Rotterdams Offensief - Wijkscholen Rotterdaml

Click here to load reader

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Travel

 • view

  2.752
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Businessplan Wijkschool

Transcript of Rotterdams Offensief - Wijkscholen Rotterdaml

 • 1. ja zeggen bus i n e s s p l a n en mee w i j k s c ho ol ro t t e r da m doen
 • 2. Businessplan Wijkschool Rotterdam In opdracht van ROC Albeda, ROC Zadkine, Stichting LMC Rotterdam ondersteund door de Gemeente Rotterdam Hoorn, september 2008
 • 3. Inhoud Mission statement 7 Wat is de Wijkschool? 9 Voor wie is de Wijkschool? 12 Wat doet de Wijkschool? 14 Wat kost de Wijkschool? 18 Hoe goed is de Wijkschool? 24 Wie is de baas van de Wijkschool? 25 Hoe beginnen met de Wijkschool? 28 Gebruikte bronnen 30 Voorliggend Businessplan voor de Wijkschool is het resultaat van een opdracht die op 31 juli 2008 door de besturen van ROC Albeda, ROC Zadkine en LMC, ondersteund door de Gemeente Rotterdam, is verstrekt aan Van Beekveld & Terpstra Organisatie Adviesbureau B.V.
 • 4. 6 _ businessplan voor de wijkschool
 • 5. mission statement Er moet iets gebeuren De Wijkschool is geen kostenpost: Grote groepen jongeren in Rotterdam verliezen de voorzorg loont! aansluiting met de maatschappij. Hun talenten gaan Een primaire vraag naar de kosten van de Wijkschool verloren. Daar lijden zij zelf onder en daar lijdt hun is feitelijk apert verkeerd. Het is een vraag die bewust omgeving onder. De Wijkschool wil daarop een ant- of onbewust uitgaat van de premisse van onderwijs en woord zijn. We noemen het een school omdat het (uit- zorg als kostenposten waar geen opbrengsten tegen- eindelijke) doel is om de jongere te kwalificeren. Maar over staan. Precieze opbrengsten zijn weliswaar moei- het is geen school in de traditionele zin van het woord. lijk te definiren, maar zijn wel evident. Bijvoorbeeld: Het is een bondgenootschap. Een bondgenootschap waarvoor de hele omgeving van de jongeren de maat- e uitkering voor alleenstaanden tussen de 21 en 65 D schappelijke verantwoordelijkheid neemt: onderwijs, jaar is gelijk aan 50 procent van het netto minimumloon. bedrijfsleven, hulpverlening, gemeente. Dat is A 623,10 per maand. Zonder Wijkschool zou Tonny 10 jaar in de bijstand zitten. Kosten voor de samenleving: De wijkschool is anders 10 x 12 x A 623,10 = A 75.000 (afgerond).De kosten voor In de Wijkschool staat werk centraal. Werk als mid- de Wijkschool voor Tonny bedragen 2 jaar lang A 23.500, del en werk als doel. Niet als simulatie, niet als spel, is A 47.000 in totaal. De opbrengst van de Wijkschool maar echt, authentiek, zingevend werk. De Wijkschool in het geval van Tonny bedraagt dus A 28.000 (NB: dit is voor overbelaste jongeren. Zij hebben volgens is exclusief alle meeropbrengsten die Tonny zou kunnen Winsemius1 structuur en betrokkenheid nodig. Werk genereren als betastingbetaler met betaald werk). genereert beide waarden: werk geeft structuur aan de dag en aan het leven en werk creert betrokken- it het rapport Detentie, behandeling en nazorg criminele U heid. Werk is daarom het medium om aan het werk te jeugdigen van de Rekenkamer (2006): al met al kunnen komen: the medium is the message. de kosten die de opvang of behandeling van de jeugdige delinquenten tijdens en na hun verblijf in een jeugd De Wijkschool werkt vanuit de visie dat overbelaste inrichting met zich meebrengt geschat worden op ongeveer jongeren niet gebaat zijn bij een warm bad aan zorg A 200 miljoen in 2006. In 2006 waren ongeveer zeven en ontwikkelassessments om pas daarna naar werk te honderd jeugdigen opgenomen voor jeugddetentie en/ worden toegeleid. of een PIJmaatregel. Hoewel exacte gegevens ontbreken, De Wijkschool keert dit om: eerst werk, zodat struc- kan ervan worden uitgegaan