RSG Broklede

of 33 /33
RSG Broklede presentatie dyslexiebeleid 20 november 2012

Embed Size (px)

description

RSG Broklede. presentatie dyslexiebeleid 20 november 2012. Dyslexie: wat is het?. Dyslexie: wat is het?. sterke aanwijzingen erfelijkheid invloed leesvaardigheid, spelling en woordenschat, gehoor, spraak, schrijven en handschrift stoornis in het technisch lezen - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of RSG Broklede

Page 1: RSG Broklede

RSG Broklede

presentatie dyslexiebeleid20 november 2012

Page 2: RSG Broklede

Dyslexie: wat is het?

klanken

letters/symbolenbetekenis

Page 3: RSG Broklede

Dyslexie: wat is het?

• sterke aanwijzingen erfelijkheid• invloed leesvaardigheid, spelling en

woordenschat, gehoor, spraak, schrijven en handschrift

• stoornis in het technisch lezen• lezen en schrijven kost energie• sneller afgeleid• ¾ moeite herkennen klankstructuur • ¾ moeite snel benoemen van woorden • traag leestempo spellend lezen / hoog leestempo door radend lezen• problemen met onthouden woordbeelden• problemen met luister- en inprentspellingen

Page 4: RSG Broklede

• belemmeringen in het onderwijs• sociaal-emotionele problemen • geen luiheid • geen gebrek aan intelligentie • geen modeziekte • onzichtbare handicap

Dyslexie: wat is het gevolg?

Page 5: RSG Broklede

Wat kan ik doen?

• wat kan uw zoon/dochter zelf doen?• wat kunt u doen?• wat kan de school doen?

Page 6: RSG Broklede

Wat kan ik doen?

• wat kan uw zoon/dochter zelf doen?• wat kunt u doen?• wat kan de school doen?

Page 7: RSG Broklede

Wat kan ik doen?• toon begrip en heb geduld• dyslexie is geen excuus • dyslecten moeten harder werken en dat is niet erg• 6 is voldoende• helpen met plannen en organiseren• tekstbegrip en woordenschat vergroten door inzetten van

alle zintuigen met beeld en bewegingen • stimuleren van maken van samenvattingen• stimuleren werken met gratis internetprogramma’s (WRTS)• inzetten van beschikbaar oefenmateriaal (muiswerk)• lezen in alle varianten thuis stimuleren• luisterboeken bij voorkeur samen met boek lezen• herhalen, herhalen, herhalen en dat niet erg vinden• herhaald lezen en versnellen beïnvloedt de vlotheid• stimuleren van stil hardop lezen• oefenen van klanken (uitspraak)

Page 8: RSG Broklede

• signaleren• faciliteren• informeren• begeleiden

Wat doen we eraan?

Page 9: RSG Broklede

• signalering gegevens basisonderwijs – indien aanwezig analyse onderwijskundig rapport

basisonderwijs/ onderzoeksrapport– aanmeldingsformulier ouders– verklaring!

• signalering via observatie en toetsing – observatie docenten, ouders– Taalscreening dictee ‘Het wondere weer’ en stilleestoets ‘Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?’– Muiswerktest (indicatie)

• selectie van leerlingen met problemen– advies aan ouders kind te laten onderzoeken

Signaleren

Page 10: RSG Broklede

uitslag taalscreening en muiswerktest

Bij het dictee gaat het om typische dyslectische fouten en het handschrift.

Bij de stilleestoets gaat het om de leessnelheid. De combinatie van deze twee onderdelen plus hetgeen in het dossier

van de basisschool zit, kan leiden tot een oproep voor de muiswerktest.

De muiswerktest is wederom slechts indicatief. Voor uitleg http://www.muiswerk.nl/do.php?ID=f18cc61d307e5043&src=vo&sti=c9a8886d88e0a38b&usr=2De ouders krijgen de uitslag per brief. Er zijn drie mogelijkheden:1. er zijn geen/nauwelijks indicaties2. er zijn wellicht enkele indicaties, maar onvoldoende voor een

aanbeveling 3. er zijn indicaties voor dyslexie en u krijgt een aanbeveling om

zoon/dochter te laten onderzoeken door een erkende deskundige

Page 11: RSG Broklede

• verklaring (diagnose) • erkende deskundige• leerling • toekenning faciliteiten • LVS docenten• ouders

Faciliteren en informeren

Page 12: RSG Broklede

• wegwijs bijeenkomsten• kennismakingscursus Kurzweil• docenten• individuele gesprekken• geen RT op school

Begeleiden

Page 13: RSG Broklede

Waar lopen leerlingen tegen aan?

