ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

32
ONTWIKKELING ORGANISATIE VAN MENS EN ADVIES & IMPLEMENTATIE

description

ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

Transcript of ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

Page 1: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

ONTWIKKELING

ORGANISAT IEVAN MENS EN

ADVIES & IMPLEMENTATIE

Page 2: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

C O N T I N U E

SPEONTWIKKELENCONTINUE ONTWIKKELEN

ROVC is marktleider op het gebied van trainingen, opleidin-

gen, advies en implementatie voor de Nederlandse industrie

en haar periferie. ROVC adviseert en ondersteunt honderden

ondernemingen bij het realiseren van een effectief organisatie-,

HRM- en opleidingsbeleid.

ROVC Advies & Implementatie legt zich toe op de ondersteun-

ing van bedrijven bij verander- en verbetertrajecten, competen-

tiemanagement en opleidingsbeleid en het invoeren van een

werkend veiligheidsbeleid op het gebied van elektrotechniek en

machineveiligheid.

ROVC

Galvanistraat 13, Ede

Postbus 117

6710 BC Ede

Telefoon 0318 - 698 698

Fax 0318 - 698 600

E-mail [email protected]

Page 3: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

C O N T I N U E

SPEONTWIKKELENCONTINUE ONTWIKKELEN

Page 4: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

CONTINU ONTWIKKELEN…

…is de basis van succes

In de industrie neemt de concurrentie toe, zijn efficiency

en innovatie absolute noodzaak en staat veiligheid pro-

minent op de agenda. Continu ontwikkelen is een must.

Stilstand is tenslotte achteruitgang. Het is dan ook nood-

zakelijk om de competenties van uw medewerkers duur-

zaam te verbeteren en bedrijfsprocessen te optimaliseren.

ROVC Advies & Implementatie ondersteunt bij deze ont-

wikkeling. Onze specialisten adviseren hierbij niet alleen.

Ze zorgen ook, samen met u, voor de implementatie.

Succes vraagt immers om daden en concrete oplossingen.

Page 5: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

CONTINU ONTWIKKELEN…

Page 6: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

V E R D E R

G A A NVERDER GAAN

Page 7: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

V E R D E R

G A A NVERDER GAAN

Page 8: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

…waar anderen ophouden

ROVC Advies & Implementatie begeleidt de invoering en

uitvoering van trajecten die de competenties van uw me-

dewerkers en uw bedrijfsprocessen verbeteren. U kunt

rekenen op concrete oplossingen en maatregelen tot op

de werkvloer.

Onze dienstverlening gaat verder dan een plan van aan-

pak. ROVC Advies & Implementatie is flexibel inzetbaar.

We begeleiden complete trajecten, maar u kunt ons ook

inzetten voor een afgebakend onderdeel van een lopend

project.

VERDER GAAN…

Page 9: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

VERDER GAAN…

Page 10: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

M E N S

G E R I C H TMENSGERICHT

Page 11: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

M E N S

G E R I C H TMENSGERICHT

Page 12: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

…voor maximaal effect

Verbeteren is mensenwerk. Het klinkt eenvoudig, maar

in de praktijk blijkt dit vaak complexer dan verwacht. Het

effectief overbrengen van kennis en vaardigheden op

verschillende bedrijfsniveaus is van cruciaal belang voor

het realiseren van uw doelstellingen.

ROVC Advies & Implementatie verstaat de taal van de

werkvloer. We weten hoe we medewerkers en manage-

ment bij elkaar moeten brengen. Zo creëren we draag-

vlak op elk niveau.

MENSGERICHT…

Page 13: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

MENSGERICHT…

Page 14: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

S T A P S G E W I J Z E

O P L O S S I N G E NSTAPSGEWIJZE OPLOSSINGEN

Page 15: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

S T A P S G E W I J Z E

O P L O S S I N G E NSTAPSGEWIJZE OPLOSSINGEN

Page 16: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

…voor complexe problemen

Met ROVC Advies & Implementatie kiest u voor een re-

sultaatgerichte aanpak en probleemoplossend vermo-

gen. Een complex traject delen we op in kleine stappen

met duidelijke beslismomenten. Zo houdt u overzicht en

heeft u altijd de touwtjes in handen.

Een duidelijke, stapsgewijze en gestructureerde aanpak,

met oog voor mogelijke valkuilen, maakt het mogelijk

veranderingen snel en effectief in te voeren. We gebrui-

ken een speciaal ontwikkelde benadering in drie stap-

pen: richting, inrichting en verrichting. ROVC Advies &

Implementatie kan elke afzonderlijke stap begeleiden.