dat de kosten per jeugdige tuur ontstaat in een tot dan toe tamelijk structuurloos per jaar gemiddeld ruim A 250.000 beliepen. Dankzij de leven, werk zodat eigenwaarde en autonomie groeien, wijkschool wordt Tonny geen criminele jeugdige en wordt werk zodat betrokkenheid ontstaat bij collegas, op twee jaar jeugddetentie bespaard. Bruto opbrengst voor de klanten, op bazen. En werk zodat ontwikkelingsbe- samenleving is A 500.000. De kosten voor de Wijkschool hoefte ontstaat. Dit leidt tot scholing en tot het ontwik- voor Tonny bedragen 2 jaar lang A 23.500, is A 47.000 in kelen en benutten van talenten. Het fundament van totaal. De netto opbrengst van de Wijkschool bedraagt in de Wijkschool is arbeidsidentiteit, daarop worden de dit geval A 453.000. structuren van onderwijs, zorg, loopbaancoaching, begeleiding en ondersteuning gebouwd. Kortom: als maatschappelijk ondernemer zou je wel gek zijn om geen Wijkscholen in te richten. Zelfs bij Het hart van de Wijkschool is daarom het netwerk van marginale successen betaalt de investering zich dubbel de bedrijven en instellingen in de wijk waar de jongeren en dwars terug. werken en zo werkervaring opdoen. Die werkervaring vormt dus anders dan op andere scholen geen onder- breking van het reguliere curriculum. Integendeel, het werk en de wijk zijn het curriculum. 7 _ businessplan voor de wijkschool
 • 6. Het concluderende slothoofdstuk van het hierboven a child. Rotterdam bestaat uit vele villages: de wijken. aangehaalde Rekenkamerrapport luidt: Nazorg loont. Dus gaan we vanuit de jongere en zijn leefomgeving te De Wijkschool draait dit om: Voorzorg loont! werk. We bouwen hulp die nu pas gegeven wordt als er problemen zjn, om naar hulp die die problemen voor- De Wijkschool is ontschot, structureel kmt, we slaan de handen ineen, we doorbreken schot- en preventief ten en houden vol, jarenlang. Het motto van de Wijkschool Ja zeggen en mee den geldt niet alleen voor de jongeren. Het geldt ook voor De Wijkschool is niet de verantwoordelijkheid van betrokken (maatschappelijke) organisaties. Alle n maatschappelijke partner alleen. De Wijkschool betrokken partijen in onderwijs, hulpverlening, over- is geen ROC, geen speciaal onderwijs, geen kliniek en heid en bedrijfsleven hebben dezelfde opgave. Wij geen buurthuis. Wat de Wijkschool wel is leest u in zien het als onze gezamenlijke opgave de overbelaste dit Businessplan. jongeren perspectief te bieden. It takes a village to raise ter illustr atie: ernesto Ernesto is 21 jaar oud. Hij is een jongen die altijd erg onzeker was. Door zijn gebrek aan doorzettingsvermogen, en misschien ook wel beperkte cognitieve vermogens, is het hem nooit gelukt zijn VMBO-diploma te halen. In de laatste jaren van het VMBO ging het slecht met Ernesto. Hij kreeg last van depressies en was niet meer in staat goed te functioneren. Dit resulteerde in een opname in een psychiatrische kliniek. Na een half jaar ging het beter met Ernesto. Zijn begeleider raadde hem aan zich aan te melden op de Wijkschool. Op de Wijkschool was het hard werken. Eerst hielp hij bij de plantsoenendienst. De hele dag was hij in de weer met kruiwagens vol takken. s Avonds kwam hij doodmoe thuis. Soms zag hij het niet meer zitten en bleef hij s ochtends in bed liggen. Dan kwam de coach aan de deur, dat was wel een beetje gnant. Op den duur ging het steeds beter met Ernesto. Hij kreeg wat klussen op de kinderboerderij en leerde daar veel. Ze waren zo tevreden over hem dat ze hem een baan aanboden. Sindsdien werkt hij er 4 dagen in de week. 8 _ businessplan voor de wijkschool
 • 7. Wat is de Wijkschool? Ambitie van de Wijkschool Maar voor zon 1.500 jongeren blijft de derdenruimte De Wijkschool wil burgerschap en arbeidsidentiteit over als dagbesteding. Onacceptabel voor de jongeren ontwikkelen bij