SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web...

of 24 /24
SADAN-opdracht VOS-POS 0 1BaO INFORMATIEVAARDIGHEDEN CÉLINE DEMANET R0699775

Embed Size (px)

Transcript of SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web...

Page 1: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

0

SADAN-opdracht VOS-POS

1BaO

informatievaardighedenCéline Demanet r0699775

Page 2: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave...................................................................................................................11 Algemene onderwerpsverkenning...............................................................................2

1.1thema : POS...............................................................................................................21.1.1 synoniemen........................................................................................................21.1.2 zoekresultaten....................................................................................................21.1.3 zoekresultaten via LIMO.....................................................................................31.1.4 Kwaliteit: vertrouwbaarheid van je zoekresultaten...........................................41.1.5 Kritische terugblik op je verkenning, je zoektocht...........................................41.1.6 Formulering mogelijke informatie – of onderzoeksvragen...............................4

2 De basistekst................................................................................................................42.1Maak een analyse van je basistekst aan de hand van de volgende elementen uit je tekst

42.1.1 Bronvermelding:................................................................................................42.1.2 Context:..............................................................................................................42.1.3 Auteur:...............................................................................................................42.1.4 Structuur:...........................................................................................................42.1.5 lijsten .................................................................................................................52.1.6 citaat...................................................................................................................52.1.7 PowerPoint presenatatie...................................................................................…53 beschikking krijgen en meer zoeken..........................................................................6

3.1 bronnen........................................................................................................................63.2 auteurs......................................................................................................................83.3 het colofon als snelle info PowerPoint presentatie..................................................93.4 zoek nu verder buiten je basistekst...........................................................................9alle bronnen samen.......................................................................................................12

4 contextualiseren.....................................................................................................144.1 kritische bespreking website : groep intro.................................................................14

4.2 juridische documeneten .........................................................................................154.3 de maatschappelijke context: politiek/beleid/visie/middenveld groeperingen.....154.4 statistiek..................................................................................................................15

5.0 afwerking individuele werkdocumenten………………………………………………………………………….16 5.2 persoonlijk besluit over de opdracht………………………………………………………………………………16

1

Page 3: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

1 algemene onderwerpsverkenning :1.1 Thema : VOS-POS.1.1.1 Synoniemen (problematisch):Ik ging op ging zoek naar synoniemen m.b.v. het internet en maakte gebruik van … http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/problematisch https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=problematisch Eigen inspiratie

1. Kritische opvoedingssituatie2. Moeilijke opvoedingssituatie3. Met veel problemen gepaarde opvoedingssituatie4. betwistbare opvoedingssituatie5. moeilijk oplosbare opvoedingssituatie6. lastige opvoedingssituatie7. niet zekere opvoedingssituatie8. onzekere opvoedingssituatie9. twijfelachtige opvoedingssituatie10. complexe opvoedingssituatie

1.1.2 Zoekresultaten:Filter alle:Trefwoord: problematische opvoedingssituatieSoort bron

Aantal

Boeken 2.610 via Google

Tijdschriften 12 200 via Bing

afbeelding 1 440 via Google

video  137 via Google

kranten 234000 via Bing

Trefwoord: moeilijke opvoedingssituatieSoort bron

Aantal

Boeken 668 via Google

2

Page 4: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

Tijdschriften 3 600 via Google

afbeelding 105 via Bing

video 85 via Google

kranten 1 via Bing

Trefwoord: niet zekere opvoedingssituatieSoort bron

Aantal

Boeken 455 via Google

Tijdschriften 2.290 via Google

afbeelding 2 via Bing

video 3 via Google

kranten 30 via Bing

1.1.3 Zoekresultaten via Limo:

Trefwoord: problematische opvoedingssituatieSoort bron

Aantal

Boeken 76 Resultaten  

Tijdschriften 30 Resultaten  

website 2 resultaten

3

Page 5: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

afbeelding 0 resultaten

eindwerk 50 resultaten

kranten 2 resultaten

1.1.4 Kwaliteit betrouwbaarheid van je zoekresultaten:4a) Limo: zoekterm: problematische opvoedingssituatie

Deze site is betrouwbaar want we kunnen deze site niet bewerken.4b)Google is niet 100% betrouwbaar. Google verwijst door naar miljoenen sites, maar iedereen kan een website maken. Google zal ook naar niet correcte websites door verwijzen.