STAPSGEWIJZE OPLOSSINGEN…

Page 17: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

STAPSGEWIJZE OPLOSSINGEN…

Page 18: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

MANAGEMENTDOELEN VERTALEN

M A N A G E M E N T

V E R T A L E N

Page 19: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

MANAGEMENTDOELEN VERTALEN

M A N A G E M E N T

V E R T A L E N

Page 20: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

…naar werkvloeruitdagingen

Managementdoelen vormen het uitgangspunt van een

verandering. Voor een succesvolle verbetering is betrok-

kenheid echter essentieel. Draagvlak is ons startpunt. Van

hieruit wordt aan de andere succesvoorwaarden voldaan.

We houden daarbij altijd rekening met de cultuur en be-

hoeften van uw medewerkers, op elk niveau in de organi-

satie. Onze oplossingen zijn voor iedereen bereikbaar en

uitvoerbaar. De praktijk van de werkvloer staat voorop.

MANAGEMENT-DOELEN VERTALEN…

Page 21: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

MANAGEMENT-DOELEN VERTALEN…

Page 22: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

T R A N S P A

A R A N TTRANSPARANT

Page 23: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

T R A N S P A

A R A N TTRANSPARANT

Page 24: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

…en resultaatgericht

Uw uitdagingen zijn onze uitdagingen. We zoeken met

u en uw medewerkers naar oplossingen, waarbij we de

kaders van uw organisatie in het oog houden.

Ons uitgangspunt: samenwerking is gebaseerd op dui-

delijke doelstellingen en eerlijke en open communicatie.

Onze ervaring is dat die benadering duurzame resultaten

oplevert die uitstekend passen bij uw bedrijf.

TRANSPARANT…

Page 25: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

TRANSPARANT…

Page 26: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

T O E G E V O E G

W A A R D ETOEGEVOEGDE WAARDE

Page 27: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

T O E G E V O E G

W A A R D ETOEGEVOEGDE WAARDE

Page 28: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

…voor u

Bent u benieuwd wat ROVC Advies & Implementatie con-

creet voor uw organisatie kan betekenen? Wij verkennen

graag samen met u de verschillende mogelijkheden in

een persoonlijk gesprek. Neem gerust contact met ons

op voor een vrijblijvende kennismaking.

TOEGEVOEGDE WAARDE…

Page 29: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

TOEGEVOEGDE WAARDE…

Page 30: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

CONTINUE ONTWIKKELEN VERDER GAAN MENSGERICHTSTAPSGEWIJZE OPLOSSINGEN MANAGEMENTDOELEN VER

PRAKTIJK VERDER GAAN MENSGERICHT STAPSGEWIJZE OPLOSSIN-GEN LIJK MANAGEMENTDOELEN VERTALEN TRANSPARANT TOEGE

VERDER GAAN MENSGERICHT STAPSGEWIJZE OPLOSSINGEN PAS-MANAGEMENTDOELEN VERTALEN TRANSPARANT TOEGEV INNO-

TRANSPARANT TOEGEVOEGDE WAARDE VERDER GAAN MENSGE-RICHT STAPSGEWIJZE OPLOSSINGEN MANAGEMENTDOELEN

VERTALEN TRANSPARANT TOEGEVOEGDE WAARDE CONTINUE ONWIKKELEN VERDER GAAN MENSGERICHT STAPSGEWIJZEVATIE

MANAGEMENTDOELEN VERTALEN TRANSPARANT TOEGEVOEGDE WAARDE CONTINUE ONTWIKKELEN VERDER GAAN MEN

Page 31: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure

CONTINUE ONTWIKKELEN VERDER GAAN MENSGERICHTSTAPSGEWIJZE OPLOSSINGEN MANAGEMENTDOELEN VER

PRAKTIJK VERDER GAAN MENSGERICHT STAPSGEWIJZE OPLOSSIN-GEN LIJK MANAGEMENTDOELEN VERTALEN TRANSPARANT TOEGE

VERDER GAAN MENSGERICHT STAPSGEWIJZE OPLOSSINGEN PAS-MANAGEMENTDOELEN VERTALEN TRANSPARANT TOEGEV INNO-

TRANSPARANT TOEGEVOEGDE WAARDE VERDER GAAN MENSGE-RICHT STAPSGEWIJZE OPLOSSINGEN MANAGEMENTDOELEN

VERTALEN TRANSPARANT TOEGEVOEGDE WAARDE CONTINUE ONWIKKELEN VERDER GAAN MENSGERICHT STAPSGEWIJZEVATIE

MANAGEMENTDOELEN VERTALEN TRANSPARANT TOEGEVOEGDE WAARDE CONTINUE ONTWIKKELEN VERDER GAAN MEN

Page 32: ROVC Advies & Implementatie Corporate Brochure