if they determine malfunctions or shortcomings with the fire extinguishers and also provide good service!

What does Wijnker Mechanisatie B.V. do for Holland Safety?Holland Safety bought various forklift trucks from us ranging from 1,5 tons to 4 tons. We provide a yearly service and maintenance for these forklift trucks. Also for repairs we try to work quickly and adequately for our business-relation. It is nice doing business with Holland Safety!

How can we be of significance to the line of industry Holland Safety is in?We deliver forklift trucks in many different variations. Electrical, Diesel and LPG. These variations vary from 1,5 tons to 25 tons for the Electrical forklift truck. Ideal for heavy loads indoors and outdoors. Everything can be customized to your needs. Interesting for you? Please contact us via our website: www.wijnkermechanisatie.nl

Wijnker Mechanisatie B.V.J. C. de Leeuwweg 261764 NG Breezand

www.wijnkermechanisatie.nl Telefoon 0223 52 35 90E-mail info@wijnkermechanisatie.nl

Tot uw dienst!

Colo

fonverschijning

Uitgave ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Holland Safety BV

oplage3.000 ex.

uitgeverHolland Safety BV, Energieweg 2c, 1785 AD Den Helder0223 614 999, www.holland-safety.nl

voorwoord

noble drilling

diensten van holland safety

Jan c. hup van egner Kantoorspecialisten

directeur henk van arem

htc den helder

Producten van holland safety

Kop en schouders en noordkop gifts

total e&P

racing aeolus

chris van meurs

helderse hockeyclub hermes

oude stelling krijgt nieuwe functies

Wintershall

JB nautic

Jacob van der Wulp, ren dubbelaar en Peter Knol

03

16

24

33

07

19

26

39

10

21

29

41

12

22

31

43

H o l l a n d S a f e t y j u b i l e u m m a g a z i n e 5i n h o u d

teksten, acquisitie, layout, vormgeving, fotografie en druk Zeeman Reclamegroep BV, www.zrgbv.nl

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd

of verveelvuldigd zonder schriftelijk toestemming van de uitgever.

Holland Safety BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke

gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave

opgenomen informatie.

holland Safety is voortgekomen uit holland Stores,

een shipchandler, een gespecialiseerde toeleverancier

voor de scheepvaart. bij dit bedrijf ben ik in 1991 in

dienst gekomen. er waren destijds drie werkmaat-

schappijen: holland Stores marine den helder,

holland Stores Safety & Fire control en holland

Stores oilfield Supplys en Services (boormaterialen).

deze bedrijven waren gevestigd aan het nieuwe diep

in een apart pand. vanaf 1993 werd holland Stores

Safety & Fire control een eigen bv. in 1998 werd ik er

directeur en in 2005 kon ik het bedrijf overnemen.

echt helders BedriJfholland Safety is een

echt helders bedrijf, alle

medewerkers komen er vandaan en de roots zijn

verbonden met directe handelsactiviteiten van de

stad zoals de scheepvaart en de offshore. in oktober

2009 verhuisde holland Safety naar de huidige locatie

aan de energieweg. we zijn toen een nieuwe fase

ingegaan, legt henk van arem uit. we stonden toen

voor de keuze of we gaan ons meer richten op de

verkoop van brandblussers in het hele land of we

kiezen voor uitbreiding van ons producten- en

dienstenpakket en focussen meer op de scheepvaart

en offshore. we hebben voor het laatste gekozen:

blusinstallaties voor schepen, overlevingspakken,

reddingsvesten, valbeveiliging etc. kortom, het pakket

werd steeds breder. de verandering van de focus is

mede ingegeven door de klanten van het bedrijf. in

2002 kregen we total als klant. we kregen de

opdracht elk jaar 26 boorplatforms te inspecteren.

het betekent dat je je als bedrijf je mee ontwikkelt

met j