Safety Awareness Training versie 2.0

of 15 /15
Proac&ef en veilig bewust handelen: Safety Awareness Training (SAT) Bewust omgaan met risico’s 17 december

Embed Size (px)

Transcript of Safety Awareness Training versie 2.0

 • Proac&efenveiligbewusthandelen:

  SafetyAwarenessTraining(SAT)

  Bewustomgaanmetrisicos17december

 • Doelvanvandaag

  WaaromeenSafetyAwarenessTraining?

  SamenmetelkaardeopzetvoordeSafetyAwarenessTrainingdoorlevenenwaarnodig,aanscherpen

  AkkoordvanhetMTopdeaanpakvandeSafetyAwarenessTraining

  2

  1

  Binnen de voorwaarden van BCM zit de noodzaak om alle medewerkers bewust te maken van de risico's die er zijn, voor zowel hen persoonlijk, als voor het bedrijf. We doorlopen even enkele belangrijke elementen om een gevoel te krijgen bij de aanpak van Benned en de impact die dat kan hebben bij u.

  3

 • WaaromeenSafetyAwarenessTraining?

  Safety Awareness moet gezien worden als onderdeel van Business Continuity Management (BCM). BCM is een wijze van werken welke er toe moet leiden dat de risicos van een bedrijf kleiner worden, voor zowel het personeel, als voor het voortbestaan van het gehele bedrijf. (Met Risico wordt dan bedoeld: Kans x Effect) Om het BCM-niveau van een organisatie te bepalen, auditen we tegen de ISO22301 norm (Voorheen was dit BS25999) Een zeer belangrijk onderdeel van deze norm betreft de mate waarin risico-bewustzijn leeft binnen de gehele organisatie. Om nu in relatief korte tijd dit risico-bewustzijn te verhogen, organiseren we Safety Awareness Trainingen. (Het effect hiervan wordt gemeten) De SA Training is daarom ook voor iedereen binnen de organisatie

 • Deaanpak

  In de Safety Awareness Training staan we stil bij het bewust omgaan met risicos bij .

  Persoonlijke risicos

  Organisatie risicos

  Effect risicos

  Gedrag in de praktijk

  Leertoets

  Bezoek aan de fabriek

 • ProgrammaSafetyAwarenessTraining

  Onderwerp Vorm Tijdsduur

  Opening Presenta&e 5minuten

  Programma Presenta&e 5minuten

  Risicoswerkgebied Opdracht 10minuten

  Bewustomgaanmetrisicosinhetklein Opdracht 30minuten

  Berekeningrisicosopdewerkvloer Presenta&e&Opdracht 10minuten

  Uitkomstennulme&ng Presenta&e 10minuten

  Watisdeimpactvaneenrisico? Presenta&e&Opdracht 30minuten

  Watisveiliggedrag? Presenta&e&Opdracht 30minuten

  Sameneenkijkjenemenopdewerkvloer Opdracht 60minuten

  Leertoets Opdracht 10minuten

  Watverwachtenwevanjou? Presenta&e 10minuten

  Afronding Presenta&e 10minuten

  Tijdens de training ervaren medewerkers wat bewust omgaan met risicos in hun werkomgeving betekent. Dit laten wij hen ervaren aan de hand van de volgende programma onderdelen:

 • DerolvanhetMT

  Wij verwachten van medewerkers dat ze bewust omgaan met risicos. Dit betekent dat wij als leidinggevenden moeten aanspreken op veilig gedrag en zelf het goede voorbeeld laten zien!

  IK GA BEWUST OM MET MIJN

  EN DAN WEER VEILIG NAAR HUIS

  OGEN

  WERK

  OREN

  COLLEGAS

  HANDEN

  TOEKOMST

  En dus: 1. Dat alle leidinggevenden bekend zijn

  met de veiligheidsregels. 2. Dat leidinggevenden vragen en

  controleren of de regels op de werkvloer worden nageleefd.