• gebruik maken van mogelijkheden• onbegrip van anderen • niet snappen hoe werk wordt beoordeeld • niet (goed) gehoord/begrepen • missen van informatie omdat het te snel gaat• moeite met plannen • moeite met onderscheiden van hoofd- en bijzaken• ik durf niet (leesbeurten, presentaties e.d.) • veel zelf vragen en dat bij herhaling

Page 14: RSG Broklede

Faciliteiten

• regulier • gesprek • blauwe kaart• wijzigingen via afdeling zorg

• schoolexamens (SE)• vanaf 4de

• formulier eenmalig (nieuw)• veranderingen alleen begin schooljaar via

afdeling zorg • deadline oktober 1ste SE periode

• centraal schriftelijke examens (CSE) • alleen 5 havo en 6 vwo• deadline 1 november melding inspectie

Page 15: RSG Broklede

Faciliteiten regulier

• Extra tijd inclusief verlengde pauze luistertoetsen • Vergroting (gaat verdwijnen) • Aangepaste beoordeling• Mondelinge herkansingen• Maatwerk • (Deel)dispensaties• Laptop als schrijfgerei • Laptop met spellingscontrole bij toetsen• Kurzweil bij toetsen• Daisyspeler (gaat verdwijnen)

Page 16: RSG Broklede

examenfaciliteiten

• Schoolexamen• extra tijd inclusief verlengde pauze luistertoetsen

(samengevoegd)• laptop spellingscontrole• Kurzweil

• Centraal eindexamen• extra tijd • laptop spellingscontrole• audio ondersteuning daisy (gaat verdwijnen)• Kurzweil (sinds 2011, echter ...)

Page 17: RSG Broklede

Extra tijd (*)

• regulier • 20% (10 min)• niet voorwaardelijk• vorm is niet gestandaardiseerd

• SE • 20% (geen discriminatie: inzetbaar bij alle vakken)

• CSE • 20% (2,5 u = 30 min) (inzetbaar bij alle vakken)

Verlenging pauze luistertoets

• regulier• voorwaardelijk alleen bovenbouw dus niet in onderbouw• direct afspraak maken ander afnamemoment • verlenging pauze 5 seconden

• SE • toegestaan

• CSE • niet van toepassing

Page 18: RSG Broklede

Aangepaste beoordeling

• regulier • niet voorwaardelijk

• SE en CSE niet toegestaan • echter wel laptop met spellingscontrole

Page 19: RSG Broklede

Aangepaste beoordeling• toetsen gaan niet mee naar huis• grote lijn wel gestandaardiseerd • lastig dus foutanalyse zeer belangrijk• slangetje versus streep • docenten verantwoordelijk voor signaleren fouten• toetsen klassikaal nabespreken (opletten!)• laten verbeteren van fouten (analyse, leren) • niet in de les, dan buiten de les (vakhulp e.d.)

Beoordeling spelling Ne• spellingstoetsen worden afwijkend beoordeeld• geen lagere beoordeling dan een 4 • spelling in ander geschreven werk ondergeschikt • verslagen en overig werk tellen werkwoordspelling fouten wel mee. (zie taalbeleid, de taalsticker)  

Page 20: RSG Broklede

Aangepaste beoordelingBeoordeling spelling moderne vreemde talen (MVT) • niet fout: letter te veel/weinig, accent te veel/weinig,

omdraaiing, geen invloed op correcte uitspraak (fonetisch) mits ...

