Roy's powerpoint presentatie berlin24

of 35 /35
De Creatieve(n)Stad: Wat maakt steden creatief en wat voor cultuur is daar voor nodig? Roy van Dalm 17 september 2011 /Berlin24

Embed Size (px)

Transcript of Roy's powerpoint presentatie berlin24

  • 1. De Creatieve(n)Stad:
    Watmaaktstedencreatief en watvoorcultuur is daarvoornodig?
    Roy van Dalm
    17 september 2011 /Berlin24

2. Introductie

  • HAN: Stedelijkeontwikkeling en identiteit 3.ARCCI onderzoekscentrum 4.Richard Florida Creativity Group 5.Het FinancieeleDagblad 6. SlimmeSteden: urban storytelling

7. UrbanStorytelling:
Warschau:de schizofrene stad
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Inhoud
1. Creatievenstad of creatievestad?
2. Waaromgroeiensteden?
3. De Triple A stad
4. Eenauthentiekverhaal
17. Inhoud
1. Creatievenstad of creatievestad?
2. Waaromgroeiensteden?
3. De Triple A stad
4. Eenauthentiekverhaal
18. Charles Landry:
19. A Creative City
A place wherepeoplecanthink, plan and act withimagination
Citymaking is an art
Charles Landry
20. Een creatieve stad is meer dan
een creatievenstad
21. Inhoud
1. Creatievenstad of creatievestad?
2. Waaromgroeiensteden?
3. De Triple A stad
4. Eenauthentiekverhaal
22. Geoffrey West(Natuurkundige):
Wanneer een stad verdubbelt inaantal inwoners, neemt elke economische activiteit per inwoner met 15% toe
23. Geoffrey West(Natuurkundige):
Wanneer een stad verdubbelt inaantal inwoners, neemt elke economische activiteit per inwoner met 15% toe
Stedengroeien en zijnsuccesvolomdatzeontmoetingen en transactiestussenmensenfaciliteren(Jane Jacobs wiskundigbewezen)
24. Inhoud
1. Creatievenstad of creatievestad?
2. Waaromgroeiensteden?
3. De Triple A stad
4. Eenauthentiekverhaal
25. De Triple A Stad

  • A: Authentiek 26.A: Activerend 27.A: All-inclusive

De Triple A Stad

  • A: Dare to be different 28.A: Productieve creativiteit 29.A: Involve me

30. Cultuur van Creativiteit
Vertrouwen
2. Verrijkendegemeenschap
3. Vrolijkheid
31. Cultuur van Creativiteit
Confidence: sluitgeenmensenuit
2. Community : stimuleerdeelname
3. Creativity: de resultante van 1 en 2
32. Vraag:
Hoe kom je tot een authentiek verhaal voor de stad?
33. Inhoud
1. Creatievenstad of creatievestad?
2. Waaromgroeiensteden?
3. De Triple A stad
4. Eenauthentiekverhaal
34. Merkarchetypen:drijfveren
35. De persoon Nijmegen:
Wilgraagdeeluitmaken van de gemeenschap
Receptiefvermogen
Is erniet op uitom (uiterlijk) op tevallen
Heefteenhekel aan pretenties en elitairgedrag
36. Mogelijk archetype van Nijmegen:
Regular Guy/Gal
Ht archetype van de democratie
een collectief beheerde proeftuin voor vernieuwing
Een vergelijking met Arnhem
37. 38. 39. Italo Calvino:
Uit: Onzichtbare Steden
Je houdt van eenstadnietomhaar 7 of 77 attracties,
maaromdatzij aan jouwspecialebehoeftebeantwoordt.
40. www.royvandalm.com
Design: Montse Hernandez i Sala
Photos shot onlocation in: Amsterdam * Cracow * Dresden * Edinburgh * Essen * Glasgow * Helsinki * Ldz * Moscow * Pamplona * Sopot * Warsaw * Wroclaw