1.1.5 : kritische terugblik op je algemene verkenning, je zoektocht: Het zoekproces verliep vlot. Ik zou niet weten welke andere termen ik zou moeten gebruiken, ik vond het nu al moeilijk

om 10 synoniemen te vinden. Ik vond geen afbeeldingen via LIMO. Ik zou ter verbetering verschillende sites kunnen vergelijken.

1.1.6 : formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag: Hoe ontstaat een problematische opvoedingssituatie? Wanneer noem je een opvoedingssituatie problematisch? Welke factoren houden een problematische opvoedingssituatie in stand?

2 de basistekst:2.1 maak een analyse van je basistekst aan de hand van je elementen uit je tekst2.1.1 Bronvermelding

Lamon & Isabelle, (2011). Hoe draagt de duplopop bij tot inzicht in de beleving van kinderen in moeilijke opvoedingssituaties?: Onderzoek vanuit een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

2.1.2 Context

4

Page 6: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

Het is een eindwerk van Lamon & Isabelle 2.1.3 Auteur

Lamon Isabelle Bachelor maatschappelijk werk 2010-2011

2.1.4 StructuurHet is een duidelijk gestructureerde tekst met titels, tussentitels en illustraties. Bronvermeldingen gebeuren achteraan in het eindwerk en op het einde van de betreffende pagina (voetnoten). In de voetnoten staat vermeld, de auteur, titel, jaartal en de paginanummers.

2.1.5 Lijsten

Organisaties Werking, doelgroep, gegevens, …

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Kapoentje - Oostende

Werking: Het CKG Kapoentje heeft als doel opvoedingsondersteuning te bieden aan die gezinnen waar het opvoedingsgebeuren (dreigt) vast te lopen, en waarbij voldoende krachten in het gezin aanwezig zijn om op middelkorte termijn (maximum 1 jaar) tot een nieuw evenwicht te komen tussen draagkracht en draaglast. Hiervoor beschikt ze over eigen naadloos inzetbare hulpvormen van ambulant tot residentieel. Er wordt steeds vertrokken vanuit een systeemtheoretische en contextuele gezinsbegeleiding. Hierbij staan empowerment, modelling, probleeminzicht centraal. Aanvullend op de situatie kan dag-, crisis-, residentiële opvang tijdelijk ingeschakeld worden om evenwicht tussen draagkracht en draaglast te herstellen. Op kindniveau: orthopedagogische begeleiding met het oog voor de totale ontwikkeling

Doelgroep: gezinnen met kinderen

5

Page 7: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

tussen 0 en 12 jaar.

Gegevens: Brabantstraat 4, 8400 Oostende059 25 53 00http://www.ckgkapoentje.be [email protected]

Specialist : Ter Horst Hij ziet de opvoeding als ‘een zich ontvouwende, ontdekkende, multi-

intentionele, veelvormige, perspectief biedende dialoog van het kind met de volle werkelijkheid.’

Kok Kok omschrijft opvoeden als ‘Het in relatie staan van opvoeder(s) en opvoedeling(en), waarin de opvoeder zich als persoon, als zijn wijze van mens-zijn, presenteert, een klimaat creëert dat persoonlijkheidsgroei bevordert en leefsituaties zo hanteert, dat deze optimale kansen bieden tot zelfontplooiing.

Delfos ‘Delfos gaat ervan uit dat kinderen in een andere gedachte- en gevoelswereld leven dan volwassenen.’

Vaktermen : Conatief aspect Eigenheid van een persoonPedagogische relatie In een pedagogische relatie heeft de opvoeder een

voorbeeldfunctie en stelt hij/zij de grenzen. Ook brengt hij orde.

Transactioneel proces Voortdurend beïnvloedingsproces tussen ouders en kinderen.

