Rx fraude rontgenonderzoek casus dhr. burgerhout

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Ook in de casus van Dhr. Burgerhout hebben we obstructie in internationaal samenwerkingsverband bevonden in het onderzoek naar illegale medische praktijken. Artsen stellen zichzelf boven de wet met hun verschoningsrecht en doen afbreuk aan het elan van de beroepsgroep met grove schending van de eed der artsenij..

Transcript of Rx fraude rontgenonderzoek casus dhr. burgerhout

  • 1. RX rontgenonderzoek van Dhr. R. J. W. Burgerhout naar implantaten 2013 Lectori Salutem! Juni 2013 wilde Dhr. Burgerhout een MRI laten verrichten om implantaten nader te laten onderzoeken in zijn casus. Hem werd enkel een rntgenfotos full spine hoofd incl. de ruggenwervel gegund. De rntgenfotos van het hoofd tonen twee metalen objecten in het hoofd, die vinden we ook terug in de scan van het gehele lijf met hoofd (excl. Ledematen). In tegenstelling tot eerdere positieve bevindingen middels metaaldetectie en MRI zou er in het lichaam van Dhr. Burgerhout geen metaal te bevinden zijn? Bij nadere bestudering bleek dat de rntgenscans gemanipuleerd zijn, omdat ze uitvergroot een aantal afwijkingen vertonen die hier expliciet op wijzen. En er is wel metaal bevonden. Onderstaande treft u een verslag van het onderzoek naar de gemaakte rntgenfotos. Hierbij dient opgemerkt te worden dat elders in een technisch onderzoek inmiddels elektronica gedetecteerd is. Een korte uitdraai van detectie elektronica/radiografie is schriftelijk ontvangen. Dat is alvast weer een stap verder in onderzoek onafhankelijk van het hieronder te bespreken rntgenonderzoek. Overzicht van verkregen digitaal RX materiaal : Bevat 2 RX fotos van het hoofd (een sagittaal en een frontaal) Bevat een RX foto Full Spine in positief en in negatief Sagittaal van de hele rug incl. hoofd. Bevat een RX foto Full Spine in positief en in negatief Frontaal van de hele rug incl. hoofd. Onderstaande volgt eerst een kort overzicht van de beschikbare rntgenscan met een kort commentaar en een specifieke benaming van de scan, zodat we bij uitvergrotingen van een scan hiernaar kunnen verwijzen in naamgeving. In het onderzoek naar de afzonderlijke scans zal bij een aantal uitvergrotingen opvolgend ook met pixel-shifting (solarisatie/ sharpness/ en contrast- settings) gekeken worden of de afbeelding nog beter zichtbaar te maken is. Ook zal er een vergelijk gemaakt worden met via internet verkregen rntgenmateriaal ter duiding van norm, waarna een conclusie volgt voor zover het beschikbare materiaal dit toelaat, omdat het beschikbare Rntgenmateriaal in grafische beeldkwaliteit een zeker beperking/gebrek kent. RX00HS (een niet erg duidelijke scan) RX01HF (Beide scans lijken meer op CT scans) RX00HS: (Rntgenfoto 00 Hoofd Sagittaal) zien we twee vlekken, die uitvergroot wijzen op de aanwezigheid van metaal. Scan RX01HF is kort aangesneden, we zien weinig nekwervels. En we zien vaag het metaal wat achterin nabij een kies gelegen is, maar de tandprothese zien we niet duidelijk terug, we gaan dit in detailonderzoek proberen terug zichtbaar te krijgen. 1
  • 2. RX02BodyFrontPos RX03BodyFrontNeg Deze RX Full Spine fotos zijn in positief en in negatief weergegeven. Ze zijn eigenlijk omkeringen van elkaar. De RX Full Spine bestaat uit een dertigtal aparte fotos, die zijn samengevoegd tot een totaalbeeld waarmee een hele Full Spine scan wordt gevormd. Dit heeft voordelen en nadelen. Het voordeel is dat men met een lagere straling zo ook een totaal beeld verkrijgt. Het nadeel is dat er geen controle op de integriteit is van het totale beeld; een gedeelte is dan los te halen van de rest en te vervangen etc. Ik spreek over beeldmanipulatie... De nummering van de oorspronkelijke scans op de CD-rom liep van 00 tot en met 05, deze heb ik behouden. De gebruikte beelden zijn extracties. Met wetenschap van de bevindingen elders gaan we de scans onderzoeken, naar wat we nog verder zichtbaar kunnen krijgen. We gaan er van uit dat Rntgenmateriaal hier gespiegeld is weergegeven (, zoals normaliter wordt gedaan ten behoeve van consultgesprekken waarbij de patint tegenover de arts zit). Links voor de patint is dan rechts op de scan afgebeeld en aangegeven en vice versa. RX02BFPos en RX03BFNeg: In de eerste indruk is metaal al nabij de rechter wang te vinden, en bij uitvergroting wordt ook de tandprothese beter zichtbaar. We zien net onder de aorta boog een ronde vlek oplichten als een artefact. Dit wijst op de aanwezigheid van metaal. Metaaldetectie en MRI wezen ook al op het bestaan van een metalen artefact nabij L4, maar in deze frontale scan kunnen we hier echter geen bevestigende bevinding over maken. De frontale bvodyscan vertoont tekenen van beeldmanipulatie betreft onder andere het abdomengebied. De scans RX02BFPos en RX03BFNeg gaan we met contrast-, verscherping- en solarisatie- settings bewerken om de tandprothese beter zichtbaar te krijgen. Dit proces van kontrast verbetering zal ook op andere uitvergrotingen worden toegepast van alle rntgenfotos, om deze in detail nader te kunnen onderzoeken, alvorens tot een conclusie van onderzoek te komen hiermee. 2 ?