• fout: woord is onherkenbaar geworden, woord heeft een andere betekenis

Beoordeling grammatica MVT • in staat geacht om grammaticale regels te kunnen leren • zeker een enkele regel of een zeer beperkt aantal

regels • fout: grammatica invulopdrachten waarbij een woord

wordt teruggevraagd dat uitdrukkelijk bij te leren stof hoort

• fout: verkeerd voorzetsel, verkeerde vervoeging van een werkwoord, verkeerd toepassen van de naamvallen, hoofdlettergebruik, meervoud

Page 21: RSG Broklede

Mondelinge herkansing

• regulier • voorwaardelijk• voldoende inzet (voorbereiding, in de les) • grote discrepantie • vakonderdeel moet zich ervoor lenen• niet toegestaan in examenjaar

• SE en CSE niet toegestaan

 

Page 22: RSG Broklede

maatwerk

Voorbeelden zijn: • geen (onverwachte) (lees-/reken)beurten• extra uitleg/instructie• minder boeken of meer tijd voor het lezen van boeken• de plaats in de klas (rustig)• gebruikmaken van (formule) (spellings)kaart• 'wiskunde‘ taal in gewone woorden uit te leggen• 'kale' sommen aan te bieden• enz. maatwerk

Page 23: RSG Broklede

Dispensaties

• 1 en 2 havo en 1, 2 en 3 vwo geen deeldispensaties of dispensaties

• vanaf 3 havo deeldispensatie mogelijk • vanaf 4 vwo deeldispensatie en dispensatie

mogelijk

• voorwaardelijk!

Page 24: RSG Broklede

havo 3

• deeldispensatie• alleen Frans en/of Duits• actieve opsporing • = laten vallen verplicht • doorstromen? • deeldispensatie Fa en Du gestandaardiseerd

(nieuw)

Page 25: RSG Broklede

vwo

• actieve opsporing start in januari 3 vwo• aanvraag vóór 1 april in 3 vwo gericht aan directie• criteria

• stoornis in ernstige mate• niet oplosbaar door faciliteiten SE en CSE• (aanvulling) deskundigenverklaring• negatief advies vak (niet aanwezig: evt. deeldispensatie)• inzet voor het vak is voldoende (A of B) 

• consequentie dispensatie (geldt vanaf 4 vwo)• vergt discipline leerling • ander vak passend in profielkeuze• van gelijke studielast • passend bij rooster (geen garantie)• niet inwisselbaar 

Page 26: RSG Broklede

Eigen laptop als schrijfgerei

• regulier • toekomst?

• voorwaardelijk• heel slecht leesbaar handschrift• beperkingen motoriek• eigen laptop mag niet worden gebruikt

voor toetsen• eigen verantwoordelijkheid• verboden aansluiting netwerk

Page 27: RSG Broklede

Laptop als schrijfgerei bij toetsen

• regulier • voorwaardelijk• alleen mogelijk op laptop van school• reserveren via website• invloed op aangepaste beoordeling

• SE en CSE • niet voorwaardelijk• per vak aanvragen• in plaats van aangepaste beoordeling

Page 28: RSG Broklede

Audio

• Daisy• Kurzweil

Page 29: RSG Broklede

Daisy

Wat is het?• voorlezen van (alleen) boeken• ingesproken en dus natuurlijke stem• speciale hardware

• daisyspeler• programma voor computer

• speciale software

School?• geen daisyspelers, wel toestaan• regulier: ouders boeken na overleg via dedicon

Page 30: RSG Broklede

Kurzweil

Wat is het?• voorlezen van alles wat omgezet is• computerstem• geen speciale hardware • wel speciale software Kurwzeil 3000 versie 12

School?• 10 licenties • nieuw: laptops (los van netwerk)• voorwaardelijk

• veel oefening nodig • vergt veel capaciteit van school• aantoonbare vaardigheden

• kennismakingscursus • aanschaf thuis?

Page 31: RSG Broklede

Exameneisen

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi0sgg8bampk_n11vg41h1h4i9qd/virdlf9jjhn8?topparent=vg41h1h4i9qd

Voor de exameneisen verwijzen wij naar de officiële website voor de centrale examens in het Voortgezet Onderwijs: www.examenblad.nl

Page 33: RSG Broklede

  Contact

Vragen en opmerkingen

• Carla van den Heuvel• Dinsdag en donderdag• [email protected]