Eclectisch-integratief werken

Dit houdt in dat de maatschappelijk werker zijn methodische aanpak samenstelt op een systemische en samenhangende manier, met onderdelen uit verschillende methoden, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van zowel de maatschappelijk werker als de cliënt.

6

Page 8: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

Bronnen:1) BURGGRAAF-HUISKES M., BLOKLAND G.

Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie. Bussum, Coutinho, 1999

2) DELFOS M. Kinderen in ontwikkeling. Stoornissen en belemmeringen. Lisse, Swets & Zeitlinger, 1996

3) GROOTHOFF E., JAMIN H., DE BEER- HOEFNAGELS E. Spel in psychotherapie. Assen, Van Gorcum, 2010

4) ROUSSEAU J.J., NOëL J.M.(1983). Emile over de opvoeding. Boom, Klassiek, 1983

5) KIND EN GEZIN. Kind en gezin en de rechten van het kind. Visie en strategie. PDF document. Http://www.kindengezin.be/Images/KinderrechtenVisieKenG_tcm149-37528.pdf. (geraadpleegd op 26.04.2011)

2.1.7 PowerPoint presentatie 3 beschikking krijgen en meer zoeken :

3.1 Bronnen BURGGRAAF-HUISKES M., BLOKLAND G. Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie. Bussum, Coutinho, 1999

Via LIMO weet ik dat we dit document kunnen terugvinden in de bibliotheek van VIVES campus Tielt 433 BURG alsook in de KU Leuven, Odisee, Thomas More Mechelen-Antwerpen, UCLL-Leuven en UCLL-Limburg.

DELFOS M. Kinderen in ontwikkeling. Stoornissen en belemmeringen. Lisse, Swets & Zeitlinger, 1996

Via LIMO weet ik dat dit document beschikbaar is in de Thomas More school te Mechelen-Antwerpen.

GROOTHOFF E., JAMIN H., DE BEER- HOEFNAGELS E. Spel in psychotherapie. Assen, Van Gorcum, 2010

Via LIMO weet ik dat we dit document kunnen terug vinden in de bibliotheek van de VIVES campus van Kortrijk op het eerste verdiep 615.855 ook in de Thomas More school te Mechelen-Antwerpen.

ROUSSEAU J.J., NOëL J.M.(1983). Emile over de opvoeding. Boom, Klassiek, 1983

Via LIMO weet ik dat w dit document kunnen terugvinden in de bibliotheek van VIVES campus te Kortrijk op de eerste verdieping 371.4 alsook in het Grootseminarie te Brugge en de KU Leuven.

KIND EN GEZIN. Kind en gezin en de rechten van het kind. Visie en strategie. PDF document. (geraadpleegd op 26.04.2011)

Ik zocht dit document op via google en zag dat dit betreffende document niet meer beschikbaar was.

BRYSBAERT M. Psychologie. Gent, Academia Press, 2006

Via LIMO weet ik dat we dit document kunnen terug vinden in de bibliotheek van VIVES campus te Kortrijk 159.9

BURGGRAAF-HUISKES M., BLOKLAND G. Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie. Bussum,

Via LIMO weet ik dat dit document een plaats geeft gevonden in de bibliotheek van de VIVES campus te Tielt alsook in de KU Leuven, Odisee, Thomas More Mechelen-Antwerpen, UCLL-Leuven en UCLL-Limburg.

7

Page 9: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

Coutinho, 1999DE FEVER F., HELLINCKX X., GRIETENS H. Handboek jeugdhulpverlening: een orthopedagogisch perspectief.Leuven, Acco, 2001

Via LIMO weet ik dat we dit document kunnen terugvinden in de bibliotheek van VIVES campus Kortrijk op het eerste verdiep 376.5. Alsook om 8 andere locaties.

DELFOS M. Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam, SWP, 2005

Via LIMO weet ik dat we dit document kunnen terugvinden in de bibliotheek van de VIVES campus te Kortrijk op het eerste verdiep 159.922.7.

