Samen • werken • leren • ontwikkelen • innoveren • …Innovatief online leren in de...

of 4 /4
Samen • werken • leren • ontwikkelen • innoveren • inspireren Samenwerking en innovatie onderwijs praktijk kennis Consortium Innovatief online leren in de langdurende zorg Vernieuwend leren ontwikkel je samen!

Transcript of Samen • werken • leren • ontwikkelen • innoveren • …Innovatief online leren in de...

Page 1: Samen • werken • leren • ontwikkelen • innoveren • …Innovatief online leren in de langdurende zorg Vernieuwend leren ontwikkel je samen! Samen • werken • leren •

Sam

en •

wer

ken

• le

ren

• on

twik

kele

n •

inno

vere

n •

insp

irer

en Samenwerking en innovatie

onderwijs

praktijk kennis

Consortium Innovatief online leren

in de langdurende zorg

Vernieuwend leren

ontwikkel je samen!

Page 2: Samen • werken • leren • ontwikkelen • innoveren • …Innovatief online leren in de langdurende zorg Vernieuwend leren ontwikkel je samen! Samen • werken • leren •

Sam

en •

wer

ken

• le

ren

• on

twik

kele

n •

inno

vere

n •

insp

irer

en Confucius, Chinees denker en sociaal filosoof (551-479 voor Christus):

‘Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp’.

Effectief leren vindt vooral plaats door te doen, door ervaringen op de werkvloer en door feedback van anderen. Daarom faciliteren en stimuleren we informeel leren, reflecteren en leren van elkaar in onze leerinterventies. In het Consortium Innova-tief online leren ontwikkelen we producten die niet alleen gebruik maken van nieuwe manieren van leren, maar ook inspelen op veranderingen in de zorg én onderscheidend zijn en passen in bestaande infrastructuur. De oplossingen die we bieden kenmerken zich doordat ze aansluiten op de individuele leerbehoefte, aanspreken, motiveren en het toepassen en borgen van het geleerde in de praktijk vooropstellen.

Zorgmedewerkers staan in het hart van de transitie. Veranderingen beginnen en eindigen bij hen. Tegelijkertijd gaat de zorg gewoon door. Dat vraagt veel inzet en energie waarin leren geen afgebakend onderdeel is. Het raakt aan alle activiteiten en vindt plaats in verbinding met cliënten, collega’s en de maatschappij. Organisaties die dat goed regelen stellen hun medewerkers in staat te doen wat ze het liefste doen en waar ze goed in zijn: waarde toevoegen aan het leven van mensen met een hulp-vraag.

Effectief en vernieuwendDe verbinding versterken tussen praktijk, kennis en onderwijs, daar draait het om. Vilans, ROC Midden Nederland, Reinaerde, Cordaan en Zinzia willen daarvoor samen met u vernieuwende manieren van (online) leren organiseren. We willen de wissel-werking tussen formeel en informeel leren versterken. Door te doen, te reflecteren en te leren van elkaar en te onderzoeken wat werkt. Dán wordt leren effectief. Daarom hebben we het Consortium Innovatief online leren in de langdurende zorg opgericht.

Wat het oplevertHet Consortium ontwikkelt nieuwe online leerinterventies die inspelen op de veranderingen in de zorg en aansluiten bij de wensen en behoeften van zorg-medewerkers. U kunt lid worden.

De voordelen op een rijtje:• U bent altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen van vernieuwend leren.• U kiest zelf welke producten u afneemt.• U werkt mee aan een sterke verbinding tussen onderwijs en zorgpraktijk.• Doordat we onze krachten bundelen kunnen we producten ontwikkelen die voor organisaties afzonderlijk niet haalbaar zijn.• Onze oplossingen zijn duurzaam en effectief, onderscheiden zich van het bestaande aanbod en sluiten aan op de behoefte van de (toekomstige) professional.• Het perspectief van de cliënt en zijn of haar netwerk staat voorop.

Page 3: Samen • werken • leren • ontwikkelen • innoveren • …Innovatief online leren in de langdurende zorg Vernieuwend leren ontwikkel je samen! Samen • werken • leren •

Sam

en •

wer

ken

• le

ren

• on

twik

kele

n •

inno

vere

n •

insp

irer

enMieke Hollander, directeur gezondheidszorg college ROC Midden Nederland:

‘SAMEN werken binnen een netwerkmaatschappij anno 2015 is meer vanzelf-sprekend dan bijzonder. In dat kader is de samenwerking binnen het Consortium een hele mooie waarin het MBO-onderwijs, het kenniscentrum Vilans en zorg-organisaties elkaar optimaal versterken ten behoeve van langdurende zorg.’