  3. Dat we onveilige situaties snel oplossen.

  4. Dat we als leidinggevenden voorbeeld gedrag tonen.

  5. Dat we mensen aanspreken op onveilig gedrag en onveilige situaties.

 • Oefening:Bewustomgaanmetrisicosinhetklein

  Ben jij je altijd bewust van de risicos die je loopt?

 • Deplanning

  Voorbeeldplanning Safety Awareness Training voor alle vaste medewerkers

  Nulmeting De leidinggevende vraagt medewerkers de nulmeting in te vullen.

  Start Training In 10 sessies en 1 MT sessie doorlopen de medewerkers en management de training van 1 dagdeel.

  2e Meting De leidinggevende vraagt medewerkers de 2e meting in te vullen. Op basis van de resultaten wordt gekeken of medewerkers en managers bewuster omgaan met risicos.

  Akkoord MT De aanpak van de SAT wordt met het MT besproken

  Inrichting Projectruimte Bij voorkeur vaste ruimte welke wordt gebruikt voor de Safety Awareness Training. Dit bespaart kosten voor een externe locatie en zorgt voor een dynamische training en de mogelijkheid materiaal te laten hangen en naderhand te bespreken.

  Januari

  Februari Maart Maart Juni November December

  Insourcen training Na enkele sessies kan (indien gewenst) iemand van intern de rol van 1 van de facilitators overnemen om de training in de toekomst zelf te kunnen geven

 • Akkoordvoordevolgendestappen

  Houdennulme&ng Inrich&ngruimte Inplannensessies InplannenMTsessie

 • IK GA BEWUST OM MET MIJN

  EN DAN WEER VEILIG NAAR HUIS

  OGEN

  WERK

  OREN

  COLLEGAS

  HANDEN

  TOEKOMST

 • Bijlagen

 • Berekeningrisicosopdewerkvloer

  Jaarlijks zijn er in Nederland veel gevaren op de werkvloer.

  Dodelijke ongevallen

  Ongevallen met ernstig letsel/verzuim

  (bijna) Ongevallen zonder verzuim

  Gevaren door onveilige situaties

  Gevaren door onveilig handelen

  Vaak wordt op deze risicos de meeste actie ondernomen om dit in de toekomst te voorkomen.

  1

  30

  3000

  6000 24000

 • Bijnanietdenkbaar

  Onwaar-schijnlijk

  Mogelijk Zekermogelijk

  Teverwachten

  Mogelijkrisico

  Pleister/schade

  Ongevalzonderverzuim

  Ongevalmetverzuim

  Dodelijkongeval

  Effect

  Kans

  = aanvaardbaar risico

  = laag risico

  = ernstig risico

  = zeer ernstig risico

  = onaanvaardbaar risico

  Risico=kans x effect. Hoe groter het gevaar hoe groter het risico op een ongeval

  Hoebepalenwedematevaneenrisico?

 • Verantwoord omgaan met

  risicos

  Bewustwording

  Inzicht

  Gedrag

  Afn

  ame

  risic

  os

  (nul)meeting

  Awareness sessies

  Rondeiding fabriek

  Opdracht werkvloer

  Voorbeeld- gedrag

  feedback

  Leider- schap

  Communi- catie

  Aan- sturing

  Persoonlijke risicos

  Organisatie risicos

  Organisatie risicos

  Persoonlijke risicos

  Organisatie risicos O

  rgan

  isat

  ie ri

  sico

  s

  Persoonlijke risicos Pers

  oonl

  ijke

  risic

  os

  De safety awareness training wordt aangeboden aan verschillende doelgroepen: Management en medewerkers.

  De aanpak van de training is er op gericht bewustwording en inzicht te vergroten en voorbeeld gedrag te realiseren, met als doel een daling van de risicos op de werkvloer.

  De training focust zowel op persoonlijke risicos als organisatie risicos op de werkvloer.

  Tijdens en voorafgaand aan de training passen we op maat gemaakte werkvormen toe die passen bij het gewenste resultaat en de cultuur binnen de organisatie

  AanpakSafetyAwarenessTraining