DILLEN A. Ongehoord vertrouwen. Etnische perspectieven van het contextuele denken van Ivan Boszormenyi-Nagy. Antwerpen/ Apeldoorn, Garant, 2004

Via LIMO weet ik dat we dit document kunnen terug vinden in KU Leuven, UCLL-Leuven en UCLL-Limburg.

GORDON T. Luistern naar kinderen. De nieuwe methode voor overleg in het gezin. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1980

Via LIMO weet ik dat we dit document kunnen terugvinden in het Grootseminarie te Brugge, KU Leuven en Odisee.

KOK J.F.W. Specifiek opvoeden: orthopedagogische theorie en praktijk. Leuven/ Amserfoort, Acco, 1991

Via LIMO weet ik dat we dit document kunnen terugvinden in het Belgisch Parlement Belge.

MERTENS E., VANDEBROECK E. Systeemgerichte methoden in de hulpverlening. Een initiatie in het omgaan met mensen en hun netwerken. Leuven, Garant, 2001

Via LIMO weet ik dat we dit document kunnen vinden in de bibliotheek van VIVES campus Kortrijk op het eerste verdiep 361.413

REIJMERS E., COTTYN L., FAES M. Spelen met werkelijkheden. Systeemtheoretische psychotherapie met kinderen en jongeren. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2005

Via Limo weet ik dat we online toegang krijgen tot dit document via https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/book/10.1007%2F978-90-313-7149-5

SANDERS-WOUDSTRA J.A.R. Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Via LIMO weet ik dat dit document te vinden is in de KU Leuven, Thomas More Kempen en Thomas More

8

true

A=Primo_Local&I=

https:/ /beacon-eu

Page 10: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

I. Psychopathologie en behandeling. Assen, Van Gorcum, 1996

Mechelen-Antwerpen

3.2 Auteurs :

DELFOS M. (2002) Ze vinden me druk: over drukke kinderen en ADHD. Bussum : Trude van Waarden ProduktiesDE FEVER (2004) Kinderen en depressie. Brussel : Kinderen en depressie.DE FEVER (2000) Pak van mijn hart: wegwijs in psychotherapie. Antwerpen : Houtekiet, 2000

3.3 Het colofon als snelle info :

Titel boek : Kinderen en depressie.

Voor Flap Achter FlapDe titel, de uitgever : Kinderen en depressie, Standaard Boekhandel, Etienne Sabbelaan 8, 8500 Kortrijk,tel (056)214401

De samenvatting, inhoud van het boek. Info over beide auteurs

ISBN:90 334 3707 4

3.4 Zoek nu verder buiten je basistekst :

Boeken :

Limo moeilijke opvoedingssituatie boeken titel : Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme: Van onderzoek naar praktijk

Huskens, Bibi ; Bohn Stafleu Van Loghum:Houten, 200820 resultaten op limo

Huskens, B. (2008). Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme: Van onderzoek naar praktijk. Bohn Stafleu van Loghum: Houten

Limo moeilijke opvoedingssituatie boeken titel : Handboek klinische ontwikkelingspsychologie: Over aanleg, omgeving en verandering

Prins, P.; Braet, C.20 resultaten op limo

Prins, P. (2008). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie: Over aanleg, omgeving en verandering. Handboek klinische ontwikkelingspsychologie: Over aanleg, omgeving en verandering

Limo moeilijke opvoedingssituatie boeken titel : Opvoedingsondersteuning en bijzondere jeugdzorg. 2 : Peer research

Carrette, Valérie20 resultaten op limo

Carrette, V. (2003) Opvoedingsondersteuning en bijzondere jeugdzorg. 2 : Peer research. Brussel : CBGS,

9

Page 11: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

Tijdschriften/Artikels :

Limo complexe opvoedingssituatie artikels titel : Intergenerationele overdracht van gehechtheid

1 resultaat op limo, Beschikbaar : te bestellen in de schoolbib

Eindwerken :

Limo moeilijke voedingssituatie eindwerken titel : 10 jaar thuisbegeleiding: bevraging naar ervaringen van diensten en cliënten met een trefdag als sluitstuk