Voor wieZorgorganisaties en onderwijsaanbieders in de langdurende zorg.

Hoe we het aanpakkenInnovatief leren is een organisch proces. Uitgangspunten: de intrinsieke motivatie van de zorgmedewerker (wat beweegt hem of haar?), een goede, inspirerende omgeving en een goede borging. Innovatief leren heeft alleen kans van slagen als medewerkers de kans krijgen zich te ontwikkelen in relatie met zichzelf, het team, de organisatie en natuurlijk de cliënt en zijn naasten.

Dat pakken we op drie manieren aan:

1 | Werkplaats Inspiratie & InnovatieMet vijf leden van het Consortium, onder wie een vertegenwoordiger van Vilans, vormen we een innovatieteam. Dit team stelt de agenda op voor: • inspirerende innovatiesessies met vernieuwende denkers binnen en buiten de zorg en op het gebied van leren;• het ontwikkelen van prototypes en pilots voor productontwikkeling.

2 | Werkplaats ProductontwikkelingPer product stellen we een productteam samen met (in ieder geval) de betalende instelling, een lid van de stuurgroep en een medewerker van Vilans. De opbrengst van deze werkplaats:• succesvolle online leerinterventies die zich in de werkplaats Inspiratie & Innovatie of daarbuiten bewezen hebben; • betrokkenheid van eindgebruikers en cliënten bij de ontwikkeling;• vier online leerinterventies in het eerste jaar, in ieder geval de thema’s mondzorg, dementie en mantelzorg.

3 | Online platformDe producten die we ontwikkelen bieden we aan via een online platform. Dit platform is:• een levende werkplaats;• waar deelnemende organisaties kunnen halen en brengen;• eenvoudig en functioneel.

Page 4: Samen • werken • leren • ontwikkelen • innoveren • …Innovatief online leren in de langdurende zorg Vernieuwend leren ontwikkel je samen! Samen • werken • leren •

Sam

en •

wer

ken

• le

ren

• on

twik

kele

n •

inno

vere

n •

insp

irer

enElla van Lingen, bestuurder Reinaerde:

‘Jezelf ontwikkelen in je werk en in deze nieuwe tijd is voor iedereen belangrijk. Samen met partners en met Vilans zijn we gestart om diverse vormen van vernieuwend

leren, met nieuwe methoden en technieken - al dan niet digitaal - te ontwikkelen. Leren en vernieuwen daarin lukt het best als het dagelijks werk leidend is.

Zo gaan inspiratie en inbedding hand in hand.’

LidmaatschapHet lidmaatschap levert het volgende op:• inspirerende ontmoetingen en laagdrempelige toegang tot kennis over vernieuwend leren;• innovatieve sessies met gastsprekers, naar verwachting vier keer per jaar;• toegang tot ontwikkelde producten (vrij voor organisaties die hebben geïnvesteerd in het product, gereduceerd tarief voor overige leden, tegen marktprijs voor niet-leden);• vrij gebruik van de door Vilans ontwikkelde game ‘Vernieuwend leren’;• vrij toegang tot het online platform om kennis en ervaringen te delen en eigen producten te verkopen.

Een lidmaatschap van het Consortium kost € 10.000 per jaar. Als lid kiest u zelf welke producten u afneemt. Doordat de producten gezamenlijk worden ontwikkeld, betaalt u slechts een deel van de kostprijs. Gezamenlijk bepalen we welke producten worden ontwikkeld. De gemiddelde prijs voor een lid per product is € 5.000.

Meer wetenDoet u mee? Dan bent u in goed gezelschap. ROC Midden Nederland, Reinaerde, Cordaan, Zinzia en Vilans hebben hun krachten gebundeld. Neem voor meer informatie over het lidmaatschap contact op met Judith van Lier: [email protected] of (06) 25512830 of met het consortiumlid uit uw netwerk.

Een voorbeeld-samenwerkingsovereenkomst aanvragen of aanmelden voor de eerstvolgende inspiratiesessie kan bij Arnie Groeneveld: [email protected] of (030) 7892597.