  • 3. RX05SpineSagNeg RX04SpineSagPos RX04SSPos en RX05SSNeg: Op deze scans zien we duidelijk een tandprothese (met bij uitvergroting ook nog iets van metaal er net boven gelegen), en we zien ook metaal in de achterste kies dan wel vermoedelijk de wang. De aansluiting van de Nek- op de Thorax wervels vertoont een afwijking, zo ook betreft de longpijp op de borstkas en oogt onnatuurlijk met een sterke afbuiging in de bovenste Thoraxwervels. Strook 13 tot en met 19 zijn donkerder, alsof er twee lagen over elkaar liggen. Er is ook een afwijkend troebel beeld. Het gebied met de lendenwervels is niet duidelijk uitgesproken zichtbaar. We herkennen vaagjes wat wervels, maar het kontrast is te laag om verder nog iets goed te kunnen onderscheiden. Deze twee scans lijken zeker wel gemanipuleerd te zijn. Bij beide scans verspringen de strookjes (ze liggen niet op een lijn (zie vierkant), en het lijkt wel een grijzen-kleurenstaaf met strookjes van de huisschilder betreft de Torso. De Frontale saggitale scans RX02BFPos en RX03BFNeg toonden wat dat betreft een natuurlijker verloop van strookjes grijstinten! Deze scans van het abdomengebied bestaat uit een pulp van grijze strookjes. Het Thorax gebied toont een onregelmatigheid in zowel contrast en lichtsetting als verloop, en we kunnen met deze onduidelijke scan geen uitspraken doen over het bestaan van implantaten. Uitvergroot zullen deze scans net als bij scan RX02BFPos en RX03BFNeg in detail nader contrast-gevarieerd onderzocht moeten gaan worden (met keuze uit de beeldgereedschappen van Paintshop Pro (Contrast, Helderheid, Solarisatie en/of beeldverscherping), want zelfs op dit formaat is al duidelijk dat we hier kennelijk met een van de gewone realiteit afwijkend beeld van doen hebben, maar met een beeld waarbij onder manipulatie van de scan de elders bevonden feitelijke metalen objecten lokaal in het lichaam op de scan weggewerkt zijn. 3
  • 4. Theoretisch materiaal in voorbereiding op voortgaande bestudering van de RX scans. De mens heeft zeven nekwervels (C1 t/m C7), twaalf borstwervels T1 t/m T 12, en vijf lendenwervels L1 t/m L5, met aan het einde het sacraal bot. Op deze medische tekening kunnen we duidelijk de afzonderlijke delen herkennen. We zullen ter vergelijk op een correct genomen model-rntgenfoto die delen als zodanig anatomisch terug kunnen herkennen. De hersenen en de inhoud van het wervelkanaal zijn omgeven door een drielaags vlies, waarbinnen de hersenvloeistof circulatie plaats vindt voor de lokale verzorging/voorziening. Het hersenvlies loopt omhullend door (voorbij de laatste Lendenwervel L5) en hecht aan in het sacraalbot. Dit gehele binnengebied is een afgeschermd gesloten gebied van de rest van het lichaam, er komt geen bloed; verzorgingsaders rijken slechts tot in het middelste vlies. 4
  • 5. Frontaal aangezicht Sagittaal/Lateraal aangezicht Posterior aangezicht De achterwaartse uitsteeksels van de wervelkolom kan je aan de buitenkant enigszins voelen, met name de uitsteeksel van de thoraxwervels kan je zelfs ook zien bij een gekromde rug. 5
  • 6. Afbeeldingen van een menselijk skelet in feitelijke situatie met uitvergrotingen onderstaande. Als een artefact nabij L4 zit, dan moet het vastgezet zijn aan L4 om uitdrijven te voorkomen. De 1e Rib zit achter aan T1 vast (etc. telling). De 7e Rib zit nog net onder het schouderblad In een onderzoekje met een Golden King metaaldetector met 2-D grafische weergave wees deze metaal aan nabij de 7e Thorax-wervel. De scans RX02BFPos en RX03BFNeg bevestigen (blz. 17) deze bevinding in uitvergroting. Het object heeft een geschatte diameter van een kleine 2 centimeter. Samen met een aantal professionele metaal-detectoren wees ook de Garrett 250 metaal daar uit (zie Bevindingen van Metaal in het Lichaam+ Internet versie). Ter hoogte van C6 zit de Aorta Boog. metalen object bevindt zich vermoedelijk tussen de Rib van C6 en C7, tegen de wervelkolom aan (locatie vierkantjes). Het object ligt verzonken tussen de ribben anders was het aan de oppervlakte zichtbaar/voelbaar geweest; de wijze van inbrengen is nog onduidelijk. Het moet in ieder geval ook ergens aan bevestigd zijn, anders drijft het lichaam zon lichaamsvreemd object uit naar buiten mede onder de werking van de zwaartekracht. Als iets lichaamsvreemd niet uit te drijven is uit, dan wordt het ingekapseld. 6 T1 C7 T6 C2 L4 T12 L1 1e Rib 1e Rib 7e Rib 7e Rib T7
  • 7. Le