9 resultaten op limo, beschikbaar : Thomas More Kempen

De Crock, Joke ; Janssen, Sarah ; Mertens, Dorien ; Moors, Nele ; Putseys, Cindy ; Thys, Joke (2002). 10 jaar thuisbegeleiding: bevraging naar ervaringen van diensten en cliënten met een trefdag als sluitstuk. Geel : Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK,

Limo moeilijke voedingssituatie eindwerken titel : De jongere in een Verontrustende Situatie: de krachtlijnen en procedure van het decreet van 12 juli 2013

9 resultaten op limo, beschikbaarheid : DoKS

Mortelé, F. (2016) De jongere in een Verontrustende Situatie: de krachtlijnen en procedure van het decreet van 12 juli 2013. Brugge : Katholieke Hogeschool VIVES Brugge,

Limo moeilijke voedingssituatie eindwerken titel : De langdurige zeer moeilijke opvoedingssituatie, en haar consequenties voor het pedagogisch denken en handelen

9 resultaten op limo, beschikbaarheid : KU Leuven

De Lange, G. (1965)De langdurige zeer moeilijke opvoedingssituatie, en haar consequenties voor het pedagogisch denken en handelen.

Onderzoeksliteratuur :

Lirias problematische opvoedingssituatie titel : Algemene inleiding op het

5 resultaten voor Lirias, online niet beschikbaar

Hellinckx, W. ; Baartman, HEM ; Grietens, H. ; Van Assche, V.; Geeraert, L.

10

Page 12: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

thema kindermishandeling. Voorstelling van het instrument 'Problematische opvoedingssituaties, met risico op kindermishandeling en verwaarlozing' (syllabus)

(1999). Algemene inleiding op het thema kindermishandeling. Voorstelling van het instrument 'Problematische opvoedingssituaties, met risico op kindermishandeling en verwaarlozing' (syllabus). Een opdracht van Kind & Gezin.

Lirias problematische opvoedingssituatie titel: Autisme in orthopedagogisch perspectief

5 resultaten voor Lirias, online niet beschikbaar

van der Gaag, R.; Roeyers, H. ; Minderaa, R.; Kraijer, D.; de Bildt, A.; Rutgers, A. ; Bakermans-Kranenburg, M. ; Naber, F. ; Swaab, H.; Lucangeli, D. ; Buitelaar, J. ; Swinkels, S. ; van Balkom, I. ; Hennekam, R. ; van der Pol, P. ; Hellendoorn, J.; Dijkxhoorn, Y. ; Kwakkel-Scheffer, N. ; Hermans-Franssen, A. ; Scholte, E.; Vermeulen, Peter; Noens, I. ; van IJzendoorn, R. (2007). Autisme in orthopedagogisch perspectief. Boom Academic (Amsterdam)

Lirias problematische opvoedingssituatie titel: Handleiding bij het instrument 'Problematische opvoedingssituaties, met risico op kindermishandeling en verwaarlozing' (experimentele versie)

5 resultaten voor Lirias, online niet beschikbaar

Hellinckx, W. ; Baartman, H. ; Grietens, H. ; Van Assche, V. ; Geeraert, L. (1999). Handleiding bij het instrument 'Problematische opvoedingssituaties, met risico op kindermishandeling en verwaarlozing' (experimentele versie) Een opdracht van Kind & Gezin.

Anderstalige bronnen :

Springerlink complex upbringing situation titel : Martinus Jan Langeveld: Modern

9,502 resultaten voor springerlink, online beschikbaar

Levering, B. (2012). Martinus Jan Langeveld: Modern Educationalist of Everyday Upbringing.

11

Page 13: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

Educationalist of Everyday Upbringing

Springer, Dordrecht

Springerlink complex upbringing situation titel : The Alternative School, Upbringing and Social Services in a New Era

9,502 resultaten voor springerlink, online beschikbaar

Sutherland, J. (1999) The Alternative School, Upbringing and Social Services in a New Era. Palgrave Macmillan, London

Sciencedirect complex upbringing situation titel Young Swedish-Estonian Returnees to Estonia: Reflections on Family Language Policy and a Multilingual Upbringing

9,502 resultaat voor sciencedirect, online beschikbaar

Verschik, A.; Doyle, J. (2017). Young Swedish-Estonian Returnees to Estonia: Reflections on Family Language Policy and a Multilingual Upbringing. Springer, Cham

E-Artikels

Gopress Academic moeilijke opvoedingssituatie Het Nieuwsblad titel : Parcours Trappistenjogging doet zowel bosrijke omgeving al tal van bedrijven aan

3Resultaten voor Gopress Academic, online beschikbaar.

Maille (2017) Parcours Trappistenjogging doet zowel bosrijke omgeving al tal van bedrijven aan. Het Nieuwsblad

Gopress Academic moeilijke opvoedingssituatie De Redactie titel : Jeugdrechter:’Ik vind dat sommige mensen geen kinderen moeten krijgen’.

3Resultaten voor Gopress Academic, online beschikbaar

Verhaeghe, A. (2017). Jeugdrechter:’Ik vind dat sommige mensen geen kinderen moeten krijgen’. De Redactie

Gopress Academic moeilijke opvoedingssituatie Trends top 100 titel : Vlaanderen start in 2019 met eigen jeugddeliquentierecht

3Resultaten voor Gopress Academic, online beschikbaar

Belga (2017) Vlaanderen start in 2019 met eigen jeugddeliquentierecht. Trends top 100

Beeldmateriaal :

Limo problematische opvoedingsituatie Strus, B. (2012). Jongeren onder

12

Page 14: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

audio-visueel materiaal 1 resultaat hoogspanning. Vilvoorde : VTM - Telefacts

Internet Algemeen :

bing Delfos Martine Website over het werk dat Delfos, M. verrichtte.

Google books Delfos Martine

Andere werken zoals bv : Verschil mag er zijn. 2011

Google Scholar Delfos Martine

Andere werken, inclusief basistekst bv. Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten

4 contextualiseren :Organisaties (hulp- of dienstverlening)Groep Intro :4.1 Kritische bespreking website

De website die ik er heb uitgekozen om te beoordelen is die van jongerenwelzijn. Jongerenwelzijn staat onder toezicht van de Vlaamse Overheid. We website is dan ook één van de Vlaamse Overheid die is uitgegeven door Jongerenwelzijn. Over de specifieke auteur van de webpagina is geen spoor te bespeuren.

De site op zich vind ik heel aantrekkelijk, ze werken met kleur maar dan ook weer niet overdreven. Zo is de site ook aantrekkelijk voor jongeren. Vandaar mijn gedachte dat deze site jongeren gericht is. Niet enkel is deze site voor jongeren, maar ook voor hun ouders en professionals die zelf dagelijks in het werkveld staan dit zien we aan de startpagina van de site waar men alle criteria onderverdeeld in drie kolommen namelijk 1 voor de jongere, 1 voor de ouders en ook 1 voor de professionals van uit het werkveld.

Verder is mijn eerste indruk dat de webpagina er heel ordelijk uitziet. Er staat niet te veel tekst op één plaats. Maar dit wil niet zeggen dat er een tekort is aan informatie. Belange niet! De site maakt namelijk gebruikt van handige open-kliksystemen waar er, wanneer je die open klikt, nog meer informatie schuilt.

Alles wordt in, voor de dagelijkse mens, verstaanbare taal weergegeven. Dit maakt de drempel om de site te bezoeken direct wat minder hoog.

Vanuit Jongerenwelzijn worden via de website eigen documenten aangeboden. Zo zijn er de jaarverslagen, zorgregierapporten, jongerenbrochures ‘jij en …’, nieuwsbrieven, berichtbladen, folders van o.a. de JO-lijn, filmpjes van de integrale toegangspoort en publicaties i.v.m. pleegzorg. Naast dit uitgebreid aanbod aan extra informatie vinden we er ook nog extra links terug die verwijzen naar jongerenondersteuning, actieplan jongvolwassenen, actieplan jeugdhulp, …

13

Page 15: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

4.2 Juridische documenten : 1) 24 OKTOBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet

van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003

2) 8 DECEMBER 1998. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie en de werking van de comités voor bijzondere jeugdzorg

3) 7 MAART 2008. - Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand (1)

4) 13 JULI 2007. - Decreet houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (1)

5) 24 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk

4.3 de maatschappelijke context : politiek / beleid / visie / middenveld groeperingena) Ferdinand Grapperhaus; minister van justitie en veiligheid

Sander Deker; minister voor rechtsbeschermingMark Harbers; staatsecretaris van justitie en veiligheid

b) NVA staat achter het idee van gescheiden opvang. “Anders weet de jongere soms niet meer of het gaat om een straf of om hulp”, verklaart Vlaams parlementslid Lorin Parys alvast in de kranten.

CD&V “We gaan voor duidelijke en aparte reacties op delicten, waarbij het voor de jongere helder is dat die het gevolg zijn van het delict”, zegt  Vlaams minister van Welzijn  Jo Vandeurzen (CD&V). “Maar als er hulpverlening nodig is, mogen we dat natuurlijk niet uitsluiten. We zijn ervan overtuigd dat we vandaag over de instrumenten beschikken om dat bij de aanvang van een traject alvast te realiseren.”

4.4 Statistiek :Doelgroep Periode onderwerpjongeren 26-11-2013 Jeugdwerkloosheid,

kansarmoedeLager schoolkinderen 13-06-2009 Spijbelen

Bron: Pardoen, T. (2013) Hans BONTE. Geraadpleegd op 19-12-2017

Kgv(2009). De jongens die niet worden gemist. Geraadpleegd op 19-12-2017

14

Page 16: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

5.0 afwerking individuele werkdocumenten:5.2 een persoonlijk besluit over de opdracht:

Gevonden info:

Vond je voldoende informatie? Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog zoeken?

Ik vond niet altijd de gezochte info terug. Ik heb vaak gebruik gemaakt van verschillende zoekmachines (Google, Bing, Firefox, ..) Het moeilijkste vond ik de info bij het colofon, want ik was dit zeker niet gewoon. Ik had wel meer kunnen zoeken via Gopress academic.

Is de informatie relevant en betrouwbaar?

Niet altijd, soms moest je echt wel goed zoeken. Want Google bied veel verschillend informatiebronnen. Wikipedia is niet betrouwbaar doordat iedereen er iets kan in verwerken.

Verloop opdracht vaardigheden:

Hoe verliep deze SADAN-opdracht voor je?

Het verliep heel moeizaam in het begin en ik stelde het een beetje uit maar wanneer ik me er op concentreerde kon ik wel doorwerken. Het was niet het leukste werkje maar gelukkig kon ik mezlef voldoende motiveren om dit tegen de deadline af te werken.

Welke vaardigheden moet je verder nog trainen?

Bronvermelding volgens de APA richtlijnen.

Waar ben je sterk in?

Powerpoint

Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven?

Ik heb geleerd dat het altijd belangrijk is je bronnen juist te refereren. Wanneer je dit niet doet, pleeg je plagiaat en dat is strafbaar. Dit zal me zeker bijblijven, en ik zal deze info zeker gebruiken in m’n verdere opleiding.

15

Page 17: SADAN-opdracht VOS-POSpos-vos1baoa20172018.wdfiles.com/local--files/worddo…  · Web viewSADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. SADAN-opdracht VOS-POS. informatievaardigheden.

Bronnen

http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/problematisch eerste acht synoniemenhttps://synoniemen.net/index.php?zoekterm=problematisch 9de synoniemzelf 10de synoniem http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do? https://kompasvoordeklas.wordpress.com/alle-informatie-die-je-zoekt-over-het-creeeren-van-een-veilige-leer-en-werkomgeving-2/pedagogische-relatie/ https://www.desocialekaart.be/centrum-voor-kinderzorg-en-gezinsondersteuning-kapoentje-oostende-522337http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

16